darulfunun ilahiyat, akademik bir dergidir. darulfunun ilahiyat'a gönderilmiş makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

darulfunun ilahiyat'ta din alanının farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede darulfunun ilahiyat'ta; Bir inanç ve toplum sistemi olarak din konusunu ve uygulayıcılarının inanç ve davranışlarını; (i) insan ve toplum bilimleri çerçevesinde ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı örnek olaylar bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.
Editor-in-Chief
Prof. Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Co-Editor-in-Chief
Assoc. Prof. Mahmut Salihoğlu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Assoc. Prof. Sultan Şimşek, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Editorial Management Board Member
Assoc. Prof. Adem Arıkan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Assoc. Prof. Birsen Banu Okutan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Assist. Prof. Sümeyye Parıldar, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Assoc. Prof. Dr. Mustafa Celil Altuntaş, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Assist. Prof. Mustafa Özağaç, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Section Editor
Prof. Dr. Hidayet Aydar, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Assoc. Prof. Cemal Abdullah Aydın, Istanbul University, Istanbul, Turkiye
Assoc. Prof. Derya Baş, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Assist. Prof. Süleyman Yıldız, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Assist. Prof. Muhammed Yuşa Yaşar, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Assist. Prof. Saliha Uysal, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Assist. Prof. Dr. Muhammet Enes Midilli, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Assoc. Prof. Dr. Ahmet Koç, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Dr. Adem İrmak, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Editorial Relations Manager
Assoc. Prof. Adem Arıkan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Ethics Editor
Prof. Hüseyin Hansu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Statistics Editor
Assoc. Prof. Birsen Banu Okutan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Book Review Editor
Assist. Prof. Merve Özaykal, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Methodology Editor
Assist. Prof. Sümeyye Parıldar, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Publicity Manager
Res. Assist. İsrafil Şen, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Editorial Assistant
Res. Assist. Neslihan Mervenur Vural, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Res. Assist. Feyza Güler, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Technical Specialist
Res. Assist. Amine Çelik, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Res. Assist. Şaban Kütük, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Res. Assist. Menekşe Filiz Yıldırım, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Language Editor
Lecturer Elizabeth Mary Earl, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Editorial Board Member
Assoc. Prof. Abdulhameed Majeed Ismael Al Sheesh, Qatar University, Doha, Qatar
Assoc. Prof. Abdurrahman Atçıl, Sabancı Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Dr. Adem Aygün, Islamiche Glaubensgemeinshaft, Österreich, Austria
Prof. Adnan Demircan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Assoc. Prof. Ahmed Al Shamsy, University of Chicago, Chicago, United-States
Assoc. Prof. Ahmet Alibasic, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia-And-Herzegovina
Assoc. Prof. Hayrettin Yücesoy, University of Washington, Washington, United-States
Prof. İsmail Latif Hacınebioğlu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Jonathan Brown, Georgetown University, Washington, United-States
Prof. Mabid Ali Mohamed Al Jarhi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, Turkiye
Prof. Mehmet Hakkı Suçin, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkiye
Prof. Dr. Merdan Güneş, University of Osnabrueck, Osnabruck, Germany
Prof. Mesut Idriz, University of Sharjah, Sharjah, United-Arab-Emirates
Prof. Mürteza Bedir, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Mustafa Tekin, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Assoc. Prof. Rahile Kızılkaya Yılmaz, Marmara Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Ramazan Yıldırım, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Saim Kayadibi, Karabük Üniversitesi, Karabuk, Turkiye
Prof. Şinasi Gündüz, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Toseef Azid, University of Qassim, Buraydah, Saudi-Arabia
Prof. Yaşar Düzenli, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan darulfunun ilahiyat, akademik bir dergidir. darulfunun ilahiyat’a gönderilmiş makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

darulfunun ilahiyat’ta, din alanının farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede darulfunun ilahiyat’ta bir inanç ve toplum sistemi olarak din konusunu ve uygulayıcılarının inanç ve davranışlarını; (i) insan ve toplum bilimleri bağlamında ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı örnek olaylar bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

