Research Article


DOI :10.26650/SJ.2020.40.2.0100   IUP :10.26650/SJ.2020.40.2.0100    Full Text (PDF)

A Reassessment of Turkey’s Import Substitution Strategy: Bureaucracy, Politics, and the International Organizations

Emrah Yıldız

Following the years of WWII, Turkey and many developing countries performed import substitution industrialization strategy (ISI) on the advice of the International Organizations. These countries expected that the ISI strategy serve their longing desire to build a national industry. In Turkey’s case, the policy implementation was conducted under the guidance of five years development plan was prepared by the State Planning Organization (SPO). Initially, the ISI strategy covered the optimistic expectations and Turkey’s economy showed unprecedented economic performance during the ISI period. However, the economic growth came to an abrupt end in the late 1970s and Turkey became dependent on foreign resources than ever before. This study aims at clarifying the questions of why Turkey shifted its policy paradigm to the ISI strategy and the role of the SPO in the ISI period referring to the literature on the developmentalism and the developmental state. From this perspective, this study illustrates the discrepancies between the SPO and its counterparts in Japan and East Asian countries and the question of why Turkey could not shift its inward-oriented economic growth model to the export-oriented growth model.


PDF View

References

 • Ahmad, F. (2007). Bir kimlik peşinde Türkiye (S. C. Karadeli, trans.). Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Akçay, U. (2007). Kapitalizmi planlamak: Türkiye’de planlama ve DPT’nin dönüşümü. Sosyal Araştırmalar Vakfı. google scholar
 • Aker, A. (1975). 12 Mart döneminde dışa bağımlı tekelleşme. Sander Yayınlar. google scholar
 • Amsden, A. H. (1989). Asia’a next giant: South Korea and late industrialization. Oxford University Press. google scholar
 • Baer, W. (1972). Import substitution and industrialization in Latin America: Experiences and interpretations. The Latin American Studies Association, 7(1), 95–122. google scholar
 • Baer, W. (1984). Industrialization in Latin America: Successes and failures. Journal of Economic Education, 15(2), 124–135. google scholar
 • Bağdat Paktı’nın İstikameti. (1958). Forum Dergisi, 93. google scholar
 • Barker, J. (1952). The economy of Turkey, an analysis and recommendations for a development program. John Hopkins University Press. google scholar
 • Barnett, M., & Fiennemore, M. (2004). The rules for the world: International organizations in global politics. Cornell University Press. google scholar
 • Berkes, N. (1997). Unutulan yıllar. İletişim Yayınları. google scholar
 • Birtek, F. (1995). Devletçiliğin yükselişi ve düşüşü 1932-1950. In N. Çoşar (Ed.), Türkiye’de devletçilik (pp. 143–171). Bağlam Yayınları. google scholar
 • Boratav, K. (1993). Türkiye’de sanayileşmenin yeni boyutları ve KİT’ler. Tarih Vakfı Yayınları. google scholar
 • Boratav, K. (1995). Devletçilik ve Kemalist iktisat politikaları. In N. Çoşar (Ed.), Türkiye’de devletçilik. (pp. 115–142). Bağlam Yayınları. B google scholar
 • oratav, K. (1998). Türkiye iktisat tarihi 1908-1985. Gerçek Yayınevi. google scholar
 • Buğra, A. (1991). Political sources of uncertainty in business life. In M. Heper (Ed.), Strong state and economic interest groups: The Post-1980 Turkish experiences (pp. 151–162). Walter de Gruyter. google scholar
 • Chibber, V. (2005). Reviving the developmental state? The myth of the ‘national bourgeoisie’. Socialist Register, 41, 144–165. google scholar
 • Çeçen, A., Doğrul, S., & Doğruel, F. (1994). Economic growth and structural change in Turkey 1960-1988. International Journal of Middle Eastern Studies, 26(1), 37–56. google scholar
 • Erder, N., Çilingiroğlu, A., Karaosmanoğlu A., & Sönmez, A. (2003). Planlı kalkınma serüveni: 1960’larda Türkiye’de planlı kalkınma deneyimi. Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Ergüder, Ü. (1970). Politics of agricultural taxation in Turkey: 1945-1965 (Doctoral dissertation). Syracuse University. google scholar
 • Evans, P. (1995). Embedded autonomy: States & industrial transformation. Princeton University Press. google scholar
 • Gereffi, G., & Fonda, S. (1992). The regional paths of development. Annual Review of Sociology, 18, 419–448. google scholar
 • Hirschman, A. O. (1967). Development project observed. Brooking Institution. google scholar
 • Johnson, C. (1982). MITI and the Japanese miracle: The growth of industrial policy, 1925-1975. Stanford University Press. google scholar
 • Johnson, C. (1999). The developmental state: Odysse of a concept. In M. Woo-Cumings (Ed.), The Developmental state (pp. 32–60). Cornell University Press. google scholar
 • Kansu, G. (2004). Planlı yıllar (Anılarla DPT’nin öyküsü). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Karaömerlioğlu, A. (2006). Türkiye’de çok partili demokrasiye dönüşün toplumsal dinamikleri. Toplum ve Bilim, 106, 174–191. google scholar
 • Kayalı, K. (2015). Ordu ve siyaset, 27 Mayıs-12 Mart. İletişim Yayınları. google scholar
 • Karaosmanoğlu, Y. (1968). Politikada 45 yıl. Bilgi Yayınları. google scholar
 • Karpat, K. (1962). Recent developments in Turkey and their social background. International Affairs, 38(3), 304–323. google scholar
