Research Article


DOI :10.26650/JEPR1343548   IUP :10.26650/JEPR1343548    Full Text (PDF)

Does Exchange Rate Volatility Affect the Bank Lending Channel?

Burak Buyun

The bank lending channel is one of the most debated channels of the transmission mechanism, especially in Turkey. According to many studies, exchange rate volatility is a good indicator of macroeconomic, financial and political instability. This study tests whether the bank lending channel is affected by exchange rate volatility in Turkey. Thus, we aim to obtain an important finding on why the bank lending channel works weakly in Turkey. To test this hypothesis, the Vector Auto Regression (VAR) model is used for the period January 2011- September 2023. Evidence from the impulse response function suggests that exchange rate volatility has a negative impact on loans, while variance decomposition results show that exchange rate volatility has a high power to explain the change in loans. Credit may not always respond to expansionary (contractionary) monetary policy in an increasing (decreasing) direction. In periods of high exchange rate volatility (political, financial, macroeconomic instability), banks may not increase lending even in a low interest rate environment. This is because when exchange rate volatility is high, banks avoid taking risks under uncertainty. Therefore, for the bank lending channel to work more effectively, macroeconomic, financial and political stability should be ensured in addition to monetary policy. 

JEL Classification : E50 , E51 , E59
DOI :10.26650/JEPR1343548   IUP :10.26650/JEPR1343548    Full Text (PDF)

Döviz Kuru Oynaklığı Banka Kredi Kanalını Etkiliyor mu?

Burak Buyun

Banka kredileri kanalı aktarım mekanizmasının, özellikle Türkiye’de, en çok tartışılan kanallardan birisidir. Döviz kuru oynaklığı ise pek çok çalışmaya göre makro ekonomik, finansal ve politik istikrarsızlığı yansıtması açısından iyi bir göstergedir. Bu çalışmada Türkiye’de banka kredileri kanalının döviz kuru oynaklığından etkilenip etkilenmediğini test edilmektedir. Böylelikle banka kredi kanalının Türkiye’de neden zayıf çalıştığına dair önemli bir bulgu elde etmek istenmektedir. Bu hipotezi test etmek için Vector Auto Regression (VAR) modeli 2011 Ocak – 2023 Eylül dönemi için kullanılmıştır. Etki tepki fonksiyonundan elde edilen bulgular döviz kuru oynaklığının krediler üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu gösterirken, varyans ayrıştırma sonuçları döviz kuru oynaklığının kredilerdeki değişimi açıklamak için yüksek bir güce sahip olduğunu göstermektedir. Genişlemeci (daraltıcı) para politikasına krediler her zaman artan (azalan) yönde tepki vermeyebilmektedir. Döviz kuru oynaklığının yüksek olduğu (politik, finansal, makroekonomik istikrarsızlığın olduğu) dönemlerde düşük faiz ortamında bile bankalar kredileri artırmayabilmektedir. Çünkü döviz kuru oynaklığının yüksek olduğu dönemlerde bankalar belirsizlik altında risk almaktan kaçınmaktadırlar. Dolayısıyla banka kredileri kanalının daha etkili çalışması için para politikasının yanında makroekonomik finansal ve politik istikrarın da sağlanması gerekmektedir.

