Research Article


DOI :10.26650/iukad.2022.1082161   IUP :10.26650/iukad.2022.1082161    Full Text (PDF)

Who is Feminism For: bell hooks

Mehmet Fatih Işık

bell hooks (1952–2021) was black female activist who fought for human rights. In a number f works on racism, class, and gender inequality in the USA, she discussed her thoughts on feminism in the context of these problems. Born into a black working-class family, bell hooks sought to defend human rights and was involved in Second Wave Feminism, which emerged in the 1960s to eliminate the inequalities experienced by women socially, politically, and culturally. She argued that the struggle for feminism could not be a movement of white, middle-class, educated women alone. Unless the feminist movement confronted and struggled with issues such as class discrimination, racism, nationalism, militarism, homophobia, and misogyny, women would be unable to build a sense of solidarity and the movement would not succeed. In her book “Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism,” bell hooks drew attention to classist and racist aspects of the feminist movement. She argued that feminism should not be geared toward women of a certain group or class but should include women from across all intersections as well as individuals with differences. Her reasoning created a basis for criticism and led to new debates within he feminist movement. Claiming that “feminism is the movement to end sexism, sexist exploitation, and oppression,” bell hooks underlined the reciprocal relationships between gender, race, class, and sexuality instead of simply understanding inequalities along an axis of certain qualities that correspond to the “invisibility of whiteness.” To achieve this, she proposed a “coalition feminism” model that treated feminism more holistically. Thus, according to bell hooks, the success of the feminist movement depends not only on women’s support but also on male participation. In this article, bell hooks’s understanding of feminism, her critique of it, and the solutions she proposed to achieve the success of the feminist movement are discussed.

DOI :10.26650/iukad.2022.1082161   IUP :10.26650/iukad.2022.1082161    Full Text (PDF)

Feminizm Kim(ler) İçindir: Bell Hooks

Mehmet Fatih Işık

bell hooks (1952-2021), insan hakları için mücadele eden ABD vatandaşı siyahi bir kadın aktivisttir. Özellikle ABD’deki ırkçılık, sınıf ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri alanında birçok çalışması olan bell hooks, feminizmle ilgili düşüncelerini de sözü edilen sorunlar bağlamında ele alan ve tartışan bir entelektüeldir. İşçi sınıfındaki siyahi bir aileye mensup olan bell hooks, 1960’lı yıllardan itibaren kadınların sosyal, siyasal ve kültürel gibi alanlar başta olmak birçok alanda yaşadıkları eşitsizlikleri gidermek için ortaya çıkan II. Dalga Feminizm Hareketi içinde yer alan ve mücadele eden önemli bir insan hakları savunucusudur. Feminizm mücadelesinin sadece beyaz, orta sınıf ve eğitimli kadınların hareketi olmadığını savunan bell hooks; sınıf ayırımcılığı, ırkçılık, milliyetçilik, militarizm, homofobi ya da mizojini gibi sorunlarla feminizm hareketi yüzleşmediği ve mücadele etmediği sürece; hem kadınlar arasında güçlü bir dayanışma bilincinin oluşmayacağını hem de bu hareketin başarıya ulaşmasının mümkün olmayacağını iddia eder. bell hooks “Ben Kadın değil miyim: Siyah Kadınlar ve Feminizm” (Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism) adlı eserinde, feminist hareketin sınıf ve ırkçılıkla ilgili yönüne dikkat çekerek; hareketin sadece belli bir gruptaki ya da sınıftaki kadınlar için değil, bütün kadınlar ve farklılıklara sahip olan bireyler için de mücadele etmesi gerektiğini savunur. bell hooks’un bu çıkışı feminizm hareketi içinde yaşananlara hem bir eleştiri zemini oluşturdu hem de yeni tartışmalara yol açtı. “Feminizmin cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü ve baskıyı sona erdirme hareketi” olduğunu iddia eden bell hooks, belli nitelikler ekseninde eşitsizliklere yol açan ve “beyazlığın görünmezliği” olarak karşılık bulan düşünceyi sürdürmek yerine toplumsal cinsiyet, ırk, sınıf ve cinselliğin karşılıklı bir ilişki içinde olduğunun altını çizer. Bunun gerçekleşmesi için bell hooks, feminizmi daha bütüncül açıdan ele alan bir “koalisyon feminizm” modeli önerir. Dolayısıyla bel hooks’a göre feminizm hareketinin başarıya ulaşması sadece kadınların mücadeyi desteklemeleriyle değil; aynı zamanda erkeklerin de mücadeleye katılmalarıyla mümkün olabilir. Bu makalede bell hooks’un feminizm denildiğinde ne anladığı ve feminizme getirdiği eleştiriler ile feminist hareketin başarıya ulaşması için önerdiği çözüm yolları tartışılmaktadır.


