Review


DOI :10.26650/experimed.2021.880534   IUP :10.26650/experimed.2021.880534    Full Text (PDF)

Endocrine Disrupting Chemicals and Their Use in Textile Industry

Levent TutançDerya CansızEbru Emekli AlturfanAhmet Ata Alturfan

In recent years, man-made compounds referred to as endocrine disrupting chemicals (EDC) have attracted the attention of the scientific world. These chemicals can change the development and function of the endocrine system, and affect the binding, transport, production, and removal of hormones from the body. Most of the studies conducted so far have focused on the carcinogenic effects of EDCs and their effects on the reproductive system of fish and mammals. According to the US Environmental Protection Agency (EPA), EDCs with the ability to mimic hormones are defined as exogenous agents that can interfere with the production, secretion, transport, binding, metabolism, or elimination of hormones in the body responsible for the maintenance of homeostasis and regulation of developmental processes. Therefore, the endocrine system is mostly affected by these exogenous chemicals. Endocrine disruptors can be stored in adipose tissues. For this reason, it is essential to make strict rules to minimize the effects of EDCs on the environment and public health. Humans and animals can be exposed to EDCs in many ways in daily life. The negative effects of EDCs on health have been revealed in many studies in literature. In a global world where science and technology are advancing so rapidly, it seems nearly impossible not to be contaminated with these chemicals. In this review, after giving information about the effects of bisphenol A and phthalates, the most common EDCs bisphenol A and phthalates used in textile products will be mentioned.

DOI :10.26650/experimed.2021.880534   IUP :10.26650/experimed.2021.880534    Full Text (PDF)

Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Tekstil Alanında Kullanımları

Levent TutançDerya CansızEbru Emekli AlturfanAhmet Ata Alturfan

Son yıllarda endokrin bozucu kimyasallar (EBK) olarak adlandırılan ve insan yapımı olan bileşikler bilim dünyasında dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu kimyasallar endokrin sistemin gelişimini ve fonksiyonunu değiştirebilmekte, hormonların bağlanma, taşınma, üretim ve vücuttan uzaklaştırılmaları üzerine etki etmektedir. Şu ana kadar yapılan bilimsel çalışmaların çoğu EBK’ların kanserojen etkilerine, balıkların ve memelilerin üreme sistemlerine olan etkilerine odaklanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre hormon taklit edebilme özelliği olan EBK'lar, homeostazın devamından ve gelişim ile ilgili süreçlerin regülasyonundan sorumlu olan hormonların üretimine, salgılanmasına, taşınmasına, bağlanmasına, metabolizmasına ya da eliminasyonuna müdahale edebilen dışsal ajanlar olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu eksojen kimyasallardan en fazla endokrin sistem etkilenmektedir. Endokrin bozucular, hücrenin yağ dokusunda depolanabilirler. Bu sebeple EBK’ların çevre ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini minimuma indirmek adına sıkı önlemlerin alınması gerekmektedir. İnsanlar ve hayvanlar EBK’lara günlük hayatta pek çok yol ile maruz kalabilmektedir. İnsanların maruz kaldığı yollardan biri de tekstil ürünlerinde bulunan EBK’lardır. EBK’ların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri literatürdeki birçok araştırmada gözler önüne serilmiştir. Bilim ve teknolojinin bu kadar hızlı ilerlediği bir çağda bugüne kadar varlığı tespit edilen ve henüz tespit edilmemiş olan bu kimyasallarla kontamine olmamak imkansız gibi görünmektedir. Bu derlemede en yaygın EBK’lardan bisfenol A ve fitalatların etkileri hakkında bilgi verildikten sonra tekstil ürünlerinde belirlenen bisfenol A ve fitalatlardan bahsedilecektir.


