BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.05   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.05    Tam Metin (PDF)

Akdeniz Denizel Alan Biyolojik Çeşitliliği

Ahsen Yüksek

Bu bölümde Avrupa’yı Asya ve Afrika’ya bağlayan yarı kapalı bir deniz olan Akdeniz’in denizel alan biyolojik çeşitliliğinin önemi ve özellikleri konusu ele alınmıştır. “Özel Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi” (RAC / SPA)’ne göre, Akdeniz, dünyanın okyanus ve deniz alanının yalnızca %0,7’sini kaplasa da, dünya deniz faunasının %7,5’ini ve deniz florasının %18’ini ve barındırmaktadır. Barındırdığı türlerin %28’nin endemik tür olması nedeniyle deniz ve kıyı biyolojik çeşitliliğinin en önemli rezervuar alanlarından biridir. Bu küçük yarı kapalı deniz, adalar ve su altı özel habitatları açısından zengindir. Aynı zamanda pek çok önemli türün kışlama ve üreme göçü alanıdır. Benzersiz Akdeniz biyotası tarihsel, morfolojik, kimyasal ve biyotik süreçlerin kombinasyonu sonucunda oluşmuştur. Tüm bu süreçler boyunca bölgeye özel birçok tür de yaşamsal faaliyetlerini sürdürmüş ve endemizm önemli ölçüde yaygınlaşmıştır. Akdeniz, bu özelliğinden dolayı çoğu araştırmacılar için doğal bir laboratuvar olarak tanımlanmaktadır. Biyolojik öneminin yanı sıra, Akdeniz, yeni doğal kaynaklar arayan ülkeler için de önemli bir kapalı deniz ekosistemi özelliğine sahiptir. Ne yazık ki artan nüfusa paralel olarak insan baskılarından dolayı bu eşsiz bölge de etkilenmiş olup, Akdeniz türlerinin yaklaşık %20’si yok olma tehdidi altında kalmıştır. Doğu Akdeniz’de bu yıpranma daha belirgin düzeydedir. Yapılan sınırlı sayıdaki bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, Akdeniz’in batısı ve doğusu arasında tür çeşitliliği ve kompozisyonu bakımından belirgin farklar vardır. Bu farklılık özellikle derin deniz ekosistemlerinde kendini daha belirgin bir şekilde göstermektedir. Doğu Akdeniz derin ekosistemindeki canlı toplulukları kökenleri olan okyanuslardaki taksonomik gruplardan farklılaşarak bölgeye özel alt tür popülasyonları oluşturmuştur.


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.05   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.05    Tam Metin (PDF)

The Biodiversity of the Mediterranean Sea

Ahsen Yüksek

Significant knowledge about the importance and particularities of the Mediterranean marine biodiversity is provided in this section. According to the Regional Action Center/Special Protection Areas, although the Mediterranean only covers 0.7% of the world’s ocean and sea area, it is among the major reservoirs of marine and coastal biodiversity, with 28% endemic species, 7.5% of the world’s marine fauna, and 18% of its marine flora. This little semi-closed sea is rich in islands and underwater special habitats and is also a major area of wintering and reproduction migration for some economic and protected species. This unique Mediterranean biota took shape as a result of a combination of paleological, morphological, chemical, and biotic characteristics. The Mediterranean Sea has maintained vital activities for area-specific species and has become one of the areas in which endemism is most prevalent. Therefore, it is defined as a natural laboratory due to its aforementioned specialties. Besides it also has enclosed marine area characteristics for countries that seek new natural resources. Increasing anthropogenic pressures unfortunately affect this unique area, and 20% of the species are under threat of extinction today. This response is much more explicit in the East Mediterranean Sea. Limited studies have indicated that there is an evident difference between the East and West Mediterranean in terms of biodiversity and species composition, and this difference is more evident in the deep-sea ecosystem. Deep-sea communities in the East Mediterranean constituted area-specific subspecies populations, which varied from original taxonomic groups in the oceans.Referanslar

