BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.093   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.093    Tam Metin (PDF)

Coastal fill areas and usage in the Anatolian side of Istanbul

Sultan Murat UzunÖzlem Akyüz

The coasts are the areas where with different geomorphological units, natural and human interaction and changes are experienced intensively and rapidly. Today, as a result of increasing human pressure, coastal filling activities are carried out in order to gain space. In recent years, due to different needs, coastal filling works have been intensified in our country. In this study, it is aimed to determine the coastal filling areas on the Anatolian side of Istanbul, the existing coastal usage in these areas, the effect of the coastal filling areas on the morphological structure of the coast, the changes and various problems. For this purpose, aerial photographs and satellite images of 1946, 1966, 1970, 2017 and 2018 were combined with the help of geographic information systems (GIS) and coastal filling areas were determined. A total of 9.34 km2 coastal filling area was found in the Anatolian side of Istanbul. Coastal filling areas are observed to be concentrated in certain areas in the study area. Current coastal use in coastal fill areas has been determined in 12 different types from satellite imagery, zoning plans and field observations, and distribution and numerical data have been reflected in the study. While the usage of the coastal fillings of the Anatolian side of Istanbul on the Marmara Sea was created for green space and transportation purposes, it was created due to the need of pier on the shores of the Bosphorus and Black Sea. It has been observed that the effects of anthropogenic interventions and the related results on the coasts of the Anatolian Side of Istanbul do not feel the same rate in every region. Although the changes in the coastal fill areas and the topographic structure of the coast have negative effects on the dynamic process of the coast, they contribute to the human structure of these areas in economic and cultural developments. For this reason, the concept of sustainability should be prioritized in the creation of coastal filling areas or in the management of the areas created.Referanslar

 • Akay, A., (2003) Kıyı Kenti Belediyelerinin Planlama ve Yönetim Sorunları: Yalova Örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 12, Sayı 4, S. 65-94,İstanbul. google scholar
 • Akbulak, C., Erginal, A., E., Gönüz, A., Öztürk, B., (2008) Investigation Of Land Use And Coastline Changes On The Kepez Delta Using Remote Sensing, Journal Black Sea/Mediterranean Environment Volume 14 Pp. 95-106. google scholar
 • Akyarlı, A., Yüksel, Y., Çevik, E., Yalçiner, A., Güler, I., (2003) Kıyı Bölgesi Yönetimi ve Sorunları, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 420, S.65-68 İstanbul. google scholar
 • Akyol, N., Sesli, F. A., (2006) Kıyı Alanlarında Kamu Yararı Ve Kullanım İlişkileri, Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları Vi. Ulusal Konferansı,Türkiye Kıyıları 06 Bildiriler Kitabı, Cilt 1, S. 13-22, 7-11 Kasım 2006, Muğla. google scholar
 • Atalay, İ. (1982) Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. İzmir: Ticaret Matbaacılık. google scholar
 • Avcı, S., (2017) Kıyı Jeomorfolojisinde Değişiklik Yaratan Bir Unsur Olarak İnsan, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss.508-516, Elazığ google scholar
 • Bahadır, M, (2012) Eber Ve Akşehir Göllerinin Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi, Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1,Ankara. google scholar
