Research Article


DOI :10.26650/iutd.1144088   IUP :10.26650/iutd.1144088    Full Text (PDF)

The Psychosocial Statuses of British Soldiers at the Gallipoli Front as per Guy Warneford Nightingale’s Letters

Yahya Yeşilyurt

This manuscript has been focused on the content/expression analysis of letters sent by a British Officer from the Gallipoli front in the World War I. In the study, the frequency of using words which were mentioned in the letters was analyzed, and the psycological effect left by the extension of wars on the soldiers was investigated. So, this effect has also comprised the topic of the manuscript. The selection of Guy Warneford Nightingale's letters was not accidental because his letters were not controlled in the military censorhip at that time. He was released from this practice of censorshio because he worked as the officer who conrolled the soldiers' letters. Therefore, it was believed that his letter would provide us with epistemological information about the Gallipoli front in its clear form. Various statistical programs would be used in the study, and the findings obtained would be discussed with similar works.

DOI :10.26650/iutd.1144088   IUP :10.26650/iutd.1144088    Full Text (PDF)

İngiliz Subayı Guy Warneford Nightingale’in Mektuplarına Göre Çanakkale Cephesindeki İngiliz Askerlerinin Psiko-Sosyal Durumları

Yahya Yeşilyurt

Bu çalışma, I. Dünya Savaşı'ndaki bir İngiliz Subayının Çanakkale cephesinden gönderdiği mektupların içerik/söylem analizine odaklanmıştır. Çalışmada, mektuplarda geçen kelimelerin kullanım sıklığı analiz edilerek, savaşların uzamasının askerler üzerinde bıraktığı psikolojik etki araştırılmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın ana temasını da bu etki oluşturmaktadır. Guy Warneford Nigtingale'in mektuplarının seçilmesi tesadüfi değildir, çünkü onun mektupları askeri sansüre uğramamıştır. Warneford'un asker mektuplarını kontrol eden subay olması onu bu uygulamadan beri kılmıştır. Bu nedenle onun mektuplarının bize en saf haliyle Çanakkale cephesi hakkında epistemolojik bilgi sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada çeşitli istatistik programları kullanılacak ve elde edilecek bulgular, benzer durumlarla tartışılacaktır.