 • Açık Ş. (2013). Sipunculans associated with Posidonia oceanica (L.) Delile on the Coasts of Turkey and Northern Cyprus. Aktan Y., Aysel V. (Eds.). First National Workshop On Posidonia oceanica (L.) Delile On The Coasts Of Turkey. (19-20 September 2013, Gökçeada, Turkey. 2013), TUDAV. İstanbul. google scholar
 • Bakır K. A., Katağan T., Aker H. V., Özca T., Sezgin M., Ateş A. S., Koçak F., Kırım F. (2014). Turkish Journal of Zoology, 38(6), 765-831. google scholar
 • Bianchi, C. N., and Morri, C. (2000). Marine biodiversity of the Mediterranean Sea: situation, problems and prospects for future research. Mar. Pollut. Bull., 40, 367-376. https://doi.org/10.1016/S0025-326X(00)00027-8 google scholar
 • Bianchi, C. N., Boudouresque, C. F., Francour, P., Morri, C., Parravicini, V., Templado, J., .... (2013). google scholar
 • The changing biogeography of the Mediterranean Sea: from the old frontiers to the new gradients. Boll. Mus. Ist. Biol. Univ. Genova 75, 81-84. google scholar
 • Bilecenoğlu M., Kaya M., Cihangir B., Çiçek E. (2014). An updated checklist of the marine fishes of Turkey. Turk J Zool, 38(6), 901-929. google scholar
 • Bouchet, P. H. and Taviani, M., (1992). The Mediterranean deepsea fauna: pseudopopulations of Atlan-tic species. DeepSea Res., 39(2), 169-184. google scholar
 • Boucher, J. ve Bilard, G. (2020). The Mediterranean: Mare plasticum. Gland, Switzerland: IUCN, Gland, Switzerland, https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-030-En.pdf google scholar
 • Canbolat, A. F. (2004). A review of sea turtle nesting activity along the Mediterranean coast of Turkey. Biological Conservation, 116(1), 81-91. https://doi.org/10.1016/S0006-3207(03)00179-4 google scholar
 • Casale, P., Abbate, G., Freggi, D., Conte, N., Oliverio, M. & Argano, R. (2008). Foraging ecology of loggerhead seaturtles Caretta caretta in the central Mediterranean: evidence for a relaxed life history model. Marine Ecology Progress Series, 372, 265-276. DOI:10.3354/meps07702 google scholar
 • Çelebi, B., Gucu, A. C., Ok, M., Sakinan, S. & Aakoglu, E. (2006). Hydrographic indications to un-derstand the absence of Posidonia oceanica in the Levant sea (Eastern Mediterranean). Biologia Marina Mediterranea, 13(4), 34-38. google scholar
 • Çınar Açık Ş. (2014). Checklist of Sipuncula from the coasts of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 38(6), 723-733. google scholar
 • Çınar M. (2013). Polychaetes (Annelida: Polychaeta) associated with Posidonia oceanica L.) Delile on the Coasts of Turkey and Northern Cyprus. Aktan Y., Aysel V. (Eds.). First National Workshop On Posidonia oceanica (L.) Delile On The Coasts Of Turkey. 19-20 September 2013. Gökçeada, Turkey. 2013. Published by TUDAV. İstanbul, Turkey. Number: 39. ISBN: 978-975-8825-31-8. google scholar
 • Çınar M. E. (2014). Checklist of the phyla Platyhelminthes, Xenacoelomorpha, Nematoda, Acant-hocephala, Myxozoa, Tardigrada, Cephalorhyncha, Nemertea, Echiura, Brachiopoda, Phoronida, Chaetognatha, and Chordata (Tunicata, Cephalochordata, and Hemichordata) from the coasts of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 38(6), 698-722. google scholar
 • Çınar M. E., Yokeş M. B., Çınar Açık Ş., Bakır K. A. (2014a). Checklist of Cnidaria and Ctenophora from the coasts of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 38(6), 677-697. google scholar
