Research Article


DOI :10.26650/LITERA2022-1056402   IUP :10.26650/LITERA2022-1056402    Full Text (PDF)

Peripheries of Narration and Spatial Poetics in Wilkie Collins’s The Moonstone

Elif Toprak Sakız

This study explores narratological aspects and tools that are employed in Wilkie Collins’s The Moonstone within the framework of a postcolonial narratology. Postcolonial narratology directs its attention to the representation of the peripheral and the marginalized within the scope of narratorial investigation. There will be some considerations regarding the representation of focal and voiceless characters, the function of the implied author, authorial audience as well as multiple narrators or representing voices. The deployment of multitopicality in The Moonstone brings forth the issue of marginalization predicated on colonizer/colonized relationships. Spatial poetics in the novel functions in a way in which despite the myriad of settings that constitute the story, narrative discourse privileges some places while putting the others into the peripheries. The concept of space in the narrative proves to be active, fluid and purposeful rather than being passive, static or innocent as in the status of a background setting. Alongside temporal-spatial aspects, narratological presentation of the characters also plays a fundamental role in relation to power dynamics and the issue of representation. In the same vein, it is manifest that not only the description of space and characters but also the placement of multiple narrators and authorial audience concurrently contribute to the treatment of imperial ideologies. As part of the implied author’s scheme, the narrators’ act of narration is flawed and ideologically loaded rather than consistent or neutral. All these narratological clues in the novel attest to the idea that narration is always a discursive act.

DOI :10.26650/LITERA2022-1056402   IUP :10.26650/LITERA2022-1056402    Full Text (PDF)

Wilkie Collins’in Aytaşı Adlı Romanında Anlatının Sınır Çizgileri ve Uzamsal Yazınbilim

Elif Toprak Sakız

Bu çalışma, postkolonyal anlatıbilim çerçevesinde, Wilkie Collins’in romanında varolan anlatıbilimsel yönleri ve araçları, temsil edilme konusuna odaklanarak keşfetmeyi amaçlamaktadır. Postkolonyal anlatıbilim, anlatısal inceleme kapsamında dikkatini periferal ve ötekileştirilmiş olana yönelterek anlatının iç ve dış sınırlarını sorgular. Bu bağlamda, bu çalışmada odak merkezinde yer alan karakterlerin temsil edilmesi ile, çoklu anlatıcılar veya temsilci seslerin yanısıra zımni yazarın ve yazarsal okuyucunun işlevleri hakkında bazı görüşlere yer verilecektir. Aytaşı’nda çoklu-yerelliğe yer verilmesi, sömürgeci/sömürgeleşmiş arasındaki ilişkileri temel alan marjinalleşme konusunu öne çıkarmaktadır. Romanda, uzamsal yazınbilim doğrultusunda yerlerin çokluğuna rağmen, anlatı söylemi bunların bir kısmına öncelik vererek diğerlerini dış sınırlara yerleştirmektedir. Anlatıda uzam kavramı, hikayenin arka planını oluşturan yer unsuru gibi pasif, durağan ya da hilesiz olmaktan ziyade aktif, akışkan ve bir amaca yöneliktir. Anlatının zamansal-uzamsal yönlerinin yanısıra, karakterlerin anlatıbilimsel sunumları da temsil konusu ve güç dinamikleri açısından son derece önemli bir rol oynamaktadır. Benzer şekilde, açıkça görülmektedir ki, yanlızca mekan ve karakterlerin betimlemesi değil, aynı zamanda çoklu anlatıcılar ile yazarsal okuyucuların yerleşimi de Aytaşı’ndaki emperyal ideolojilerin işlenmesine ortak katkı sağlamaktadır. Anlatıcılar, zımni yazarın tasarısı kapsamında, yaptıkları anlatım işinde tutarlı veya tarafsız olmaktan ziyade kusurlu ve ideolojik olarak konumlanmışlardır. Romandaki tüm bu anlatıbilimsel göstergeler anlatının daima söylemsel bir iş olduğunun kanıtıdır.