 • Karpat, K. (2007). Türkiye’de siyasal sistemin evrimi: 1876-1980 (E. Soğancılar, trans). İmge Kitabevi Yayınları. google scholar
 • Kerwin, R. W. (1995). Türkiye’de devletçilik 1933-1950. In N. Çoşar (Ed.), Türkiye’de devletçilik (pp. 97–114). Bağlam Yayınları. google scholar
 • Keyder, Ç. (2014). Türkiye’de devlet ve sınıflar. İletişim Yayınları. Köker, L. (2007). Modernleşme, Kemalizm ve demokrasi. İletişim Yayınları. google scholar
 • Loriaux, M. (1999). The French developmental state as myth and moral ambition. In M. Woo-Cumings (Ed.), The developmental state (pp. 235–275). Cornell University Press. google scholar
 • Maxfield, S., & Noldt, J. (1990). Protectionism and the internationalization of capital: U.S. sponsorship of import substitution industrialization in the Philippines, Turkey, and Argentina. International Studies Quarterly, 34(1), 49–81. google scholar
 • Meyer, J. M., Boli, J., Thomas, G. M., & Ramirez, F. O. (1997). World society and the nation state. American Journal of Sociology, 103, 144–181. google scholar
 • Mıhçıoğlu, C. (1983). Devlet Planlama Örgütünün kuruluş günleri. In X. XXX (Ed.), Prof. Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan (pp. 229–257). AÜSBF Yayınları. google scholar
 • Milor, V. (1990). The genesis of planning in Turkey. New Perspectives on Turkey, 4, 1–30. google scholar
 • Oksay, K. (1967). Guide to foreign capital investment in Turkey. Ankara Üniversitesi Basım Evi. google scholar
 • Okyar, O. (1954). Planlı iktisat rejimi. Forum Dergisi, 16, 6–7. google scholar
 • Okyar, O. (1957). Planlama Tarihçesine Müteallik Notlar. Forum Dergisi, No: 89, pp.15–16. google scholar
 • Okyar, O. (1960). The Turkish stabilization experiment -before and after. Middle Eastern Affairs, 8, 238–246. google scholar
 • Owen, R., & Pamuk, Ş. (1999). A history of Middle Eastern economies in the 20th century. Tauris. google scholar
 • Öniş, Z., & Şenses, F. (2016). Küresel dinamikler, ülke içi koalisyonlar ve reaktif devlet: Türkiye’nin savaş sonrasında önemli politika dönüşümleri. In F. Şenses (Ed.), Neoliberal küreselleşme ve kalkınma (pp. 705–744). İletişim Yayınları. google scholar
 • Pamuk, Ş. (1991). War, state economic policies, and resistance by agricultural producers in Turkey, 1939-1945. In F. Kazemi & J. Waterbury (Eds.), Peasants and politics in the modern Middle East (pp. 125–142). Florida International University Press. google scholar
 • Pamuk, Ş. (2007). Osmanlıdan Cumhuriyete küreselleşme, iktisat politikaları ve büyüme. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Sakıp, Ö. (1957). Demokratik devrim üzerine düşünceler. Forum Dergisi, 83, 7–8. Sakıp, Ö. (1958). Program ve plan tartışmaları. Forum Dergisi, 114, 8. google scholar
 • Saybaşılı, K. (1976). Türkiye’de özel teşebbüs ve ekonomi politikası. ODTÜ Gelişme Dergisi, 13, 83–97. google scholar
 • Sezen, S. (1999). Devletçilikten özelleştirmeye Türkiye’de planlama. TODAİ. google scholar
 • Silva, E. (2007). The import substitution model: Chile in comparative perspective. Latin American Perspectives, 34, 67–90. google scholar
 • Singer, M. (1977). The economic advance of Turkey, 1938-1960. Turkish Economic Society Publication. Soral, E. (1971). Özel kesimde Türk müteşebbisleri ve kapitalist kalkınma yolu. AİTİA. google scholar
 • Sönmez, A. (1967). The re-emergence of the idea of planning and the scope and targets of the 1963- 1967 Plan. In S. İlkin & E. İnanç (Eds.), Planning in Turkey (pp. 28–43). METU. google scholar
 • Şaylan, G. (1981). Planlama ve bürokrasi [Özel Sayı]. ODTÜ Gelişme Dergisi, 183–205. google scholar
 • Tekeli, İ., & İlkin, S. (1982). Uygulamaya geçerken Türkiye’de devletçiliğin oluşumu. ODTÜ Yayınları. google scholar
 • Tekinalp, M. (1949). Yabancı sermaye neden Türkiye’ye can atmıyor? Türkiye İktisat Mecmuası, 22, 14–16. google scholar
 • Thornbug, M. W. (1949). Turkey: An economic appraisal. Twenty First Century Fund. google scholar
 • Torun, O. N. (1967). The establishment and the structure of the State Planning Organization. In S. İlkin & E. İnanç (Eds.), Planning in Turkey (pp. 44–70). METU. google scholar
 • Tüzün, G. (1999). 1950-1960 döneminde sanayileşme. In O. Baydar (Ed.), 75 yılda çarklardan çiplere (pp. 147–166). Tarih Vakfı Yayınları. google scholar
 • Üstünel, B. (1967). Problems of development financing: Turkish case. Journal of Development Studies, 3, 130–154. google scholar
 • Weiss, J. (1986). Japan’s post-war protection: Some implications for less developed countries. The Journal of Development Studies, 22(2), 385–406. google scholar
 • Woo-Cumings, M. (1999). Chalmers Johnson and the politics of nationalism and development. In M. Woo-Cumings (Ed.), The developmental state (pp. 1–31). google scholar
 • Cornell University Press. Yalçın, A. (1956a). İktisadi planlama ve kalkınma. Forum Dergisi, 49, 10–11. google scholar
 • Yalçın, A. (1956b). John Maynard Keynes. Forum Dergisi, 51, 17–18. google scholar
 • Zürcher, E. J. (2004). Modernleşen Türkiye’nin tarihi (Y. Saner Gören, trans.). İletişim Yayınları. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Yıldız, E. (2020). A Reassessment of Turkey’s Import Substitution Strategy: Bureaucracy, Politics, and the International Organizations. İstanbul University Journal of Sociology, 40(2), 599-623. https://doi.org/10.26650/SJ.2020.40.2.0100