 • Çınar M.E., Dağlı E., Kurt Şahin G. (2014b). Checklist of Annelida from the coasts of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 38(6), 734-764. google scholar
 • Galil, B. S. and Zibrowius, H. (1998). First benthos samples from Eratosthenes seamount, Eastern Mediterranean. Senckenbergiana Marit., 28(4/6), 111-121. https://doi.org/10.1007/BF03043142 google scholar
 • Madron, X. D., Guieu, C., Sempere, R., Conan, P., Cossa, D., D’Ortenzio, F., ... (2011). Marine ecosys-tems’ responses to climatic and anthropogenic forcings in the Mediterranean. Prog. Oceanogr., 91, 97-166. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2011.02.003 google scholar
 • D’onghıa, G., Polıtou, Ch.-Y., Bozzano, A., Lloris, D., Rotllant, G., Sıon, L., Mastrototaro, F. (2004). Deep-Water Fish Assemblages in The Mediterranean Sea. SCI. MAR., 68(Suppl. 3), 87-99. google scholar
 • Doğan, A., Öztürk, B., Önen, M., Bakır Bitlis, B., (2013) Molluscs associated with Posidonia oceanica (L.) Delile on the coasts of Turkey. Aktan Y., Aysel V. (Eds.). First National Workshop On Posidonia oceanica (L.) Delile On The Coasts Of Turkey. 19-20 September 2013, Gökçeada, Turkey. 2013. Published by TUDAV. İstanbul, Turkey. Number: 39. ISBN: 978-975-8825-31-8. google scholar
 • Erguden, E., Turan, C., Dalyan, C., Özdemir, O., Uygur, N. (2014). İskenderun Körfezi Balık Faunasındaki Kızıldenizgöçmeni (Lesepsiyen) Balıkların Son Durumu. 17. Sualtı Bilim Toplantısı Kasım, 2014, İstanbul. google scholar
 • Hadjimitsis, D. G., Hadjimitsis, M. G., Themistocleous, K., Agapiou, A. (2009). Integration of mic-ro-sensor technology and remote sensing for monitoring coastal water quality in a municipal beach and other areas in Cyprus, Proc. SPIE, 7472, Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XI, 74720P (18 September 2009). doi.org/10.1117/12.830582. google scholar
 • IUCN. (2020). (November 20). The Mediterranean Red List of Species. https://www.iucnredlist.org/ regions/mediterranean. google scholar
 • Katağan, T., and Bakır, K. (2013). Crustaceans associated with Posidonia oceanica (L.) Delile. Aktan Y., Aysel V. (Eds.). First National Workshop On Posidonia oceanica (L.) Delile On The Coasts Of Turkey. 19-20 September 2013, Gökçeada, Turkey. 2013. Published by TUDAV. İstanbul, Turkey. Number: 39. ISBN: 978-975-8825-31-8. google scholar
 • Katsanevakis, S., Coll, M., Piroddi, C., Steenbeek, J., Ben Rais, L. F., Zenetos, A., Cardoso, A. C. (2014). Invading the Mediterranean Sea: biodiversity patterns shaped by human activities. Frontiers in Marine Science, 1, DOI=10.3389/fmars.2014.00032. ISSN=2296-7745 google scholar
 • Kıraç, C. O., Veryeri, O. N., Güçlüsoy, H., Savaş, Y., (2013). Akdeniz Fokunun Monachus monachus Türkiye’de Korunması Ulusal Eylem Planı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, UNEP MAP RAC/SPA ve SAD-AFAG. N°32 / RAC/ SPA / 2011. 12 Mayıs 2013. Ankara, Türkiye. 1-48. google scholar
 • Koçak, F., Önen, S. (2014). Checklist of Bryozoa on the coasts of Turkey. Turkish Journal ofZoology, 38(6), 880-891. google scholar
 • Koray, T. (2001). Türkiye Denizleri Fitoplankton Türleri Kontrol Listesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 18(1-2), 1-23. google scholar
 • Kroodsma, D. A, Mayorga, j., Hochberg, T., Miller, A. N., Boerder, K., Ferretti, F., Wilson, A., Bergman, B., White, T. D., Block, B. A., Woods, P., Sullivan, B., Costello, C., Worm B. (2018). Tracking the global footprint of fisheries. Science, 359, 904. doi:10.1126/science.aao5646 google scholar
 • Lasram, F. B. R., Guilhaumon, F. and Mouillot, D. (2010). Global warming and exotic fi shes in the Mediterranean Sea: introduction dynamic, range expansion and spatial congruence with endemic species, in: Golani, D., Appelbaum-Golani, B. (Eds.), Fish Invasions of the Mediterranean Sea Change andRenewal. 35-56. google scholar
