Research Article


DOI :10.26650/SP2022-1088109   IUP :10.26650/SP2022-1088109    Full Text (PDF)

Nursing Students’ Attitudes Toward the Elderly: A Systematic Review Based on Studies Conducted in Turkiye

Melike Yalçın GürsoyFatme Chousko Mechmet

The older population is increasing rapidly in the world and this increase brings along problems that need to be solved due to old age. Ageism, which is one of these problems, is a stereotyping, prejudice, and discrimination against people on the basis of their age. Ageism has serious negative consequences for older people’s health and well-being. Nursing is one of the main professions to care for older people and nursing students will be potential members of this profession in the future. For this reason, it is important to know nursing students’ attitudes toward ageism and the factors affecting it. This study aims to determine nursing students’ attitudes toward older adults by examining studies conducted in Türkiye. The review was conducted between September and November 2021 using search databases of Google Academics, PubMed, ProQuest, and Turkey Citation Index. In the search, the keywords “nursing students”, “attitude towards elderlies”, “elderly discrimination”, “ageism,” and “Turkey” were used in different combinations in Turkish and English. Of the 5,443 studies identified at baseline, 35 were included in the study. The sample of the studies consisted of 10,636 nursing students. In the studies reviewed, the Ageism Attitude Scale (AAS), the Kogan’s Attitudes Toward Old People Scale (Kogan OP Scale), and the UCLA Geriatrics Attitudes (UCLA-GA) scale were used to assess ageism. According to the results of this systematic review, nursing students’ attitudes toward the elderly were mostly positive, and various factors were associated with these attitudes. It is recommended to include courses on elderly health in the nursing undergraduate curriculum, to carry out projects to increase interaction with the elderly, and to conduct experimental studies aiming to demonstrate the effectiveness of various interventions to increase positive attitudes.

DOI :10.26650/SP2022-1088109   IUP :10.26650/SP2022-1088109    Full Text (PDF)

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumları: Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Dayalı Sistematik Bir Derleme

Melike Yalçın GürsoyFatme Chousko Mechmet

Dünyada yaşlı nüfus hızla artmakta ve bu artış yaşlılık nedeniyle çözülmesi gereken sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan birisi olan yaşlı ayrımcılığı, insanlara yaşlarına dayalı olarak gösterilen klişeleştirme, önyargı ve ayrımcılık içeren davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Yaş ayrımcılığının yaşlı insanların sağlığı ve iyilik hali üzerinde ciddi olumsuz sonuçları vardır. Hemşirelik, yaşlılara bakım veren temel mesleklerden birisidir ve gelecekte hemşirelik öğrencileri bu mesleğin potansiyel birer üyesi olacaktır. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumlarının ve bunu etkileyen faktörlerin bilinmesi önemlidir. Bu araştırma, Türkiye’de yapılan çalışmaları inceleyerek hemşirelik öğrencilerinin yaşlı yetişkinlere yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. İnceleme, Eylül ve Kasım 2021 arasında Google Academics, PubMed, ProQuest ve Turkey Citation Index arama veri tabanları kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada “hemşirelik öğrencileri”, “yaşlılara karşı tutum”, “yaşlı ayrımcılığı”, “ageism” ve “Türkiye” anahtar kelimeleri Türkçe ve İngilizce olarak farklı kombinasyonlarda kullanılmıştır. Başlangıçta belirlenen 5443 çalışmadan 35’i çalışmaya dahil edilmiştir Çalışmaya dahil edilen araştırmaların örneklemini 10.636 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. İncelenen araştırmalarda yaşlı ayrımcılığının değerlendirilmesinde en sık Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeğinin (YATÖ), Kogan’ın Yaşlı İnsanlara Karşı Tutum Ölçeğinin (Kogan OP Ölçeği) ve UCLA Geriatrik Tutumlar Ölçeğinin (UCLA-GA) kullanıldığı belirlenmiştir. Bu sistematik derlemenin sonuçlarına göre, hemşirelik öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutumları çoğunlukla olumludur ve bu tutum çeşitli faktörler ile ilişkilidir. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin olumlu tutumlarını artırmak için, hemşirelik lisans müfredatında yaşlı sağlığı ile ilgili derslerin yer alması, yaşlılarla olumlu etkileşimi artırmaya yönelik projelerin yürütülmesi ve yaşlılara yönelik olumlu tutumu artırmada çeşitli müdahalelerin etkinliğini göstermeyi amaçlayan deneysel çalışmaların yapılması önerilebilir.


