Review Article


DOI :10.26650/SP2022-1041055   IUP :10.26650/SP2022-1041055    Full Text (PDF)

Physical Symptoms or Somatisation? Turkish Immigrants’ Experiences and Understandings of Common Mental Health Difficulties: A Systematic Review (Thematic Synthesis)

Ayşe AkanGill GreenFrances Blumenfeld

There is scarce and conflicting information on how Turkish immigrants express, experience, and understand common mental health difficulties (CMHDs) as well as their preferences and needs. This conflict often emerges in the literature around symptom presentation and the causal attributions of CMHDs. Since inconsistent information may have real life consequences for Turkish immigrants it is important to investigate this area. The aim of this review was to explore the experiences and understandings of common mental health difficulties of

Turkish immigrants. A systematic review using thematic synthesis adopted from Thomas & Harden (2008) was conducted to evaluate the existing literature. CINAHL, MEDLINE, PsycArticles and PsychInfo were searched. Onlyqualitative studies conducted with Turkish immigrants with lived experience were included (n = 10). The analysis was data-driven (inductive) leading to three themes with twelve subthemes being generated. Participants reported experiencing both emotional and physical symptoms. They linked their distress

to significant life events and chronic adverse conditions, interpersonal conflict, immigration and discrimination related problems and problematic encounters with healthcare workers. Traditional/spiritual and biological understandings of mental health were also discussed. Family and social support, personal resources, and the utilisation of medical and traditional/ spiritual resources were reported as coping strategies, though some were sceptical about the latter. This review found that Turkish immigrants experienced and expressed their distress in both emotional and physical terms, just like many other communities. Their understandings were mainly psychosocial but contained elements of biomedical and traditional models. Since research in this area is limited, further and better research is recommended. Policy makers and practitioners are also advised to provide meaningful and effective care for every community, including Turkish immigrants.

DOI :10.26650/SP2022-1041055   IUP :10.26650/SP2022-1041055    Full Text (PDF)

Fiziksel Semptom mu yoksa Somatizasyon mu? Türk Göçmenlerin Yaygın Ruh Sağlığı Rahatsızlıklarına İlişkin Algıları ve Tecrübeleri: Bir Sistematik Derleme (Tematik Sentez) Çalışması

Ayşe AkanGill GreenFrances Blumenfeld

Türk göçmenlerin, yaygın ruh sağlığı rahatsızlıklarını nasıl ifade ettiği, deneyimlediği, algıladığı ve bu mevzudaki tercihleri ve ihtiyaçları hakkında literatürde az sayıda ve birbiriyle çelişen çalışma bulunmaktadır. Bu çelişki genellikle tecrübe edilen semptomların ve rahatsızlıkların nedenlerinin neye bağlandığıyla ilişkilidir. Literatürdeki bu tutarsızlık Türk göçmenlere sunulan ruh sağlığı hizmetlerinde istenmedik sonuçlara yol açabilir, bu sebeple bu mevzuyu araştırmak önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk göçmenlerin yaygın ruh sağlığı rahatsızlıklarına ilişkin anlayışlarını/algılarını ve deneyimlerini incelemektir. Var olan literatürü değerlendirmek üzere sistematik bir derleme çalışması, Thomas ve Harden’den (2008) uyarlanan tematik sentez tekniği kullanılarak yapılmıştır. Bu amaçla, CINAHL, MEDLINE, PsycArticles ve PsychInfo veritabanları taranmıştır. Tarama sürecinde yalnızca yaygın

ruh sağlığı rahatsızlığı yaşamış Türk göçmenlerle yapılan nitel araştırmalar mevcut çalışmaya dahil edilmiştir (n = 10). Analiz tümevarım tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. On iki alt temalı üç ana tema oluşturulmuştur. Katılımcılar hem fiziksel hem de duygusal semptomlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Psikolojik sıkıntılarını, yaşadıkları önemli olaylara ve kronikleşmiş kötü yaşam koşullarına, kişilerarası geçimsizliklere, göçmenliğe ve ayrımcılığa ilişkin problemlere ve sağlık hizmetleriyle yaşadıkları sorunlara bağladıkları görülmüştür. Gözden geçirmenin içinde, geleneksel/manevi ve biyolojik anlayışlar da ayrıca tartışılmıştır. Aile desteği ve sosyal destek, kişisel beceriler ve bazılarının şüpheleri olsa da geleneksel/manevi tedavilerden ve tıbbi kaynaklardan yararlanma başa çıkma stratejileri olarak belirtilmiştir. Bu derleme Türk göçmenlerin, tıpkı başka topluluklar gibi, psikolojik sıkıntılarını hem duygusal hem de fiziksel terimler kullanarak ifade ettiklerini bulmuştur. Psikolojik sıkıntıların kökenlerine ilişkin anlayışları genel olarak psikososyaldir ama biyolojik ve geleneksel/manevi modellerden de ögeler içermektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar kısıtlı olduğu için daha fazla ve daha iyi kalitede araştırma yapılması ve politikacılar ile uygulamacılar Türk göçmenler de dahil olmak üzere her topluluk için anlamlı ve etkili olacak ruh sağlığı hizmetleri sağlamaları önerilmektedir.