Bu kapsamda özellikle şu konulara öncelik tanınmaktadır:

•    İslam kültür ve medeniyeti 

•    Çağdaş dünyada dinî/İslami ilimlerin yorumlanması ve eğitimi 

•    Dinî kimliğin oluşumu ve aktarımı

•    Çeşitli inanç gruplarında, kamusal hayatta, çok kültürlü ortamlarda din

•    Birey, din ve toplum arasındaki etkileşim

darulfunun ilahiyat'ta nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra kitap değerlendirmesi, araştırma notu, sempozyum tanıtımı ve klasik dillerden çeviri-yorum metinleri de yayımlanmaktadır.

Dergi yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Makale yayınlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

*Bir yazarın dergimizde yazısı yayınlandıktan sonraki iki sayıda yeni bir yazısına yer verilmez.

İntihal

Ön kontrolden geçirilen makaleler, iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal/kendi kendine intihal tespit edilirse yazarlar bilgilendirilir. Editörler, gerekli olması halinde makaleyi değerlendirme ya da üretim sürecinin çeşitli aşamalarında intihal kontrolüne tabi tutabilirler. Yüksek benzerlik oranları, bir makalenin kabul edilmeden önce ve hatta kabul edildikten sonra reddedilmesine neden olabilir. Makalenin türüne bağlı olarak, bunun oranın %15 veya %20'den az olması beklenir.

Çift Kör Hakemlik

İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editör, makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar ve makale biçimsel esaslara uygun ise, gelen yazıyı yurtiçinden ve /veya yurtdışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunar, hakemler gerek gördüğü takdirde yazıda istenen değişiklikler yazarlar tarafından yapıldıktan sonra yayınlanmasına onay verir.

Dergi açık erişimlidir ve derginin tüm içeriği okura ya da okurun dahil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Bu BOAI açık erişim tanımıyla uyumludur.

Derginin açık erişimli makaleleri Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları  Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar / ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekmeyi düşünmelidir.

Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

Dergide yayınlanan tüm yazıların korunmasını ve kalıcı olarak erişilebilir olmasını sağlamak için makaleler, ulusal bir arşiv sitesi olarak hizmet veren ve aynı zamanda LOCKSS'in içeriği toplamasına, korumasına ve sunmasına izin veren Dergipark'ta saklanmaktadır.

Ek olarak, yazarların kendilerinin makalelerinin son PDF sürümünü Open Archives Initiative (https://www.openarchives.org/) standartlarına uygun açık elektronik arşivlerde arşivlemeleri önerilir. Yazarlar, yayınladıkları arşiv versiyonundan, İ.Ü. Yayınevinin dergi web sitesinin URL'sine bağlantı sağlamalıdır.

darulfunun ilahiyat, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için adres: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Dergi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

-    Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

-    Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

-    Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

-    Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.

-    Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.

-    Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

-    Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.

-    Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.

-    İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.

Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.

Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirirler. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder.

Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır. 

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemler, araştırma, yazarlar ve/veya araştırmaya fon sağlayanlarla çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Hakemler değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.

Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Gönderilen ve ön kontrolü geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir.

Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme çift taraflı kör hakemlik ile değerlendirmeye gönderilir; yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirirler. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder.

Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemler, araştırma, yazarlar ve/veya araştırmaya fon sağlayanlarla çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Hakemler değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.

Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Gönderilen ve ön kontrolü geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar.

Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye gönderilir; yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.

-Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?

-Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?

-Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?

-Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?

-Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?

-Dil kalitesi yeterli mi?

Hakemler, gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir.

1. Amaç ve Kapsam

Başvurunuzu darulfunun ilahiyat’a göndermeden önce lütfen derginin “Amaç ve Kapsam” sayfasını inceleyiniz. Derginin kapsamı dışında kalan çalışmalar değerlendirme sürecine alınmamaktadır.

