Research Article


DOI :10.26650/artsanat.2019.11.0016   IUP :10.26650/artsanat.2019.11.0016    Full Text (PDF)

The Technique of Zilu Weaving in Anatolia, Caucasus and Iran

Ashkan Rahmani RahmaniMajid Reza Moghanipoor

Zilu is a kind of hand woven which is woven in three regions of Iran, Caucasus, and Anatolia. Zilu weaving of each area has its own characteristics in terms of the type of structure, design, color, raw materials used. Zilu is woven on the vertical wooden loom. zilu weaving in Anatolia and the Caucasus belong to the nomadic community and the village while the zilu weaving of Iran is only woven by groups that inhabit Iran’s desert cities such as Meybod, Yazd and Kashan. The raw material used in Iran’s zilu is entirely of cotton yarn, often in two colors. Zilu with blue-white color is common and the oldest zilu. The weaving structure of Iran’s zilu is one of the most complex weavings among flat weaves. In Anatolian and Caucasian zilu, in addition to the warp and ground weft, the pattern weft is also used. In Anatolia, the pattern weft runs over and below certain warps that do not change to the end of the weaving. In the zilu weaving of the Caucasus, pattern weft wrapped around the warps. In Anatolia, with the technique of zilu, in addition of the floor covering, storage weaving like saddlebags, sacks, and bags are also woven. The motifs used in the zilu are entirely geometric and abstract, and only in the zilues of the Caucasus (Baku), there are motifs of birds and animals.

DOI :10.26650/artsanat.2019.11.0016   IUP :10.26650/artsanat.2019.11.0016    Full Text (PDF)

Anadolu, Kafkasya ve İran’da Zili Dokuma Tekniği

Ashkan Rahmani RahmaniMajid Reza Moghanipoor

Zili bir el dokuması olarak üç bölgede; İran, Kafkasya ve Anadolu’da dokunmaktadır. Her bölgenin zili dokuma yapısı, tasarımı, rengi, kullanılan hammadde açısından kendi özelliklerine sahiptir. Zili ahşaptan yapılmış dikey tezgahlarda dokunmaktadır. Anadolu ve Kafkasya’daki zili dokuma göçebe topluluk ve köye ait olurken İran’ın zili dokuması sadece Meybod, Yazd ve Kaşan gibi İran’ın çöl kentlerinde yaşayan gruplar tarafından dokunmaktadır. İran’ın zili’sinde kullanılan hammadde tamamen pamuk ipliğidir, çoğunlukla iki renktir. Mavi-beyaz rengi olan zili, en eski ve yaygın zilidir. İran’ın zili dokuma tekniği, düz dokumalar arasında en karmaşık dokumalardan biridir. Anadolu ve Kafkasya zililerinde, desen atkısı üçüncü iplik olarak kullanılır. Anadolu’da desen atkıları, dokumanın sonuna kadar değişmeyecek şekilde belli çözgülerin üzerinden ve altından geçer. Kafkasya’nın zili dokumasında desen atkısı çözgülere sarılarak dokunur. Anadolu’da, zili tekniği ile yer yaygısı yanı sıra, heybeler, çuvallar ve torbalar gibi dokuma da dokunmaktadır. Zili’de kullanılan motifler tamamen geometrik ve soyuttur ve yalnızca Kafkasya’nın Bakü zililerinde, kuş ve hayvan figürları da gözlenmektedir.


