Research Article


DOI :10.26650/ISTJECON2022-1211511   IUP :10.26650/ISTJECON2022-1211511    Full Text (PDF)

The Economic Impact of the Paris Agreement on Sectoral Outputs in Türkiye: An Input-Output Approach

Mustafa BoranBekir Kayacan

This study analyzes the economic impact of the Paris Agreement on sectoral outputs in Türkiye. All member countries are required to reduce their greenhouse gas emissions by the Agreement according to their responsibilities and capabilities. In this regard, developed countries are subject to absolute emission reduction. Türkiye ratified the Agreement in 2021 as a developing country and started implementation in 2022 as stated in the Nationally Determined Contributions. Regarding implementation of theAgreement, three scenarios are analyzed: the business-as-usual (as a developing country), the absolute emission reduction (as a developed country), and the exit (exiting the Agreement). Emission pathways and reduction amounts for each scenario are estimatedaccordingly. An input-output model is used based on 2018 tables for 45 sectors. Five policy options are analyzed regarding how to distribute the emission reduction burden among sectors: all sectors according to their shares in 2018 emissions (option 1); the top 9 sectors whose emission coefficients are above average (option 2); the top 6 sectors whose emission multipliers are high (option 3); the top 11 sectors whose emission multipliers are above average (option 4); the top 12 sectors which are the top 11 in option 4 plus the construction sector (option 5). Reducing emissions significantly reduces sectoral output in all scenarios and policy options. However, the impact of the business-as-usual is less than absolute emission reduction. Targeting only a few sectors in emission reduction results in a lower impact. If policy optionsare sorted by their total cost from smallest to largest, the order would be 3, 2, 4, 5, and 1.

JEL Classification : C67 , Q58
DOI :10.26650/ISTJECON2022-1211511   IUP :10.26650/ISTJECON2022-1211511    Full Text (PDF)

Paris Anlaşması’nın Türkiye’de Sektörel Üretim Üzerine Etkileri: Bir Girdi-Çıktı Yaklaşımı

Mustafa BoranBekir Kayacan

Bu çalışmanın amacı Paris iklim Anlaşması’nın Türkiye’de sektörel üretim üzerine etkilerini analiz etmektir. Anlaşma ile tüm taraflardan, sorumluluk ve imkanları nispetinde, sera gazı salınımlarını azaltmaları beklenmektedir. Bu anlamda, gelişmiş ülkelerden mutlak azaltım yapmaları beklenmektedir. Türkiye Anlaşmayıgelişmekte olan bir ülke olarak onaylamış ve uygulamasına Ulusal Katkı Beyanı çerçevesinde 2022 yılında başlamıştır. Anlaşma’nın uygulaması anlamında üç senaryo çalışılmıştır: referans senaryo(gelişmekte olan ülke gibi), mutlak azaltım senaryosu (gelişmiş ülke gibi) ve çıkış senaryosu (Anlaşma’dan çıkılması). Emisyon ve azaltım miktarları herbir senaryo için ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Çalışmada 45 sektör bazında yayımlanmış 2018 verilerine dayalı bir girdi-çıktı modeli kullanılmıştır. Emisyon azaltımının hangi sektörlerde yapılacağına ilişkin 5 politika seçeneği analiz edilmiştir: 2018 emisyon paylarına göre tüm sektörlerde (seçenek 1); emisyon katsayısı ortalamanın üzerinde olan en büyük 9 sektörde (seçenek 2); emisyon çarpanı yüksek olan en büyük 6 sektörde (seçenek 3); emisyon çarpanı ortalamanın üzerinde olan en büyük 11 sektörde (seçenek 4); seçenek 4’deki 11 sektör ve inşaatla birlikte 12 sektörde (seçenek 5). Emisyon azaltımının sektörel üretim üzerindeki olumsuz etkileri, tüm senaryo ve politika seçenekleri için yüksek bulunmuştur. Ancak, referans senaryonun etkisi mutlak azaltım senaryosuna göre daha azdır. Emisyon azaltımının az sayıda sektörde yapıldığı politika seçeneklerinin üretim üzerindeki etkisi, diğerlerine göre daha azdır. Politika seçenekleri toplam maliyetleri anlamında en düşük maliyetliden en yükseğe sıralanacak olursa, sıra 3, 2, 4, 5 ve 1 şeklinde olurdu.

JEL Classification : C67 , Q58

PDF View

References

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Boran, M., & Kayacan, B. (2023). The Economic Impact of the Paris Agreement on Sectoral Outputs in Türkiye: An Input-Output Approach. Istanbul Journal of Economics, 73(1), 419-452. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1211511


AMA

Boran M, Kayacan B. The Economic Impact of the Paris Agreement on Sectoral Outputs in Türkiye: An Input-Output Approach. Istanbul Journal of Economics. 2023;73(1):419-452. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1211511


ABNT

Boran, M.; Kayacan, B. The Economic Impact of the Paris Agreement on Sectoral Outputs in Türkiye: An Input-Output Approach. Istanbul Journal of Economics, [Publisher Location], v. 73, n. 1, p. 419-452, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Boran, Mustafa, and Bekir Kayacan. 2023. “The Economic Impact of the Paris Agreement on Sectoral Outputs in Türkiye: An Input-Output Approach.” Istanbul Journal of Economics 73, no. 1: 419-452. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1211511


Chicago: Humanities Style

Boran, Mustafa, and Bekir Kayacan. The Economic Impact of the Paris Agreement on Sectoral Outputs in Türkiye: An Input-Output Approach.” Istanbul Journal of Economics 73, no. 1 (Jul. 2024): 419-452. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1211511


Harvard: Australian Style

Boran, M & Kayacan, B 2023, 'The Economic Impact of the Paris Agreement on Sectoral Outputs in Türkiye: An Input-Output Approach', Istanbul Journal of Economics, vol. 73, no. 1, pp. 419-452, viewed 25 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1211511


Harvard: Author-Date Style

Boran, M. and Kayacan, B. (2023) ‘The Economic Impact of the Paris Agreement on Sectoral Outputs in Türkiye: An Input-Output Approach’, Istanbul Journal of Economics, 73(1), pp. 419-452. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1211511 (25 Jul. 2024).


MLA

Boran, Mustafa, and Bekir Kayacan. The Economic Impact of the Paris Agreement on Sectoral Outputs in Türkiye: An Input-Output Approach.” Istanbul Journal of Economics, vol. 73, no. 1, 2023, pp. 419-452. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1211511


Vancouver

Boran M, Kayacan B. The Economic Impact of the Paris Agreement on Sectoral Outputs in Türkiye: An Input-Output Approach. Istanbul Journal of Economics [Internet]. 25 Jul. 2024 [cited 25 Jul. 2024];73(1):419-452. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1211511 doi: 10.26650/ISTJECON2022-1211511


ISNAD

Boran, Mustafa - Kayacan, Bekir. The Economic Impact of the Paris Agreement on Sectoral Outputs in Türkiye: An Input-Output Approach”. Istanbul Journal of Economics 73/1 (Jul. 2024): 419-452. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1211511TIMELINE


Submitted29.11.2022
Accepted18.04.2023
Published Online26.06.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.