PDF View

References

 • Archival Sources google scholar
 • The Journal of the Royal Munster Fusiliers Association, (2005). google scholar
 • The National Archives (TNA), Public Record Office (PRO), 30/71. google scholar
 • TNA, Recognizances (RG), 13/1190. google scholar
 • Imperial War Museum (IWM), Catalog Number: P./216; 67/351/1; Documents. 12333; Documents. 16517. google scholar
 • Secondary Sources google scholar
 • Aksakal, Mustafa, The Ottoman Road to War in 1914, Cambridge University Press, New York 2008. google scholar
 • Altaylı, Yasemin, “Vasarnapi Ujsag Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın Ilk Yansımaları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 13/19 (2015), 65-92. google scholar
 • Armaoğlu, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul 2010. google scholar
 • Ashworth, Tony, Trench Warfare 1914-1918: The Live and Let Live System, Pan Books, London 2000. google scholar
 • Aspinall-Oglander, Cecil Faber, Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu Askeri Harekâtı, vol. I, trans. Metin Martı, Arma Yayınları, İstanbul 2005. google scholar
 • Babington, Anthony, Shell-Shock: A History of the Changing Attitudes to War Neurosis, Leo Cooper, London 1997. google scholar
 • Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâbı Tarihi, II-IV, TTK Yayınları, Ankara 1991. google scholar
 • Bean, Charles Edwin Woodrow, The Story of Anzac from the Outbreak of War to the End of the First Phase of the Gallipoli Campaign-May 4, 1915, W.C. Penfold, Sydney 1941. google scholar
 • Both, Allyson, Postcards from the Trenches, Oxford University Press, New York 1996. google scholar
 • Bröckling, Ulrich, Disiplin: Askeri İtaat Üretiminin Sosyolojisi ve Tarihi, trans. Veysel Atayman, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2001. google scholar
 • Çakmak, Fatih, Kohort Analizi ile Türkiye’deki İstihdamın Kuşaklara Göre İncelenmesi, Unpublished Master Thesis, Erzurum 2013. google scholar
 • Call, Annie Payson, Nerves and the War, Little, Brown, and Company, Boston 1918. google scholar
 • Clayton, Gerald David, Britain and the Eastern Question: Missolonghi to Gallipoli, University of London Press, London 1971. google scholar
 • Danto, Elizabeth Ann, “Trauma and the state with Sigmund Freud as witness”, International Journal of Law and Psychiatry, 48 (2016), 50-56. google scholar
 • Ferenczi, Sandor - Sigmund Freud- Karl Abraham- Ernst Simmel- Ernest Jones, Psikanaliz ve Savaş Nevrozları, Pinhan Yayınları, İstanbul 2017. google scholar
 • Freud, Sigmund, Savaş ve Ölüm Üzerine, Oda Yayınları, İstanbul 2018. google scholar
 • Ford, Roger, Eden to Armageddon: World War I in the Middle East, Pegasus Books, New York 2010. google scholar
 • Gençoğlu, Aylin Yonca, “Bir Kavram ve Kuram Üretme Stratejisi Olarak Temellendirilmiş Kuram”, Tarih Okulu Dergisi, XVII (2104), 681-700. google scholar
 • Gilbert, Martin, “Churchill and Gallipoli”, Gallipoli Making History, edt. Jenny Macleod, London 2004, 14-43. google scholar
 • Granger, Clive William John, “Testing for Casuality: A Personal Viewpoint”, Journal of Economic Dynamics and Control, 2 (1980), 329-352. google scholar
 • Hart, B. H. Liddell, History of the First World War, Pan Books, London 1972. google scholar
 • Hewitson, Mark, Germany and the Causes of the First World War, Berg Publishers, Oxford 2004. google scholar
 • Karabekir, Kazım, I. Cihan Harbine Neden Girdik, vol. I, Emre Yayınları, İstanbul 1995. google scholar
 • Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, vol. IX, TTK Yayınları, Ankara 1999. google scholar
 • Kış, Salih, “Birinci Dünya Savaşının Seyrini Değiştiren Goeben ve Breslau Gerçeği”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 15/22 (2017), 63-86. google scholar
 • Kon, Kadir, “Max von Oppenheim, the Architect of the Islamic Strategy of Germany and His Three Related Memorandums”, Turkish Journal of History, 53 (2011/1), 211-252. google scholar
 • Küçük, Evren, “Knockaloe Kampında Bir Osmanlı Diplomatı Reşid Sadi Beyin Esareti (1915-1918)”, Akademik İncelemeler Dergisi, XII/I.1 (2017), 83-108. google scholar
 • Küçük, Evren, Türkiye-İsveç İlişkileri (1914-1938), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2017. google scholar
 • Leese, Peter, Shell Shock: Traumatic Neurosis and the British Soldiers of the First World War, Palgrave Macmillan, New York 2002. google scholar
 • Loughran, Tracey, “Shell Shock, Trauma, and the First World War: The Making of a Diagnosis and Its Histories”, Journal of The History of Medicine and Allied Sciences, 67/I (2010), 94-119. google scholar
 • Mombauer, Annika, The Origins of the First World War, Longman, London 2002. google scholar
 • Mott, Frederick Walker, War Neuroses and Shell Shock, Oxford University Press, London 1919. google scholar
 • Nightingale, Guy Warneford, Çanakkale Cephesinden Mektuplar, trans. Yahya Yeşilyurt-Recep Gülmez, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2014. google scholar
 • Orbay, Rauf, Siyasî Hatıralar, Örgün Yayınevi, İstanbul 2009. google scholar
 • Özçelik, Mücahit, “İtilaf Devletlerinin Çanakkale’yi Tahliyesinin Türk Basınına Yansımaları”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 13/I.18 (2015), 447-464. google scholar
 • Psychiatric Casualties, Cairo 1941. google scholar
 • Read, C. Stanford, Military Psychiatry in Peace and War, H. K. Lewis and Co., London 1920. google scholar
 • Reid, Fiona, “Losing Face: Trauma and Maxillofacial Injury in the First World War”, Pyschological Trauma and the Legacies of the First World War, ed. Jason Crouthamel-Peter Leese, Palgrave Macmillan, 2017, 25-47. google scholar
 • Sanders, Liman von, Türkiye’de Beş Sene, trans. Eşref Bengi Özbilen, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007. google scholar
 • Scott, James Brown, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907, Oxford University Press, New York 1915. google scholar
 • Strachan, Hew, Birinci Dünya Savaşı, trans. Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara 2014. google scholar
 • Suttie, Andrew, Rewriting the First World War: Lloyd George, Politics and Strategy 1914-1918, Palgrave Macmillan, New York 2005. google scholar
 • Temel, Mehmet, “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında 1907 Tarihli Lahey Sözleşmelerine Aykırı Davranan İtilaf Devletlerine Karşı Osmanlı Devleti’nin Aldığı Bazı Önlemler”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, I.6 (2004), 71-85. google scholar
 • Türkdoğan, Orhan, Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplum Yapısı, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2002. google scholar
 • Turner, Bryan S., “A Note on Nostalgia”, Theory, Culture & Society, 4 (1987), 147-156. google scholar
 • Yalçın, Zafer-Çakmak, Fatih, “Türkiye’de Kamu Sağlık Harcamalarının İnsani Gelişim Üzerindeki Etkisi” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30/4 (2016), 705-723. google scholar
 • Yıldız, Gültekin, “How to Defend the Turkish Straits Against the Russians: A century-long ‘Eastern Question’ in British defence planning, 1815-1914”, The Mariner’s Mirror, 105/1 (2019), 40-59. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Yeşilyurt, Y. (2022). The Psychosocial Statuses of British Soldiers at the Gallipoli Front as per Guy Warneford Nightingale’s Letters. Turkish Journal of History, 0(78), 123-152. https://doi.org/10.26650/iutd.1144088


