HAKKIMIZDA0
0
0
0
Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi
EISSN2619-9890
Maliye Çalışmaları Dergisi
EISSN2757-6728
Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul
EISSN2687-4113
İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi
EISSN2717-6215
4. BOYUT Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi
EISSN2822-6623
Istanbul Business Research
EISSN2630-5488
CURARE Journal of Nursing
EISSN2980-1133
Filmvisio
EISSN
Physics and Astronomy Reports
EISSN
Istanbul Journal of Mathematics
EISSN
Journal of Technology in Architecture, Design and Planning
EISSN
Journal of Data Applications
EISSN

Mümeyyiz İlk Türkçe Çocuk Gazetesi (1869-1870)
EISBN978-605-07-1327-5
Darülfünun Kütüphanesi İctimaî İlimler Katalogu
EISBN978-605-07-1317-6
Cumhuriyet Dönemi Kimya Yayınları Bibliyografyası C.2 (1977-1997)
EISBN978-605-07-1316-9
Cumhuriyet Dönemi Su Ürünleri Bibliyografisi
EISBN978-605-07-1315-2
Tıp Bilişimi III
EISBN978-605-07-1309-1
2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
EISBN978-605-07-1305-3
The United Nations and its Conflict Resolution Role
EISBN978-605-07-0701-4
Kaizen Philosophy in a Modern Day Business
EISBN978-605-07-0689-5
Golden Hun Treasures and Blessed Meanings
EISBN978-605-07-0722-9
The Effects of Technological Innovations on Competitiveness and Economic Growth
EISBN978-605-07-0721-2
Emigration of Science
EISBN978-605-07-0715-1
34. International Public Finance Conference
EISBN978-605-07-0704-5

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.