Research Article


DOI :10.26650/TUDED2022-1123441   IUP :10.26650/TUDED2022-1123441    Full Text (PDF)

Similarities and Dissimilarities in Euphemisms in Turkish and Russian

Hanife SaraçEda Havva Tan Metreş

This study discusses and compares the subject of euphemisms in Russian and Turkish. It first categorizes and then examines euphemisms based on ‘meaning’ and ‘structure’ in both languages. As a result of the examination, the study determined that items such as ‘semantic shift’, ‘simile’, ‘hyperbole’, ‘using common nouns’, and ‘domestication’—which were created for Turkish and included in the ‘meaning-based euphemisms’ classification—were absent in the ‘lexical meaning-based euphemisms’ classification in Russian. Similarly, the study also revealed that the items such as ‘the way of using paronyms’, ‘the ellipsis method’, ‘meiosis method’, and ‘interjection method’, which occur in the Russian vocabulary, do not have equivalents in the categorization created for Turkish. In this sense, the study semantically analysed one of the common aspects of the two languages in depth, the ‘metaphorization method’ (in Russian) and ‘idiom transfer and metaphors’ (in Turkish), and determined that meaning-based transfers in Russian were formed through commonalities of colour, shape, and function, while Turkish made transfers through the nature–human cycle. In contrast, the study evaluated ‘structure-based euphemisms’ in both the Russian and Turkish vocabulary based on similar and divergent items in the two languages, which were explained through examples. The study results show that euphemisms, which are frequently used in daily life, politics or, literature, also appear in different languages and show differences/similarities at the morphological and semantic levels. As one of the elements that reveal this universal characteristic of language, euphemisms constitute one of the significant tools of the language phenomenon with their use to aestheticize vulgar terms or mask intended meaning.

DOI :10.26650/TUDED2022-1123441   IUP :10.26650/TUDED2022-1123441    Full Text (PDF)

Türkçe ve Rusçada Benzer ve Ayrılan Yönleriyle Örtmeceler

Hanife SaraçEda Havva Tan Metreş

Bu çalışmada Rusça ve Türkçede örtmeceler konusu karşılaştırmalı olarak ele alınmakta ve her iki dilde “Anlam”a ve “Şekil”e dayalı olmak üzere kategorize edilerek incelenmektedir. Yapılan inceleme neticesinde, Türkçe için oluşturulan ve “anlama dayalı örtmeceler” sınıflandırmasında yer alan “Anlam Kayması”, “Benzetme, Teşbih”, “Abartma”, “Tür Adı Kullanma” ve “Yerlileştirme” gibi maddelerin Rusçadaki “sözcüksel anlama dayalı örtmece” sınıflandırmasında bulunmadığı saptanmıştır. Benzer bir biçimde Rusça sözvarlığında yer etmiş olan “Eş Köklü Kelime Kullanım Yöntemi”, “Eksiltme Yöntemi”, “Meiosis Yöntemi” ve “Ünlem Kullanımı Yöntemi” gibi maddelerin de Türkçe için oluşturulan kategorizasyonda karşılığının bulunmadığı ortaya konmuştur. Bu anlamda iki dilin ortak yönlerinden biri olarak ise “Metaforlaştırma Yöntemi” (Rusçada) ve “Deyim Aktarması, İğretileme, Metafor” (Türkçede) anlamsal derinlikleriyle ele alınmış, bu başlık özelinde Rusçadaki anlam odaklı aktarımların renk, şekil, işlev gibi benzerlikler üzerinden oluşturulduğu, Türkçede ise doğa-insan döngüsü üzerinden bir aktarma yolu izlendiği saptanmıştır. Diğer yandan hem Rusça hem Türkçe söz varlığında yer alan “Şekle Dayalı Örtmeceler” de iki dildeki benzer ve ayrışan maddeler üzerinden değerlendirilmiş ve örnekler üzerinden açıklanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar göstermektedir ki günlük hayatta, politikada ya da edebiyatta sıklıkla başvurulan örtmeceler farklı dillerde de vücut bulmakta, morfolojik ve anlamsal düzeyde farklılıklar/ benzerlikler sergilemektedir. Dilin bu evrensel olma özelliğini ortaya koyan unsurlardan biri olarak örtmeceler, kaba olanı estetize etme ya da asıl söylenmek isteneni maskeleme amaçlı kullanımlarıyla dil olgusunun önemli araçlarından birini teşkil etmektedir.


EXTENDED ABSTRACT


The concept of ‘euphemism’, which is euphémisme in French, verhüllung/euphemismus in German, and eufemismo in Spanish, in some western languages comes from the Greek word ευφημισμός (euphemismus) and means ‘to say a nice word about something, to say good and auspicious words’ (Aksan, 1990, p. 98). Euphemisms occur in the socio-psychological dimension of languages, and they are and should be considered valuable.