PDF View

References

 • 1. Goldman JM, Laws SC, Balchak SK, Cooper RL, Kavlock RJ. Endocrine-disrupting chemicals: pre-pubertal exposures and effects on sexual maturation and thyroid activity in the female rat. A focus on the EDSTAC recommendations. Crit Rev Toxicol 2000; 30: 135- 96. [CrossRef] google scholar
 • 2. Zafra-Gómez A, Ballesteros O, Navalón A, Vílchez JL. Determination of some endocrine disrupter chemicals in urban wastewater samples using liquid chromatography-mass spectrometry. Micro chemical Journal 2008; 88(1): 87-94. [CrossRef] google scholar
 • 3. Khetan SK. Environmental Chemicals Targeting Estrogen Signaling Pathways. Endocrine Disruptors in the Environment. 1st Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.; 2014.p.67-8. google scholar
 • 4. Lee MM. Endocrine Disrupters. A Current Review of Pediatric Endocrinology 2007; 109-18. google scholar
 • 5. Kumar A, Kumari C, Mochan S, Kulandhasamy M, Sesham K, Sharma VK. Endocrine System. In:Vonk J, Shackelford T, editors. Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior. Springer, Cham 2018; p.1-26. [CrossRef] google scholar
 • 6. Büyüktuncer Z, Başaaran A. Fitoöstrojenler ve Sağlıklı Yaşamdaki Önemleri. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 2005; 25(2): 79-94. google scholar
 • 7. Jarvis E, Campbell NA, Reece JB. Hormones and the Endocrine System. Wilbur B. Biology. San Francisco: Pearson Education 2005.p.945- 6. google scholar
 • 8. Wuttke W, Jarry H, Seidlova-Wuttke D. Definition, classification and mechanism of action of endocrine disrupting chemicals. Hormones (Athens) 2010; 9(1): 9-15. [CrossRef] google scholar
 • 9. Colborn T, vom Saal FS, Soto AM. Developmental effects of endocrine-disrupting chemicals in wildlife and humans. Environ Health Perspect 1993; 101(5); 378-84. [CrossRef] google scholar
 • 10. Chang HS, Choo KH, Lee B, Choi SJ. The methods of identification, analysis, and removal of endocrine disrupting compounds (EDCs) in water. J Hazard Mater 2009; 172(1): 1-12. [CrossRef] google scholar
 • 11. Metzler M, Pfeiffer E. Chemistry of Natural and Anthropogenic Endocrine Active Compounds. In: Metzler M editor. The Handbook of Enviromental Chemistry, Endocrine Disruptors Part 1. Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2001. p.63-80. [CrossRef] google scholar
 • 12. Ward WE, Thompson LU. Dietary Estrogens of Plant and Fungal Origin: Occurrence and Exposure. In: Metzler M editor. The Handbook of Enviromental Chemistry, Endocrine Disruptors Part 1. Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2001.p.101-28. [CrossRef] google scholar
 • 13. Toppari J, Larsen JC, Cristiansen P, Giwercman A, Grandjean P, Gu illette LJ, et al. Male reproductive health and enviromental xenoestrogens. Environmental Health Perspectives 1996; 104: 741-803. [CrossRef] google scholar
 • 14. Bigsby R, Chapin RE, Daston GP, Davis BJ, Gorski J, Gray KL, et al. Evaluating the effects of endocrine disruptors on endocrine function during development. Environmental Health Perspectives 1999; 107: 613-8. [CrossRef] google scholar
 • 15. Kuwada M, Kawashima R, Nakamura K, Kojima H, Hasumi H, Maki J. Study of neonatal exposure to androgenic endocrine disruptors, testosterone and dihydrotestosterone by normal-phase HPLC. Biomed Chromatography 2006; 20: 1237-41. [CrossRef] google scholar
 • 16. Carlsen E, Giwercman A, Keiding N, Skakkebaek NE. Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years. BMJ 1992; 305: 609-13. [CrossRef] google scholar
 • 17. McLachlan JA, Simpson E, Martin M. Endocrine disrupters and female reproductive health. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2006; 20: 63-75. [CrossRef] google scholar
 • 18. Bergman A, Heindel JJ, Jobling S, Kidd KA, Zoeller RT. WHO, State of the science of endocrine disrupting chemicals: Summary for decision makers. DTI/1554/GE, 2012. [CrossRef] google scholar
 • 19. Laganà A, Bacaloni A, De Leva I, Faberi A, Fago G, Marino A. Analytical methodologies for determining the occurrence of endocrine disrupting chemicals in sewage treatment plants and natural waters. Analytica Chimica Acta 2004; 501(1)9; 79-88. [CrossRef] google scholar