PDF View

References

 • Abudu Birresborn, D., McCleary, L., Puts, M., Yakong, V., & Cranley, L. (2019). Preparing nurses and nursing students to care for older adults in lower and middle-income countries: A scoping review. International Journal of Nursing Studies, 92, 121-134. https://doi.Org/10.1016/j. ijnurstu.2019.01.018 google scholar
 • Adıbelli, D., Türkoğlu, N., & Kılıç, D. (2013). Student nurses’ views on aging and their attitudes towards the elderly. Dokuz Eylul University Nursing Faculty, 6(1), 2-8. google scholar
 • Akdemir, N., Çınar, F., & Polat, Ü. (2007). Yaşlılığın algılanması ve yaşlı ayrımcılığı. Türk Geriatri Dergisi, 10(4), 215-222 google scholar
 • Alkaya, S. A., & Okuyan, C. B. (2017). Attitudes of nursing students towards elderly individuals. H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(1), 43-52. google scholar
 • Altay, B., & Aydın, T. (2015). Evaluation of nursing students’ attitudes towards ageism. Journal of Education and Research in Nursing,12(1),11-18. google scholar
 • Ayalon, L., Dolberg, P., Mikulioniene, S., Perek-Bialas, J., Rapoliene, G., Stypinska, J., Willinska, M., & de la Fuente-Nunez, V. (2019). A systematic review of existing ageism scales. Ageing Research Reviews, 54, 100919. https://doi.org/10.1016/j.arr.2019.100919 google scholar
 • Ayalon, L., & Tesch Römer, C. (2018). Introduction to the Section: Ageism—Concept and Origins. In Ayalon, L., Tesch-Römer, C. (Eds.) Contemporary Perspectives on Ageism. International Perspectives on Aging (Vol. 19, pp. 1-10) Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73820-8_1 google scholar
 • Ayoğlu, F. N., Kulakçı, H., Ayyıldız, T. K., Aslan, G. K., & Veren, F. (2014). Attitudes of Turkish nursing and medical students toward elderly people. Journal of Transcultural Nursing, 25(3), 241248. https://doi.org/10.1177/1043659613515527 google scholar
 • Bahadir Yilmaz E. (2018). The relationship between nursing students’ professional values and their attitudes towards the elderly people: A cross-sectional study. Nurse Education Today, 70, 8-12. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.08.007 google scholar
 • Bayraktar, D., Yılmaz, H., & Khorshtd, L. (2015). Investigation of nursing and physical education students’ attitudes towards the elderly. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 31(3), 68-80. google scholar
 • Baysal, E., Dilek, S., Taşkıran, N., Acar, E., & Akyıl, R. Ç. (2019). Nursing students’ attitudes towards elderly individuals and their empathic approach skills. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(2), 80-87. https://doi.org/10.22312/sdusbed.490498 google scholar
 • Ben Harush, A., Shiovitz Ezra, S., Doron, I., Alon, S., Leibovitz, A., Golander, H., Haron, Y., & Ayalon, L. (2016). Ageism among physicians, nurses, and social workers: Findings from a qualitative study. European Journal ofAgeing, 14(1), 39-48. https://doi.org/10.1007/s10433-016-0389-9 google scholar
 • Bozdoğan Yeşilot, S., Yeşil Demirci, P. & Öztunç, G. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1), 87-93 https://doi.org/10.33631/duzcesbed.537976 google scholar
 • Bulut, E., Çilingir, D., & Hintistan, S. (2017). Attitudes of nursing students towards ageism. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(3), 137-143 google scholar
 • Bulut, E., & Çilingir, D. (2016). Ageism and reflections of nursing care. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(5), 446-449. google scholar
 • Burnes, D., Sheppard, C., Henderson, C. R., Jr, Wassel, M., Cope, R., Barber, C., & Pillemer, K. (2019). Interventions to reduce ageism against older adults: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Public Health, 109(8), e1-e9. https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305123 google scholar
 • Butler, R. N. (1969). Ageism: Another form of bigotry. The Gerontologist, 9(4), 243-246 google scholar
 • Can, R., Tambağ, H., Hüzmeli, E. D., & Duman, F. (2020). Attitudes of students towards ageism: An example of university. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 68-76. https://doi. org/10.30569.adiyamansaglik.669761 google scholar