PDF View

References

 • Al Busaidi, Z. Q. (2010). The concept of somatisation. Sultan Qaboos University Medical Journal, 10(2), 180-186. google scholar
 • American Psychiatric Association [APA]. (1998). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV (4th ed., 7th print). American Psychiatric Association. google scholar
 • American Psychiatric Association [APA]. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 (5th ed.). American Psychiatric Association. google scholar
 • Amiri, S. (2022). Global prevalence of anxiety and PTSD in immigrants: A systematic review and meta-analysis. Neuropsychiatrie: Klinik, Diagnostik, Therapie Und Rehabilitation: Organ Der Gesellschaft Osterreichischer Nervenarzte Und Psychiater, 36(2), 69-88. https://doi.org/10.1007/ s40211-022-00411-6 google scholar
 • Bâârnhielm, S. (2004). Restructuring illness meaning through the clinical encounter: A process of disruption and coherence. Culture, Medicine and Psychiatry, 28(1), 41-65. https://doi.org/10.1023/ B:MEDI.0000018097.31002.79 google scholar
 • Bâârnhielm, S., & Ekblad, S. (2000). Turkish migrant women encountering health care in Stockholm: A qualitative study of somatization and illness meaning. Culture, Medicine, and Psychiatry, 24(4), 431-452. https://doi.org/10.1023/A:1005671732703 google scholar
 • Bailey, A. (2007). Strategic ignorance. In S. Sullivan, & N. Tuana (Eds.), Race and epistemologies of ignorance (pp. 77-94). State University of New York Press. google scholar
 • Balkir, N. (2013). Mental illness models and help-seeking behaviors among Turkish immigrant patients in Europe. In N. Balkir, & S. Barnow (Eds.), Cultural variations in psychopathology: From research to practice (pp. 233-247). Hogrefe Publishing. google scholar
 • Balkir Neftçi, N., & Barnow, S. (2016). One size does not fit all in psychotherapy: Understanding depression among patients of Turkish origin in Europe. Nöropsikiyatri Arşivi, 53(1), 72-79. https://doi.org/10.5152/npa.2016.12666 google scholar
 • Beirens, K., & Fontaine, J. R. J. (2011). Somatic complaint differences between Turkish immigrants and Belgians: Do all roads lead to Rome? Ethnicity & Health, 16(2), 73-88. https://doi.org/10.108 0/13557858.2010.529113 google scholar
 • Bengi-Arslan, L., Verhulst, F. C., & Crijnen, A. A. M. (2002). Prevalence and determinants of minor psychiatric disorder in Turkish immigrants living in the Netherlands. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37(3), 118-124. https://doi.org/10.1007/s001270200003 google scholar
 • Beresford, P., Peering, R., Nettle, M., & Wallcraft, J. (2016). From mental illness to a social model of madness and distress. Shaping Our Lives. https://www.shapingourlives.org.uk/wp-content/ uploads/2016/05/FROM-MENTAL-ILLNESS-PDF-2.pdf google scholar
 • Beutel, M. E., Jünger, C., Klein, E. M., Wild, P., Lackner, K. J., Blettner, M., Banerjee, M., Michal, M., Wiltink, J., & Brahler, E. (2016). Depression, anxiety and suicidal ideation among 1st and 2nd generation migrants—Results from the Gutenberg health study. BMC Psychiatry, 16(288), 1-10. https://doi.org/10.1186/s12888-016-0995-2 google scholar
 • Bhugra, D. (2004). Migration, distress and cultural identity. British Medical Bulletin, 69, 129-141. https://doi.org/10.1093/bmb/ldh007 google scholar
 • Bignall, T., Jeraj, S., Helsby, E., & Butt, J. (2019). Racial disparities in mental health: Literature and evidence review. Race Equality Foundation. https://raceequalityfoundation.org.uk/wp-content/ uploads/2022/10/mental-health-report-v5-2.pdf google scholar
 • Borra, R. (2011). Depressive disorder among Turkish women in the Netherlands: A qualitative study of idioms of distress. Transcultural Psychiatry, 48(5), 660-674. https://doi. org/10.1177/1363461511418395 google scholar
 • Bragazzi, N. L., Puente, G. D., & Natta, W. M. (2014). Somatic perception, cultural differences and immigration: Results from administration of the Modified Somatic Perception Questionnaire (MSPQ) to a sample of immigrants. Psychology Research and Behavior Management, 7, 161-166. https://doi.org/10.2147/PRBM.S55393 google scholar
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa google scholar
 • Britton, E. L., Lawrenson, R. A., & Fuller, J. (2000). The prevalence of depression in Turkish speaking patients in an East London general practice. Primary Care Psychiatry, 6(1), 33-36. https://doi. org/10.1185/135525700543181 google scholar
 • Christodoulou, V., Fortune, L., Arslan, G., & Koc, C. (2018). Turkish-speaking service-user experience of guided self-help in an improving access to psychological therapies service: Using discovery interviews to improve services. Qualitative Report, 23(9), 2205-2221. https://nsuworks.nova.edu/ tqr/vol23/iss9/12 google scholar
