"Çehov'dan Sonraki Yüzyıl"

DOI :10.26650/APB/AA14.2022.068   
EditörAtaol BehramoğluValeri Petroçenko

Çok sayıda edebiyat bilimcisi, öğretim üyesi ve araştırmacı Anton Çehov üzerine bildiriler sundular. Elinizdeki kitap İstanbul Üniversitesi 'nin son yıllardaki uluslararası bilimsel etkinlikleri arasında yerini alan “Çehov 'dan Sonraki Yüzyıl'' başlıklı sempozyum bildiri ve tutanaklarının yayınıdır. Böylece sempozyum, konusunda uluslararası bir başvuru yapıtına, aynı zamanda Rus dili ve edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat öğretimi alanlarında bir kaynak kitaba dönüşmüş olmaktadır.
Sempozyumun düzenlenmesinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün destek ve katkılarını gördük. Çalışmalarımızın başlangıç dönemlerinde destek ve katkıların esirgemeyen İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’na ve gerçekleşme dönemindeki katkılarından ötürü Vekil Rektör Sayın Prof. Dr. Tankut Centel’e, her aşamada bizi destekleyen l.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Taner Tarhan 'a, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Sayın Prof Dr. Ayşe Dilek Erbora 'ya, Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof Dr. Şeyda Ozil’e teşekkür borçluyuz.
Çalışmalarımızı her zaman destekleyen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Allan Aykut 'a ayrıca teşekkür ediyoruz.
“Çehov'dan Sonraki Yüzyıl'' başlıklı uluslararası sempozyumun düzenlenmesi ve sempozyum kitabının yayma hazırlanması Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı-Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlarının özverili, elbirlikçi çabalarıyla gerçekleşti. Değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Ataol BEHRAMOĞLU
Slav Dilleri ve Edebiyatları
Anabilim Dalı Başkanı
İstanbul, Aralık 2004

KonularLiterature

BİLGİ


ISBN975-404-755-3
E-ISBN978-605-07-0914-8
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi04.11.2004
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.