 • Macias, D., Garcia-Gorriz, E. and Stips, A. (2013). Understanding the causes of recent warming of Mediterranean waters. How much could be attributed to climate change?. PLoS ONE, 8(11). doi: 10.1371/journal.pone.0081591 google scholar
 • Mavruk, S., Bengil, F., Yeldan, H., Manasirli, M., Avsar, D. (2017). The trend of lessepsian fish popu-lations with an emphasis on temperature variations in Iskenderun Bay, the Northeastern Mediter-ranean. Fish Oceanogr, 26, 542-554. https://doi.org/10.1111/fog.12215 google scholar
 • Ok, M. and Gücü, A. C. (2016). Monitorıng And Conservation Of The Medıterranean Monk Seal in the Turkish Part of the Medıterranean Sea. Ed.Turan, C., Salihoğlu, B., Özgür Özbek, E., Öztürk, B. (Eds.) (2016). The Turkish Part of the Mediterranean Sea; Marine Biodiversity, Fisheries, Conser-vation and Governance. (s. 585-595).Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), Publication No: 43, Istanbul, TURKEY. ISBN 978-975-8825-35-6. google scholar
 • Okudan, E. Ş., Dural, B., Demir, V., Erduğan, H., Aysel, V. (2016). Biodiversity Of Marıne Benthic Macroflora (Seaweeds / Macroalgae And Seagrasses) Of The Mediterranean Sea. Ed.Turan, C., Sa-lihoğlu, B., Özgür Özbek, E., Öztürk, B. (Eds.) (2016). The Turkish Part of the Mediterranean Sea; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance. (s. 585-595).Turkish Marine Re-search Foundation (TUDAV), Publication No: 43, Istanbul, TURKEY. ISBN 978-975-8825-35-6. google scholar
 • Okuş, E., Yüksek, A., Yokeş, B., Yılmaz, I. N., Aslan-Yılmaz, A., ... (2006). The final report on deter-mination of the coastal and marine areas biodiversity of Gökova Special Environment Protection Area. Turkish Ministry of Environment and Forestry Environment Protection Agency for Special Areas. ISBN:975-8273-91-4, (in Turkish). google scholar
 • Oruç, A., Demirayak, F., Şat, G. (1996). Fishery in the Eastern Mediterranean and its Impact on Marine turtles, Zoology in the Middle East, 24(1), 119-125. https://doi.org/10.1080/09397140.2001.10637890 google scholar
 • Öztoprak, B., Doğan, A., Dağlı, A. (2014). Checklist of Echinodermata from the coasts of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 38(6), 892-900. DOI: 10.3906/zoo-1405-82 google scholar
 • Öztürk, A., Dede, A., Tonay, A. M., (2016). Cetaceans In The Turkısh Waters Of The Medıterranean Sea. Ed.Turan, C., Salihoğlu, B., Özgür Özbek, E., Öztürk, B. (Eds.) (2016). The Turkish Part of the Mediterranean Sea; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance. (s. 566-571). Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), Publication No: 43, Istanbul, TURKEY. ISBN 978-975-8825-35-6. google scholar
 • Öztürk, B., Doğan, A., Bakır, B. B., Salman A. (2014). Marine molluscs of the Turkish coasts: an upda-ted checklist. Turkish Journal of Zoology, 38(6), 832-879. DOI: 10.3906/zoo-1405-78 google scholar
 • Por, F. D. (2009). Tethys returns to the Mediterranean: Success and limits of tropical re-colonization. In: Krupp F, Musselman JL, Kotb MMA, Weidig I (Eds) Environment, Biodiversity and Conservation in the Middle East. Proceedings of the First Middle Eastern Biodiversity Congress, Aqaba, Jordan, 20-23 October 2008. BioRisk 3: 5-19. doi: 10.3897/ biorisk.3.30 google scholar
 • Rothman, S. B. S., Stern, N. and Goren, M. (2016). First record of the IndoPacific areolate grouper Epinephelus areolatus (Forsskâl, 1775) (Perciformes: Epinephelidae) in the Mediterranean Sea. Zootaxa, 4067(4), 479-483. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4067.4.7 google scholar