 • 20. Çek Ş, Sarıhan F. Endokrin Sistemi Bozan Kimyasallardan Cinsiyet Steroidlerinin Balıklardaki Etkileri. E.U. Journal of Fisheries & Aqu atic Sciences 2010; 27(1); 41-6. google scholar
 • 21. Beszterda M, Frański R. Endocrine disruptor compounds in environment: As a danger for children health. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2018; 24(2): 88-95. [CrossRef] google scholar
 • 22. Hemming JDC, Barman MAE, Standridge JH. Assessment of Source and Drinking Waters for Estrogenic Endocrine Disruption, AWWA WQTC Conference 2001. google scholar
 • 23. Matthiessen P. Endocrine disruption in marine fish. Pure Appl Chem 2003; (75)11-12: 2249-61. [CrossRef] google scholar
 • 24. Turan F, Çek Ş. ''Masculinization of African Catfish (Clarias gariepinus) treated with Gokshura (Tribulus terrestris)'', The Israeli Journal of Aquaculture- Bamidgeh 2007; 59(4): 224-9. google scholar
 • 25. Sharp RM, Skakeabeak NE. Are estrogens involved in falling sperm counts and disorders of the male reproductive tract? Lancet 1993; 41: 1392-5. [CrossRef] google scholar
 • 26. Wazir U, Mokbel K. Bisphenol A: A Concise Review of Literature and a Discussion of Health and Regulatory Implications. In Vivo. 2019; 33(5): 1421-3. [CrossRef] google scholar
 • 27. Cooper JE, Kendig EL, Belcher SM. Assessment of bisphenol A released from reusable plastic, aluminium and stainless steel water bottles. Chemosphere 2011; 85(6): 943-7. [CrossRef] google scholar
 • 28. Yang Y, Wang Z, Xie S. Aerobic biodegradation of bisphenol A in river sediment and associated bacterial community change. Sci Total Environment 2014; 470-471: 1184-8. [CrossRef] google scholar
 • 29. McGuinn LA, Ghazarian AA, Joseph S, Ellison GL. Urinary bisphenol A and age at menarche among adolescent girls: evidence from NHANES 2003-2010. Environ Res 2015; 136: 381-6. [CrossRef] google scholar
 • 30. Rhie YJ, Nam HK, Oh YJ, Kim HS, Lee KH. Influence of bottle-feeding on serum bisphenol a levels in infants. J Korean Med Sci 2014; 29(2); 261-4. [CrossRef] google scholar
 • 31. Paulose T, Speroni L, Sonnenschein C, Soto AM. Estrogens in the wrong place at the wrong time: Fetal BPA exposure and mammary cancer. Reprod Toxicology 2015; 54: 58-65. [CrossRef] google scholar
 • 32. MacLusky NJ, Hajszan T, Leranth C. The environmental estrogen bisphenol-A inhibits estrogen-induced hippocampal synaptogenesis. Environ Health Perspect 2005; 113: 675-9. [CrossRef] google scholar
 • 33. Volkel W, Colnot T, Csanady GA, Filser JG, Dekant W. Metabolism and kinetics of bisphenol a in humans at low doses following oral administration. Chem Res Toxicol 2002; 15(10): 1281-7. [CrossRef] google scholar
 • 34. Bloom MS, Mok-Lin E, Fujimoto VY. Bisphenol A and ovarian steroidogenesis. Fertil Steril 2016; 106(4): 857-63. [CrossRef] google scholar
 • 35. Vandenberg LN, Mafni MV, Sonnenschein C, Rubin BS, Soto AM. Bisphenol-A and the great divide: a review of controversies in the feld of endocrine disruption. Endocr Rev 2009; 30(1): 75-95. [CrossRef] google scholar
 • 36. Michalowicz J. Bisphenol A - Sources, toxicity and biotransformation. Environ Toxicol Pharmacol 2014; 37: 738-58. [CrossRef] google scholar
 • 37. Lee HS, Parka EJ, Oha JH, Moona G, Hwanga MS, Kima SY, et al. Bisphenol A exerts estrogenic effects by modulating CDK1/2 and p38 MAP kinase activity. Biosci Biotechnol Biochem 2014; 78(8): 1371-5. [CrossRef] google scholar
 • 38. Izzotti A, Kanitz Z, D'Agostini F, Camoirano A, De Flora S. Formation of adducts by bisphenol A, an endocrine disruptor, in DNA in vitro and in liver and mammary tissue of mice. Mutat Res/Genet Toxicol Environ Mutagen 2009; 679: 28-32. [CrossRef] google scholar
 • 39. Rezg R, El-Fazaa S, Gharbi N, Mornagu B, Rezg R. Bisphenol A and human chronic diseases: Current evidences, possible mechanisms, and future perspectives. Environ Int 2014; 64: 83-90. [CrossRef] google scholar
