HAKKIMIZDA0
0
0
0
Avrasya İncelemeleri Dergisi
EISSN2147-7469
European Oral Research
EISSN2651-2823
İslam Tetkikleri Dergisi
EISSN2717-6967
Istanbul Business Research
EISSN2630-5488
İstanbul Journal of Pharmacy
EISSN2587-2087
Turkish Journal of Bioscience and Collections
EISSN2602-4292
Journal of Humanity, Peace and Justice
EISSN0000-0000
Human Factors in Aviation and Aerospace
EISSN0000-0000
Meshk Journal of Religious Music
EISSN0000-0000
CURARE Journal of Nursing
EISSN2980-1133
Filmvisio
EISSN2980-3101
Istanbul Journal of Mathematics
EISSN2980-3020

New Media New Society?
EISBN
The European Court of Human Rights’ Review Methodology
EISBN978-605-07-1467-8
Global Studies on Management Information Systems
EISBN978-605-07-1410-4
Cumhuriyet'in 100. Yılında Tarihi Yapılarıyla İstanbul Üniversitesi
EISBN978-605-07-1411-1
Mümeyyiz İlk Türkçe Çocuk Gazetesi (1869-1870)
EISBN978-605-07-1327-5
Darülfünun Kütüphanesi İctimaî İlimler Katalogu
EISBN978-605-07-1317-6
The United Nations and its Conflict Resolution Role
EISBN978-605-07-0701-4
Kaizen Philosophy in a Modern Day Business
EISBN978-605-07-0689-5
Golden Hun Treasures and Blessed Meanings
EISBN978-605-07-0722-9
The Effects of Technological Innovations on Competitiveness and Economic Growth
EISBN978-605-07-0721-2
Emigration of Science
EISBN978-605-07-0715-1
34. International Public Finance Conference
EISBN978-605-07-0704-5

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.