Research Article


DOI :10.26650/SP2019-0001   IUP :10.26650/SP2019-0001    Full Text (PDF)

The Cognitive, Emotional and Behavioral Indicators of Dispositional Gratitude in Close Friendship: The Case of Turkey

Canan ErduganArzu Araz

The aim of the current study is to investigate whether the perception of the value, cost and sincerity of a best friend’s helping behaviors, the gratitude felt toward the best friend and general gratitude expression differ according to dispositional gratitude and gender. Moreover, situations in which people felt gratitude toward their best friends and their means of expressing gratitude were investigated. A total of 406 people, 230 female and 176 male, participated in this study. Gratitude, Resentment and Appreciation Test - Revised, Gratitude Expression Scale, Gratitude Cognitive Evaluation Form, Gratitude Adjective Scale and Demographic Information Form were used. In addition, participants were asked open-ended questions to write about an event where they were grateful to their friend and how they expressed their gratitude. The Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) results indicated that those high in dispositional gratitude were more likely to have stronger (a) perceptions of the value, cost and sincerity of their best friend’s helping behaviors, (b) feelings of gratitude toward their best friend, and (c) gratitude expression. Additionally, the levels of gratitude expression for women were higher than those for men. Content analysis showed that the participants felt most grateful after receiving psychological and financial support from their friends and expressed their gratitude using verbal expression, nonverbal expression, or other-oriented expression styles. In parallel with the literature, the results of the study suggested that those high in dispositional gratitude were more aware of the behaviors of their best friends, and felt and expressed gratitude to them.
DOI :10.26650/SP2019-0001   IUP :10.26650/SP2019-0001    Full Text (PDF)

Yakın Arkadaşlık İlişkisinde Minnettarlık Eğiliminin Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Göstergeleri: Türkiye Örneği

Canan ErduganArzu Araz

Bu araştırmanın amacı en yakın arkadaşın yardım davranışları ile ilgili değer, bedel ve içtenlik algısının, en yakın arkadaşa hissedilen minnettarlık duygusunun ve genel olarak minnettarlık dışavurum düzeyinin, cinsiyete ve minnettarlık eğilimine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Bir diğer amaç ise en yakın arkadaşla ilişki bağlamında hangi durumlarda minnettar hissedildiğini ve bu duygu sonrasında verilen tepkileri belirlemektir. Araştırmaya 230’u kadın ve 176’sı erkek olmak üzere toplam 406 kişi katılmıştır. Katılımcılara Yenilenmiş Minnettarlık, Memnuniyet ve Takdir Ölçeği, Minnettarlık Dışavurum Ölçeği, Minnettarlığın Bilişsel Değerlendirimi Formu, Minnettarlık Sıfat Listesi ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Ayrıca katılımcılardan en yakın arkadaşlarına minnettar hissettikleri bir olay örneğini ve minnettarlıklarını nasıl dışavurduklarını yazmaları için açık uçlu birer soru sorulmuştur. Çok Değişkenli Kovaryans Analizi (MANCOVA) bulgularına göre, minnettarlık eğilimi yüksek olanların (a) en yakın arkadaşlarının yardım davranışlarının değeri, bedeli ve içtenliğine yönelik algıları (b) en yakın arkadaşlarına yönelik minnettarlık hisleri ve (c) minnettarlık dışavurum düzeyleri minnettarlık eğilimi düşük olanlara kıyasla daha yüksektir. Ek olarak, kadınların minnettarlık dışavurum düzeyleri erkeklere kıyasla daha yüksektir. İçerik analizi bulgularına göre, katılımcılar kendilerini en çok, arkadaşlarının sağladığı psikolojik destek, maddi destek ve sağlık desteği sonrasında minnettar hissetmekte; minnettarlıklarını ise sözel dışavurum, sözel olmayan dışavurum veya öteki odaklı dışavurum tarzı ile ifade etmektedirler. Literatürle paralel olarak bu çalışma sonucunda minnettarlık eğilimi yüksek olan kişilerin en yakın arkadaşlarının yaptığı davranışların daha çok farkında oldukları ve bunları arkadaşlarının bir katkısı şeklinde algılayarak minnettarlık hissettikleri görülmüştür.