PDF View

References

 • Ahmed, Sara, (2020), Feminist Bir Yaşam Sürmek, (Çev. Beyza Sumer Aydaş), Sel Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul. google scholar
 • Altun, Hakan, (2008), “Feminist Kuram Doğrultusunda Bir Okuma/Sahneleme ve Bir Örnek Çalışma: Denizden Gelen Kadın”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro (Tiyatro Yönetmenliği) Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara. google scholar
 • Chanter, Tina, (2019), Toplumsal Cinsiyet, (Çev. Mehmet Erguvan), Fol Yayınları, 1. Baskı, Ankara. google scholar
 • Gaag, Nikki Van Der, (2017), Feminizm ve Erkekler, (Çev. Güzide Diker), Aram Yayıncılık, Diyarbakır. google scholar
 • Gilman, Charlotte Perkins, (2018), Kadınlar Ülkesi, (Çev. Sevda Deniz Karali), İthaki Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. google scholar
 • hooks, bell, (2015), Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism, Routledge, New York. google scholar
 • hooks, bell, (2016), Feminizm Herkes İçindir, (Çev. Ece Aydın- Berna Kurt- Şirin Özgün- Aysel Yıldırım), Bgst Yayınları, 4. Baskı, İstanbul. google scholar
 • hooks, bell, (2017), http://feminisite.net/index.php/2017/06/bell-hooksla-feminizmin-guncel-durumu-ve-trump-yonetimi-altinda-nasil-ilerlenebilecegi-uzerine-bust-soylesisi/ (Çev.Ronay Bakan), Erişim Tarihi: 08.02.2022. google scholar
 • hooks, bell, (2020), Duygu Yoldaşlığı (Kadınların Sevgi Arayışı), (Çev. Öznur Karakaş), Bgst Yayınları, 1. Baskı, İstanbul. google scholar
 • hooks, bell, (2020), “Kapitalizm ve Ataerkiye Meydan Okuma” , (Çev. Aysel Yıldırım), Third World Viewpoint (T.W.V) (Üçüncü Dünya Gözüyle) Dergisi’nin bell hooks ile Yaptığı Söyleşi. google scholar
 • hooks, bell, (2021), Değişme İsteği Erkekler, Erkeklik ve Sevgi, (Çev. Zeynep Kutluata), Bgst Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. google scholar
 • hooks, bell, (2021), Sınırları Aşmayı Öğretmek, ( Çev. Arzu Eylem), 1. Baskı, NotaBene Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Işık, M. Fatih, (2022), “Feminizm ve Dünyadaki Feminizm Sorunsalı”, Felsefe Tarihinden Günümüze Yansımalar Kitabının İçinde, (Edit. Abdurrazak Gültekin), Paradigma Akademi Yayınları, s. 51-85, Çanakkale. google scholar
 • Sarıgöl, Pınar, (2020), “Kesişimsellik Teorisi ve Farklılıkların Feminizmi”, Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, Sayı: 6, s. 331-352. google scholar
 • Stone, Alison, (2019), Feminist Felsefeye Giriş, (Çev. Yonca Cingöz- Bilge Tanrısever), Otonom Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul. google scholar
 • Tong, Rosemarie-Botts, Tina Fernandes, (2021), Feminist Düşünce, (Çev. Beyza Sumer Aydaş), Sel Yayınları, İstanbul. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Işık, M.F. (2022). Who is Feminism For: bell hooks. Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(24), 1-12. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1082161


AMA

Işık M F. Who is Feminism For: bell hooks. Istanbul University Journal of Women’s Studies. 2022;0(24):1-12. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1082161


ABNT

Işık, M.F. Who is Feminism For: bell hooks. Istanbul University Journal of Women’s Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 24, p. 1-12, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Işık, Mehmet Fatih,. 2022. “Who is Feminism For: bell hooks.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 24: 1-12. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1082161


Chicago: Humanities Style

Işık, Mehmet Fatih,. Who is Feminism For: bell hooks.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 24 (Jul. 2022): 1-12. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1082161


Harvard: Australian Style

Işık, MF 2022, 'Who is Feminism For: bell hooks', Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 24, pp. 1-12, viewed 4 Jul. 2022, https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1082161


Harvard: Author-Date Style

Işık, M.F. (2022) ‘Who is Feminism For: bell hooks’, Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(24), pp. 1-12. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1082161 (4 Jul. 2022).


MLA

Işık, Mehmet Fatih,. Who is Feminism For: bell hooks.” Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 24, 2022, pp. 1-12. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1082161


Vancouver

Işık MF. Who is Feminism For: bell hooks. Istanbul University Journal of Women’s Studies [Internet]. 4 Jul. 2022 [cited 4 Jul. 2022];0(24):1-12. Available from: https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1082161 doi: 10.26650/iukad.2022.1082161


ISNAD

Işık, MehmetFatih. Who is Feminism For: bell hooks”. Istanbul University Journal of Women’s Studies 0/24 (Jul. 2022): 1-12. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1082161TIMELINE


Submitted03.03.2022
Accepted08.05.2022
Published Online23.05.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.