 • Crandell, D. L., & Dohrenwend, B. P. (1967). Some relations among psychiatric symptoms, organic illness, and social class. American Journal of Psychiatry, 123(12), 1527-1538. https://doi. org/10.1176/ajp.123.12.1527 google scholar
 • Critical Appraisal Skills Programme [CASP]. (2018). CASP Qualitative Checklist. CASP - Critical Appraisal Skills Programme. https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/ google scholar
 • de Bruyn, M. (1989). Turkish migrants and somatic fixation in The Netherlands: Research in Amsterdam. Social Science & Medicine, 29(7), 897-898. https://doi.org/10.1016/0277-9536(89)90091-9 google scholar
 • Deisenhammer, E. A., Çoban-Başaran, M., Mantar, A., Prunnlechner, R., Kemmler, G., Alkın, T., & Hinterhuber, H. (2012). Ethnic and migrational impact on the clinical manifestation of depression. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47(7), 1121-1129. https://doi.org/10.1007/s00127-011-0417-1 google scholar
 • Dejman, M., Ekblad, S., Forouzan, A. S., Baradaran-Eftekhari, M., & Malekafzali, H. (2008). Explanatory model of help-seeking and coping mechanisms among depressed women in three ethnic groups of Fars, Kurdish, and Turkish in Iran. Archives of Iranian Medicine, 11 (4), 397-406. http://www.ams.ac.ir/AIM/NEWPUB/08/11/4/0011.pdf google scholar
 • Dixon-Woods, M., Agarwal, S., Jones, D., Young, B., & Sutton, A. (2005). Synthesising qualitative and quantitative evidence: A review of possible methods. Journal of Health Services Research & Policy, 10(1), 45-53. https://doi.org/10.1177/135581960501000110 google scholar
 • Eylem, O., van, B., Rathod, S., van, S., Bhui, K., & Kerkhof, A. J. F. M. (2016). Canına kıymak -‘crushing life energy’: A qualitative study on lay and professional understandings of suicide and help-seeking among Turkish migrants in the UK and in the Netherlands. International Journal of Culture and Mental Health, 9(2), 182-196. https://doi.org/10.1080/17542863.2016.1161653 google scholar
 • Fassaert, T., de Wit, M. A. S., Tuinebreijer, W. C., Verhoeff, A. P., Beekman, A. T. F., & Dekker, J. (2009). Perceived need for mental health care among non-Western labour migrants. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 44(3), 208-216. https://doi.org/10.1007/s00127-008-0418-x google scholar
 • Flink, I. J. E., Beirens, T. M. J., Butte, D., & Raat, H. (2013). The role of maternal perceptions and ethnic background in the mental health help-seeking pathway of adolescent girls. Journal of Immigrant and Minority Health, 15(2), 292-299. https://doi.org/10.1007/s10903-012-9621-7 google scholar
 • Flink, I. J. E., Beirens, T. M. J., Butte, D., & Raat, H. (2014). Help-seeking behaviour for internalizing problems: Perceptions of adolescent girls from different ethnic backgrounds. Ethnicity and Health, 19(2), 160-177. https://doi.org/10.1080/13557858.2013.801402 google scholar
 • Foo, S. Q., Tam, W. W., Ho, C. S., Tran, B. X., Nguyen, L. H., McIntyre, R. S., & Ho, R. C. (2018). Prevalence of Depression among Migrants: A Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(9), 1986. https://doi.org/10.3390/ ijerph15091986 google scholar
 • Ghane, S., Kolk, A. M., & Emmelkamp, P. M. G. (2010). Assessment of explanatory models of mental illness: Effects of patient and interviewer characteristics. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45(2), 175-182. https://doi.org/10.1007/s00127-009-0053-1 google scholar
 • Gilgen, D., Maeusezahl, D., Salis, G., Battegay, E., Flubacher, P., Tanner, M., Weiss, M. G., & Hatz, C. (2005). Impact of migration on illness experience and help-seeking strategies of patients from Turkey and Bosnia in primary health care in Basel. Health and Place, 11(3), 261-273. https://doi. org/10.1016/j.healthplace.2004.04.002 google scholar
 • Herzog, J. I., & Schmahl, C. (2018). Adverse childhood experiences and the consequences on neurobiological, psychosocial, and somatic conditions across the lifespan. Frontiers in Psychiatry, 9(420), 1-8. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00420 google scholar
 • Hjörleifsdottir Steiner, K., Johansson, S.-E., Sundquist, J., & Wandell, P. E. (2007). Self-reported anxiety, sleeping problems and pain among Turkish-born immigrants in Sweden. Ethnicity & Health, 12(4), 363-379. https://doi.org/10.1080/13557850701300673 google scholar
 • Huda, A. S. (2019). The medical model in mental health: An explanation and evaluation. Oxford University Press. google scholar
 • Husemann, K. (1997). Discussion on paper by Raymond Battegay and Ali Tarik Yilmaz. Group Analysis, 30(2), 228-232. https://doi.org/10.1177/0533316497302007 google scholar