Borrowing, as a form of censorship, denotes social control mainly by replacing inappropriate, harsh expressions with soft and convoluted ones. In this sense, individual and social events such as fear, sadness, respect, pressure, belief, and illness that cause the controlled use of the language are areas that require in-depth studies specific to each language. Euphemisms differ in their subject matter. Although their degree of importance and density differs from language to language, the most common topics are religion, sexuality, excretion, some organs of the body, politics, money/social status, race, death, etc. This study established the concept of euphemisms, which have their linguistic features, and discussed the semantic features and the formation of euphemisms that are widely used in Russian and Turkish. This study focuses on euphemisms that emerged from the pressure of taboos and were defined as implicit expressions. The logic and manner of forming euphemisms, which also have national, local, traditional, and historical dimensions, will be evaluated with two different cultures and languages. In this context, the study attempts to explain the logic behind euphemisms in Turkish and Russian with their differences and similarities through examples.

This study first examined the methods from the aforementioned studies to create a table of euphemisms in Turkish. In the light of these methods, euphemisms in the Turkish vocabulary were determined and a Turkish-specific table was created. The words in this table are categorized under three main headings: ‘structure-based euphemisms’, ‘meaning-based euphemisms’, and ‘borrowings’. Additionally, a detailed examination of the euphemisms in Russian and Turkish was conducted by creating sub-headings under these main headings.

In the examination conducted under this heading, the euphemisms used in Russian, and Turkish are reviewed in the tables created for both languages. As per the classification, meaning-based euphemisms can be grouped under 11 and 12 titles in Turkish and Russian, respectively. Because of the semantic and structural differences between the languages, Table 1 comprises ‘meaning-based euphemisms’ in Turkish and ‘lexical meaning-based euphemisms’ in Russian and offers the opportunity to view all meaning-based euphemism types in both languages collectively. After presenting the general view, the main and sub-headings are explained. Table 2 presents the titles containing all the structure-based euphemisms in Turkish and Russian. The classifications for Turkish and Russian were obtained from the Turkish and Russian literature, respectively; they were compared, grouped, and matched. In this context, the study attempts to explain the logic behind euphemisms in Turkish and Russian with their differences and similarities through examples. 

The study results show that euphemisms, which are frequently used in daily life, politics, or literature, also appear in different languages and show differences/similarities at the morphological and semantic levels. Euphemisms, which are utilized in every language for psychological, pragmatic, or sociological reasons, constitute a different dimension of the language phenomenon. This study compared the two languages technically through euphemisms and revealed the differences and similarities between these languages through various examples. Although the usages have different names, it can be stated that the concept of language reflects the common aspects observed in the different cultures of different geographies. The usages that differ from each other and are unique to each language can be seen as a manifestation of the cultural diversity in the world. In both ways, this indicates the reflection of cultural differences or commonalities in societies on language through euphemisms. 


