CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.29   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.29    Full Text (PDF)

Copyright and Related Rights in the Digital Single Market

Mustafa Halil Çonkar

Directive on Copyright in the Digital Single Market has already taken a special place by the public opinion as one of the most influential texts in the history of European Union legislation. Within the scope of the Directive; (i) some new exceptions and restrictions have been accepted on the exercise of copyright; (ii) measures to facilitate licensing have been included, and (iii) significant reforms have been adopted to balance interests of all concerned and establish a well-functioning digital single market in terms of intellectual property rights. Under each heading of the Directive, there are many new regulations and institutions, and some of them have been left to the discretion of the member states. However, Article 15 regarding the use of press publications on the internet, and Article 17, that regulates the responsibilities of Online Content-Sharing Service Providers due to the works uploaded by their users deserve further remarks in terms of the radical innovations they bring, the extent of the environment they affect and the discussions they cause.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.29   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.29    Full Text (PDF)

Dijital Tek Pazarda Telif Hakkı ve Bağlantılı Haklar

Mustafa Halil Çonkar

Dijital Tek Pazarda Telif Hakkı Yönergesi Avrupa Birliği mevzuat tarihinin kamuoyunda en çok yankı uyandıran metinlerinden birisi olarak şimdiden kendisine özel bir yer edinmiştir. Yönerge kapsamında temel olarak; (i) fikrî hakların kullanımına ilişkin yeni bazı istisna ve sınırlamalar düzenlenmiş; (ii) lisanslama uygulamalarının kolaylaştırılmasına yönelik önlemlere yer verilmiş ve (iii) fikrî mülkiyet hakları bakımından tüm ilgililerin menfaatlerini dengelemeye ve iyi işleyen bir dijital tek pazarın tesisine yönelik önemli yenilikler getirilmiştir. Yönerge’nin her bir başlığının altında bir kısmı üye devletlerin takdirine bırakılan bir kısmı ise bağlayıcı olan çok sayıda yeni düzenleme ve müessese yer almaktadır. Ancak Yönerge’nin medya yayınlarının internet ortamında kullanımı ile ilgili 15. ve Çevrimiçi İçerik Paylaşımı Hizmet Sağlayıcılarının kullanıcıları tarafından yüklenen eserler dolayısıyla sorumluluklarını düzenleyen 17. maddeleri hem getirdikleri radikal yenilikler, hem etkiledikleri çevrenin genişliği, hem de sebebiyet verdikleri tartışmalar bakımından ayrıca anılmayı hak etmektedirler.References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.