 • Janssen-Kallenberg, H., Schulz, H., Kluge, U., Strehle, J., Wittchen, H. U., Wolfradt, U., Koch-Gromus, U., Heinz, A., Mösko, M., & Dingoyan, D. (2017). Acculturation and other risk factors of depressive disorders in individuals with Turkish migration backgrounds. BMC Psychiatry, 17(1). https://doi.org/10.1186/s12888-017-1430-z google scholar
 • Johnstone, L., Boyle, M., Cromby, J., Dillon, J., Harper, D., Kinderman, P., Longden, E., Pilgrim, D., & Read, J. (2018). Power threat meaning framework [PTMF]. British Psychological Society. www. bps.org.uk/PTM-Main google scholar
 • Kamperman, A. M., Komproe, I. H., & de Jong, J. T. V. M. (2007). Migrant mental health: A model for indicators of mental health and health care consumption. HealthPsychology, 26(1), 96-104. https:// doi.org/10.1037/0278-6133.26.1.96 google scholar
 • Karanci, A. N. (1986). Causal attributions for psychological illness among Turkish psychiatric inpatients and their relationships with hope. International Journal of Social Psychiatry, 32(4), 3-12. https:// doi.org/10.1177/002076408603200401 google scholar
 • Karanci, A. N. (1993). Causal attributions for illness among Turkish psychiatric outpatients and differences between diagnostic groups. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 28(6), 292-295. https://doi.org/10.1007/BF00795910 google scholar
 • Kellner, R. (1990). Somatization: Theories and research. The Journal of Nervous and Mental Disease, 178(3), 150-160. https://doi.org/10.1097/00005053-199003000-00002 google scholar
 • Kinderman, P. (2005). A psychological model of mental disorder. Harvard Review of Psychiatry, 13(4), 206-217. https://doi.org/10.1080/10673220500243349 google scholar
 • Kleinman, A. M. (1977). Depression, somatization and the “new cross-cultural psychiatry”. Social Science & Medicine, 11(1), 3-9. https://doi.org/10.1016/0037-7856(77)90138-X google scholar
 • Knipscheer, J. W., & Kleber, R. J. (2005a). Help-seeking behaviour regarding mental health problems of Mediterranean migrants in the Netherlands: Familiarity with care, consultation attitude and use of services. International Journal of Social Psychiatry, 51(4), 372-382. https://doi. org/10.1177/0020764005060853 google scholar
 • Knipscheer, J. W., & Kleber, R. J. (2005b). Migranten in de ggz: Empirische bevindingen rond gezondheid, hulpzoekgedrag, hulpbehoeften en waardering van zorg [Immigrants in mental health care: Empirical findings concerning health, help-seeking behaviour, help required and satisfaction with a service provided]. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 47(11), 753-759. http://www. tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_1427pdf.pdf google scholar
 • Koschorke, M., Oexle, N., Ouali, U., Cherian, A. V., Deepika, V., Mendon, G. B., Gurung, D., Kondratova, L., Muller, M., Lanfredi, M., Lasalvia, A., Bodrogi, A., Nyulâszi, A., Tomasini, M., El Chammay, R., Abi Hana, R., Zgueb, Y.,Nacef, F., Heim, E., ... Kohrt, B. A. (2021). Perspectives of healthcare providers, service users, and family members about mental illness stigma in primary care settings: A multi-site qualitative study of seven countries in Africa, Asia, and Europe. PLoS ONE, 16(10), e0258729. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258729 google scholar
 • Lanzara, R., Scipioni, M., & Conti, C. (2019). A clinical-psychological perspective on somatization among immigrants: A systematic review. Frontiers in Psychology, 9, 2792. https://doi.org/10.3389/ fpsyg.2018.02792 google scholar
 • Latif, S. (2009). Perceptions of talk therapies among people of Turkish origin in the UK [DClinPsy Thesis, UCL (University College London)]. http://discovery.ucl.ac.uk/950093/ google scholar
 • Leamy, M., Bird, V., Boutillier, C. L., Williams, J., & Slade, M. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: Systematic review and narrative synthesis. The British Journal of Psychiatry, 199(6), 445-452. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.083733 google scholar
 • Leavey, G., Guvenir, T., Haase-Casanovas, S., & Dein, S. (2007). Finding Help: Turkish-speaking refugees and migrants with a history of psychosis. Transcultural Psychiatry, 44(2), 258-274.1363461507077725 google scholar
 • Leff, J. P. (1988). Are psychiatric conditions manifested similarly in different cultures?: The language of emotion. In Psychiatry around the globe: A transcultural view (2nd ed., pp. 43-53). Gaskell. google scholar
 • Lehman, B. J., David, D. M., & Gruber, J. A. (2017). Rethinking the biopsychosocial model of health: Understanding health as a dynamic system. Social and Personality Psychology Compass, 11(8), 1-17. https://doi.org/10.1111/spc3.12328 google scholar
 • Levecque, K., Lodewyckx, I., & Vranken, J. (2007). Depression and generalised anxiety in the general population in Belgium: A comparison between native and immigrant groups. Journal of Affective Disorders, 97(1-3), 229-239. https://doi.org/10.1016/j.jad.2006.06.022 google scholar