 • Chang, E. S., Kannoth, S., Levy, S., Wang, S. Y., Lee, J. E., & Levy, B. R. (2020). Global reach of ageism on older persons’ health: A systematic review. PloS One, 15(1), e0220857. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0220857 google scholar
 • Chonody, J. M. (2015). Addressing ageism in students: A systematic review of the pedagogical intervention literature. Educational Gerontology, 41(12), 859-887. https://doi.org/10.1080/03601 277.2015.1059139 google scholar
 • Darling, R., Sendir, M., Atav, S., & Buyukyilmaz, F. (2018). Undergraduate nursing students and the elderly: An assessment of attitudes in a Turkish university. Gerontology & Geriatrics Education, 39(3), 283-294. https://doi.org/10.1080/02701960.2017.1311883 google scholar
 • Demir, G., Bicer, S., Bulucu-Böyüksoy, G. D., & Özen, B. (2016). Attitudes of nursing students about ageism and the related factors. International Journal of Caring Sciences, 9(3), 900-908. google scholar
 • Grady P. A. (2011). Advancing the health of our aging population: A lead role for nursing science. Nursing Outlook, 59(4), 207-209. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2011.05.017 google scholar
 • Hanson R. M. (2014). ‘Is elderly care affected by nurse attitudes?’ A systematic review. British Journal ofNursing, 23(4), 225-229. https://doi.org/10.12968/bjon.2014.23.4.225 google scholar
 • Heydari, A., Sharifi, M., & Moghaddam, A. B. (2019). Challenges and barriers to providing care to older adult patients in the intensive care unit: qualitative research. Macedonian Journal ofMedical Sciences, 7(21), 3682-3690. https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.846 google scholar
 • Helvacı, G. (2018). Sağlık profesyoneli ve öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutumları: Sistematik derleme. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(1), 21-30 google scholar
 • Jackson, S. E., Hackett, R. A., & Steptoe, A. (2019). Associations between age discrimination and health and wellbeing: Cross-sectional and prospective analysis of the English longitudinal study of ageing. The Lancet. Public Health, 4(4), e200-e208. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30035-0 google scholar
 • Kalankova, D., Stolt, M., Scott, P A., Papastavrou, E., Suhonen, R., & Rancare cost action CA15208 (2021). Unmet care needs of older people: A scoping review. Nursing Ethics, 28(2), 149-178. https://doi.org/10.1177/0969733020948112 google scholar
 • Kang, H., & Kim, H. (2022). Ageism and psychological well-being among older adults: A systematic review. Gerontology & Geriatric Medicine, 8, 23337214221087023. https://doi. org/10.1177/23337214221087023 google scholar
 • Kaplan, B., Ortabağ, T., Güler, S., Dirgar, E., Avcı, S., & Barlık, M. (2021). Attitudes of first- and fourth-year nursing department students towards ageism: An example from a foundation university. Zeugma Health Researches, 3(1), 33-38. google scholar
 • Kaplan Serin, E., & Tülüce, D. (2021). Determining nursing students’ attitudes and empathic tendencies regarding aged discrimination. Perspectives in Psychiatric Care, 57(1), 380-389. https://doi. org/10.1111/ppc.12652 google scholar
 • Karaçam, Z., Von Elm, E., Altman, D. G., Egger, M., Pocock, S. J., Gotzsche, P. C., & Vandenbroucke, J. P. (2014). The strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) statement: Guidelines for reporting observational studies. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 17(1), 64-72. google scholar
 • Karadağ, E., İnkaya, B. V., & Karatay, G. (2012). Attitudes of nursing students towards ageism. Journal of Ege University Faculty of Nursing, 28(2), 31-40. google scholar
 • Kaya, N. T., & Örsal, Ö. (2018). Türkiye’de üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığı davranışlarını etkileyen faktörler: Sistematik derleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 67, 540-557. google scholar
 • Kılıç, D., & Adıbelli, D. (2011). The validity and reliability of Kogan’s attitude towards old people scale in the Turkish society. Health, 3(09), 602. https://doi.org/10.4236/health.2011.39101 google scholar