AMA

Yıldız E. A Reassessment of Turkey’s Import Substitution Strategy: Bureaucracy, Politics, and the International Organizations. İstanbul University Journal of Sociology. 2020;40(2):599-623. https://doi.org/10.26650/SJ.2020.40.2.0100


ABNT

Yıldız, E. A Reassessment of Turkey’s Import Substitution Strategy: Bureaucracy, Politics, and the International Organizations. İstanbul University Journal of Sociology, [Publisher Location], v. 40, n. 2, p. 599-623, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Yıldız, Emrah,. 2020. “A Reassessment of Turkey’s Import Substitution Strategy: Bureaucracy, Politics, and the International Organizations.” İstanbul University Journal of Sociology 40, no. 2: 599-623. https://doi.org/10.26650/SJ.2020.40.2.0100


Chicago: Humanities Style

Yıldız, Emrah,. A Reassessment of Turkey’s Import Substitution Strategy: Bureaucracy, Politics, and the International Organizations.” İstanbul University Journal of Sociology 40, no. 2 (Jul. 2022): 599-623. https://doi.org/10.26650/SJ.2020.40.2.0100


Harvard: Australian Style

Yıldız, E 2020, 'A Reassessment of Turkey’s Import Substitution Strategy: Bureaucracy, Politics, and the International Organizations', İstanbul University Journal of Sociology, vol. 40, no. 2, pp. 599-623, viewed 6 Jul. 2022, https://doi.org/10.26650/SJ.2020.40.2.0100


Harvard: Author-Date Style

Yıldız, E. (2020) ‘A Reassessment of Turkey’s Import Substitution Strategy: Bureaucracy, Politics, and the International Organizations’, İstanbul University Journal of Sociology, 40(2), pp. 599-623. https://doi.org/10.26650/SJ.2020.40.2.0100 (6 Jul. 2022).


MLA

Yıldız, Emrah,. A Reassessment of Turkey’s Import Substitution Strategy: Bureaucracy, Politics, and the International Organizations.” İstanbul University Journal of Sociology, vol. 40, no. 2, 2020, pp. 599-623. [Database Container], https://doi.org/10.26650/SJ.2020.40.2.0100


Vancouver

Yıldız E. A Reassessment of Turkey’s Import Substitution Strategy: Bureaucracy, Politics, and the International Organizations. İstanbul University Journal of Sociology [Internet]. 6 Jul. 2022 [cited 6 Jul. 2022];40(2):599-623. Available from: https://doi.org/10.26650/SJ.2020.40.2.0100 doi: 10.26650/SJ.2020.40.2.0100


ISNAD

Yıldız, Emrah. A Reassessment of Turkey’s Import Substitution Strategy: Bureaucracy, Politics, and the International Organizations”. İstanbul University Journal of Sociology 40/2 (Jul. 2022): 599-623. https://doi.org/10.26650/SJ.2020.40.2.0100TIMELINE


Submitted20.04.2020
Accepted10.12.2020
Published Online16.12.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.