PDF View

References

 • Abbott, H. P. (2008). The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Bal, M. (1997). Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Buffalo, London, Toronto: University of Toronto Press. google scholar
 • Collins, W. (1982). The Moonstone. London, New York, Sydney, Toronto: Bantam Books. google scholar
 • Cozzi, A. (2010). The Discourses of Food in Nineteen-Century British Fiction. Houndmills, Balingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Defoe, D. (1994). Robinson Crusoe. London: Penguin Books. google scholar
 • Fludernik, M. (2008). Identity/Alterity. In D. Herman (Ed.), The Cambridge Companion to Narrative (pp.260-273). Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Friedman, S. S. (2005). Spatial Poetics and Arundhati Roy’s A God of Small Things. In J. Phelan & P. Rabinowitz (Eds.), A Companion to Narrative Theory (pp. 192-205). Oxford: Blackwell. google scholar
 • GoGwilt, C. (2000). The Fiction of Geopolitics: Aftermarriages of Culture, from Wilkie Collins to Alfred Hitchcock. Stanford: Stanford University Press. google scholar
 • Hughes, W. (2005). The Sensation Novel. In P. Brantlinger & W. B. Thesing (Eds.), A Companion to The Victorian Novel (pp. 260-278). London: Wiley-Blackwell. google scholar
 • Levine, G. (2008). How to Read Victorian Novel. Malden, Oxford: Blackwell Publishing. google scholar
 • Phelan, J. (2007). Estranging Unreliability, Bonding Unreliability and the Ethics of Lolita. Narrative, 15(2), 222-38. 10.1353/NAR.2007.0012. google scholar
 • Prince, G. (2005). On a Postcolonial Narratology. In J. Phelan & P. Rabinowitz (Eds.), A Companion to Narrative Theory (pp. 372-381). London: Wiley-Blackwell. google scholar
 • Rimmon-Kenan, S. (1983). Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London, New York: Routledge. google scholar
 • Said, E. (1994). Narrative and Social Space. In Culture and Imperialism (pp. 62-80). New York: Vintage. google scholar
 • Schmitt, C. (2005). ‘The Sun and Moon were made to give them light’: Empire in the Victorian Novel. In F. google scholar
 • O’Gorman (Ed.), A Concise Companion to the Victorian Novel (pp. 4-24). Malden, Oxford: Blackwell Publishing. google scholar
 • Smajic, S. (2010). Ghost-Seers, Detectives, and Spiritualists: Theories of Vision in Victorian Literature and Science. Cambridge, New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Wall, K. (1994). The Remains of the Day and Its Challenges to Theories of Unreliable Narration. Journal of Narrative Technique, 24, 18- 42. google scholar
 • Wisnicki, A. S. (2007). Conspiracy, Revolution, and Terrorism from Victorian Fiction to the Modern Novel. London, New York: Routledge. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Toprak Sakız, E. (2022). Peripheries of Narration and Spatial Poetics in Wilkie Collins’s The Moonstone. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, 32(2), 553-571. https://doi.org/10.26650/LITERA2022-1056402


AMA

Toprak Sakız E. Peripheries of Narration and Spatial Poetics in Wilkie Collins’s The Moonstone. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies. 2022;32(2):553-571. https://doi.org/10.26650/LITERA2022-1056402


ABNT

Toprak Sakız, E. Peripheries of Narration and Spatial Poetics in Wilkie Collins’s The Moonstone. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, [Publisher Location], v. 32, n. 2, p. 553-571, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Toprak Sakız, Elif,. 2022. “Peripheries of Narration and Spatial Poetics in Wilkie Collins’s The Moonstone.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 32, no. 2: 553-571. https://doi.org/10.26650/LITERA2022-1056402


Chicago: Humanities Style

Toprak Sakız, Elif,. Peripheries of Narration and Spatial Poetics in Wilkie Collins’s The Moonstone.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 32, no. 2 (Dec. 2023): 553-571. https://doi.org/10.26650/LITERA2022-1056402


Harvard: Australian Style

Toprak Sakız, E 2022, 'Peripheries of Narration and Spatial Poetics in Wilkie Collins’s The Moonstone', Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, vol. 32, no. 2, pp. 553-571, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/LITERA2022-1056402


Harvard: Author-Date Style

Toprak Sakız, E. (2022) ‘Peripheries of Narration and Spatial Poetics in Wilkie Collins’s The Moonstone’, Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, 32(2), pp. 553-571. https://doi.org/10.26650/LITERA2022-1056402 (3 Dec. 2023).


MLA

Toprak Sakız, Elif,. Peripheries of Narration and Spatial Poetics in Wilkie Collins’s The Moonstone.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, vol. 32, no. 2, 2022, pp. 553-571. [Database Container], https://doi.org/10.26650/LITERA2022-1056402


Vancouver

Toprak Sakız E. Peripheries of Narration and Spatial Poetics in Wilkie Collins’s The Moonstone. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];32(2):553-571. Available from: https://doi.org/10.26650/LITERA2022-1056402 doi: 10.26650/LITERA2022-1056402


ISNAD

Toprak Sakız, Elif. Peripheries of Narration and Spatial Poetics in Wilkie Collins’s The Moonstone”. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 32/2 (Dec. 2023): 553-571. https://doi.org/10.26650/LITERA2022-1056402TIMELINE


Submitted11.01.2022
Accepted26.11.2022
Published Online21.12.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.