PDF View

References

 • Ahmanova, O. (1969). Slovar’lingvisticeskih terminov (İzd.4-oje). Moskva: Sovetskaja entsiklopedija. google scholar
 • Aksan, D. (1990). Her yönüyle dil. Ankara: TDK. google scholar
 • Aktunç, H. (1998). Türkçenin büyük argo sözlüğü (tanıklarıyla). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Avrupa’nın Gündemi | Fransa’da sosyal güvencesizlik yangını [Editorial]. (2019, November 17). Evrensel. Retrieved from: https://www.evrensel.net/haber/391084/avrupanin-gundemi-fransada-sosyal-guvencesizlik-yangini google scholar
 • Aymoldina, A. (24-26 nojabrja 2009). K voprosu ob issledovaniyah javlenija evfemizma i ego klassifikatsij. Materialy mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferentsii “Innovatsionnye tehnologi v teorii i praktike prepodavanija yazyka i literatury: problemy i puti resenija”, Yevraziyskiy Natsional’nıy Universitet im. L. N. Gumileva, Astana, Sektsija IV, p. 11-16. google scholar
 • Baskova, Ju. (2006). Evfemizmy kak sredstvo manipulirovanija v jazyke SMİ na materiale russkogo i anglijskogo jazykov (Doctoral dissertation). Krasnodar. google scholar
 • Bilginer, H. (2011). Batı dillerinde ve Türkçede güzel adlandırmalar. Türk Dili, 598, pp. 441- 445. google scholar
 • Boldyrev, N. N. & Aleksikova, Ju. V. (2012). Kognitivnyj aspekt evfemizatsii (na materiale anglijskogo yazıka), Voprosy kognitivnoj lingvistiki, N 2 (023), pp. 5-11. google scholar
 • Condon, J. C. (1998). Kelimelerin büyülü dünyası (M. Çiftkaya, Trans.). İstanbul: İnsan Yayınları. google scholar
 • Çabuk Çiftoğlu, A. (2015). Türkçede örtmece sözlerin oluşum yolları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 / 5, pp. 136-160. google scholar
 • Çelik, C. (2011). Türkiye Türkçesinde örtmece ve tabu kelimeler [Unpublished master’s thesis]. Doğu Akdeniz University, Northern Cyprus. google scholar
 • Davutoğlu gücünü kaybediyor [Editorial]. (2016, May 2). BBC News. Retrieved from: https://www.bbc. com/turkce/haberler/2016/05/160502_reuters_davutoglu google scholar
 • Demirci, K. (2008). Örtmece (euphemism) kavramı üzerine. Millî Folklor,77, pp. 21-35. google scholar
 • Freud, S. (2002). Totem ve tabu. (K. Sahir Sel, Trans.). İstanbul: Sosyal Yayınları. google scholar
 • Güngör, A. (2006). Tabu-örtmece (euphemism) sözler üzerine. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 29, pp. 69-93. google scholar
 • Jaskevic, A. A. (2007). Modifikatsija formy slova kak sposob sozdanija evfemizma i disfemizma. Trudy Kongressa. III Mejdunarodnyj kongress issledovatelej russkogo yazyka, MGU, Moskva, p. 160. google scholar
 • Karaağaç, G. (2013). Anlam: Anlam bilimi ve iletişim. İstanbul: Kesit Yayınları. google scholar
 • Karabulut, F. & Ospanova, G. (2013). Örtmece sözlerin mantığı: Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde karşılaştırmalı model analizi. Teke Dergisi 2/2, pp. 122-146. google scholar
 • Karasik, V. (1991). Yazyk sotsial’nogo statusa. Moskva: İn-t yazyk-ja AN SSSR. google scholar
 • Katsev, A. (1988). Yazykovye tabu i evfemija. Leningrad: LGPİ google scholar
 • Kovsova, M. (2007). Semantika ipragmatika evfemizmov. Kratkij tematiceskijslovar’sovremennyh russkih evfemizmov. Moskva: Gnozis. google scholar
 • Krysin, L. (1994). Evfemizmy v sovremennoj russkoj reci’. Rusistika, N» 1-2, 28-49. google scholar
 • Krysin, L. (2004). Russkoje slovo, svoye i cujoye: issledovanija po sovremennomu russkomu yazyku i sotsiolingvistike. Moskva: Yazyki slavjanskoj kul’tury. google scholar
 • Krysin, L. (2007). Sovremennyj russkij yazyk. Leksiceskaja semantika. Moskva: Akademija. google scholar
 • Matveyeva, T. (2010). Polnyj slovar’ lingvisticeskikh terminov. Rostov-na-Donu: Feniks. google scholar
 • Mironina, A. (2012). Politiceskije evfemizmy kak sredstvo realizatsii strategii uklonenija ot istina v sovremennom politiceskom diskurse (Doctoral dissertation), Novgorod. google scholar
 • Moskvin, V. (2010). Evfemizmy v leksiceskoj sisteme sovremennogo russkogo yazyka (İzd. 4-je). Moskva: Stereotip. google scholar
 • Nikitina, T. G. (1999). Tak govorit molodoj. Russkaja rec’, N» 4, pp. 115-117. google scholar
 • Ojegov, S. (1990). Slovar’ russkogo yazyka (23-ye izd). Moskva: Russkij yazyk. google scholar
 • Ospanova, G. (2014). Türkiye Türkçesinde örtmeceler (Doctoral dissertation), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. google scholar
 • Örnek, S. V. (2000). Etnoloji sözlüğü. Ankara: A.Ü. DTCF Yayınları. google scholar
 • Özder M. A. (1981). Türk halkbiliminde düğün, evlilik, akrabalık terimleri sözlüğü. Ankara: Ziya Gökalp Derneği. google scholar
 • Rutkovskaja, P. (2020, November 8). Vorob’yev nazval “ocen’ neprostoj” situatsiju s COVID-19 v Podmoskov’e. Gazeta.Ru. google scholar
 • https://www.gazeta.ru/social/news/2020/11/08/n_15196879.shtml. google scholar
 • Sağol Yüksekkaya, G. (Ed.). (2012). Türk dili kitabı. İstanbul: Kesit yayınları. google scholar
 • Sahovskij, V. İ. & Tahtarova, S.S. (2008). Meyoticeskije formy otklonenija ot istiny. (Ed. N. D. Arutjunova), Logiceskij analizyazyka. Mezdu loz’ju i fantaziyej (pp. 334-343). Moskva: Indrik, google scholar
 • Sammani Mansur, M. H. (2015). Evfemizmy v sovremennom russkom jazyke i sposoby ih perevoda na arabskij jazyk (v russkih periodiceskih izdanijah poslednih 15 let) (Doctoral dissertation), Kair. google scholar
 • Sannikov, V. (1999). Russkij yazyk v zerkale yazykovoj igry. Moskva: Yazyki russkoj kul’tury. google scholar
 • Senickina, Je. (2006). Evfemizmy russkogo yazyka: Spetskurs: Uceb. Posobije. Moskva: Vıssaja skola. google scholar
 • Seygal, Ye. (2000). Semiotika politiceskogo diskursa (Doctoral dissertation), Volgograd. google scholar
 • Tisina, N. (2006). Natsional’no-kul’turnye osobennosti evfemii v sovremennom anglijskom i russkom yazyke (Doctoral dissertation), Moskva. google scholar
 • Topaloğlu, A. (1989). Dilbilgisi terimleri sözlüğü. Istanbul: Ötüken Yayınları. google scholar
 • Türkçe sözlük (2005). Akalın, Ş. H. (Ed.). Ankara: Türk Dil Kurumu. google scholar
 • Uvarova, Je. (2012). Sistemnaja semantika anglijskogo evfemizma (Doctoral dissertation), Moskva. google scholar
 • Üstüner, A. (2009). Örtmece sözlerle ilgili terimler. Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4/8 Fall, pp. 166-177. google scholar
 • Varbot, J. (1979). Tabu. Russkij jazyk. Entsiklopedija. Moskva: Sovetskaja entsiklopedija. google scholar
 • Visnjakova, O. (1984). Slovar’ paronimov russkogo yazyka. Moskva: Russkij yazyk. google scholar
 • Warren, B. (1992). What euphemisms tell us about the interpretation of words. Studia Linguistica, 46/2, pp. 128-172. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Saraç, H., & Tan Metreş, E.H. (2022). Similarities and Dissimilarities in Euphemisms in Turkish and Russian. Journal of Turkish Language and Literature, 62(2), 455-487. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1123441