 • Lien, L., Thapa, S. B., Jon, A. R., Kumar, B., & Hauff, E. (2010). Premigration traumatic events and psychological distress among five immigrant groups: Results from a cross-sectional study in Oslo, Norway. International Journal of Mental Health, 39(3), 3-19. https://doi.org/10.2753/IMH0020-7411390301 google scholar
 • Mahintorabi, S., Jones, M. K., & Harris, L. M. (2017). Exploring professional help seeking in practicing Muslim women with Obsessive Compulsive Disorder washing subtype in Australia. Religions, 8(137), 1-15. https://doi.org/10.3390/rel8080137 google scholar
 • McPherson, S., & Armstrong, D. (2012). General practitioner management of depression: A systematic review. Qualitative Health Research, 22(8), 1150-1159. https://doi.org/10.1177/1049732312448540 google scholar
 • McPherson, S., Rost, F., Sidhu, S., & Dennis, M. (2020). Non-strategic ignorance: Considering the potential for a paradigm shift in evidence-based mental health. Health, 24(1), 3-20. https://doi. org/10.1177/1363459318785720 google scholar
 • Minas, H., Klimidis, S., & Tuncer, C. (2007). Illness causal beliefs in Turkish immigrants. BMC Psychiatry, 7(34), 1-10. https://doi.org/10.1186/1471-244X-7-34 google scholar
 • Mirdal, G. M. (1984). Stress and distress in migration: Problems and resources of Turkish women in Denmark. International Migration Review, 18(4), 984-1003. https://doi. org/10.1177/019791838401800405 google scholar
 • Mirdal, G. M. (2006). Stress and distress in migration: Twenty years after. International Migration Review, 40(2), 375-389. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2006.00021.x google scholar
 • Morawa, E., Dragano, N., Jöckel, K.-H., Moebus, S., Brand, T., & Erim, Y. (2017). Somatization among persons with Turkish origin: Results of the pretest of the German National Cohort Study. Journal of Psychosomatic Research, 96, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2017.02.014 google scholar
 • Moussaoui, D., & Agoub, M. (2010, December). Risk and protective factors in mental health among migrants. Migration and Mental Health. https://doi.org/10.1017/CBO9780511760990.009 google scholar
 • Nakkas, C., Annen, H., & Brand, S. (2019). Somatization and coping in ethnic minority recruits. Military Medicine, 184(11-12), e680-e685. https://doi.org/10.1093/milmed/usz014 google scholar
 • National Collaborating Centre for Mental Health. (2011). Common mental health disorders: Identification and pathways to care. National Institute for Health and Clinical Excellence [NICE]. https://www.nice.org.uk/guidance/cg123/evidence/full-guideline-181771741 google scholar
 • National Health Service [NHS]. (2018, December 19). Generalised anxiety disorder in adults— Symptoms. NHS.Uk. https://www.nhs.uk/conditions/generalised-anxiety-disorder/symptoms/ google scholar
 • National Health Service [NHS]. (2019, December 10). Clinical depression—Symptoms. NHS.Uk. https://www.nhs.uk/conditions/clinical-depression/symptoms/ google scholar
 • Nickel, M., Cangoez, B., Bachler, E., Muehlbacher, M., Lojewski, N., Mueller-Rabe, N., Mitterlehner, F. O., Leiberich, P., Rother, N., Buschmann, W., Kettler, C., Gil, F. P., Lahmann, C., Egger, C., Fartacek, R., Rother, W. K., Loew, T. H., & Nickel, C. (2006). Bioenergetic exercises in inpatient treatment of google scholar
 • Turkish immigrants with chronic somatoform disorders: A randomized, controlled study. Journal of PsychosomaticResearch, 61(4), 507-513. https://doi.org/10.1016/jjpsychores.2006.01.004 google scholar
 • Ozturk, O. M., & Volkan, V. D. (1971). Psychiatry in a changing world: The theory and practice of psychiatry in Turkey. American Journal of Psychotherapy, 25(2), 240-271. https://doi.org/10.1176/ appi.psychotherapy.1971.25.2.240 google scholar
 • PempeeMavii. (2016, July 11). Yürek kalkmasına çözüm [Solution for ’yürek kalkması’]. Kadınlar Kulübü Forum. https://www.kadinlarkulubu.com/forum/threads/yurek-kalkmasina-cozum.940364/ google scholar
 • Read, J., Mosher, L. R., & Bentall, R. P. (2005). Models of madness: Psychological, social and biological approaches to schizophrenia. Taylor & Francis. google scholar
 • Reich, H., Bockel, L., & Mewes, R. (2015). Motivation for psychotherapy and illness beliefs in Turkish immigrant inpatients in Germany: Results of a cultural comparison study. Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, 2, 112-123. https://doi.org/10.1007/s40615-014-0054-y google scholar
 • Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs. (n.d.). Turkish Citizens Living Abroad. Retrieved January 2, 2023, from https://www.mfa.gov.tr/the-expatriate-turkish-citizens.en.mfa google scholar