PDF View

References

 • Algoe, S. B. (2012). Find, remind, and bind: The functions of gratitude in everyday relationships. Social and Personality Psychology Compass, 6(6), 455–469. doi: 10.1111/j.1751-9004.2012.00439.x google scholar
 • Algoe, S. B., Fredrickson, B. L., & Gable, S. (2013). The social functions of the emotion of gratitude via expression. Emotion, 13(4), 605–609. doi: 10.1037/a0032701 google scholar
 • Algoe, S. B., Gable, S. L., & Maisel, N. C. (2010). It’s the little things: Everyday gratitude as a booster shot for romantic relationships. Personal Relationships, 17, 217–233. doi: 10.1111/j.14756811.2010.01273.x google scholar
 • Algoe, S. B., Haidt, J., & Gable, S. L. (2008). Beyond reciprocity: Gratitude and relationships. Emotion, 8(3), 425–429. doi: 10.1037/1528-3542.8.3.425. google scholar
 • Allemand, M., & Hill, P. L. (2016). Gratitude from early adulthood to old age. Journal of Personality, 84, 21–35. doi: 10.1111/jopy.12134. google scholar
 • Araz, A., & Erdugan, C. (2017). Minnettarlık dışavurum ölçeği geliştirme çalışması [Developing a scale for measuring the expression of gratitude]. Nesne, 5(11), 404-425. doi: 10.7816/nesne-05-11-04. google scholar
 • Bartlett, M. Y., Condon P., Cruz, J., Baumann, J., & Desteno, D. (2012). Gratitude: Prompting behaviours that build relationships. Cognition and Emotion, 26(1), 2-13. doi: 10.1080/02699931.2011.561297. google scholar
 • Baumeister, R. F., & Ilko, S. A. (1995). Shallow gratitude: Public and private acknowledgement of external help in accounts of success. Basic and Applied Social Psychology, 16(1), 191-209. doi: 10.1080/01973533.1995.9646109 google scholar
 • Baumgarten-Tramer, F. (1938). “Gratefulness” in children and young people. Journal of Genetic Psychology, 53, 53-66. doi: 10.1080/08856559.1938.10533797. google scholar
 • Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10. doi: 10.1111/1467-8721.00157. google scholar
 • Birditt, K. S., Jackey, L. M. H., & Antonucci, T. C. (2009). Longitudinal patterns of negative relationship quality across adulthood. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 64B(1), 55–64. doi: 10.1093/geronb/gbn031. google scholar
 • Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. New Brunswick, USA: Transaction Publishers. google scholar
 • Blieszner, R., & Adams, R. G. (1992). Adult friendship. Newbury Park, CA: Sage Publications. google scholar
 • Blieszner, R., & Roberto, K.A. (2004). Friendship across the life span: Reciprocity in individual and relationship development. In F. R. Lang, & K. L. Fingerman (Eds.), Growing together: Personal relationships across the lifespan (pp. 159–182). Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Brody, L. R. (1999). Gender, emotion, and the family. Cambridge, MA, US: Harvard University Press. google scholar
 • Ciarrochi, J., Hynes, K., & Crittenden, N. (2005). Can men do better if they try harder: Sex and motivational effects on emotional awareness. Cognition and Emotion, 19(1), 133-141. doi:10.1080/02699930441000102. google scholar
 • Demir, M., Özen, A., & Proscal, A. D. (2014). Friendship and happiness. In A. C. Michalos (Ed.), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research (pp. 2359-2364). Dordrecht, Canada: Springer google scholar
 • Demir, M., & Özdemir, M. (2010). Friendship, need satisfaction and happiness. Journal of Happiness Studies, 11(2), 243-259. doi: 10.1007/s10902-009-9138-5 google scholar
 • Emmons, R. A. (2007). Thanks! How the new science of gratitude can make you happier. Boston, MA: Houghton-Mifflin. google scholar
 • Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377-389. doi :10.1037/0022-3514.84.2.377. google scholar
 • Erdugan, C. (2016). Yakın arkadaşlık ilişkisinde minnettarlığın bilişsel, duygusal ve davranışsal göstergeleri (Unpublished Master’s Thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. google scholar
 • Freitas, L. B. L., Pieta, M. A. M., & Tudge, J. R. H. (2011). Beyond politeness: The expression of gratitude in children and adolescents. Psicologia: Reflexão e Crítica, 24(4), 757-764. doi: 10.1590/ S0102-79722011000400016. google scholar
 • Froh, J. J., Yurkewicz, C., & Kashdan, T. B. (2009). Gratitude and subjective well-being in early adolescence: Examining gender differences. Journal of Adolescence, 32(3), 633–650. doi: 10.1016/j.adolescence.2008.06.006 google scholar
 • Grant, A. M., & Gino, F. (2010). A little thanks goes a long way: Explaining why gratitude expressions motivate prosocial behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 98(6), 946–955. doi: 10.1037/a0017935. google scholar