 • 40. Moon MK, Kim MJ, Jung IK, Koo YD, Ann HY, Lee KJ, et al. Bisphenol A impairs mitochondrial function in the liver at doses below the no observed adverse effect level. J Korean Med Sci 2012; 27(6): 644-52. [CrossRef] google scholar
 • 41. Rezg R, El-Fazaa S, Gharbi N, Mornagui B. Bisphenol A and human chronic diseases: current evidences, possible mechanisms, and future perspectives. Environ Int 2014; 64: 83-90. [CrossRef] google scholar
 • 42. EFSA, Report on the two-phase public consultation on the draf EFSA scientifc opinion on bisphenol A (BPA). Retrieved from Parma ITALY 2015 http://www.efsa.europa.eu/sites/default/fles/ scientifc_output/fles/main_documents/740e.pdf. google scholar
 • 43. Usman A, Ahmad M. From BPA to its analogues: Is it a safe journey? Chemosphere 2016; 158: 131-2. [CrossRef] google scholar
 • 44. İşçioğlu D. Bebek Beslenmesi İçin Seçtiğimiz Ürünlerin Bpa İçermemesi Yetmez. 2015. Retrieved from http://www.otcnews.com.tr/bebekbeslenmesi-icin-sectigimizurunlerin-bpaicermemesi-yetmez/ google scholar
 • 45. Commission Decision (EU) 2017/1392 of 25 July 2017 amending Decision 2014/350/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for textile products. google scholar
 • 46. Commission Regulation (EU) 2016/2235 of 12 December 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards bisphenol A. [CrossRef] google scholar
 • 47. Xue J, Liu W, Kannan K. Bisphenols, benzophenones, and bisphe nol A diglycidylv ethers in textiles and infant clothing. Environ Sci Technol 2017; 51(9): 5279-86. [CrossRef] google scholar
 • 48. Li AJ, Kannan K. Elevated concentrations of bisphenols, benzophenones, and antimicrobials in pantyhose collected from six countries. Environ Sci Technol 2018; 52: 10812-9. [CrossRef] google scholar
 • 49. Freire C, Molina-Molina JM, Iribarne-Durán LM, Jiménez-Díaz I, Vela-Soria F, Mustieles V, et al. Concentrations of bisphenol A and parabens in socks for infants and young children in Spain and their hormone-like activities. Environ Int 2019; 127: 592-600. [CrossRef ] google scholar
 • 50. Street ME, Bernasconi S. Endocrine-Disrupting Chemicals in Human Fetal Growth. Int J Mol Sci 2020; 21(4): 1430. [CrossRef] google scholar
 • 51. Zhang XL, Wang HS, Liu N, Ge LC. Bisphenol A stimulates the epithelial mesenchymal transition of estrogen negative breast cancer cells via FOXA1 signals. Arch Biochem Biophys 2015; 585: 10-6. [CrossRef] google scholar
 • 52. Arukwe A. Cellular and molecular responses to endocrine-modulators and the impact on fish reproduction. Marine Pollution Bulletin 2001; 42(8): 643-55. [CrossRef] google scholar
 • 53. Ecotextiles. Bisphenol A in textile processing? https:// oecotextiles. wordpress.com/ 2011/12/16/ bisphenol-a-in-textile. processing/ (accessed Jan 20, 2017). google scholar
 • 54. Bisphneol A. Directive 2014/81/EU amending Appendix C of Annex II to directive 2009 /48/ EC. http: // www.btha.co.uk/ wp- content/ uploads/ 2015/06/ BPA-Guide-Version-1.pdf (accessed Jan 20, 2017). google scholar
 • 55. Herva M, Alvarez A, Roca E. 2011. Sustainable and Safe Design of Footwear Integrating Ecological Footprint and Risk Criteria, Journal of Hazardous Materials, 2011;192. [CrossRef] google scholar
 • 56. Greenpeace. Dirty laundry: Unravelling the corporate connections to toxic water pollution in China; Greenpeace International: Amsterdam, The Netherlands, 2014. google scholar
 • 57. Hsieh TH, Tsai CF, Hsu CY, Kuo PL, Lee JN, Chai CY, et al. Phthalates stimulate the epithelial to mesenchymal transition through an HDAC6-dependent mechanism in human breast epithelial stem cells. Toxicol Sci 2012; 128: 365-76. [CrossRef] google scholar
 • 58. Teilmann G, Juul A, Skakkebık NE, Toppari J. Putative effects of endocrine disrupters on pubertal development in the human. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 2020; 16(1): 105-21. [CrossRef] google scholar