 • Rogers, A., & Pilgrim, D. (1993). Service users’ views of psychiatric treatments. Sociology of Health & Illness, 15(5), 612-631. https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11433593 google scholar
 • SAMHSA. (2014). Understanding the impact of trauma. In A treatment improvement protocol trauma-informed care in behavioral health services. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) within the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207191/ google scholar
 • Sariaslan, S., Morawa, E., & Erim, Y. (2014). Psychische Symptombelastung bei Patienten einer allgemeinarztpraxis: Deutsche und Türkischstammige patienten im vergleich [Mental distress in primary care patients: German patients compared with patients of Turkish origin]. Der Nervenarzt, 85(5), 589-595. https://doi.org/10.1007/s00115-013-3767-y google scholar
 • Schoenmakers, D., Lamkaddem, M., & Suurmond, J. (2017). The role of the social network in access to psychosocial services for migrant elderly—A qualitative study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(10), 1-12. https://doi.org/10.3390/ijerph14101215 google scholar
 • Schouler-Ocak, M., Bretz, H. J., Penka, S., Koch, E., Hartkamp, N., Siefen, R. G., Schepker, R., Ozek, M., Hauth, I., & Heinz, A. (2008). Patients of immigrant origin in inpatient psychiatric facilities: A representative national survey by the psychiatry and Migration Working Group of the German Federal Conference of Psychiatric Hospital Directors. European Psychiatry, 23(S1), S21-S27. https://doi.org/10.1016/S0924-9338(08)70058-0 google scholar
 • Schrier, A. C., de Wit, M. A. S., Rijmen, F., Tuinebreijer, W. C., Verhoeff, A. P., Kupka, R. W., Dekker, J., & Beekman, A. T. F. (2010). Similarity in depressive symptom profile in a population-based study of migrants in the Netherlands. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45(10), 941-951. https://doi.org/10.1007/s00127-009-0135-0 google scholar
 • Selten, J. P., van der Ven, E., & Termorshuizen, F. (2020). Migration and psychosis: A meta-analysis of incidence studies. Psychological Medicine, 50(2), 303-313. https://doi.org/10.1017/ S0033291719000035 google scholar
 • Sempertegui, G. (2017). Evidence-based therapy for ethnic minorities. A Pilot study exammmg the effectiveness of CBT and IPT for Turkish-, Moroccan- and native Dutch patients with depressive symptoms. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18505.85608 google scholar
 • Sempertegui, G. A., Knipscheer, J. W., Baliatsas, C., & Bekker, M. H. J. (2019). Symptom manifestation and treatment effectiveness—Obstacles and facilitators in Turkish and Moroccan groups with google scholar
 • depression in European countries: A systematic review. Journal of Affective Disorders, 247, 134155. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.12.060 google scholar
 • Shah, P., & Mountain, D. (2007). The medical model is dead - long live the medical model. British Journal ofPsychiatry, 191(5), 375-377. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.107.037242 google scholar
 • Simon, G. E., VonKorff, M., Piccinelli, M., Fullerton, C., & Ormel, J. (1999). An international study of the relation between somatic symptoms and depression. New England Journal of Medicine, 341(18), 1329-1335. https://doi.org/10.1056/NEJM199910283411801 google scholar
 • Singer, K. (1975). Depressive disorders from a transcultural perspective. Social Science & Medicine (1967), 9(6), 289-301. https://doi.org/10.1016/0037-7856(75)90001-3 google scholar
 • Small, R., Lumley, J., & Yelland, J. (2003a). How useful is the concept of somatization in cross-cultural studies of maternal depression? A contribution from the Mothers in a New Country (MINC) study. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 24(1), 45-52. https://doi. org/10.3109/01674820309042800 google scholar
 • Small,R.,Lumley,J.,&Yelland,J.(2003b).Cross-culturalexperiencesofmaternaldepression:Associations and contributing factors for Vietnamese, Turkish and Filipino immigrant women in Victoria, Australia. Ethnicity & Health, 8(3), 189-206. https://doi.org/10.1080/1355785032000136416 google scholar
 • Sohtorik, Y., & McWilliams, N. (2011). Hugging, drinking tea, and listening: Mental health needs of Turkish immigrants. Journal ofMulticultural Counseling and Development, 39(2), 66-77. https:// doi.org/10.1002/j.2161-1912.2011.tb00141.x google scholar
 • Stolzenburg, S., Freitag, S., Evans-Lacko, S., Speerforck, S., Schmidt, S., & Schomerus, G. (2019). Individuals with currently untreated mental illness: Causal beliefs and readiness to seek help. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 28(04), 446-457. https://doi.org/10.1017/ S2045796017000828 google scholar
