Research Article


DOI :10.26650/JEPR1167579   IUP :10.26650/JEPR1167579    Full Text (PDF)

Participation of under-18-year-olds in the Private Pension System in Turkey: A Growth Estimation

Hasan Meralİsmail Dilek

While the private pension system in Turkey reached 14.5 million participants and 433.4 billion TL ($26.2 bn) assets by the end of 2022, the ratio of assets to GDP is only around 3%. The main reasons for the low asset/GDP ratio are the limited contributions and the low average seniority of contract. In 2021, Turkey implemented a regulation that allowed the participation of under-18-year-olds in private pension plans. The main purpose of the regulation was to increase the coverage rate of the system and to get people to save for longer. Although the regulation enabled the number of participants to increase in the short term, its longterm effects on private pension assets are uncertain. The aim of the study is to measure the effect of the participation of under-18-year-olds onprivate pension assets in Turkey. The univariate time series method was used to predict the growth of the private pension system in Turkey for the next ten years. The prediction relied on the data of the private pension system’s asset size, annual net annual contribution, growth rate, and rate of return between 2003 and 2021 in Turkey. The results showed that by the end of 10 years, the assets of under-18-year-olds would account for 7% of the total private pension assets and that 22% of the annual contribution would be paid by under-18-year-olds.

JEL Classification : J32 , J26 , E27
DOI :10.26650/JEPR1167579   IUP :10.26650/JEPR1167579    Full Text (PDF)

Türkiye’de 18 Yaş Altındakilerin Bireysel Emeklilik Sistemine Katılımı: Bir Büyüme Tahmini

Hasan Meralİsmail Dilek

Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi, 2022 yıl sonu itibariyle 14.5 milyon katılımcıya ve 433.4 milyar TL’lik (26.2 milyar dolar) fon büyüklüğüne ulaşırken, fon varlıklarının GSYH’ye oranı yalnızca %3 civarındadır. Varlık/GSYH oranının düşük olmasının ana nedenleri, katılımcıların ödedikleri katkı payının ve sistemde geçirdikleri sürenin düşük olmasıdır. Türkiye, 2021 yılında 18 yaş altındakilerin bireysel emeklilik planlarına katılımını sağlayan bir düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Düzenlemenin temel amacı, sistemin kapsama oranını artırmak ve insanların daha uzun süre tasarruf etmesini sağlamaktır. Düzenleme kısa vadede katılımcı sayısının artmasını sağlamışsa da bireysel emeklilik fon varlıkları üzerindeki uzun vadeli etkileri belirsizdir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de 18 yaş altındakilerin bireysel emeklilik sistemine katılımının fon varlıkları üzerindeki etkisini ölçmektir. Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin gelecek on yıldaki büyümesini tahmin etmek için tek değişkenli zaman serisi yöntemi kullanılmıştır. Fon büyüklüğü tahmin edilirken, Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin 2003 – 2021 yılları arasındaki fon büyüklüğü, yıllık net katkı payı tutarı, büyüme hızı ve getiri oranı verilerinden yararlanılmıştır. Sonuçlar, önümüzdeki on yılın sonunda, 18 yaş altı katılımcıların varlıklarının toplam varlıkların %7’sini oluşturacağını ve yıllık net katkı payının %22’sinin 18 yaş altındakiler tarafından ödeneceğini göstermektedir.

JEL Classification : J32 , J26 , E27

PDF View

References

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Meral, H., & Dilek, İ. (2023). Participation of under-18-year-olds in the Private Pension System in Turkey: A Growth Estimation. Journal of Economic Policy Researches, 10(2), 395-407. https://doi.org/10.26650/JEPR1167579


AMA

Meral H, Dilek İ. Participation of under-18-year-olds in the Private Pension System in Turkey: A Growth Estimation. Journal of Economic Policy Researches. 2023;10(2):395-407. https://doi.org/10.26650/JEPR1167579


ABNT

Meral, H.; Dilek, İ. Participation of under-18-year-olds in the Private Pension System in Turkey: A Growth Estimation. Journal of Economic Policy Researches, [Publisher Location], v. 10, n. 2, p. 395-407, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Meral, Hasan, and İsmail Dilek. 2023. “Participation of under-18-year-olds in the Private Pension System in Turkey: A Growth Estimation.” Journal of Economic Policy Researches 10, no. 2: 395-407. https://doi.org/10.26650/JEPR1167579


Chicago: Humanities Style

Meral, Hasan, and İsmail Dilek. Participation of under-18-year-olds in the Private Pension System in Turkey: A Growth Estimation.” Journal of Economic Policy Researches 10, no. 2 (Dec. 2023): 395-407. https://doi.org/10.26650/JEPR1167579


Harvard: Australian Style

Meral, H & Dilek, İ 2023, 'Participation of under-18-year-olds in the Private Pension System in Turkey: A Growth Estimation', Journal of Economic Policy Researches, vol. 10, no. 2, pp. 395-407, viewed 6 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/JEPR1167579


Harvard: Author-Date Style

Meral, H. and Dilek, İ. (2023) ‘Participation of under-18-year-olds in the Private Pension System in Turkey: A Growth Estimation’, Journal of Economic Policy Researches, 10(2), pp. 395-407. https://doi.org/10.26650/JEPR1167579 (6 Dec. 2023).


MLA

Meral, Hasan, and İsmail Dilek. Participation of under-18-year-olds in the Private Pension System in Turkey: A Growth Estimation.” Journal of Economic Policy Researches, vol. 10, no. 2, 2023, pp. 395-407. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR1167579


Vancouver

Meral H, Dilek İ. Participation of under-18-year-olds in the Private Pension System in Turkey: A Growth Estimation. Journal of Economic Policy Researches [Internet]. 6 Dec. 2023 [cited 6 Dec. 2023];10(2):395-407. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR1167579 doi: 10.26650/JEPR1167579


ISNAD

Meral, Hasan - Dilek, İsmail. Participation of under-18-year-olds in the Private Pension System in Turkey: A Growth Estimation”. Journal of Economic Policy Researches 10/2 (Dec. 2023): 395-407. https://doi.org/10.26650/JEPR1167579TIMELINE


Submitted27.08.2022
Accepted24.06.2023
Published Online02.08.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.