 • Hays, R. B. (1988). Friendship. In Handbook of personal relationships (pp. 391-408). London: John Wiley & Sons. google scholar
 • Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills, CA: Sage Publications google scholar
 • John, O. P., & Gross, J. J. (2004), Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality, 72, 1301–1334. doi: 10.1111/j.1467-6494.2004.00298.x google scholar
 • Kashdan, T. B., Mishra, A., Breen, W. E., & Froh, J. J. (2009). Gender differences in gratitude: Examining appraisals, narratives, the willingness to express emotions, and changes in psychological needs. Journal of Personality,77(3), 691-730. doi: 10.1111/j.1467-6494.2009.00562.x. google scholar
 • Kring, A. M., & Gordon, A. H. (1998). Sex differences in emotion: Expression, experience, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 686-703. doi: 10.1037/00223514.74.3.686. google scholar
 • Kubacka, K. E., Finkenauer, C., Rusbult, C. E., & Keijsers, L. (2011). Maintaining close relationships: Gratitude as a motivator and a detector of maintenance behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(10), 1362–1374. doi: 10.1177/0146167211412196. google scholar
 • Lambert, N. M., & Fincham, F. D. (2011). Expressing gratitude to a partner leads to more relationship maintenance behavior. Emotion, 11(1), 52–60. doi: 10.1037/a0021557. google scholar
 • Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). An application of hierarchical kappa-type statistics in the assessment of majority agreement among multiple observers. Biometrics, 33(2), 363-374. doi: 10.2307/2529786 google scholar
 • Lyubomirsky, S., & Lepper, H. S. (1999). A Measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research, 46, 137-155. doi: 10.1023/A:1006824100041 google scholar
 • MacKenzie, M. J. Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (2014). You didn’t have to do that: Belief in free will promotes gratitude. Personality and Social Psychology Bulletin, 40(11), 1423–1434. doi: 10.1177/0146167214549322. google scholar
 • Markiewicz, D., Doyle, A. B., & Brendgen, M. (2001). The quality of adolescents’ friendships: Associations with mothers’ interpersonal relationships, attachments to parents and friends, and prosocial behaviors. Journal of Adolescence, 24, 429–445. doi: 10.1006/jado.2001.0374. google scholar
 • Ma, L. K., Tunney, R. J., & Ferguson, E. (2017). Does gratitude enhance prosociality?: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 143(6), 601-635. doi: 10.1037/bul0000103 google scholar
 • McCullough, M. E., Emmons, R. A., & Tsang, J. A. (2002). The grateful disposition: Conceptual and empirical topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82(1), 112-127. doi: 10.1037//0022-3514.82.1.112 google scholar
 • McCullough, M. E., Kilpatrick, S. D. Emmons, R. A., & Larson, D. A. (2001). Is gratitude a moral affect? Psychological Bulletin, 127, 249–266. doi: 10.1037/0033-2909.127.2.249 google scholar
 • Mendelson, M. J., & Aboud, F. (1999). Measuring friendship quality in late adolescents and young adults: McGill friendship questionnaires. Canadian Journal of Behavioural Science, 31, 130-132. doi: 10.1037/h0087080 google scholar
 • Monsour, M. (2002). Women and men as friends: Relationships across the life span in the 21st century. Mahwah, NJ: Erlbaum. google scholar
 • Morgan, B., Gulliford, L., & Kristjánsson, K. (2017). A new approach to measuring moral virtues: The Multi-Component Gratitude Measure. Personality and Individual Differences, 107, 179-189. doi: 10.1016/j.paid.2016.11.044 google scholar
 • Wright, P. H. (1978). Toward a theory of friendship based on a conception of self. Human Communication Research, 4, 196–207. doi: 10.1111/j.1468-2958.1978.tb00609.x. google scholar
 • Newsom, J. T., McFarland, B. H., Kaplan, M. S., Huguet, N., & Zani, B. (2005). The health consciousness myth. Implications of the near independence of major health behaviors in the North American population. The Journals of Gerontology, 60(6), 304-312. doi: 10.1016/j.socscimed.2004.05.015. google scholar
 • Nutt, R. M., & Lam, D. (2011). A comparison of mood-dependent memory in bipolar disorder and normal controls. Clinical Psychology and Psychotherapy, 18, 379- 386. doi: 10.1002/cpp.778. google scholar