JEL Classification : E50 , E51 , E59

PDF View

References

 • Aklan , N., & Nargeleçekenler, M. (2008). Para Politikalarının Banka Kredi Kanalına Etkileri. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 109(39), pp. 109-132. google scholar
 • Altunbaş, Y., Gambacorta , L., & Marquez-Ibanez, D. (2010). Bank risk and monetary policy. Journal of Financial Stability, 6(3), pp. 121-129. google scholar
 • Başçı , E., & Kara, H. (2011). Financial stability and monetary policy. google scholar
 • Berkelmans, L. (2005). Credit and monetary policy: An Australian SVAR. google scholar
 • Bernanke, B. S. (1986). Alternative explanations of the money-income correlation. NBER. google scholar
 • Bernanke, B., & Blinder , A. (1990). The federal funds rate and the channels of monetary transnission. NBER. google scholar
 • Bernanke, B., & Blinder, A. (1988). Credit, money, and aggregate demand. NBER. google scholar
 • Bernanke, B., & Gertler , M. (1995). Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. Journal of Economic Perspectives, 9(4), pp. 27-48. google scholar
 • Bush, G., & Noria, G. (2021). Uncertainty and exchange rate volatility: Evidence from Mexico. International Review of Economics & Finance, 75, pp. 704-722. google scholar
 • Cambazoğlu, B., & Güneş , S. (2011). Monetary transmission mechanism in Turkey and Argentina. International Journal of Economics and Finance Studies, 3(2), pp. 23-33. google scholar
 • Choi, S. (2017). The impact of US financial uncertainty shocks on emerging market economies An international credit channe. Open Economies Review, pp. 89-118. google scholar
 • Chowhudry, A. (1993). Does exchange rate volatility depress trade flows? Evidence from error-correction models. The review of economics and statistics, pp. 700-706. google scholar
 • Çatik, A., & Karacuka, M. (2012). The bank lending channel in Turkey: has it changed after the low-inflation regime? Applied Economics Letters, pp. 1237-1247. google scholar
 • Çavuşoğlu, A. (2002). Credit transmission mechanism in Turkey: an empirical investigation. Middle East Technical University ERC Working Papers in Economics, 2(03), pp. 1-30. google scholar
 • Değerli , A., & Fendoğlu, S. (2015). Reserve option mechanism as a stabilizing policy tool: Evidence from exchange rate expectations. nternational Review of Economics & Finance, 35, pp. 166-179. google scholar
 • Enders, W. (2015). Applied econometric time series fourth edition. New York (US)): University of Alabama. google scholar
 • Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: journal of the Econometric Society, pp. 251-276. google scholar
 • Gambacorta, L., & Marques-Ibanez, D. (2011). The bank lending channel: lessons from the crisis. Economic policy, 26(66), pp. 135-182. google scholar
 • Heider, F., Saidi, F., & Schepens, G. (2019). Life below zero: Bank lending under negative policy rates. The Review of Financial Studies, 32(10), pp. 3728-3761. google scholar
 • Jehan, Z., & Hamid, A. (2017). Exchange rate volatility and capital inflows: role of financial development. Portuguese Economic Journal, 16, pp. 189-203. google scholar
 • Joahnsen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of economic dynamics and control, 12(2-3), pp. 231-254. google scholar
 • Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration—with appucations to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 52(2), pp. 169-210. google scholar
 • Kashyap, A., & Stein, J. (1994). Monetary policy and bank lending. The University of Chicago Press, pp. 221-261. google scholar
 • Kasman, A. (2003). Türkiye’de reel döviz kuru oynaklığı ve bunun ihracat üzerine etkisi: Sektörel bir analiz. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp. 169-186. google scholar
 • Kaya, H., & Belke, M. (2015). TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKALARININ KREDİ KANALI AKTARIMI: VAR YAKLAŞIMI. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp. 185-208. google scholar
 • Kennen , P., & Rodrik, D. (1986). Measuring and analyzing the effects of short-term volatility in real exchange rates. The Review of Economics and Statistics, pp. 311-315. google scholar
 • Kılınç, N., & Kılınç, E. (2020). Türkiye’de banka kredi kanalının etkinliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), pp. 418-431. google scholar
 • Krol, R. (2014). Economic policy uncertainty and exchange rate volatility. International Finance, 17(2), pp. 241-256. google scholar
 • Lown, C., & Morgan, D. (2002). Credit effects in the monetary mechanism. Economic Policy Review. google scholar
 • Meral, G. (2015). The effect of bank size and bank capital on the bank lending channel for Turkish banks. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences„ 12, pp. 1-28. google scholar
 • Oduncu, A., Akcelik, Y., & Ermisoglu, E. (2013). Reserve options mechanism and FX volatility. Central Bank of the Republic of Turkey Working Paper. google scholar
 • Ozsuca, E. (2022). Revisiting the bank lending channel in Turkey under the unconventional monetary policy framework. Business & Management Studies: An International Journal, pp. 1011-1021. google scholar
 • Öcal, F., & Kar, A. (2021). Türkiye’de Banka Kredi Kanalının İşleyişi-MS-VAR Analizi. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(3), pp. 83-108. google scholar
 • Özatay, F. (2011). Merkez Bankası’nın yeni para politikası: İki hedef-üç ara hedef-üç araç. Iktisat Isletme ve Finans, 26(302), pp. 27-43. google scholar
 • Özsuca , E., & Akbostancı, E. (2012). An empirical analysis of the bank lending channel in Turkey. Middle East Technical University ERC Working Papers in Economics, pp. 1-33. google scholar
 • Ramey, V. (1993, December). How important is the credit channel in the transmission of monetary policy? In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, pp. 1-45. google scholar
 • Ramlogan , C. (2007). Anism of monetary policy in small developing countries: an application to Trinidad and Tobago. The Journal of Developing Areas, pp. 79-91. google scholar
 • Salaches, E., Laopodis, N., & Kouretas, G. (2017). The bank-lending channel and monetary policy during pre-and post-2007 crisis. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 47, pp. 176-187. google scholar
 • Sanfilippo-Azofra, S., Torre-Olmo, B., Cantero-Saiz, M., & Lopez-Gutierrez, C. (2018). Financial development and the bank lending channel in developing countries. Journal of Macroeconomics, 55, pp. 215-234. google scholar
 • Saprisa, H., & Tamesvary, J. (2019). How does the strength of monetary policy transmission depend on real economic activity? google scholar
 • Sengonul, A., & Thorbecke, W. (2005). The effect of monetary policy on bank lending in Turkey. Applied Financial Economics, 15(13), pp. 931-934. google scholar
 • Sims, C. (1980). Comparison of interwar and postwar business cycles: Monetarism reconsidered. google scholar
 • TCMB. (2009). 2010 Yılında Para ve Kur Politikası. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. google scholar
 • Wrobel, E., & Pawlowska, M. (2002). Monetary transmission in Poland: some evidence on interest rate and credit channels. NBP Bureau of Macroeconomic Research Working Paper. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Buyun, B. (2024). Does Exchange Rate Volatility Affect the Bank Lending Channel?. Journal of Economic Policy Researches, 11(1), 51-61. https://doi.org/10.26650/JEPR1343548