 • Taşkın, E., and Öztürk, M. (2013). Epiphytic macroalgal assemblages of Posidonia oceanica (L.) Delile in Turkey. Aktan Y., Aysel V. (Eds.). First National Workshop On Posidonia oceanica (L.) Delile On The Coasts Of Turkey. 19-20 September 2013, Gökçeada, Turkey. 2013. Published by TUDAV. İstanbul, Turkey. Number: 39. ISBN: 978-975-8825-31-8. google scholar
 • Terbıyık Kurt, T., and Yılmaz Zenginer, A. (2016). Zooplankton Of The Turkish Part Of The Mediter-ranean Sea. Ed.Turan, C., Salihoğlu, B., Özgür Özbek, E., Öztürk, B. (Eds.) (2016). The Turkish Part of the Mediterranean Sea; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance. (s. 136-151).Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), Publication No: 43, Istanbul, TURKEY. ISBN 978-975-8825-35-6. google scholar
 • Topaloğlu, B., and Evcen, A. (2014). Updated checklist of sponges (Porifera) along the coasts of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 38(6), 665-676. google scholar
 • Topaloğlu, B. and Öztürk, B., (2019). Doğu Akdeniz’de Açık Deniz Denizaltı Dağları, Kanyonları ve Benzeri Yapıların Biyolojik Çeşitlilik Açısından Önemi. Algan N., Gönülal O., (Ed.) 2019. Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması ve Yönetilmesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, (TÜDAV) Yayın no: 50 İstanbul, Türkiye, 72-83. google scholar
 • Türkozan, O., and Kaska Y. (2010). Sea turtles in the Mediterranean: distribution, threats and conser-vation priorities (Editors: P Casale, D Margautoilis). IUCN, Turkey. google scholar
 • UNEP-MAP-RAC/SPA: Strategic Action Programme For The Conservation Of Biological Diversity (SAP BIO) In the Mediterranean Region, Tunis, 2003. google scholar
 • Uysal, Z. (2016). Bacterioplankton, Cyanobacteria, Phytoplankton. Ed.Turan, C., Salihoğlu, B., Özgür Özbek, E., Öztürk, B. (Eds.) (2016). The Turkish Part of the Mediterranean Sea; Marine Biodi-versity, Fisheries, Conservation and Governance. (s. 79-92).Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), Publication No: 43, Istanbul, TURKEY. ISBN 978-975-8825-35-6. google scholar
 • Yarcı, G. (2009). Osmanlıda Avcılık Yasaları, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Ed. Gürsoy N. E., Altun, H. “Türk Kültüründe Av” Yıl 1, Sayı 1, Ocak 2009. google scholar
 • Zenetos, A., Gofas, S., Morri, C., Rosso, A., Violanti, D., Garcia Raso, J. E. (2012). 2012’ye kadar Akdeniz’deki yabancı türler. Avrupa Birliği Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi’nin (MSFD) uygulanmasına bir katkı. Bölüm 2. Giriş eğilimleri ve yolları. Mediterr. Mar. Sci., 13, 328-352. doi: 10.12681 / mms.327. google scholar
 • Tselepides A., and Eleftheriou A. (1992). South Aegean (Eastern Mediterranean) Continental Slope Benthos: Macroinfaunal — Environmental Relationships. In: Rowe G.T., Pariente V. (Eds) De-ep-Sea Food Chains and the Global Carbon Cycle. NATO ASI Series (Series C: Mathematical and Physical Sciences), 360. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-011-2452-2_9 google scholar
 • Tserpes, G., Politou, C. Y., Peristeraki, P. (2008).Identification of hake distribution pattern and nursery grounds in the Hellenic seas by means of generalized additive models. Hydrobiologia, 612(1), 125-133. https://doi.org/10.1007/s10750-008-9486-x google scholar
 • Walther, G. R. Roques, A., Hulme P. (2009). Alien species in a warmer world: risks and opportunities. Trends in Ecology & Evolution, 24(12), 686-693. google scholar
 • WWF/IUCN (2004). The Mediterranean deep-sea ecosystems: an overview of their diversity, structu-re, fUnctioning and anthropogenic impacts, with a proposal for conservation. IUCN, Malaga and WWF, Rome. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.