Research Article


DOI :10.26650/HT.2023.1246170   IUP :10.26650/HT.2023.1246170    Full Text (PDF)

Teaching Old Collections New Tricks: Initial Findings of the ISTF Herbarium Digitization Project*

Almila ÇiftçiRachel MollmanBilge Saadet KaleliAbdulkerim ÇaparOsman Erol

The digitization of herbaria and other scientific collections has been championed by many researchers, especially taxonomists, who are acutely aware of their importance for the future. Both technological developments and the progression of globalization have accelerated digitization efforts worldwide in recent years. The digitization of the Istanbul University Faculty of Science Herbarium (ISTF) is one example of such a project, which has spanned many years, through various challenges, constantly changing conditions, and technological advancements. This article aims to briefly document the history of efforts made to this end, from the very first spark of an idea to the eventual procurement of institutional support and the start of digitization in October 2022. As of February 2023, data entries for 25,584 specimens (53% of the collection), 3,442 (8% of the collection) of which include high-quality photos, can be accessed through the ISTF virtual herbarium website. We also aim to outline the methods used at ISTF, which we hope will serve as a reference for virtual herbaria yet to be established. We discuss the place of undergraduate and graduate students in digitization alongside best practices to manage these volunteer students so that they may effectively contribute to herbarium work for the long-term benefit of themselves and the collections.

DOI :10.26650/HT.2023.1246170   IUP :10.26650/HT.2023.1246170    Full Text (PDF)

Eski Koleksiyonlara Yeni Yollar Açmak: ISTF Herbaryumunun Dijitalleşmesinin İlk Çıktıları

Almila ÇiftçiRachel MollmanBilge Saadet KaleliAbdulkerim ÇaparOsman Erol

Herbaryumlar ve diğer bilimsel koleksiyonların dijitalleşmesinin önemi, başta taksonomistler olmak üzere çok sayıda bilim insanının uzun zamandır farkında olduğu bir konudur. Son yıllarda hem teknolojik gelişmeler hem de küreselleşme, dijitalizasyona dünya çapında hız kazandırmıştır. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumunun (ISTF) dijitalleşme süreci, çeşitli zorluklardan, değişen koşullardan ve teknolojik ilerlemelerden geçen, uzun yıllara yayılmış bir çabanın ürünüdür. Makalede bu çabanın ilk hayal edilen fikirden, nihayet kurumsal destek sağlanmasına ve dijitalleşme sürecinin başlangıncına kadar kısa bir tarihini anlatmak amaçlanmıştır. Ekim 2022’den Şubat 2023’e kadar toplam 25,584 örneğin (koleksiyonun %53’ü) veri girişi yapılmış ve bu örneklerden 3,442’si (koleksiyonun %8’i) fotoğraflanmış olarak ISTF sanal herbaryum web sitesinden erişilebilir. Ayrıca, ISTF herbaryumunun sayısallaşması konusunda hangi yolun izlendiğini anlatmak ve daha sonra kurulacak diğer sanal herbaryumlar için bir referans olmak amaçlanmıştır. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin sayısallaşmadaki yeri tartışılırken, öğrenciler ve herbaryum için faydalı olacak şekilde, hangi şartlarda çalışmada yer almalarının ve nasıl yönetilmelerinin sağlıklı olduğuna da değinilmiştir.