2. Başvuru Türleri

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Baş Editör & Alan Editörleri tarafından amaç, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenmektedir. Çalışmanız, kaynakçası hariç olmak üzere, 5000-8000 kelime olmalıdır. Dergiye gönderilen tüm makale türlerine uygulanacak editöryal değerlendirme kriterleri aşağıda sıralanmaktadır:
(1) Bilimsel yeterliliğin yüksek olması
(2) Çalışmanın kuramsal dayanaklarının açık bir şekilde ifade edilmesi
(3) Alana kavramsal veya metodolojik düzeyde katkı sağlaması
(4) Metnin teori veya yöntem açısından yenilik sunması
(5) Çalışmada güncel yöntemlerin kullanılmasına özen gösterilmesi

2.1. Araştırma Makalesi

darulfunun ilahiyat, din ile ilgili temel sorunları ortaya koyan ve bunlara çözüm önerileri getiren çalışmaların yayımlanmasını hedeflemektedir. Bununla birlikte özgün araştırmalarda bazı hususlara ayrıca dikkat edilmektedir:
(a) Araştırmanın dayandığı kuramsal çerçevenin kapsamlı bir şekilde ifade edilmesi
(b) Araştırmanın kuramsal ve uygulama olarak alana katkısının zikredilmesi
(c) Çalışmanın din bilimlerindeki bilgi birikimine orijinal katkı sağlaması
(d) Çalışmanın özgün bir tezi olup bu tezin kendi içerisinde tutarlı bir şekilde sunulması
(e) Çalışmanın yaklaşım ve metodolojisine dair esasların açık bir şekilde ortaya konulması

2.2. Araştırma Notu

Araştırma notları, yapılan araştırmalar aracılığıyla edinilen akademik tecrübenin paylaşılmasını hedeflemektedir. Araştırmacıların şahsi değerlendirmelerini de aktarabilecekleri bu türden yazılar 2500 kelimeyi aşmamalıdır.

2.3. Toplantı Özeti

Ulusal veya uluslararası akademik toplantıların içeriklerine dair değerlendirmeleri içeren toplantı özeti, 1500 kelimeyi aşmamalıdır. Hazırlanan metinde özellikle toplantının akademik anlamdaki katkısı ele alınmış olmalıdır.

2.4. Kitap Değerlendirmesi

Dergiye gönderilecek olan kitap değerlendirmeleri 1500 kelimeyi aşmamalıdır. 

3.Genel Biçim Özellikleri

3.1. Yazı Tipi: Bütün metinde 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme bakınız.

3.2. Sayfa Yapısı: A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) bırakılarak, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz şekilde olmalıdır. Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır. Paragraflarda ve başlıklarda girinti ve çıkıntı olmamalıdır.

3.3. Paragraf Yapısı: Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce ve sonra alanı 0,6 nk satır aralığı 1,5 olmalıdır.

3.4. Kelime Sınırı: Dergiye gönderilen yazılar 5.000-8.000 kelime arası olmalıdır.

3.5. Öz: 150-200 kelime arasında olmalıdır.

3.6 Anahtar Kelimeler: 5-8 kelime arasında olmalıdır.

3.7. Extended Summary: İngilizce olmayan makaleler için, kabulü takiben 1000-1500 kelimelik İngilizce extended summary istenmektedir.

3.8. Ana Metin: Ana metnin nasıl görüneceğine dair örnek bir metin için lütfen [04_ana_metin.pdf] dosyasını inceleyiniz. Yüklediğiniz ana metnin yazar bilgilerini içermemelidir. Yüklemeden önce bu bilgileri çıkardığınızdan emin olun; yazarla ilgili bilgiler başlık sayfasında ayrıca yer almalıdır. Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümlerini içermelidir. Yöntem kısmında mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri bulunmalıdır. Model alt bölümüne sadece özgün bir model kullanılmışsa yer verilmelidir.

