Research Article


DOI :10.26650/siyasal.2021.30.984667   IUP :10.26650/siyasal.2021.30.984667    Full Text (PDF)

The “New Normal” in China’s Assertive Power Projection in the South China Sea: Maritime Hybrid Threats

Övgü Kalkan Küçüksolak

The People’s Republic of China’s (PRC) assertive power projection in the South China Sea (SCS) and its consequences in the form of hybrid threats have increasingly become an accepted reality of the region. China has gradually constructed this “new normal” or “fait accompli” under the framework of its assertive policies which have generated geostrategic repercussions both in the regional and global landscape. Despite the fact that most of the recent studies particularly address China’s Belt and Road Initiative (BRI) or regional politics, a holistic assessment of China’s assertive behavior requires a concentrated focus on China’s employment of maritime hybrid instruments in the service of its declarative, demonstrative and coercive actions. Rather than engaging in open military confrontation in the SCS dispute, China skillfully synchronizes the military, political, economic, cyber and information sources of power in different operational domains to influence, intimidate and coerce the competing claimants. Furthermore, with a structural approach, the impact of China’s employment of assertive maritime hybrid instruments go beyond regional level to have possible repercussions on the future of global-level power shifts. The current conditions of China’s growing material power, its will to use hybrid instruments, and increasing vulnerabilities and lack of a coordinated response seem to reinforce a breeding ground for future assertiveness and a possible shift in the balance of power. However, in the long-term it would not be surprising to see stiffened counter efforts to disrupt its initiatives on a global landscape. Therefore, this study aims to shed light on the context and cumulative effects of China’s assertive employment of maritime hybrid instruments while discussing increasing international concerns on the altering dynamics of balance of power. 

DOI :10.26650/siyasal.2021.30.984667   IUP :10.26650/siyasal.2021.30.984667    Full Text (PDF)

Çin’in Güney Çin Denizi’nde Uyguladığı Israrcı Güç Projeksiyonuyla Ortaya Çıkan “Yeni Normal”: Denizdeki Hibrid Tehditler

Övgü Kalkan Küçüksolak

Çin’in Güney Çin Denizi’nde (GÇD) uyguladığı ısrarcı güç projeksiyonu ve ortaya çıkardığı hibrid tehditler bölgenin “yeni normali” haline gelmekte ve gerek bölgesel, gerekse küresel anlamda önemli jeostratejik sonuçlar doğurmaktadır. Halihazırda literatürdeki pekçok çalışma Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ne odaklanmaktaysa da Çin’in ısrarcı politikalarının bütüncül bir şekilde değerlendirilebilmesi için sözkonusu devletin deniz alanında bildirimsel, ortaya koyucu ve zorlayıcı nitelikte kullandığı hibrid enstrümanların tartışılması gerekmektedir. GÇD’de açık bir askeri çatışmaya girmekten kaçınan Çin’in askeri, siyasi, ekonomik, siber ve bilgi kaynaklı güç enstrümanlarını kullanarak farklı operasyonel alanlar üzerinden rakiplerini etkilemeye, sindirmeye ve zorlamaya çalıştığı görülmektedir. Çin’in büyüyen gücü ve hibrid enstrümanları uygulama iradesine karşılık artan kırılganlıklar ile koordineli karşılık verilmesi eksikliği önümüzdeki dönemde söz konusu gücün daha fazla ısrarcı politikalar uygulamasına ve güç dengesinde bir kayma yaşanmasına zemin hazırlayabilecektir. Diğer taraftan, küresel düzlemde uzun dönemli düşünüldüğünde, Çin’in politika uygulamalarının önüne geçilebilmesi kapsamında sertleşen karşı politikaları görmek sürpriz olmayacaktır. Tüm bu unsurlar ışığında bu çalışma, Çin’in ısrarcı güç projeksiyonunu bütüncül bir şekilde analiz etmek amacıyla hibrid deniz enstrümanlarının içeriğine ve kümülatif etkilerine ışık tutmakta ve güç dengelerinin olası değişimi kapsamında yükselen uluslarası endişeleri tartışmaktadır.


PDF View

References

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Kalkan Küçüksolak, Ö. (2021). The “New Normal” in China’s Assertive Power Projection in the South China Sea: Maritime Hybrid Threats. Siyasal: Journal of Political Sciences, 30(2), 261-276. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.984667


AMA

Kalkan Küçüksolak Ö. The “New Normal” in China’s Assertive Power Projection in the South China Sea: Maritime Hybrid Threats. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2021;30(2):261-276. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.984667


ABNT

Kalkan Küçüksolak, Ö. The “New Normal” in China’s Assertive Power Projection in the South China Sea: Maritime Hybrid Threats. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 30, n. 2, p. 261-276, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Kalkan Küçüksolak, Övgü,. 2021. “The “New Normal” in China’s Assertive Power Projection in the South China Sea: Maritime Hybrid Threats.” Siyasal: Journal of Political Sciences 30, no. 2: 261-276. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.984667


Chicago: Humanities Style

Kalkan Küçüksolak, Övgü,. The “New Normal” in China’s Assertive Power Projection in the South China Sea: Maritime Hybrid Threats.” Siyasal: Journal of Political Sciences 30, no. 2 (Dec. 2021): 261-276. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.984667


Harvard: Australian Style

Kalkan Küçüksolak, Ö 2021, 'The “New Normal” in China’s Assertive Power Projection in the South China Sea: Maritime Hybrid Threats', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 30, no. 2, pp. 261-276, viewed 9 Dec. 2021, https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.984667


Harvard: Author-Date Style

Kalkan Küçüksolak, Ö. (2021) ‘The “New Normal” in China’s Assertive Power Projection in the South China Sea: Maritime Hybrid Threats’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 30(2), pp. 261-276. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.984667 (9 Dec. 2021).


MLA

Kalkan Küçüksolak, Övgü,. The “New Normal” in China’s Assertive Power Projection in the South China Sea: Maritime Hybrid Threats.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 30, no. 2, 2021, pp. 261-276. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.984667


Vancouver

Kalkan Küçüksolak Ö. The “New Normal” in China’s Assertive Power Projection in the South China Sea: Maritime Hybrid Threats. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 9 Dec. 2021 [cited 9 Dec. 2021];30(2):261-276. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.984667 doi: 10.26650/siyasal.2021.30.984667


ISNAD

Kalkan Küçüksolak, Övgü. The “New Normal” in China’s Assertive Power Projection in the South China Sea: Maritime Hybrid Threats”. Siyasal: Journal of Political Sciences 30/2 (Dec. 2021): 261-276. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.984667TIMELINE


Submitted19.08.2021
Accepted27.10.2021
Published Online31.10.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.