 • Kizilci, S., Kucukguclu, O., Mert, H., & Soylemez, B. A. (2013). Examination of nursing students’ attitudes towards older people in Turkey. HealthMED, 7(2), 544-552. google scholar
 • Koc, M., Kissal, A., Citil, R., & Onder, Y. (2020). Attitudes of nursing and medical school students towards ageism. Medicine, 9(4), 848-855. google scholar
 • Köse, G., Ayhan, H., Taştan, S., İyigün, E., Hatipoğlu, S., & Açıkel, C. H. (2015). Determination of the attitudes of students from different department in the field of health on the discrimination against the elders. Gülhane Tip Dergisi, 57(2), 145. https://doi.org/10.5455/gulhane.152591 google scholar
 • Kydd, A., & Fleming, A. (2015). Ageism and age discrimination in health care: Fact or fiction? A narrative review of the literature. Maturitas, 81(4), 432-438. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2015.05.002 google scholar
 • Levy, S. R., Lytle, A., & Macdonald, J. (2022). The worldwide ageism crisis. Journal of Social Issues, 78(4), 743-768. https://doi.org/10.1111/josi.12568 google scholar
 • Liu, Y., Norman, I. J., & While, A. E. (2013). Nurses’ attitudes towards older people: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 50(9), 1271-1282. https://doi.Org/10.1016/j. ijnurstu.2012.11.021 google scholar
 • Marques, S., Mariano, J., Mendonça, J., De Tavernier, W., Hess, M., Naegele, L., Peixeiro, F., & Martins, D. (2020). Determinants of ageism against older adults: A systematic review. International Journal ofEnvironmental Research and Public Health, 17(7), 2560. https://doi.org/10.3390/ijerph17072560 google scholar
 • Meriç, M., Ergün, G., Pola, G., Dölek, M., Totur Dikmen, B., & Dal Yılmaz, Ü. (2019). Relationship between nursing students’ attitudes toward elderly discrimination and opinions about home care services. Home Health Care Management & Practice, 31(4), 219-223. https://doi. org/10.1177/1084822319839365 google scholar
 • Methley, A. M., Campbell, S., Chew-Graham, C., McNally, R., & Cheraghi-Sohi, S. (2014). PICO, PICOS and SPIDER: A comparison study of specificity and sensitivity in three search tools for qualitative systematic reviews. BMC Health Services Research, 14(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/ s12913-014-0579-0 google scholar
 • Mikton, C., de la Fuente-NUnez, V., Officer, A., & Krug, E. (2021). Ageism: A social determinant of health that has come of age. Lancet, 397(10282), 1333-1334. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00524-9 google scholar
 • Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group (2009). Reprint--preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. Physical Therapy, 89(9), 873-880. google scholar
 • Officer, A., Thiyagarajan, J. A., Schneiders, M. L., Nash, P., & de la Fuente-Nunez, V. (2020). Ageism, Healthy life expectancy and population ageing: How are they related? International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(9), 3159. https://doi.org/10.3390/ijerph17093159 google scholar
 • Okuyan, M., Alkaya, S. A., & Sairanen, R. (2018). Finnish and Turkish nursing students’ attitudes toward the elderly people. Journal of Gerontology & Geriatric Research, 7(3), 476. https://doi. org/10.4172/2167-7182.1000476 google scholar
 • Olak, A., & Tümer, A. (2018). Attitudes of 1st and 4th grade nursing students towards ageism. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 53-67. google scholar
 • Ozkaptan, B. B., Altay, B., & Cabar, H. D. (2012). Attitudes of nursing students towards older people in Turkey. Health Medicine, 6, 3351-3358. google scholar
 • Özer, Z. C., & Terkeş, N. (2014). Evaluation of nursing student’s attitudes towards ageism in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 2512-2515. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2014.01.602 google scholar
 • Rush, K. L., Hickey, S., Epp, S., & Janke, R. (2017). Nurses’ attitudes towards older people care: An integrative review. Journal of Clinical Nursing, 26(23-24), 4105-4116. https://doi.org/10.1111/ jocn.13939 google scholar
