BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.002   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.002    Tam Metin (PDF)

Prof. Dr. Fuat Sezgin’i Anmak ve Anlamak

Mustafa Kaçar

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılının “Prof. Dr. Fuat Sezgin” yılı olarak ilan edilmesi vesilesiyle düzenlenen I. Uluslararası İslam Bilim Tarihi Sempozyumu çerçevesinde Fuat Sezgin’in kişiliği, eserleri ve çalışmaları, dünya bilim tarihçileri tarafından hey yönüyle ele alınmıştır. Biz de giriş yazısı olarak Fuat Sezgin Hoca’yı anmak ve anlamak üzerine bir makale kaleme almaya çalıştık ve Fuat hocanın bilim tarihi misyonu üzerinden hareketle İslam medeniyeti ve bu medeniyetin Batı dünyasına yapmış olduğu etkilerine temas ettik. Aynı zamanda 19-20 Yüzyıllarda Batı’da ortaya çıkan oryantalist araştırmalar ile ideolojik oryantalizm karşısında, GAS gibi İslam medeniyetini her yönüyle inceleyen eserleriyle Fuat Sezgi’nin bilhassa İslam dünyası için yeniden uyanış hamlelerine dikkat çekmek istedik.


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.002   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.002    Tam Metin (PDF)

Remembering and Understanding Prof. Dr. Fuat Sezgin

Mustafa Kaçar

On the occasion of “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Year” announced by the President of the Republic of Turkey, the First International Symposium on the History of Science in Islam was held in Istanbul between 15-19 June 2019. Distinguished historians of science from all over the world talked about Fuat Sezgin’s personality, scientific works and scientific studies. In this introduction, we attempted to write an article on “Remembering and Understanding Fuat Sezgin”. In this article based on Fuat Hodja’s vision for the History of Science, we touched on the effects of Islamic civilization and and how this civilization influenced the Western world. At the same time, we wanted to draw attention to initiatives made by Fuat Sezgin in his works to revive, especially for the Islamic world, all aspects of Islamic civilization such as GAS in the face of ideological orientalism and academic Orientalism, which emerged in the Western world in the 19th and 20th centuries.Referanslar

 • Huntington, S. P. (2018). Medeniyetler Çatışması ve Samuel P. Huntington, (M. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Vadi Yayınları. google scholar
 • Karakaş, A. (2018). Hadis Oksidantalizmi ve Fuat Sezgin. İstanbul: Ensar Yay. google scholar
 • Karakaş, A. (2019). Hadis Oksidantalisti Olarak Fuat Sezgin ve Hadis Kitabetine Dair İddiaları. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu. Ed. Zeki Taştan. 7-9 Mart 2019 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. İstanbul: Hiper Yayın. google scholar
 • Namık Kemal. (1326/1909) Renan müdafaanamesi. Külliyat-ı Kemal. Birinci Tertib. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası. google scholar
 • Renan, E. (1883). L’Islamisme et la Science. Paris: Sorbon. google scholar
 • Said, E. (1978). Orientalism. Newyork: Penteon. google scholar
 • Salih Zeki. (1329/1912). Asâr-ı Bakiye. İstanbul: Matbaa-ı Amire. google scholar
 • Sezgin, F. (2010). Bilim Tarihi Sohbetleri. Söyleşi Sefer Turan. İstanbul: Timaş. google scholar
 • Sezgin, E. (2017). İslam Bilimler Tarihi Konferansları I. İstanbul: İBTAV yayınları. google scholar
 • Sezgin, E. (2019). Tanınmayan Büyük Çağ İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi’nden. İstanbul: Timaş. google scholar
 • Starr, J. P. (2019). Prof. Dr. Fuat Sezgin’in akademik yaklaşımı. İTÜ Vakfı Dergisi. Sayı (84), 17–19. google scholar
 • Unat, Y. (2013). Franz, Woepcke, TDV İslâm Ansiklopedisi. Erişim adresi: https://islamansiklopedisi. org.tr/woepcke-franz. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.