Research Article


DOI :10.26650/TUDED2022-1182558   IUP :10.26650/TUDED2022-1182558    Full Text (PDF)

An 18th-Century Prose Story: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm

Yasemin Karakuş

Classical Turkish literature progressed from the two primary branches of verse and prose in a tradition that has continued for centuries. Many prose stories have been written within the framework of Ottoman literature and narrative tradition based on story-related narratives covering a variety of topics such as love, heroism, morality, religion, and mysticism. Câlibü's-sürûr ve Dâfièu'l-Gumûm was written at the beginning of the 18th century by an unknown author and is an example of a prose work. It is cataloged under number T1854 in the Turkish Manuscripts Division of the Rare Books Library of Istanbul University. This work describes the endless struggles between drunkards and opium addicts and was presented to Nikolas Mavrocordatos, the hospodar [Governor of Wallachia and Moldavia under the Ottoman Porte] of the period for his young son’s entertainment. The story was written with a simple language and humorous style and draws attention through its background to the harmful effects of pleasure-indulging substances on human health, with the main aim being to teach the style of works on history and war through the stereotypical expressions used in the work. This study will introduce the versatile work titled Câlibü's-sürûr ve Dâfièu'lGumûm and draw attention to its distinctive features.

DOI :10.26650/TUDED2022-1182558   IUP :10.26650/TUDED2022-1182558    Full Text (PDF)

18. Yüzyılda Yazılmış Bir Mensur Hikâye: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm

Yasemin Karakuş

Osmanlı edebiyatı yüzyıllar boyu devam eden bir gelenek içerisinde manzum ve mensur verimlerden oluşan iki ana koldan ilerlemiştir. Osmanlı edebiyatı ve tahkiye geleneği çerçevesinde, bir hikâyeye bağlı anlatıları esas alan ve aşk, kahramanlık, ahlak, din ve tasavvuf gibi muhtelif konularda pek çok mensur hikâye yazılmıştır. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü’ne T1854 numara ile kayıtlı olan Câlibü’s-sürûr ve Dâfièu’l-Gumûm isimli eser, XVIII. yüzyılın başlarında yazılmış olan ve müellifi bilinmeyen mensur bir hikâye örneğidir. Tiryakiler ve sarhoşlar arasındaki tükenmek bilmeyen mücadeleleri anlatan ve dönemin Eflak voyvodası İskerletzâde Nikolay’a sunulan bu eser, onun küçük yaştaki oğlunu eğlendirme amacıyla yazılmıştır. Sade bir dil ve mizahi bir üslupla yazılan hikâyenin arka planında mükeyyifatın insan sağlığına zararlarına dikkat çekilmekte, eserde kullanılan kalıp ifadeler aracılığıyla da tarih ve savaş konulu eserlerin üslubunu öğretme gayesi güdülmektedir. Bu çalışmada çok yönlü bir eser olan Câlibü’s-sürûr ve Dâfièu’l-Gumûm tanıtılacak ve bu eserin belirgin hususiyetlerine dikkat çekilecektir.


PDF View

References

 • Artan, T. (1995). Fener. Türkiye diyanet vakfı islam ansiklopedisi. Retrieved from https://islamansiklopedisi. org.tr/fener google scholar
 • Canım, R. (2000). Tezkiretü’ş-şu’arâ ve tabsıratü’n nuzemâ. Ankara: AKM Press. google scholar
 • Elçin, Ş. (1969). Kitabî, mensur, realist İstanbul halk hikâyeleri. Hacettepe Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 1, 74-107. google scholar
 • Işın, E. (2001). More than a beverage: A social history of coffee and coffeehouses. S. Özpalabıyıklar (Ed). Coffee, pleasures hidden in a bean (pp. 10-44). İstanbul: Yapı Kredi Press. google scholar
 • İsen, M. (2017). Künhü’l-ahbâr’ın tezkire kısmı. Ankara: Kültür Bakanlığı Press. google scholar
 • Kafadar, C. (2002). A history of coffee. 13. ekonomi tarih kongresi (pp. 51-59). Arjantin: Buenos Aires. google scholar
 • Karpat, K. (1982). Millets and nationality: the roots of the incongruity of nation and state in the postOttoman era. Braude B. and Lewis B. (Eds). Christians and jews in the Ottoman empire (pp. 141-171). New York : Holmes-Meier Publishers. google scholar
 • Kavruk, H. (2016). Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. Ankara: MEB Press. google scholar
 • Kılıç, F. (2010). Meşâ‘irü’ş-şu‘arâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Press. google scholar
 • Mattthews, B. (1907). The short-story: specimens illustrating its development. New York: American Book Company. google scholar
 • Redhouse, J.W. (1978) Turkish and English lexicon. İstanbul: Çağrı Press. google scholar
 • Sezer, E. (2015). The oral and the written in Ottoman literature: the reader notes on the story of Fîrûzşâh. İstanbul: Libra Books. google scholar
 • Sözen, Z. (2000). Fenerli beyler 110 yılın öyküsü (1711-1821). İstanbul: Aybay Press. google scholar
 • Steingass, F. (1970). Persian-English dictionary. Beirut: Librairie Du Liban. google scholar
 • Tosun, M. (2019). Coffee, coffeehouses and cultural life in late 17th century Ottoman Istanbul. İstanbul: Libra Books. google scholar
 • Uluskan, M. (2013). İstanbul'da bir afyonlu macun işletmesi: berş-i Rahîkî macunhanesi (1783-1831). Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. (29), 77-106. google scholar
 • Yazıcı, H. (2004). The short story in modern Arabic literature. Cairo: G.B.O. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORT



APA

Karakuş, Y. (2022). An 18th-Century Prose Story: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm. Journal of Turkish Language and Literature, 62(2), 407-422. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558


AMA

Karakuş Y. An 18th-Century Prose Story: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm. Journal of Turkish Language and Literature. 2022;62(2):407-422. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558


ABNT

Karakuş, Y. An 18th-Century Prose Story: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm. Journal of Turkish Language and Literature, [Publisher Location], v. 62, n. 2, p. 407-422, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Karakuş, Yasemin,. 2022. “An 18th-Century Prose Story: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm.” Journal of Turkish Language and Literature 62, no. 2: 407-422. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558


Chicago: Humanities Style

Karakuş, Yasemin,. An 18th-Century Prose Story: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm.” Journal of Turkish Language and Literature 62, no. 2 (Dec. 2023): 407-422. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558


Harvard: Australian Style

Karakuş, Y 2022, 'An 18th-Century Prose Story: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm', Journal of Turkish Language and Literature, vol. 62, no. 2, pp. 407-422, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558


Harvard: Author-Date Style

Karakuş, Y. (2022) ‘An 18th-Century Prose Story: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm’, Journal of Turkish Language and Literature, 62(2), pp. 407-422. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558 (3 Dec. 2023).


MLA

Karakuş, Yasemin,. An 18th-Century Prose Story: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm.” Journal of Turkish Language and Literature, vol. 62, no. 2, 2022, pp. 407-422. [Database Container], https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558


Vancouver

Karakuş Y. An 18th-Century Prose Story: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm. Journal of Turkish Language and Literature [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];62(2):407-422. Available from: https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558 doi: 10.26650/TUDED2022-1182558


ISNAD

Karakuş, Yasemin. An 18th-Century Prose Story: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm”. Journal of Turkish Language and Literature 62/2 (Dec. 2023): 407-422. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558



TIMELINE


Submitted30.09.2022
Accepted02.01.2023
Published Online05.01.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE




Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.