HAKKIMIZDA0
0
0
0
Aquatic Sciences and Engineering
EISSN2602-473X
Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi
EISSN2602-2117
Journal of Economy Culture and Society
EISSN2645-8772
Journal of Humanity, Peace and Justice
EISSN3023-8366
Physics and Astronomy Reports
EISSN2980-3012
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat
EISSN2602-4837
Human Factors in Aviation and Aerospace
EISSN0000-0000
Meshk Journal of Religious Music
EISSN0000-0000
Istanbul Journal of Mathematics
EISSN2980-3020
Journal of Data Applications
EISSN2980-3357

Zor Zamanda İstanbul’da Kültür Hayatı: Covid-19 Pandemisi, İstanbul’da Kültür Hayatı ve Dijital Dönüşüm
EISBN978-605-07-1611-5
Contemporary Challenges and Practices in Logistics and Supply Chain Management
EISBN978-605-07-1615-3
The Idea of Republic and Philosophy
EISBN978-605-07-1613-9
Cumhuri̇yet’i̇n 100. Yılında Bilgi ve Belge Yönetimi Teknolojisinde Güncel Yaklaşımlar
EISBN978-605-07-1614-6
Türki̇ye’de Beşeri̇ Coğrafya
EISBN978-605-07-1612-2
Pursuing Sustainable Development Goals
EISBN978-605-07-1610-8
The United Nations and its Conflict Resolution Role
EISBN978-605-07-0701-4
Kaizen Philosophy in a Modern Day Business
EISBN978-605-07-0689-5
Golden Hun Treasures and Blessed Meanings
EISBN978-605-07-0722-9
The Effects of Technological Innovations on Competitiveness and Economic Growth
EISBN978-605-07-0721-2
Emigration of Science
EISBN978-605-07-0715-1
34. International Public Finance Conference
EISBN978-605-07-0704-5

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.