 • Oguz-Duran, N., & Tan, Ş. (2013). Minnettarlık ve yaşam amaçları yazma çalışmalarının öznel iyi oluşa etkisi [The effects of gratitude and life goals writing tasks on subjective well-being]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(40), 154-166. doi: 10.17066/pdrd.37862. google scholar
 • Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1987). Dispositional optimism and physical well-being: The influence of generalized expectancies on health. Journal of Personality, 55, 169-210. google scholar
 • Sivis-Cetinkaya, R. (2013). Turkish college students’ subjective wellbeing in regard to psychological strengths and demographic variables: Implications for college counseling. International Journal for the Advancement of Counselling, 35(4), 317-330. doi:10.1007/s10447-013-9185-9 google scholar
 • Somer, O., Korkmaz, M., & Tatar, A. (2004). Kuramdan uygulamaya Beş Faktör Kişilik Modeli ve Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Sun, P., & Kong, F. (2013). Affective mediators of the influence of gratitude on life satisfaction in late adolescence. Social Indicators Research, 114(3), 1361-1369. doi: 10.1007/s11205-013-0333-8 google scholar
 • Reckart, H., Huebner, E., Hills, K. J., & Valois, R. F. (2017). A preliminary study of the origins of early adolescents’ gratitude differences. Personality and Individual Differences, 116, 44-50. doi: 10.1016/j.paid.2017.04.020. google scholar
 • Rotkirch, A., Lyons, M., David-Barrett, T., & Jokela, M. (2014). Gratitude for help among adult friends and siblings. Evolutionary Psychology, 12(4), 673-686. doi: 10.1177/147470491401200401. google scholar
 • Sommers, S., & Kosmitzki, C. (1988). Emotion and social context: An American-German comparison. British Journal of Social Psychology, 27, 35–49. doi:10.1111/j.2044-8309.1988.tb00803.x. google scholar
 • Tesser, A., Gatewood, R., & Driver, M. (1968). Some determinants of gratitude. Journal of Personality and Social Psychology, 9(3), 233-236. doi: 10.1037/h0025905. google scholar
 • Thomas, M., & Watkins, P. (2003, May). Measuring the grateful trait: Development of revised GRAT. Paper presented at the Annual Convention of the Western Psychological Association, Vancouver, BC. google scholar
 • Trierweiler, L. I., Eid, M., & Lischetzke, T. (2002). The structure off emotional expressivity: Each emotion counts. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 1023-1040. doi: 10.1037/00223514.82.6.1023. google scholar
 • Tsang, J. (2006). The effects of helper intention on gratitude and indebtedness. Motive, 30, 199–205. doi: 10.1007/s11031-006-9031-z google scholar
 • Ventimiglia, J. C. (1982). Sex roles and chivalry: Some conditions of gratitude to altruism. Sex Roles, 8, 1107-1122. doi:10.1007/BF00290967 google scholar
 • Watkins, P. C. (2007). Gratitude. In R. F. Baumeister, & K. D. Vohs (Eds.), Encyclopedia of social psychology (pp. 383-384). Thousand Oaks, California: SAGE google scholar
 • Watkins, P. C. (2014). Gratitude and the good life: Toward a psychology of appreciation. Dordrecht: Springer. Watkins, P. C., Scheer, J., Ovnicek, M., & Kolts, R. (2006). The debt of gratitude: Dissociating gratitude and indebtedness. Cognition and Emotion, 20(2), 217-241. doi: 10.1080/02699930500172291 google scholar
 • Watkins, P. C., Woodward, K., Stone, T., & Kolts, R. L. (2003). Gratitude and happiness: Development of a measure of gratitude, and relationships with subjective well-being. Social Behavior and Personality, 31(5), 431-451. doi: 10.2224/sbp.2003.31.5.431 google scholar
 • Williams, L. A., & Bartlett, M. Y. (2015). Warm thanks: Gratitude expression facilitates social affiliation in new relationships via perceived warmth. Emotion, 15(1), 1–5. doi: 10.1037/emo0000017. google scholar
 • Wood, A. M., Froh, J., &. Geraghty, A. W. A. (2010). Gratitude and well-being: A review and theoretical integration. Clinical Psychology Review, 30(7), 890–905. doi: 10.1016/j.cpr.2010.03.005. google scholar
 • Wood, A. M., Maltby, J., Stewart, N., Linley, P. A., & Joseph, S. (2008). Social-cognitive model of trait and state levels of gratitude. Emotion, 8(2), 281–290. doi: 10.1037/1528-3542.8.2.281. google scholar
 • Yost-Dubrow, R., & Dunham, Y. (2017). Evidence for a relationship between trait gratitude and prosocial behaviour. Cognition & Emotion, 32(2), 397-403. doi: 10.1080/02699931.2017.1289153 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Erdugan, C., & Araz, A. (2019). The Cognitive, Emotional and Behavioral Indicators of Dispositional Gratitude in Close Friendship: The Case of Turkey. Studies in Psychology, 39(2), 321-344. https://doi.org/10.26650/SP2019-0001