 • 59. Geyer JH, Rimkus GG, Scheunert I, Kaune A, Schramm KW, Kettrup A, et al. Bioaccumulation abd occurrence of endocrine disrupting chemicals (EDCs), persistent organic pollutants (POPs), and other organic compounds in fish and other organisms including humans. The Handbook of Environmental Chemistry 2000; 2: 1-166. [CrossRef] google scholar
 • 60. Lacasse K, Baumann W. Textile Chemicals: Environmental Data and Facts. Springer Berlin Heidelberg: New York, 2004.p.609. [CrossRef] google scholar
 • 61. Ecotextiles. Choosing a fabric for your new sofa. https:// oecotextiles.wordpress.com /tag/ bisphenol-a/ (accessed Jan 20, 2017). google scholar
 • 62. Xue J, Liu W, Kannan K. Bisphenols, Benzophenones, and Bisphenol A Diglycidyl Ethers in Textiles and Infant Clothing. Environ Sci Technol 2017; 51(9): 5279-5286. [CrossRef] google scholar
 • 63. AndricNL, KosticTS, ZoricSN, StanicBD, AndricSA, KovacevicRZ. Effect of a PCB based transformer oil on testicular steroidogenesis and xenobiotic-metabolizing enzymes. Reprod Toxicol 2006; 22: 102-10. [CrossRef] google scholar
 • 64. Herva M, Alvarez A, Roca E. Sustainable and Safe Design of Footwear Integrating Ecological Footprint and Risk Criteria, Journal of Hazardous Materials 2011.p.192. [CrossRef] google scholar
 • 65. Eurofins, Analytical reports; Testing of textile with prints (Disney products), December 2003. google scholar
 • 66. Nakajima T, Hopf NB, Schulte PA, Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 2000. İnternet Adresi: https://monographs.iarc.fr/ENG/ Publications/ techrep42/TR42-18.pdf, (accessed 08.03.2017) google scholar
 • 67. Cetinkaya S. Endokrin Bozucular ve Ergenlik Üzerine Etkileri. Dicle Tıp Dergisi 2009; 36(1): 59-66. google scholar
 • 68. Erkekoglu P, Kocer-Gumusel B. Environmental Effects of Endocrine-Disrupting Chemicals: A Special Focus on Phthalates and Bisphenol A, Environmental Health Risk -Hazardous Factors to Living Species, Marcelo L. Larramendy and Sonia Soloneski, 2016 IntechOpen. [CrossRef] google scholar
 • 69. European Commission. (2008, 2015). Opinion on the safety of medical devices containing DEHP - plasticized PVC or other plasticizers on neonates and other groups possibly at risk. (Available from: https://ec.europa.eu/health/scientifc_committees/emerging/docs/scenihr_o_047.pdf)(accessed 09.03.2017) google scholar
 • 70. Combarnous Y, Nguyen TMD. Comparative Overview of the Mechanisms of Action of Hormones and Endocrine Disruptor Compounds. Toxics 2019; 7(1): 5. [CrossRef] google scholar
 • 71. Heudorf U, Mersch-Sundermann V, Angerer J. Phthalates: Toxicology and exposure. Int J Hyg Environ Health 2007; 210: 623-34. [CrossRef] google scholar
 • 72. Bizzari S, Oppenberg B, Iskikawa Y. Plasticizers, Chemical Economics Handbook, Palo Alto, CA: SRI International, 2000. google scholar
 • 73. Giuliani A, Zuccarini M, Cichelli A, Khan H, Reale M. Critical Review on the Presence of Phthalates in Food and Evidence of Their Biological Impact. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(16): 5655. [CrossRef] google scholar
 • 74. NRC, Phthalates Cumulative Risk Assessment - The Tasks Ahead. Committee on Phthalates Health Risks, National Research Council, National Academy of Sciences, Board on Environmental Science and Technology, National Academy Press, Washington, DC, 2008. google scholar
 • 75. Swan S, Sathyanarayana S, Barrett E, Janssen S, Liu F, Nguyen R, et al. First trimester phthalate exposure and anogenital distance in newborns. Human Reproduction 2015; 30(4): 963-72. [CrossRef] google scholar
 • 76. Pich CD, Sauvageau D, VanlianM, Erythrope lHC, Robaire B, Leask RL. Effects of di- (2-ethylhexyl) phthalate and four of its metabolites on steroidogenesis in MA-10 cells. Ecotoxicol Environ Safety 2012; 79: 108-15. [CrossRef] google scholar
 • 77. Chen X, Zhou QH, Leng L, Chen X, Sun ZR, Tang NJ. Effects of di(nbutyl) and monobutyl phthalate on steroidogenesis pathways in the murine Leydig tumor cell line MLTC-1. Environ Toxicol Pharmacol 2013; 36: 332-8. [CrossRef] google scholar
 • 78. Jeddi MZ, Janani L, Memari AH, Akhondzadeh S, Yunesian M. The role of phthalate esters in autism development: A systematic review. Environmental Research 2016; 151: 493-504. [CrossRef] google scholar