 • Sağır, D., & Özkaptan, B. B. (2016). Attitudes of nursing students towards older people with their empathic tendency in Sinop having the oldest population in turkey. International Journal of Advanced Research, 4(3), 1138-1143. google scholar
 • Şahin, H., & Erdem, Y. (2017). Determination of nursing students’ attitudes towards the elderly. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 21(1), 219-232 google scholar
 • Sahin, S., Mandiracioglu, A., Tekin, N., Senuzun, F., & Akcicek, F. (2012). Attitudes toward the elderly among the health care providers: reliability and validity of Turkish version of the UCLA Geriatrics Attitudes (UCLA-GA) scale. Archives of Gerontology and Geriatrics, 55(1), 205-209. https://doi. org/10.1016/j.archger.2011.08.015 google scholar
 • Salman, M., Gülçek, E., Aylaz, R., & Polat, F. (2018). Evaluation of nursing students’ attitudes towards the elderly. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 11(2), 1-7. google scholar
 • Stypinska, J., & Nikander, P. (2018). Ageism and age discrimination in the labour market: A macrostructural perspective. Contemporary Perspectives on Ageism, 91-108. https://doi. org/10.1007/978-3-319-73820-8_6 google scholar
 • Tosunöz, İ. K., & Güngör, S. (2021). Ageism: An example of nursing and aged care students. Journal of Inonu University Health Services Vocational School, 9(1), 176-190. https://doi.org/10.33715/ inonusaglik.813815 google scholar
 • Toygar, I., & Kardakovan, A. (2020). Factors affecting the attitudes of nursing students toward ageism. Nursing Practice Today, 7(1), 39-44. https://doi.org/10.18502/npt.v7i1.2298 google scholar
 • TUIK (2021). Elderly statistics, 2020. Retrieved February 24, 2023, from https://data.tuik.gov.tr/ Bulten/Index?p=37227&dil=2 google scholar
 • UN (2022). World Population Prospects 2022: Summary of Results. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3. google scholar
 • Ünsar, S., Erol, Ö., Kurt, S., Türüng, F., Sekmen İ. D., Sak, C., & Türksen, S. (2015). Examination of nursing students’ attitudes towards ageism. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 4(2), 61-67. google scholar
 • Usta, Y. Y., Demir, Y., Yönder, M., & Yildiz, A. (2012). Nursing students’ attitudes toward ageism in Turkey. Archives of Gerontology and Geriatrics, 54(1), 90-93. https://doi.org/10.1016/j. archger.2011.02.002 google scholar
 • Vefikuluçay Yılmaz, D., & Terzioglu, F. (2011). Development and psychometric evaluation of ageism attitude scale among the university students. Turkish Journal of Geriatrics, 14(3), 259-268. google scholar
 • WHO (2021). Global report on ageism. Geneva: World Health Organization. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO google scholar
 • Yardımcı Gürel, T. (2019). Attitudes of nursing students towards ageism and related factors. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 11(4), 381-389. https://doi.org/10.5336/nurses.2019-65924 google scholar
 • Yazıcı, S. Ö., Kalaycı, I., Kaya, E., & Tekin, A. (2016). Attitudes of students studying in health related departments towards the elderly. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 601-614. https://doi.org/10.21547/jss.256713 google scholar
 • Yılmaz, E., & Özkan, S. (2010). Attitudes of nursing students towards ageism. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(2), 35-52. google scholar
 • Yilmaz, M. Ç., & İnce, F. Z. (2017). Relationship between nursing and elderly care students’attitudes towards ageism. Belitung Nursing Journal, 3(4), 281-296. https://doi.org/10.33546/bnj.83 google scholar
 • Zaybak, A., Güneş, Ü., Özdemir, H., & Baran, L. (2017). Examining nursing students’ behaviors related to elderly discrimination. Journal of Ege University Nursing Faculty, 33(1), 1-12. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Yalçın Gürsoy, M., & Chousko Mechmet, F. (2023). Nursing Students’ Attitudes Toward the Elderly: A Systematic Review Based on Studies Conducted in Turkiye. Studies in Psychology, 43(2), 195-213. https://doi.org/10.26650/SP2022-1088109


