Research Article


DOI :10.26650/siyasal.2023.32.1283916   IUP :10.26650/siyasal.2023.32.1283916    Full Text (PDF)

Governance And Policy Responses to Covid-19 In Aviation: An IGO and NGO Perspective

Volkan YavaşFerhan Kuyucak ŞengürArmağan Macit

Throughout the history of the aviation industry, solutions have been developed to advance the process in its environment by developing it technologically, legally, and administratively. However, the industry has had to struggle and adapt touncertainties, changes, and negativities in its external environment. Although these rarely have positive effects on the sector, they mostly have negative effects. While pandemics are one of them, Covid-19 will undoubtedly remain one of the most symbolic. The aviation industry is struggling with all of its stakeholders to keep the industry alive, both on its own and together. While various academic studies have been carried out in terms of airlines, airports, and passengers, a limited number of studies have been conducted from the perspective of authorities, institutions, and organizations. This study investigated internal and external measures, including governance of the Covid-19 process. Therefore, studies of Intergovernmental Organizations (IGOs) and non-governmental organizations (NGOs) have been compiled. These studies, which were proposed during the Covid-19 process, were evaluated, and solutions were offered for the sustainability and future of aviation.

DOI :10.26650/siyasal.2023.32.1283916   IUP :10.26650/siyasal.2023.32.1283916    Full Text (PDF)

Havacılıkta Covid-19’a Karşı Yönetişim ve Politika Yaklaşımları: Uluslararası Otoriteler ve Sivil Toplum Kuruluşları Perspektifi

Volkan YavaşFerhan Kuyucak ŞengürArmağan Macit

Havacılık sektörü tarihi boyunca teknolojik, yasal ve idari olarak gelişerek çevresindeki süreci ilerletmek için çözümler üretmiştir. Diğer yandan da dış çevresindeki belirsizliklere, değişimlere ve olumsuzluklara karşı mücadele etmek ve uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Bunların nadiren sektöre olumlu yansımaları olsa da çoğunlukla olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. 2020 yılı itibariyle tüm dünyanın gündemine tekrar dahil olan salgın hastalıklar da bunlardan biridir. Yakın geçmişte çeşitli düzeylerde salgın hastalıklar riski olsa da tüm dünyanın ortak kaygısı haline gelen Koronavirüs (Covid-19) şüphesiz en sembolik olanlardan biri olarak kalacaktır. Havacılık sektörü tüm paydaşlarıyla hem bireysel hem de örgütlenerek sektörü ayakta tutmak için mücadele ettiği bir dönemle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu konuyla ilgili olarak havayolları, havalimanları ve yolcular açısından çeşitli akademik çalışmaların da yapıldığı bilinmektedir. Ancak otoriteler, kurum ve kuruluşlar perspektifinden sınırlı sayıda çalışma ortaya konmuştur. Bu çalışma ile de akademideki bu eksikliği gidermek amaçlanmıştır. Çalışmada, Covid-19 sürecinin yönetişimi de dâhil olmak üzere iç ve dış tedbirler incelenmiştir. Bu anlamda Uluslararası Otoriteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Covid-19 sürecinde yapmış olduğu çalışmalar derlenmiştir. Covid-19 sürecinde ortaya konan bu çalışmalar değerlendirilerek havacılığın sürdürülebilirliği ve geleceği için çözüm önerileri sunulmuştur.


PDF View

References

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Yavaş, V., Kuyucak Şengür, F., & Macit, A. (2023). Governance And Policy Responses to Covid-19 In Aviation: An IGO and NGO Perspective. Siyasal: Journal of Political Sciences, 32(2), 217-237. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1283916


AMA

Yavaş V, Kuyucak Şengür F, Macit A. Governance And Policy Responses to Covid-19 In Aviation: An IGO and NGO Perspective. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2023;32(2):217-237. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1283916


ABNT

Yavaş, V.; Kuyucak Şengür, F.; Macit, A. Governance And Policy Responses to Covid-19 In Aviation: An IGO and NGO Perspective. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 32, n. 2, p. 217-237, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Yavaş, Volkan, and Ferhan Kuyucak Şengür and Armağan Macit. 2023. “Governance And Policy Responses to Covid-19 In Aviation: An IGO and NGO Perspective.” Siyasal: Journal of Political Sciences 32, no. 2: 217-237. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1283916


Chicago: Humanities Style

Yavaş, Volkan, and Ferhan Kuyucak Şengür and Armağan Macit. Governance And Policy Responses to Covid-19 In Aviation: An IGO and NGO Perspective.” Siyasal: Journal of Political Sciences 32, no. 2 (Dec. 2023): 217-237. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1283916


Harvard: Australian Style

Yavaş, V & Kuyucak Şengür, F & Macit, A 2023, 'Governance And Policy Responses to Covid-19 In Aviation: An IGO and NGO Perspective', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 32, no. 2, pp. 217-237, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1283916


Harvard: Author-Date Style

Yavaş, V. and Kuyucak Şengür, F. and Macit, A. (2023) ‘Governance And Policy Responses to Covid-19 In Aviation: An IGO and NGO Perspective’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 32(2), pp. 217-237. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1283916 (3 Dec. 2023).


MLA

Yavaş, Volkan, and Ferhan Kuyucak Şengür and Armağan Macit. Governance And Policy Responses to Covid-19 In Aviation: An IGO and NGO Perspective.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 32, no. 2, 2023, pp. 217-237. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1283916


Vancouver

Yavaş V, Kuyucak Şengür F, Macit A. Governance And Policy Responses to Covid-19 In Aviation: An IGO and NGO Perspective. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];32(2):217-237. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1283916 doi: 10.26650/siyasal.2023.32.1283916


ISNAD

Yavaş, Volkan - Kuyucak Şengür, Ferhan - Macit, Armağan. Governance And Policy Responses to Covid-19 In Aviation: An IGO and NGO Perspective”. Siyasal: Journal of Political Sciences 32/2 (Dec. 2023): 217-237. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1283916TIMELINE


Submitted15.04.2023
Accepted12.09.2023
Published Online30.10.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.