HAKKIMIZDA0
0
0
0
CURARE Journal of Nursing
EISSN2980-1133
Senectus
EISSN
Filmvisio
EISSN
Physics and Astronomy Reports
EISSN
Istanbul Journal of Mathematics
EISSN
Journal of Technology in Architecture, Design and Planning
EISSN
Muhasebe Enstitüsü Dergisi
EISSN2667-6982
Tarih Dergisi
EISSN2619-9505
Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi
EISSN2651-4060
European Oral Research
EISSN2651-2823
İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
EISSN1305-6441
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi
EISSN2148-3876

Pandemic and the Critical Role of Knowledge Management
EISBN978-605-07-1285-8
Making the Planet More Habitable: Business Perspectives for Social Economy
EISBN978-605-07-1286-5
9. Milletlerarası Türkoloji̇ Kongresi̇ Bildiriler Kitabı
EISBN978-605-07-1283-4
Marmara Denizi'nin Müsilaj Sorunu
EISBN978-605-07-1284-1
Post Covid Era: Future of Economies and World Order
EISBN978-605-07-1226-1
Engellilik Araştırmaları Yazıları
EISBN978-605-07-1222-3
The United Nations and its Conflict Resolution Role
EISBN978-605-07-0701-4
Kaizen Philosophy in a Modern Day Business
EISBN978-605-07-0689-5
Golden Hun Treasures and Blessed Meanings
EISBN978-605-07-0722-9
The Effects of Technological Innovations on Competitiveness and Economic Growth
EISBN978-605-07-0721-2
Emigration of Science
EISBN978-605-07-0715-1
34. International Public Finance Conference
EISBN978-605-07-0704-5

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.