 • Strohmeier, D., & Dogan, A. (2012). Emotional problems and victimisation among youth with national and international migration experience living in Austria and Turkey. Emotional & Behavioural Difficulties, 17(3-4), 287-304. https://doi.org/10.1080/13632752.2012.704311 google scholar
 • Taloyan, M., Al-Windi, A., Johansson, L. M., & Saleh-Stattin, N. (2011). Kurdish men’s experiences of migration-related mental health issues. Primary Health Care Research and Development, 12(4), 335-347. https://doi.org/10.1017/S1463423611000156 google scholar
 • Thomas, F., & Gideon, J. (2013). Migration, Health and Inequality. Zed Books Ltd. google scholar
 • Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology, 8(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45 google scholar
 • Trevillion, K., Stuart, R., Ocloo, J., Broeckelmann, E., Jeffreys, S., Jeynes, T., Allen, D., Russell, J., Billings, J., Crawford, M. J., Dale, O., Haigh, R., Moran, P., McNicholas, S., Nicholls, V., Foye, U., Simpson, A., Lloyd-Evans, B., Johnson, S., & Oram, S. (2022). Service user perspectives of community mental health services for people with complex emotional needs: A co-produced qualitative interview study. BMC Psychiatry, 22(1), 55. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03605-4 google scholar
 • Türk Dil Kurumu. (2019a). Sıkıntı. In Türk dil kurumu sözlükleri güncel Türkçe sözlük. https://sozluk. gov.tr/ google scholar
 • Türk Dil Kurumu. (2019b). Sıkmak. In Türk dil kurumu sözlükleri güncel Türkçe sözlük. https://sozluk. gov.tr/ google scholar
 • Tydecks, S., Temur-Erman, S., Schouler-Ocak, M., & Fydrich, T. (2009). Psychische störungen, psychische belastungen und soziale unterstützung bei Türkischen migranten in zwei Berliner allgemeinarztpraxen [Mental disorders, mental distress and social support among a sample of Turkish immigrants in two general practitioners’ offices in Berlin.]. Zeitschrift Für Medizinische google scholar
 • Psychologie, 18(3-4), 101-107. https://www.deepdyve.com/lp/ios-press/psychische-st-rungen-psychische-belastungen-und-soziale-unterst-tzung-U0M8vK0tcw google scholar
 • Ucaolimbera. (2011, October 16). Yürek kalkması. UludagSözlük.Com. https://www.uludagsozluk. com/k/y%C3%BCrek-kalkmas%C4%B1/ google scholar
 • Uluşahin, A., Başoglu, M., & Paykel, E. S. (1994). A cross-cultural comparative study of depressive symptoms in British and Turkish clinical samples. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 29(1), 31-39. https://doi.org/10.1007/BF00796446 google scholar
 • van Bergen, D. D., Eikelenboom, M., Smit, J. H., van de Looij-Jansen, P. M., & Saharso, S. (2010). Suicidal behavior and ethnicity of young females in Rotterdam, the Netherlands: Rates and risk factors. Ethnicity & Health, 15(5), 515-530. https://doi.org/10.1080/13557858.2010.494719 google scholar
 • van Os, J., Linscott, R. J., Myin-Germeys, I., Delespaul, P., & Krabbendam, L. (2009). A systematic review and meta-analysis of the psychosis continuum: Evidence for a psychosis proneness-persistence-impairment model of psychotic disorder. Psychological Medicine, 39(2), 179-195. https://doi.org/10.1017/S0033291708003814 google scholar
 • Vardar, A., Kluge, U., & Penka, S. (2012). How to express mental health problems: Turkish immigrants in Berlin compared to native Germans in Berlin and Turks in Istanbul. European Psychiatry, 27(S2), S50-S55. https://doi.org/10.1016/S0924-9338(12)75708-5 google scholar
 • Velthorst, E., Nieman, D. H., Veling, W., Klaassen, R. M., Dragt, S., Rietdijk, J., Ising, H., Wunderink, L., Linszen, D. H., de Haan, L., & van der Gaag, M. (2012). Ethnicity and baseline symptomatology in patients with an At Risk Mental State for psychosis. Psychological Medicine, 42(2), 247-256. https://doi.org/10.1017/S0033291711001486 google scholar
 • Wallcraft, D. J., & Bryant, M. (2003). The mental health service user movement in England (Policy Paper 2). http://studymore.org.uk/policy_2.pdf google scholar
 • World Health Organization [WHO]. (2019). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. World Health Organization. https://icd. who.int/browse10/2019/en google scholar
 • Yilmaz, A. T., & Weiss, M. G. (2000). Cultural formulation: Depression and back pain in a young male Turkish immigrant in Basel, Switzerland. Culture, Medicine, and Psychiatry, 24(2), 259-272 https://doi.org/10.1023/A:1005613923929 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Akan, A., Green, G., & Blumenfeld, F. (2023). Physical Symptoms or Somatisation? Turkish Immigrants’ Experiences and Understandings of Common Mental Health Difficulties: A Systematic Review (Thematic Synthesis). Studies in Psychology, 43(2), 215-254. https://doi.org/10.26650/SP2022-1041055