AMA

Yeşilyurt Y. The Psychosocial Statuses of British Soldiers at the Gallipoli Front as per Guy Warneford Nightingale’s Letters. Turkish Journal of History. 2022;0(78):123-152. https://doi.org/10.26650/iutd.1144088


ABNT

Yeşilyurt, Y. The Psychosocial Statuses of British Soldiers at the Gallipoli Front as per Guy Warneford Nightingale’s Letters. Turkish Journal of History, [Publisher Location], v. 0, n. 78, p. 123-152, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Yeşilyurt, Yahya,. 2022. “The Psychosocial Statuses of British Soldiers at the Gallipoli Front as per Guy Warneford Nightingale’s Letters.” Turkish Journal of History 0, no. 78: 123-152. https://doi.org/10.26650/iutd.1144088


Chicago: Humanities Style

Yeşilyurt, Yahya,. The Psychosocial Statuses of British Soldiers at the Gallipoli Front as per Guy Warneford Nightingale’s Letters.” Turkish Journal of History 0, no. 78 (Jul. 2024): 123-152. https://doi.org/10.26650/iutd.1144088


Harvard: Australian Style

Yeşilyurt, Y 2022, 'The Psychosocial Statuses of British Soldiers at the Gallipoli Front as per Guy Warneford Nightingale’s Letters', Turkish Journal of History, vol. 0, no. 78, pp. 123-152, viewed 23 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/iutd.1144088


Harvard: Author-Date Style

Yeşilyurt, Y. (2022) ‘The Psychosocial Statuses of British Soldiers at the Gallipoli Front as per Guy Warneford Nightingale’s Letters’, Turkish Journal of History, 0(78), pp. 123-152. https://doi.org/10.26650/iutd.1144088 (23 Jul. 2024).


MLA

Yeşilyurt, Yahya,. The Psychosocial Statuses of British Soldiers at the Gallipoli Front as per Guy Warneford Nightingale’s Letters.” Turkish Journal of History, vol. 0, no. 78, 2022, pp. 123-152. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iutd.1144088


Vancouver

Yeşilyurt Y. The Psychosocial Statuses of British Soldiers at the Gallipoli Front as per Guy Warneford Nightingale’s Letters. Turkish Journal of History [Internet]. 23 Jul. 2024 [cited 23 Jul. 2024];0(78):123-152. Available from: https://doi.org/10.26650/iutd.1144088 doi: 10.26650/iutd.1144088


ISNAD

Yeşilyurt, Yahya. The Psychosocial Statuses of British Soldiers at the Gallipoli Front as per Guy Warneford Nightingale’s Letters”. Turkish Journal of History 0/78 (Jul. 2024): 123-152. https://doi.org/10.26650/iutd.1144088TIMELINE


Submitted15.07.2022
Accepted24.10.2022
Published Online21.11.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.