AMA

Buyun B. Does Exchange Rate Volatility Affect the Bank Lending Channel?. Journal of Economic Policy Researches. 2024;11(1):51-61. https://doi.org/10.26650/JEPR1343548


ABNT

Buyun, B. Does Exchange Rate Volatility Affect the Bank Lending Channel?. Journal of Economic Policy Researches, [Publisher Location], v. 11, n. 1, p. 51-61, 2024.


Chicago: Author-Date Style

Buyun, Burak,. 2024. “Does Exchange Rate Volatility Affect the Bank Lending Channel?.” Journal of Economic Policy Researches 11, no. 1: 51-61. https://doi.org/10.26650/JEPR1343548


Chicago: Humanities Style

Buyun, Burak,. Does Exchange Rate Volatility Affect the Bank Lending Channel?.” Journal of Economic Policy Researches 11, no. 1 (Apr. 2024): 51-61. https://doi.org/10.26650/JEPR1343548


Harvard: Australian Style

Buyun, B 2024, 'Does Exchange Rate Volatility Affect the Bank Lending Channel?', Journal of Economic Policy Researches, vol. 11, no. 1, pp. 51-61, viewed 23 Apr. 2024, https://doi.org/10.26650/JEPR1343548


Harvard: Author-Date Style

Buyun, B. (2024) ‘Does Exchange Rate Volatility Affect the Bank Lending Channel?’, Journal of Economic Policy Researches, 11(1), pp. 51-61. https://doi.org/10.26650/JEPR1343548 (23 Apr. 2024).


MLA

Buyun, Burak,. Does Exchange Rate Volatility Affect the Bank Lending Channel?.” Journal of Economic Policy Researches, vol. 11, no. 1, 2024, pp. 51-61. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR1343548


Vancouver

Buyun B. Does Exchange Rate Volatility Affect the Bank Lending Channel?. Journal of Economic Policy Researches [Internet]. 23 Apr. 2024 [cited 23 Apr. 2024];11(1):51-61. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR1343548 doi: 10.26650/JEPR1343548


ISNAD

Buyun, Burak. Does Exchange Rate Volatility Affect the Bank Lending Channel?”. Journal of Economic Policy Researches 11/1 (Apr. 2024): 51-61. https://doi.org/10.26650/JEPR1343548TIMELINE


Submitted15.08.2023
Accepted19.01.2024
Published Online16.02.2024

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.