3.9. Başlık Sayfası: Aşağıdaki bilgiler Başlık Sayfasında yer almalıdır.

(i) Makalenin başlığı
(ii) Makalenin kategorisi
(iii) Yazar(ların) isim ve soyadları
(iv) Yazar(ların) kurum bilgileri (kurum, şehir, ülke)
(v) Yazar(ların) e-mail adresleri
(vi) Yazar(ların) Orcid’leri
(vii) Finansal destek, çıkar çatışması ve teşekkür ile ilgili bilgiler.

3.10. Tablo, Şekil ve Ekler

Tablo ve Şekiller: Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.
Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 9 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;
• önce ve sonra alanı 0 nk,
• satır aralığı tek olmalıdır.
Tablo ve şekiller sola dayalı olmalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır.
Ekler: Her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir.

3.11. Referans Stili:

darulfunun ilahiyat, metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için CMOS (The Chicago Manual of Style) kaynak stilinin 17. edisyonunu benimser. CMOS 17 hakkında bilgi için: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

3.12. Genişletilmiş Özet:

darulfunun ilahiyat yayımladığı makalelerin uluslararası kamuoyu ile paylaşılmasını ve makalelerin etki üretmesini önemsemektedir. Bunun için Türkçe ve Arapça çalışmalar İngilizce geniş özetle (extended summary) birlikte yayımlanır. Bu kapsamda yazarlardan makaleyi temsil edecek geniş özet hazırlamaları talep edilir. 1000-1500 kelime arasında olması beklenen geniş özet; makalenin temel bölümlerindeki (Giriş/Literatür, Yöntem, Bulgular, Tartışma/Sonuç vb.) ana tartışmaları yansıtır.

4. Yabancı Dilde Başvurular

darulfunun ilahiyat; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde başvuru kabul etmektedir. Bu dillerde gelen başvurular hakem değerlendirmesinden önce dil yeterlilikleri ve kullanımları bakımından incelenmektedir. Ana dilde bir hakemin anlayamayacağı düzeyde olduğu tespit edilen başvurular hakem değerlendirme sürecine alınmaz ve yazarına dil düzeltmesi için gönderilir.

5. ORCID

İstanbul Üniversitesi; etik, şeffaf ve adil bir editör ve hakem değerlendirme sürecini önemsemektedir. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi, Open Researcher and Contributor ID (ORCID) platformunu desteklemektedir. ORCID, araştırmacıları ayrıştırabilmek için dijital bir kimlik numarası atayarak araştırmacı ile araştırmacının daha önceki faaliyetlerini eşleştirmektedir. darulfunun ilahiyat’ın yayımladığı makalelerde yazarlar ORCID numaraları ile birlikte yer almaktadırlar. Yazarların başvuru esnasında ORCID bilgilerini sağlamaları talep edilmektedir. ORCID Numaranız henüz yoksa şu [http://orcid.org/register] linkten edinebilirsiniz.

6. Başvuru Gönderimi

darulfunun ilahiyat’a çalışmanızı göndermek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.[https://dergipark.org.tr/tr/pub/darulfunun]. 

Başvuru gönderimi sürecinde bir problemle karşılaşırsanız, lütfen ilahiyat.editor@istanbul.edu.tr ile irtibata geçiniz.

Önemli Not: darulfunun ilahiyat, yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

7. Yayım Süreci

7.1. Kabul Sonrası
Yayıma kabul edilen bir çalışmanın neticesi Sorumlu Yazara bildirilir. Sorumlu Yazarın ilgili raporlara göre düzenlediği çalışma Baş Editör veya Alan Editörü tarafından incelenir. Onaylanan çalışma tashih ve redaksiyon sürecine alınır.