 • 79. Marina T. Guerra Hayley C. Furlong Wilma G. Kempinas Warren G. Foster. Effects of in vitro exposure to butylparaben and di‐(2 ethylhexyl) phthalate, alone or in combination, on ovarian function. Applied Toxicology 2016; 36:1235-45. [CrossRef] google scholar
 • 80. Cimini AM, Sulli A, Stefanini S, Serafini B, Moreno S, Rossi L, et al. Effects of Di-(2-ethylhexyl)phthalate on peroxisomes of liver, kidney and brain of lactating rats and their pups. Cellular and Mole cular Biology (Noisy-le-Grand, France) 1994; 40(8): 1063-76. google scholar
 • 81. Duty SM, Calafat AM, Silva MJ, Ryan L, Hauser R. Phthalate exposure and reproductive hormones in adult men. Hum Reprod 2005; 20(3): 604-10. [CrossRef] google scholar
 • 82. Nakajima, Hopf NB, Schulte PA. Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 2000 (Available from: https://monographs.iarc.fr/ENG/Publications/ techrep42/TR42-18.pdf) (Accessed 08.03.2017) google scholar
 • 83. Guo Y, Wu Q, Kannan K. Phthalate metabolites in urine from China, and implications for human exposures. Environment Internatio nal 2011; 37(5): 893-8. [CrossRef] google scholar
 • 84. Hines CJ, Hopf NB, Deddens JA, Silva MJ, Calafat AM. Estimated daily intake of phthalates in occupationally exposed groups. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 2011; 21(2): 133-41. [CrossRef] google scholar
 • 85. European Commission. (2008, 2015). Opinion on the safety of medical devices containing DEHP - plasticized PVC or other plasticizers on neonates and other groups possibly at risk. (Available from:https://ec.europa.eu/health/scientifc_committees/emerging/docs/scenihr_o_047.pdf.(Accessed 09.03.2017) google scholar
 • 86. Green R, Hauser R, Calafat AM, Weuve J, Schettler T, Ringer S, et al. Use of di (2-ethylhexyl) phthalate-containing medical products and urinary levels of mono (2-ethylhexyl) phthalate in neonatal intensive care unit infants. Environmental Health Perspectives 2005; 1222-5. [CrossRef] google scholar
 • 87. FDA (Food and Drug Administration) (2003). Safety Assessment of Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) Released from PVC Medical Devices. (Available from:: https://www.fda.gov/downloads/ MedicalDevices/.../UCM080457.pdf.) .(Accessed 02.03.2017) google scholar
 • 88. Carlstedt F, Jönsson B, Bornehag CG. PVC flooring is related to human uptake of phthalates in infants. Indoor Air 2013; 23(1): 32- 9. [CrossRef] google scholar
 • 89. Rudel RA, Perovich LJ. Endocrine disrupting chemicals in indoor and outdoor air. Atmospheric Environment 2009; 43(1): 170-81. [CrossRef] google scholar
 • 90. Wittassek M, Angerer J. Phthalates: metabolism and exposure. International Journal of Andrology 2008; 31(2):131-8. [CrossRef] google scholar
 • 91. Olsén L, Lind L, Lind PM. Associations between circulating levels of bisphenol A and phthalate metabolites and coronary risk in the elderly. Ecotoxicol Environ Saf 2012; 80: 179-83. [CrossRef] google scholar
 • 92. Frederiksen H, Skakkebaek NE, Andersson AM. Metabolism of phthalates in humans. Mol Nutr Food Res 2007; 51(7): 899-911. [CrossRef] google scholar
 • 93. Kim SH, Park MJ. Phthalate exposure and childhood obesity. Ann Pediatr Endocrinol Metab 2014; 19(2): 69-75. [CrossRef] google scholar
 • 94. Ait Bamai Y, Araki A, Kawai T, Tsuboi T, Yoshioka E, Kanazawa A, et al. Comparisons of urinary phthalate metabolites and daily phthalate intakes among Japanese families. Int J Hyg Environ Health 2015; 218(5): 461-70. [CrossRef] google scholar
 • 95. Pedersen H, Hartmann J. Greenpeace Investigations Corporate Crimes "The Walt Disney Company is always concerned with quality and safety" Letter To Greenpeace. Brussels, 2004; ISBN number: 90-73361-83-4, 2003 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Tutanç, L., Cansız, D., Emekli Alturfan, E., & Alturfan, A.A. (2020). Endocrine Disrupting Chemicals and Their Use in Textile Industry. Experimed, 0(0), 1-10. https://doi.org/10.26650/experimed.2021.880534