 • Bayram, B., Acar, U., Şeker, D., Ari, A., (2008) A Novel Algorithm For Coast Line Fitting Through A Case Study Over Bosporus, Journal Of Coastal Research, Vol: 4(24), S 983–991. google scholar
 • Ceylan, Ma. (2010) Türkiye Kıyılarında Tomboloların Oluşumu Dağılışı Ve Fonksiyonel Özellikleri Konusunda Bir Araştırma. Marmara Coğrafya Dergisi, (22), 205-232. google scholar
 • Cicin-Saina, B. Belfıore, S. (2005) Linking marine protected areas to integrated Coastal and ocean management: A review of theory and Practice,Ocean & Coastal Management 48, 847–868. google scholar
 • Consult, R., (2006) Evaluation of Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in Europe: Final Report, Rupprecht Consult-Forschung & Beratung google scholar
 • Çelik, B., Değirmenci, F., Yildirim, S., Boğuğlu, H., (2000) Giresun, Trabzon Ve Rize İllerindeki Kıyı Çizgisi Değişimleri ve Çözüm Önerileri, Iii. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, S. 215-230, Çanakkale. google scholar
 • Davidson-Arnott, R., (2010) Introduction to Coastal Processes And Geomorphology, University Press Cambridge. United Kingdom google scholar
 • Dindar, A. M, (2017) İstanbul Boğazı Kıyı Bölgesinin Jeomorfolojisi, Değişimi ve Gelişimi, Türk Coğrafya Kurumu 75, Uluslar Arası Kongresi Bildiriler Kitabı Ss. 106-107, Ankara. google scholar
 • Doygun, H., Oğuz, H., Atak, B. K., Nurlu, E., (2011) Alan Kullanım Değişimlerinin Doğal Karakterli Kıyı Alanları Üzerindeki Etkilerinin Uzaktan google scholar
 • Algılama ve Cbs Yardımıyla İncelenmesi: Çiğli/İzmir Örneği, I. Akdeniz Orman Ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş. google scholar
 • Döker, M. F., (2012) İstanbul İli Marmara Denizi Kıyı Çizgisinde Meydana Gelen Zamansal Değişimin Belirlenmesi, International Journal Of Human Scienses, Cilt 9, Sayı 2, S.1250-1369, İstanbul. google scholar
 • Ekinci, D., (2006) Tuzla Kıyıları ve Yakın Çevresinde İnsan Kontrollü Güncel Jeomorfolojik Gelişim, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 46, S.: 123-145,İstanbul. google scholar
 • Erdoğmuş, B., (2012) Bir Kıyı Yerleşmesinde Kimlik Dönüşümü: Tarihsel Süreç İçinde Karşıyaka’nın (İzmir) Kıyı Kullanımında Gözlenen Değişimler,Ege Coğrafya Dergisi, Cilt/Sayı 21/2, S. 37-47, İzmir. google scholar
 • Erinç, S., (1986) Kıyılardan Yararlanmada Hukuki Düzenlemelere Jeomorfolojinin Katkısı, Jeomorfolojisi Dergisi, 14: 1-5. google scholar
 • Erkal, T., Taş, B. (2013) Jeomorfoloji ve İnsan Uygulamalı Jeomorfoloji, Yeditepe Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Erol, O., (1991) Türkiye Kıyılarındaki Terk Edilmiş Tarihi Limanlar ve Bir Çevre Sorunu Olarak Kıyı Çizgisi Değişimlerinin Önemi, İstanbul Üniv.Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten, Sayı 8, S. 1-44, İstanbul. google scholar
 • Erol, O., (1997) Türkiye’deki Kıyı Kullanımı Sorunlarına Jeomorfolojik Yaklaşım, Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Araştırma Ve Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafya Dergisi, Sayı 6, S. 93-122, Ankara. google scholar
 • Ertek, A. T., (2017) Antropojenik Jeomorfoloji ve Türkiye, Türk Coğrafya Kurumu 75, Uluslar Arası Kongresi Bildiriler Kitabı Ss. 110, Ankara. google scholar
 • Garipağaoğlu, N. Özcan, S., Uzun, M, (2014) Moda-Caddebostan (Kadıköy) Arası Kıyı Alanındaki Değişimin İncelenmesi, Marmara Coğrafya Dergisi, S. 29, S. 60-80. google scholar
 • Garipağaoğlu, N., Uzun, M, (2014a) Kıyı Çizgisi Değişiminin Yaratacağı Riskler Açısından İzmit Körfezi Kıyılarının Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 31, S. 469-480. google scholar
 • Garipağaoğlu, N., Uzun, M., (2014b) İzmit Körfezi Kıyılarında Kıyı Alanı Kullanımı, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 63, s., 9-22, İstanbul google scholar
