Research Article


DOI :10.26650/JARHS2022-1117585   IUP :10.26650/JARHS2022-1117585    Full Text (PDF)

EVALUATION OF THE AWARENESS OF STEM CELL DONATION

Çiğdem Kekik ÇınarAyşe Emel ÖnalYasemin OyacıHülya GülNilgün BozbuğaFatma Savran Oğuz

Objective: Many diseases, including bone marrow cancers (ALL, AML, etc.), lymphomas, hereditary anemia, and immune deficiencies, can be treated with hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). Donors with HLA match are first sought from the patient’s siblings, parents, and close relatives. If a suitable donor cannot be found within the family, the search for unrelated volunteer donors begins. HSC banks were created in order to pool volunteer donors. More than 40 million stem cell donors and 136 banks affiliated and collaborate with the World Association of Donor Banks (WMDA). These banks seek to find the most suitable stem cell donor for the patient by collecting tissue groups from the pool of donors and comparing them to tissue groups from patients who applied completely voluntarily. The purpose of this study is to determine the knowledge and attitudes toward stem cell donation of 5th year students at the Istanbul Faculty of Medicine and randomly selected adult members of society. Material and Methods: The study included 285 students and 168 adults. Both groups completed a questionnaire with 21 questions using the interview under observation method. Results: In a statistical comparison of student and public participants in terms of stem cell donation, the student group was found to be far more aware than the public participant group. When compared to the public participant group, the student group’s desire to be stem cell donors was found to be very significant. The school in the student group and the written/visual media in the public participant group were extremely important in raising awareness. Conclusion: The survey study we conducted revealed that the knowledge level of the public was insufficient, and the knowledge level of medical students was deficient. Information about stem cell donation should be disseminated in the written/visual media, in health institutions, and during the education period, in order to raise societal awareness and increase the number of donors in comparison to the country’s population.

DOI :10.26650/JARHS2022-1117585   IUP :10.26650/JARHS2022-1117585    Full Text (PDF)

KÖK HÜCRE BAĞIŞÇILIĞI FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Çiğdem Kekik ÇınarAyşe Emel ÖnalYasemin OyacıHülya GülNilgün BozbuğaFatma Savran Oğuz

Amaç: Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN), kemik iliği kanserleri (ALL,AML vb), lenfomalar, kalıtsal anemiler ve immün yetersizlikler gibi birçok hastalığın tedavi seçeneğidir. Hastalara uygun doku tipine sahip vericiler öncelikle kişinin kardeşleri, anne-babası ve yakın akraba içi bireylerden taranır. Uygun verici aile içerisinden bulunamaz ise tarama, akraba olmayan gönüllü bağışçılar arasında yapılmaya başlanır. Gönüllü bağışçıları bir araya getirmek için hematopoetik kök hücre bankaları oluşturulmuştur. 40 milyondan fazla kök hücre bağışçısı ile 136 banka Dünya Donör Bankalar Birliği’ne (WMDA) bağlı olarak işbirliği yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul Tıp Fakültesi 5. sınıf tıp öğrencilerinin ve toplumdan rastgele seçilen yetişkin bireylerin kök hücre bağışına yönelik bilgi ve tutumlarını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 285 öğrenci ve 168 yetişkin dahil edildi. Her iki grup da gözlem altında görüşme yöntemiyle 21 soruluk bir anket doldurmuştur. Bulgular: Öğrencilerin ve halktan katılımcıların kök hücre bağışı açısından istatistiksel bir karşılaştırmasında, öğrenci grubunun halktan katılımcı grubuna göre çok daha bilinçli olduğu bulundu. Öğrenci grubunun kök hücre bağışçısı olma istekliliği, halktan katılımcıların istekliliği ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Öğrenci grubunda okul, halktan katılımcı grubunda yazılı/görsel medya, farkındalıklarının artmasında son derece önemliydi. Sonuç: Anket çalışmamız halkın bilgi düzeyinin yetersiz, tıp öğrencilerinin bilgi düzeyinin ise yeterli olduğunu ortaya koymuştur. Kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirmeler yazılı/görsel basında, sağlık kurumlarında ve eğitim döneminde yaygınlaştırılarak toplumsal farkındalığın artırılması ve bağışçı sayısının ülke nüfusuna oranla artması sağlanmalıdır.