AMA

Yalçın Gürsoy M, Chousko Mechmet F. Nursing Students’ Attitudes Toward the Elderly: A Systematic Review Based on Studies Conducted in Turkiye. Studies in Psychology. 2023;43(2):195-213. https://doi.org/10.26650/SP2022-1088109


ABNT

Yalçın Gürsoy, M.; Chousko Mechmet, F. Nursing Students’ Attitudes Toward the Elderly: A Systematic Review Based on Studies Conducted in Turkiye. Studies in Psychology, [Publisher Location], v. 43, n. 2, p. 195-213, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Yalçın Gürsoy, Melike, and Fatme Chousko Mechmet. 2023. “Nursing Students’ Attitudes Toward the Elderly: A Systematic Review Based on Studies Conducted in Turkiye.” Studies in Psychology 43, no. 2: 195-213. https://doi.org/10.26650/SP2022-1088109


Chicago: Humanities Style

Yalçın Gürsoy, Melike, and Fatme Chousko Mechmet. Nursing Students’ Attitudes Toward the Elderly: A Systematic Review Based on Studies Conducted in Turkiye.” Studies in Psychology 43, no. 2 (Jul. 2024): 195-213. https://doi.org/10.26650/SP2022-1088109


Harvard: Australian Style

Yalçın Gürsoy, M & Chousko Mechmet, F 2023, 'Nursing Students’ Attitudes Toward the Elderly: A Systematic Review Based on Studies Conducted in Turkiye', Studies in Psychology, vol. 43, no. 2, pp. 195-213, viewed 13 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/SP2022-1088109


Harvard: Author-Date Style

Yalçın Gürsoy, M. and Chousko Mechmet, F. (2023) ‘Nursing Students’ Attitudes Toward the Elderly: A Systematic Review Based on Studies Conducted in Turkiye’, Studies in Psychology, 43(2), pp. 195-213. https://doi.org/10.26650/SP2022-1088109 (13 Jul. 2024).


MLA

Yalçın Gürsoy, Melike, and Fatme Chousko Mechmet. Nursing Students’ Attitudes Toward the Elderly: A Systematic Review Based on Studies Conducted in Turkiye.” Studies in Psychology, vol. 43, no. 2, 2023, pp. 195-213. [Database Container], https://doi.org/10.26650/SP2022-1088109


Vancouver

Yalçın Gürsoy M, Chousko Mechmet F. Nursing Students’ Attitudes Toward the Elderly: A Systematic Review Based on Studies Conducted in Turkiye. Studies in Psychology [Internet]. 13 Jul. 2024 [cited 13 Jul. 2024];43(2):195-213. Available from: https://doi.org/10.26650/SP2022-1088109 doi: 10.26650/SP2022-1088109


ISNAD

Yalçın Gürsoy, Melike - Chousko Mechmet, Fatme. Nursing Students’ Attitudes Toward the Elderly: A Systematic Review Based on Studies Conducted in Turkiye”. Studies in Psychology 43/2 (Jul. 2024): 195-213. https://doi.org/10.26650/SP2022-1088109TIMELINE


Submitted15.03.2022
Accepted04.04.2023
Published Online16.08.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.