PDF View

References

 • ACAR, Belkis, Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar, İstanbul 1975. google scholar
 • AFSHAR, Iraj; POURSHARIATI, Parvaneh, “Zilu”, Iranian Studies, V. 25, 1992, pp. 31-36. google scholar
 • AZADI, Siawosch U.; KERIMOV, Latif; ZOLLINGER, Werner, Azerbaidjanisch- Kaukasische Teppiche, Hamburg 2001. google scholar
 • AZADI, Siawosch; ANDREWS, Peter. A., Mafrash, Woven Transport Packs As An Art Form Among The Shahsevan and Other Nomads in Persian, Berlin 1985. google scholar
 • ALIMOHAMMADI ARDAKANI, Javad, A Survey of Yazd’s Zilu, Tehran 2007. google scholar
 • BALPINAR ACAR, Belkıs, Kilim, Cicim, Zili, Sumak, Türk Düz Dokuma Yaygıları, İstanbul 1982. google scholar
 • DEHKHODA, Ali Akbar, Loghat-nameh (Encyclopedic Dictionary), Tehran 1960. google scholar
 • DENİZ, Bekir, “Azerbaycan ve Anadolu-Türk Halılarının Benzer Özellikleri”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S.18, 2007, pp. 17-38. google scholar
 • DENİZ, Bekir, “Kemalpaşa (İzmir) Civarında Yaşayan Sancaklı Yörüklerinde Dokuma”, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu. Kemalpaşa, 3-5 Haziran 1999, pp. 131-148. google scholar
 • DENİZ, Bekir, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara 2000. google scholar
 • EDER, Doris, Orientteppiche Band 1: Kaukasische, München 1979. google scholar
 • GÖRGÜNAY KIRZIOĞLU, Neriman, Türk Halk Kültüründe Doğu Anadolu Dokumaları ve Giysileri, Ankara 1994. google scholar
 • ITTIG, Annette, “Notes on a Zilu Fragment Dated 963/1556 in the Islamic Museum Cairo”, Iranian Studies, V. 25, 1992, pp. 37-42. google scholar
 • JANEBOLLAHI, S. “Zilu Weaving in Meibod”, Miras Farhangi, V. 3, 4, 1991, pp. 80-96. google scholar
 • HULL, Alastair; WYHOWSKA, Jose Luczyc, Kilim the Complete Guide, London 1993. google scholar
 • LANDREAU, Anthony. N.; PICKERING W. R., From Bosporus to Samarkand Flat-Woven Rugs, Washington, D. C. 1969. google scholar
 • KERIMOV, Latif, Azerbaydjanskiy Kover (Azerbaijan Carpet), Vol. 1, Baku-Leningrad. 1961. google scholar
 • MALLET, Marla, Woven Structures: A Guide to Oriental Rug and Textile Analysis. Atlanta 1998. google scholar
 • MOEIN, Mohammad, Farhange Farsi (Persian Dictionary), Tehran 2003. google scholar
 • REINHARD, U., “Silifke Yöresi Dokumaları”, I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildiriler, C. 5 - Etnografya, Ankara 1977, pp. 241- 250. google scholar
 • SOYSALDI, Aysen, Düz Dokuma Teknikleri ve Teknik Desen Çizimleri: (Kilim, Cicim, Zili/ Sili, Sumak, vb.), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2009. google scholar
 • TAGIYEVA, Roya, Azerbaijan Carpet, Baku 1999. google scholar
 • TAGHIYEVA, Roya, Azerbaijani Carpet (Encyclopedia), Baku 2017. google scholar
 • TANAVOLI, Parviz, Persian Flatweaves, London 2002. google scholar
 • THOMPSON Jon; GRANDGER TAYLOR, Hero, “The Persian Zilu Loom of Meybod”, CIETA Bulletin, V. 73, 1995-1996, pp. 27-53. google scholar
 • WULFF, Hans E., The Traditional Crafts of Persia, London 1966. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Rahmani, A., & Moghanipoor, M. (2019). The Technique of Zilu Weaving in Anatolia, Caucasus and Iran. Art-Sanat, 0(11), 339-363. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0016


AMA

Rahmani A, Moghanipoor M. The Technique of Zilu Weaving in Anatolia, Caucasus and Iran. Art-Sanat. 2019;0(11):339-363. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0016


ABNT

Rahmani, A.; Moghanipoor, M. The Technique of Zilu Weaving in Anatolia, Caucasus and Iran. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 11, p. 339-363, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Rahmani, Ashkan Rahmani, and Majid Reza Moghanipoor. 2019. “The Technique of Zilu Weaving in Anatolia, Caucasus and Iran.” Art-Sanat 0, no. 11: 339-363. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0016


Chicago: Humanities Style

Rahmani, Ashkan Rahmani, and Majid Reza Moghanipoor. The Technique of Zilu Weaving in Anatolia, Caucasus and Iran.” Art-Sanat 0, no. 11 (Feb. 2023): 339-363. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0016


Harvard: Australian Style

Rahmani, A & Moghanipoor, M 2019, 'The Technique of Zilu Weaving in Anatolia, Caucasus and Iran', Art-Sanat, vol. 0, no. 11, pp. 339-363, viewed 4 Feb. 2023, https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0016


Harvard: Author-Date Style

Rahmani, A. and Moghanipoor, M. (2019) ‘The Technique of Zilu Weaving in Anatolia, Caucasus and Iran’, Art-Sanat, 0(11), pp. 339-363. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0016 (4 Feb. 2023).


MLA

Rahmani, Ashkan Rahmani, and Majid Reza Moghanipoor. The Technique of Zilu Weaving in Anatolia, Caucasus and Iran.” Art-Sanat, vol. 0, no. 11, 2019, pp. 339-363. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0016


Vancouver

Rahmani A, Moghanipoor M. The Technique of Zilu Weaving in Anatolia, Caucasus and Iran. Art-Sanat [Internet]. 4 Feb. 2023 [cited 4 Feb. 2023];0(11):339-363. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0016 doi: 10.26650/artsanat.2019.11.0016


ISNAD

Rahmani, Ashkan Rahmani - Moghanipoor, Majid Reza. The Technique of Zilu Weaving in Anatolia, Caucasus and Iran”. Art-Sanat 0/11 (Feb. 2023): 339-363. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0016TIMELINE


Submitted05.05.2018
Accepted31.12.2018

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.