PDF View

References

 • Budak, İ., Güzel, N., & Serim, A. T. (2021). Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumu ve Veritabanı. Turkish Journal of Weed Science, 24(2), 57-63. google scholar
 • Çiftçi, A. (2012). Türkiye'deki Sinirotu (Plantago L.) Taksonlarının Çiçek Durumu Ve Tohumları Üzerinde Mikromorfolojik Çalışmalar (Yüksek Lisans Tezi). Accessed through YÖK National Thesis Center. google scholar
 • Davis, C. C., Kennedy, J. A., & Grassa, C. J. (2021). Back to the future: A refined single-user photo station for massively scaling herbarium digitization. Taxon, 70(3), 635-643. google scholar
 • Demiriz, H. (1969). Türkiye'deki herbaryumların durumuna toplu bakış. Türk Biologi Dergisi, 19-45. google scholar
 • Demirkuş, N., Yenilmez, A., Pınar, S. M., & İşler, S. (2021). Vanf Herbaryumunda Bulunan Bitki Örneklerinin Dijital Ortama Aktarılması Öncesinde Yapılan İşlemler. Ejons International Journal, 5(20), 824-828. google scholar
 • Forman, L. & Bridson, D., 1998, The Herbarium Handbook, Lubrecht & Cramer Ltd., England, 1900347431 google scholar
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşı, G., Güner, I., Çimen, A. Ö., & Şen Gökmen, F. (Ed.). (2104-) Resimli Türkiye Florası, İstanbul: ANG Vakfı Yayınları google scholar
 • Heberling, J. M., Prather, L. A., & Tonsor, S. J. (2019). The changing uses of herbarium data in an era of global change: An overview using automated content analysis. BioScience, 69(10), 812-822. google scholar
 • Öztürk, B., & Ege, M. (2014). Türkiye'nin ilk sanal herbaryumu IZEF örneği ve sanal herbaryumların bitkisel ilaç hammaddesi araştırmaları açısından önemi. Marmara Pharmaceutical Journal, 18(2), 79-84. google scholar
 • Seregin, A. P. (2016). Making the Russian flora visible: fast digitisation of the Moscow University Herbarium (MW) in 2015. Taxon, 65(1), 205-207. google scholar
 • Şimşek, İ., Erol, O., Şişman, B., & Erol, Ç. (2008). Towards A Virtual Herbarium: ISTF (İstanbul University, Science Faculty Herbarium). In: Gülseçen, Sevinç & Ayvaz Reis, Zerrin (Eds.) Proceedings of the 2nd International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning. İstanbul 2008. google scholar
 • Tamisiea, J. (2022, December 20). 2022 in Review: The National Herbarium Goes Digital. Smithsonian Magazine Smithsonian Voices, Smithsonian Institution Museum of Natural History. Retrieved from: https://www. google scholar
 • smithsonianmag.com/blogs/national-museum-of-natural-history/2022/12/20/2022-in-review-the-national-herbarium-goes-digital/ google scholar
 • Thiers, B. (2017). Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. http://sweetgum.nybg.org/ih Yılmaz, R., Nesibe, K. Ö. S. E., Akkemik, Ü., Yılmaz, O. Y., Karlıoğlu, N., Yılmaz, H., Güner, H. T., Ertuğrul, G., & Dalfes, H. N. (2012). ISTO Sanal Herbaryumu'nun Oluşturulması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Çiftçi, A., Mollman, R., Kaleli, B.S., Çapar, A., & Erol, O. (2023). Teaching Old Collections New Tricks: Initial Findings of the ISTF Herbarium Digitization Project*. Herbarium Turcicum, 0(3), 26-33. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1246170


AMA

Çiftçi A, Mollman R, Kaleli B S, Çapar A, Erol O. Teaching Old Collections New Tricks: Initial Findings of the ISTF Herbarium Digitization Project*. Herbarium Turcicum. 2023;0(3):26-33. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1246170


ABNT

Çiftçi, A.; Mollman, R.; Kaleli, B.S.; Çapar, A.; Erol, O. Teaching Old Collections New Tricks: Initial Findings of the ISTF Herbarium Digitization Project*. Herbarium Turcicum, [Publisher Location], v. 0, n. 3, p. 26-33, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Çiftçi, Almila, and Rachel Mollman and Bilge Saadet Kaleli and Abdulkerim Çapar and Osman Erol. 2023. “Teaching Old Collections New Tricks: Initial Findings of the ISTF Herbarium Digitization Project*.” Herbarium Turcicum 0, no. 3: 26-33. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1246170


Chicago: Humanities Style

Çiftçi, Almila, and Rachel Mollman and Bilge Saadet Kaleli and Abdulkerim Çapar and Osman Erol. Teaching Old Collections New Tricks: Initial Findings of the ISTF Herbarium Digitization Project*.” Herbarium Turcicum 0, no. 3 (Dec. 2023): 26-33. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1246170


Harvard: Australian Style

Çiftçi, A & Mollman, R & Kaleli, BS & Çapar, A & Erol, O 2023, 'Teaching Old Collections New Tricks: Initial Findings of the ISTF Herbarium Digitization Project*', Herbarium Turcicum, vol. 0, no. 3, pp. 26-33, viewed 8 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/HT.2023.1246170


Harvard: Author-Date Style

Çiftçi, A. and Mollman, R. and Kaleli, B.S. and Çapar, A. and Erol, O. (2023) ‘Teaching Old Collections New Tricks: Initial Findings of the ISTF Herbarium Digitization Project*’, Herbarium Turcicum, 0(3), pp. 26-33. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1246170 (8 Dec. 2023).


MLA

Çiftçi, Almila, and Rachel Mollman and Bilge Saadet Kaleli and Abdulkerim Çapar and Osman Erol. Teaching Old Collections New Tricks: Initial Findings of the ISTF Herbarium Digitization Project*.” Herbarium Turcicum, vol. 0, no. 3, 2023, pp. 26-33. [Database Container], https://doi.org/10.26650/HT.2023.1246170


Vancouver

Çiftçi A, Mollman R, Kaleli BS, Çapar A, Erol O. Teaching Old Collections New Tricks: Initial Findings of the ISTF Herbarium Digitization Project*. Herbarium Turcicum [Internet]. 8 Dec. 2023 [cited 8 Dec. 2023];0(3):26-33. Available from: https://doi.org/10.26650/HT.2023.1246170 doi: 10.26650/HT.2023.1246170


ISNAD

Çiftçi, Almila - Mollman, Rachel - Kaleli, BilgeSaadet - Çapar, Abdulkerim - Erol, Osman. Teaching Old Collections New Tricks: Initial Findings of the ISTF Herbarium Digitization Project*”. Herbarium Turcicum 0/3 (Dec. 2023): 26-33. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1246170TIMELINE


Submitted01.02.2023
Accepted28.04.2023
Published Online12.06.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.