Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i Vezaif

DOI :10.26650/AB/SS26.2023.281   
YazarYıldızhan Yayla

Bu inceleme, Türk Kamu hukukundaki doğrultuları ve devamlılığı, belli ilkeler açısından ortaya koyma amacıyla yapılmıştır. Onun içindir ki, çalışma, biraz hukuk tarihi, biraz Anayasa Hukuku, daha çok da idare hukuku ve İdare bilimi alanlarıyla ilgilidir.
«Köy»e ayırdığım doktora ve «Şehir» planlanmasına yer verdiğim doçentlik tezleri ile «belediye» üzerine yaptığım çalışmalar, mahalli halk topluluklarına dayalı idarelerin anayasalarımızda nasıl ve hangi özlemlerle düzenlendiğini araştırmamın yararlı olacağı izlenimini bende uyandırmıştı. Bu araştırmayı onun için gerçekleştirmeğe çalıştım. Ve şunu gördüm açık olarak: Türkiye Cumhuriyeti, birçok alanda geçmişin izlerini taşımaktadır. Arada, zannedildiği kadar büyük bir kopukluk yoktur. Başta, Büyük Önder ATATÜRK olmak üzere, Cumhuriyeti kuran dinamik kadro, önceki birikim, deneyim ve yönelişlerden yararlanmıştır. Cumhuriyet, Türk toplumunun yaşadığı olayların özgün ürünüdür. «Bizim» eserimizdir.

KonularLaw

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1412-8
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi28.02.1984
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.