Research Article


DOI :10.26650/CONNECTIST2021-0099   IUP :10.26650/CONNECTIST2021-0099    Full Text (PDF)

“Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective

Şebnem Soygüder Baturlar

Works designed with visual metaphors and metonymies (posters, photographs, paintings, etc.) are considered to be strong in creativity and effective in meaning construction. This study analyzes selected poster designs of one of the most famous graphic designers of the world, Yossi Lemel, on the coronavirus (Covid-19). The scope of the study is limited to visual metaphors and metonymies. Based on the similarities between concepts, metaphors and metonymies are the most important signs in visual semiotics analyses. Symbols, codes, myths, and visual oxymorons are other signs that should be studied; however, limiting the study to metaphors and metonymies that are grounded on similarities, it is aimed to discuss the topic in detail. The purpose of the study is to put forth how the concepts formed in our minds are visualized by using metaphors and metonymies and to reveal the aesthetics these signs bring into visual designs. Finding and using metaphors is an important creativity activity that makes the receiver read the meaning easily from a different point. These are important elements of semiotics that build up works with strong creativity. It is this creative language that makes Lemel’s social and political posters important.

DOI :10.26650/CONNECTIST2021-0099   IUP :10.26650/CONNECTIST2021-0099    Full Text (PDF)

Sanatta Yaratıcı Düşüncenin Yansıması Olarak Kabul Edilen “Görsel Metafor” ve “Metonimi”: Grafik Tasarımcı Yossi Lemel’in Koronavirüs (Covid-19) İmgesini Kavramsallaştırdığı Tasarımlarının Charles Forceville’in Perspektifinden Analizi

Şebnem Soygüder Baturlar

Görsel metaforlar ve metanomilerle tasarlanan işlerin (afiş, fotoğraf, resim vs.) yaratıcılığı güçlü ve anlam oluşturmada oldukça etkili araçlar olduğunu düşünülmektedir. Bu çalışmada dünyanın ünlü tasarımcılarından biri olan grafik sanatçısı Yossi Lemel’in 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında yapmış olduğu koronavirüs (Covid-19) konulu afiş tasarımlarından seçilen örnekler incelenecektir. Çalışma görsel metaforlar ve metanomilerle sınırlandırılmıştır. Kavramlar arasındaki benzerlikleri kullanarak yapılan bu yaratıcı çalışmalar, görsel göstergebilim çözümlemelerinde aranması gereken en önemli göstergelerdir. Kuşkusuz semboller, kodlar, mitler, görsel oxymoronlar (zıtlıklar) metinde aranması gereken diğer göstergelerdir. Ancak çalışmamızı sadece benzerlikler üzerinden yaratılan metafor ve metanomilerle sınırlandırarak konuyu derinlemesine tartışmayı hedeflemekteyiz. Genellikle sözlü ve yazılı metinlerde açıklanan “metafor” kavramının görsel metinler üzerinden açıklanmasına ise “görsel metafor” denmektedir. Amacımız zihnimizde oluşan/ oluşturulan kavramların görsel metaforlar ve metanomileri kullanarak nasıl görselleştirildiğini ve bu göstergelerin görsel tasarımlara kattığı estetik lezzeti gözler önüne sermektir. Metaforları bulup kullanmak, anlamı farklı bir noktadan ele alıp alıcının daha kolay okumasını sağlayan, önemli bir yaratıcılık etkinliğidir. Bunlar yan anlamı güçlü, dolayısıyla yaratıcılığı güçlü eserlerin ortaya çıkmasını sağlayan çok önemli göstergebilim elemanlarıdır. Keza Lemel’in sosyal ve siyasal içerikli afişlerini önemli yapan da kullandığı bu yaratıcı dildir.


PDF View

References

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Soygüder Baturlar, Ş. (2021). “Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(60), 157-183. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0099


AMA

Soygüder Baturlar Ş. “Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences. 2021;0(60):157-183. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0099


ABNT

Soygüder Baturlar, Ş. “Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, [Publisher Location], v. 0, n. 60, p. 157-183, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Soygüder Baturlar, Şebnem,. 2021. ““Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 60: 157-183. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0099


Chicago: Humanities Style

Soygüder Baturlar, Şebnem,. “Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 60 (Aug. 2021): 157-183. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0099


Harvard: Australian Style

Soygüder Baturlar, Ş 2021, '“Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective', Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 60, pp. 157-183, viewed 2 Aug. 2021, https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0099


Harvard: Author-Date Style

Soygüder Baturlar, Ş. (2021) ‘“Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective’, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(60), pp. 157-183. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0099 (2 Aug. 2021).


MLA

Soygüder Baturlar, Şebnem,. “Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 60, 2021, pp. 157-183. [Database Container], https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0099


Vancouver

Soygüder Baturlar Ş. “Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences [Internet]. 2 Aug. 2021 [cited 2 Aug. 2021];0(60):157-183. Available from: https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0099 doi: 10.26650/CONNECTIST2021-0099


ISNAD

Soygüder Baturlar, Şebnem. “Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective”. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0/60 (Aug. 2021): 157-183. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0099TIMELINE


Submitted02.10.2020
Accepted18.02.2021
Published Online15.04.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.