AMA

Saraç H, Tan Metreş E H. Similarities and Dissimilarities in Euphemisms in Turkish and Russian. Journal of Turkish Language and Literature. 2022;62(2):455-487. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1123441


ABNT

Saraç, H.; Tan Metreş, E.H. Similarities and Dissimilarities in Euphemisms in Turkish and Russian. Journal of Turkish Language and Literature, [Publisher Location], v. 62, n. 2, p. 455-487, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Saraç, Hanife, and Eda Havva Tan Metreş. 2022. “Similarities and Dissimilarities in Euphemisms in Turkish and Russian.” Journal of Turkish Language and Literature 62, no. 2: 455-487. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1123441


Chicago: Humanities Style

Saraç, Hanife, and Eda Havva Tan Metreş. Similarities and Dissimilarities in Euphemisms in Turkish and Russian.” Journal of Turkish Language and Literature 62, no. 2 (Dec. 2023): 455-487. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1123441


Harvard: Australian Style

Saraç, H & Tan Metreş, EH 2022, 'Similarities and Dissimilarities in Euphemisms in Turkish and Russian', Journal of Turkish Language and Literature, vol. 62, no. 2, pp. 455-487, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1123441


Harvard: Author-Date Style

Saraç, H. and Tan Metreş, E.H. (2022) ‘Similarities and Dissimilarities in Euphemisms in Turkish and Russian’, Journal of Turkish Language and Literature, 62(2), pp. 455-487. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1123441 (3 Dec. 2023).


MLA

Saraç, Hanife, and Eda Havva Tan Metreş. Similarities and Dissimilarities in Euphemisms in Turkish and Russian.” Journal of Turkish Language and Literature, vol. 62, no. 2, 2022, pp. 455-487. [Database Container], https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1123441


Vancouver

Saraç H, Tan Metreş EH. Similarities and Dissimilarities in Euphemisms in Turkish and Russian. Journal of Turkish Language and Literature [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];62(2):455-487. Available from: https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1123441 doi: 10.26650/TUDED2022-1123441


ISNAD

Saraç, Hanife - Tan Metreş, EdaHavva. Similarities and Dissimilarities in Euphemisms in Turkish and Russian”. Journal of Turkish Language and Literature 62/2 (Dec. 2023): 455-487. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1123441TIMELINE


Submitted30.05.2022
Accepted01.12.2022
Published Online30.12.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.