AMA

Akan A, Green G, Blumenfeld F. Physical Symptoms or Somatisation? Turkish Immigrants’ Experiences and Understandings of Common Mental Health Difficulties: A Systematic Review (Thematic Synthesis). Studies in Psychology. 2023;43(2):215-254. https://doi.org/10.26650/SP2022-1041055


ABNT

Akan, A.; Green, G.; Blumenfeld, F. Physical Symptoms or Somatisation? Turkish Immigrants’ Experiences and Understandings of Common Mental Health Difficulties: A Systematic Review (Thematic Synthesis). Studies in Psychology, [Publisher Location], v. 43, n. 2, p. 215-254, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Akan, Ayşe, and Gill Green and Frances Blumenfeld. 2023. “Physical Symptoms or Somatisation? Turkish Immigrants’ Experiences and Understandings of Common Mental Health Difficulties: A Systematic Review (Thematic Synthesis).” Studies in Psychology 43, no. 2: 215-254. https://doi.org/10.26650/SP2022-1041055


Chicago: Humanities Style

Akan, Ayşe, and Gill Green and Frances Blumenfeld. Physical Symptoms or Somatisation? Turkish Immigrants’ Experiences and Understandings of Common Mental Health Difficulties: A Systematic Review (Thematic Synthesis).” Studies in Psychology 43, no. 2 (Jul. 2024): 215-254. https://doi.org/10.26650/SP2022-1041055


Harvard: Australian Style

Akan, A & Green, G & Blumenfeld, F 2023, 'Physical Symptoms or Somatisation? Turkish Immigrants’ Experiences and Understandings of Common Mental Health Difficulties: A Systematic Review (Thematic Synthesis)', Studies in Psychology, vol. 43, no. 2, pp. 215-254, viewed 20 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/SP2022-1041055


Harvard: Author-Date Style

Akan, A. and Green, G. and Blumenfeld, F. (2023) ‘Physical Symptoms or Somatisation? Turkish Immigrants’ Experiences and Understandings of Common Mental Health Difficulties: A Systematic Review (Thematic Synthesis)’, Studies in Psychology, 43(2), pp. 215-254. https://doi.org/10.26650/SP2022-1041055 (20 Jul. 2024).


MLA

Akan, Ayşe, and Gill Green and Frances Blumenfeld. Physical Symptoms or Somatisation? Turkish Immigrants’ Experiences and Understandings of Common Mental Health Difficulties: A Systematic Review (Thematic Synthesis).” Studies in Psychology, vol. 43, no. 2, 2023, pp. 215-254. [Database Container], https://doi.org/10.26650/SP2022-1041055


Vancouver

Akan A, Green G, Blumenfeld F. Physical Symptoms or Somatisation? Turkish Immigrants’ Experiences and Understandings of Common Mental Health Difficulties: A Systematic Review (Thematic Synthesis). Studies in Psychology [Internet]. 20 Jul. 2024 [cited 20 Jul. 2024];43(2):215-254. Available from: https://doi.org/10.26650/SP2022-1041055 doi: 10.26650/SP2022-1041055


ISNAD

Akan, Ayşe - Green, Gill - Blumenfeld, Frances. Physical Symptoms or Somatisation? Turkish Immigrants’ Experiences and Understandings of Common Mental Health Difficulties: A Systematic Review (Thematic Synthesis)”. Studies in Psychology 43/2 (Jul. 2024): 215-254. https://doi.org/10.26650/SP2022-1041055TIMELINE


Submitted09.01.2022
Accepted03.05.2023
Published Online07.08.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.