AMA

Erdugan C, Araz A. The Cognitive, Emotional and Behavioral Indicators of Dispositional Gratitude in Close Friendship: The Case of Turkey. Studies in Psychology. 2019;39(2):321-344. https://doi.org/10.26650/SP2019-0001


ABNT

Erdugan, C.; Araz, A. The Cognitive, Emotional and Behavioral Indicators of Dispositional Gratitude in Close Friendship: The Case of Turkey. Studies in Psychology, [Publisher Location], v. 39, n. 2, p. 321-344, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Erdugan, Canan, and Arzu Araz. 2019. “The Cognitive, Emotional and Behavioral Indicators of Dispositional Gratitude in Close Friendship: The Case of Turkey.” Studies in Psychology 39, no. 2: 321-344. https://doi.org/10.26650/SP2019-0001


Chicago: Humanities Style

Erdugan, Canan, and Arzu Araz. The Cognitive, Emotional and Behavioral Indicators of Dispositional Gratitude in Close Friendship: The Case of Turkey.” Studies in Psychology 39, no. 2 (Jul. 2024): 321-344. https://doi.org/10.26650/SP2019-0001


Harvard: Australian Style

Erdugan, C & Araz, A 2019, 'The Cognitive, Emotional and Behavioral Indicators of Dispositional Gratitude in Close Friendship: The Case of Turkey', Studies in Psychology, vol. 39, no. 2, pp. 321-344, viewed 24 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/SP2019-0001


Harvard: Author-Date Style

Erdugan, C. and Araz, A. (2019) ‘The Cognitive, Emotional and Behavioral Indicators of Dispositional Gratitude in Close Friendship: The Case of Turkey’, Studies in Psychology, 39(2), pp. 321-344. https://doi.org/10.26650/SP2019-0001 (24 Jul. 2024).


MLA

Erdugan, Canan, and Arzu Araz. The Cognitive, Emotional and Behavioral Indicators of Dispositional Gratitude in Close Friendship: The Case of Turkey.” Studies in Psychology, vol. 39, no. 2, 2019, pp. 321-344. [Database Container], https://doi.org/10.26650/SP2019-0001


Vancouver

Erdugan C, Araz A. The Cognitive, Emotional and Behavioral Indicators of Dispositional Gratitude in Close Friendship: The Case of Turkey. Studies in Psychology [Internet]. 24 Jul. 2024 [cited 24 Jul. 2024];39(2):321-344. Available from: https://doi.org/10.26650/SP2019-0001 doi: 10.26650/SP2019-0001


ISNAD

Erdugan, Canan - Araz, Arzu. The Cognitive, Emotional and Behavioral Indicators of Dispositional Gratitude in Close Friendship: The Case of Turkey”. Studies in Psychology 39/2 (Jul. 2024): 321-344. https://doi.org/10.26650/SP2019-0001TIMELINE


Submitted08.01.2019
First Revision21.06.2019
Last Revision20.07.2019
Accepted23.07.2019
Published Online25.10.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.