PDF View

References

 • 1. Hansen JA, Clift RA, Thomas ED, Storb R, Giblett ER. Transplantation of marrow from an unrelated donor to a patient with acute leukemia. N Engl J Med 1980;303(10):565-7. google scholar
 • 2. Confer DL, Miller JP, Chell JW. Bone marrow and peripheral blood cell donors and donor registries. In: Forman SJ, Negrin RS, Antin JH, Appelbaum FR, editors. Thomas’ hematopoietic cell transplantation. 5th ed. Chichester: Wiley;2016. p.423-30. google scholar
 • 3. The World Marrow Donor Association (WMDA). Total Number of Donors and Cord blood units.(cited 2022):Available from: URL: https://statistics.wmda.info/. google scholar
 • 4. Türkiye İstatistik Kurumu. Nüfus Projeksiyonları. Available from: URL: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=nufus-ve-demografi-109&dil=1. google scholar
 • 5. Koopmans EM, Schattenberg A, Joosten I, Preijers F, De Kort WL. Analysis of 127 stem cell donations of the regional Bone Marrow Donor Bank Europdonor Nijmegen, The Netherlands. Leuk Lymphoma 2003;44(6):983-7. google scholar
 • 6. Saito H, Ito M, Kato S, Kodera Y, Okamoto S, Taniguchi S, et al. The Japan Marrow Donor Program, 25 years of experience in achieving 20,000 bone marrow transplantations: organization structure, activity, and financial basis. Bone Marrow Transplant 2018;53(5):609-6. google scholar
 • 7. Oguz FS. The importance of bone marrow and cord blood banking in the search of unrelated stem cell donors. J Ist Faculty Med 2021;84(2):249-55. google scholar
 • 8. Oguz FS, Erol A, Kekik CC, Kivanc D, Suleymanoglu M, Ogret Y, Ciftci HS, Besisik SK. Blood and bone marrow donor registry of Istanbul medical faculty activity and experience in past 3 years. Cell Tissue Bank 2022;23(3):483-88. google scholar
 • 9. Galanis PA, Sparos LD, Katostaras T, Velonakis E, Kalokerinou A. Factors that influence Greeks’ decision to register as potential bone marrow donors. Transplant Proc 2008;40(5):1271-4. google scholar
 • 10. Sikora A, Wiorkowski K, Szara P, Drabko K. Knowledge and attitude of Lublin universities students’ toward the opportunity of becoming unrelated bone marrow donor. Folia Med Cracov 2014;54(2):27-33. google scholar
 • 11. Bulut A. Kemik iliği ve kök hücre donörlerinin bağış sürecinin son safhasında bağıştan vazgeçmesi: Donör hakkı mı cinayet mi? Türkiye Biyoetik Dergisi 2016;3(1);36-40. google scholar
 • 12. Narayanan P, Wolanskyj A, Ehlers SL, et al. Medical Students’ Knowledge, Familiarity, and Attitudes towards Hematopoietic Stem Cell Donation: Stem Cell Donation Behaviors. Biol Blood Marrow Transplant 2016;22(9):1710-6. google scholar
 • 13. Studts JL, Ruberg JL, McGuffin SA, Roetzer LM. Decisions to register for the National Marrow Donor Program: rational vs emotional appeals. Bone Marrow Transplant 2010;45(3):422-8. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Kekik Çınar, Ç., Önal, A.E., Oyacı, Y., Gül, H., Bozbuğa, N., & Savran Oğuz, F. (2022). EVALUATION OF THE AWARENESS OF STEM CELL DONATION. Journal of Advanced Research in Health Sciences, 5(3), 135-139. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1117585


AMA

Kekik Çınar Ç, Önal A E, Oyacı Y, Gül H, Bozbuğa N, Savran Oğuz F. EVALUATION OF THE AWARENESS OF STEM CELL DONATION. Journal of Advanced Research in Health Sciences. 2022;5(3):135-139. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1117585


ABNT

Kekik Çınar, Ç.; Önal, A.E.; Oyacı, Y.; Gül, H.; Bozbuğa, N.; Savran Oğuz, F. EVALUATION OF THE AWARENESS OF STEM CELL DONATION. Journal of Advanced Research in Health Sciences, [Publisher Location], v. 5, n. 3, p. 135-139, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Kekik Çınar, Çiğdem, and Ayşe Emel Önal and Yasemin Oyacı and Hülya Gül and Nilgün Bozbuğa and Fatma Savran Oğuz. 2022. “EVALUATION OF THE AWARENESS OF STEM CELL DONATION.” Journal of Advanced Research in Health Sciences 5, no. 3: 135-139. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1117585


Chicago: Humanities Style

Kekik Çınar, Çiğdem, and Ayşe Emel Önal and Yasemin Oyacı and Hülya Gül and Nilgün Bozbuğa and Fatma Savran Oğuz. EVALUATION OF THE AWARENESS OF STEM CELL DONATION.” Journal of Advanced Research in Health Sciences 5, no. 3 (Mar. 2024): 135-139. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1117585


Harvard: Australian Style

Kekik Çınar, Ç & Önal, AE & Oyacı, Y & Gül, H & Bozbuğa, N & Savran Oğuz, F 2022, 'EVALUATION OF THE AWARENESS OF STEM CELL DONATION', Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol. 5, no. 3, pp. 135-139, viewed 1 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1117585


Harvard: Author-Date Style

Kekik Çınar, Ç. and Önal, A.E. and Oyacı, Y. and Gül, H. and Bozbuğa, N. and Savran Oğuz, F. (2022) ‘EVALUATION OF THE AWARENESS OF STEM CELL DONATION’, Journal of Advanced Research in Health Sciences, 5(3), pp. 135-139. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1117585 (1 Mar. 2024).


MLA

Kekik Çınar, Çiğdem, and Ayşe Emel Önal and Yasemin Oyacı and Hülya Gül and Nilgün Bozbuğa and Fatma Savran Oğuz. EVALUATION OF THE AWARENESS OF STEM CELL DONATION.” Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol. 5, no. 3, 2022, pp. 135-139. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1117585


Vancouver

Kekik Çınar Ç, Önal AE, Oyacı Y, Gül H, Bozbuğa N, Savran Oğuz F. EVALUATION OF THE AWARENESS OF STEM CELL DONATION. Journal of Advanced Research in Health Sciences [Internet]. 1 Mar. 2024 [cited 1 Mar. 2024];5(3):135-139. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1117585 doi: 10.26650/JARHS2022-1117585


ISNAD

Kekik Çınar, Çiğdem - Önal, AyşeEmel - Oyacı, Yasemin - Gül, Hülya - Bozbuğa, Nilgün - Savran Oğuz, Fatma. EVALUATION OF THE AWARENESS OF STEM CELL DONATION”. Journal of Advanced Research in Health Sciences 5/3 (Mar. 2024): 135-139. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1117585TIMELINE


Submitted22.05.2022
Accepted27.07.2022
Published Online19.08.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.