AMA

Tutanç L, Cansız D, Emekli Alturfan E, Alturfan A A. Endocrine Disrupting Chemicals and Their Use in Textile Industry. Experimed. 2020;0(0):1-10. https://doi.org/10.26650/experimed.2021.880534


ABNT

Tutanç, L.; Cansız, D.; Emekli Alturfan, E.; Alturfan, A.A. Endocrine Disrupting Chemicals and Their Use in Textile Industry. Experimed, [Publisher Location], v. 0, n. 0, p. 1-10, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Tutanç, Levent, and Derya Cansız and Ebru Emekli Alturfan and Ahmet Ata Alturfan. 2020. “Endocrine Disrupting Chemicals and Their Use in Textile Industry.” Experimed 0, no. 0: 1-10. https://doi.org/10.26650/experimed.2021.880534


Chicago: Humanities Style

Tutanç, Levent, and Derya Cansız and Ebru Emekli Alturfan and Ahmet Ata Alturfan. Endocrine Disrupting Chemicals and Their Use in Textile Industry.” Experimed 0, no. 0 (Jul. 2021): 1-10. https://doi.org/10.26650/experimed.2021.880534


Harvard: Australian Style

Tutanç, L & Cansız, D & Emekli Alturfan, E & Alturfan, AA 2020, 'Endocrine Disrupting Chemicals and Their Use in Textile Industry', Experimed, vol. 0, no. 0, pp. 1-10, viewed 25 Jul. 2021, https://doi.org/10.26650/experimed.2021.880534


Harvard: Author-Date Style

Tutanç, L. and Cansız, D. and Emekli Alturfan, E. and Alturfan, A.A. (2020) ‘Endocrine Disrupting Chemicals and Their Use in Textile Industry’, Experimed, 0(0), pp. 1-10. https://doi.org/10.26650/experimed.2021.880534 (25 Jul. 2021).


MLA

Tutanç, Levent, and Derya Cansız and Ebru Emekli Alturfan and Ahmet Ata Alturfan. Endocrine Disrupting Chemicals and Their Use in Textile Industry.” Experimed, vol. 0, no. 0, 2020, pp. 1-10. [Database Container], https://doi.org/10.26650/experimed.2021.880534


Vancouver

Tutanç L, Cansız D, Emekli Alturfan E, Alturfan AA. Endocrine Disrupting Chemicals and Their Use in Textile Industry. Experimed [Internet]. 25 Jul. 2021 [cited 25 Jul. 2021];0(0):1-10. Available from: https://doi.org/10.26650/experimed.2021.880534 doi: 10.26650/experimed.2021.880534


ISNAD

Tutanç, Levent - Cansız, Derya - Emekli Alturfan, Ebru - Alturfan, AhmetAta. Endocrine Disrupting Chemicals and Their Use in Textile Industry”. Experimed 0/0 (Jul. 2021): 1-10. https://doi.org/10.26650/experimed.2021.880534TIMELINE


Submitted16.02.2021
Accepted18.03.2021
Published Online07.04.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.