7.1.2. OnlineFirst

OnlineFirst, İstanbul Üniversitesinin basıma hazır makaleleri baskıdan önce Online olarak yayımladığı ortamdır. OnlineFirst olarak yayımlanan bir makaleye cilt, sayı bilgileri atanmamakta, makale DOI (Digital Object Identifiers) numarası ile yayımlanmaktadır. Makale ilgili sayıda yayımlandığında OnlineFirst sayfasından kaldırılmakta ve web sitesinde, yayımlandığı sayı içerisine alınmaktadır. Yayım kabulü alan bir çalışma yaklaşık 30 gün içerisinde OnlineFirst'te yayımlanmaktadır.

8. İletişim

darulfunun ilahiyat ile ilgili bütün sorularınız için ilahiyat.editor@istanbul.edu.tr elektronik posta adresi yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Derleme yazıları okuyucular için bir konudaki kaynaklara ulaşmayı kolaylaştıran bir araç olsa da, her zaman orijinal çalışmayı doğru olarak yansıtmaz. Bu yüzden mümkün olduğunca yazarlar orijinal çalışmaları kaynak göstermelidir. Öte yandan, bir konuda çok fazla sayıda orijinal çalışmanın kaynak gösterilmesi yer israfına neden olabilir. Birkaç anahtar orijinal çalışmanın kaynak gösterilmesi genelde uzun listelerle aynı işi görür. Ayrıca günümüzde kaynaklar elektronik versiyonlara eklenebilmekte ve okuyucular elektronik literatür taramalarıyla yayınlara kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Kabul edilmiş ancak henüz sayıya dahil edilmemiş makaleler Early View olarak yayınlanır ve bu makalelere atıflar “advance online publication” şeklinde verilmelidir. Genel bir kaynaktan elde edilemeyecek temel bir konu olmadıkça “kişisel iletişimlere” atıfta bulunulmamalıdır. Eğer atıfta bulunulursa parantez içinde iletişim kurulan kişinin adı ve iletişimin tarihi belirtilmelidir. Bilimsel makaleler için yazarlar bu kaynaktan yazılı izin ve iletişimin doğruluğunu gösterir belge almalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir. Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Referans Stili ve Formatı

darulfunun ilahiyat, metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için CMOS (The Chicago Manual of Style) kaynak stilinin 17. edisyonunu benimser. CMOS 17 hakkında bilgi için: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Aşağıdaki listede yer alan bilgilerin eksik olmadığından emin olun:

●     Yazarlara Bilgide detaylı olarak anlatılan dergi politikalarının gözden geçirildiği

ü    Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi

ü    Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)

ü    İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı

ü    Kaynakların CMOS (The Chicago Manuel of Style) 17’ye göre belirtildiği

●    Telif Hakkı Anlaşması Formu 

●    Daha önce basılmış ve telife bağlı materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi

●    Kapak sayfası

ü    Makalenin türü

ü    Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı

ü    Yazarların ismi soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonra şehir ve ülke bilgisi de yer almalıdır), e-posta adresleri

ü    Sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, GSM, faks nosu

ü    Tüm yazarların ORCID’leri

●    Makale ana metni

ü    Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı

ü    Özetler: 150-200 kelime Türkçe ve 150-200 kelime İngilizce

ü    Anahtar Kelimeler: 5-8 adet Türkçe ve 5-8 adet İngilizce

ü    Makale Türkçe ise, 1000-1500 kelime İngilizce genişletilmiş özet (Extended Abstract)

ü    Makale ana metin bölümleri

ü    Finansal destek (varsa belirtiniz)

ü    Çıkar çatışması (varsa belirtiniz)

ü    Teşekkür (varsa belirtiniz)

ü    Kaynaklar

ü    Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)
INFORMATION


E-ISSN2651-5083
PeriodBiannually

METRICS


18
52
618
618

CONTACT


İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İskenderpaşa Mah. Kavalalı Sok., 34080, Fatih-İstanbul / Editor: Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, nkizilkaya@istanbul.edu.tr

Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.