 • Gazioğlu, C., Yücel, Z., Y., Doğan, E., Kurter, A., (1997) Kilyos-Karaburun Arasında Kıyının Kötü Kullanımı Ve Kıyı Çizgisinin Değişimi, Türkiye´nin Kıyı Ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, S.566-568, Ankara. google scholar
 • Hoşgören, M. Y., (1998) Jeomorfoloji’nin Ana Çizgileri, İstanbul: Çantay Kitabevi. google scholar
 • İnandık, H., (1971) Deniz Ve Kıyı Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları No 47, İstanbul. google scholar
 • Kamphuis, J. W., (2000) Introduction to Coastal Engineering and Management, World Scientific, Pp. 411-424, Singapore. google scholar
 • Karataş A., (2017) Üsküdar’da Rölyefin Yeniden Tanzimi: Antropojenik Jeomorfoloji Ve Yansımaları, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Ix, İstanbul. google scholar
 • Kay, R., Alder , J., (1999) Coastal Planning And Management, First Published, Pp.4-419 London And New York: E-Fn Spon. google scholar
 • Kenchington, R., Crawford, D. (1993) On the Meaning of Integration in Coastal Zone Management, Ocean & Coastal Management 21,Pp. 109-127. google scholar
 • Kurt, S., (2015) Türkiye’de Kıyı Kullanımına Yönelik Yasa Ve Düzenlemelerin Tarihi Seyri, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 33, S91-110. google scholar
 • Kurt, S., Demirci, A., Karaburun, A., (2010) İstanbul Kıyılarında 1987 Ve 2007 Yılları Arasında Arazi Kullanımında Meydana Gelen Değişimler,Doğu Coğrafya Dergisi Sayı 26, S. 115-128. google scholar
 • Lavoi, T. (2007) National Coastal Zone Management Community Observation, Conferance of Coastal Zone, Posrtland,Oregon. google scholar
 • Özşahin, E., (2012) Bir Kıyı Nasıl Kullanılmaz? Coğrafi Bir Bakış Açısı İle Hatay Örneği, Türkiye´Nin Kıyı Ve Deniz Alanları Ix. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Editörler L., Barlas, A., N., Genç 14-17 Kasım 2012, Cilt Ii, S.1223-1230, Hatay. google scholar
 • Özşahin, E., Ekinci, D., (2013) İstanbul Anadolu Yakasının Jeomorfolojik Özelliklerinin Ana Çizgileri, İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı 27, S.14-37, İstanbul. google scholar
 • Tagliania, P. (2003) Integrated coastal zone management in the Patos Lagoon estuary: perspectives in context of developing country”, Ocean & Coastal Management, 46, Pp. 807–822. google scholar
 • Tağıl, Ş., Cürebal, İ., (2005), Altınova (Balıkesir) Sahilinde Kıyı Çizgisi Değişimini Belirlemede Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri,Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 15, S. 2, S. 51-68. google scholar
 • Turoğlu, H., (2009), 3621 Sayılı Kıyı Kanunun ve Onun Uygulama Problemleri, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 53: S. 31-40, İstanbul. google scholar
 • Turoğlu, H., (2017) Deniz ve Göllerde Kıyı, Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla Kıyı, (Editörler: H. Turoğlu, H., Yiğitbaşıoğlu) Jeomorfoloji Derneği Yayın No 1, Ss:1-30. google scholar
 • Uzun, M, (2014a) İzmit Körfezi Doğu Kıyısındaki Kıyı Alanı ve Kıyı Çizgisinde Meydana Gelen Zamansal Değişimlerin Cbs ve Uzaktan Algılama Teknikleri Ile İncelenmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 33, S. 440-457. google scholar
 • Uzun, M, (2014b) Hersek Deltasındaki Kıyı Alanı Kullanımı Değişiminin Coğrafi Analizi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 9/5 Spring, P. 2033-2052, Ankara-Turkey. google scholar
 • Uzun, M, (2016) Kıyı Kullanımı Açısından Maltepe Sahil Parkı (İstanbul) Örneğinin Coğrafi Yöntemlerle Değerlendirilmesi, Route Educational And Social Science Journal Vol. 3(1), Pp. 1-17, Hatay. google scholar
 • Walker, H.J. (1991) Anthropogenic landforms in the coastal zone, Bulletin of Geomorphology, No:19, 1-12, Ankara, Türkiye. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.