BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.14   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.14    Tam Metin (PDF)

Ege Denizi’nde Karasuları Sorunu ve Yunanistan’ın İddialarının Bölgedeki Deniz Ticareti Açısından Değerlendirilmesi

Murat Kağan KozanhanKemal Eker

Keşifler çağı sonrasında başlayan ve denizlerdeki hâkimiyet mücadelesiyle belirginleşen, karasularının genişliği konusu, deniz hukukunun en kadim tartışmalarından biri olagelmiştir. Tartışmanın temelinde açık denizlerin serbestîsi ile denizlerin karalar gibi paylaşılması fikirleri yatmaktadır. Bu tartışma yüzyıllarca devam etmiş ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra deniz hukukuna yön vermek, tartışmaları belli bir zeminde tutmak amacıyla Birleşmiş Milletler öncülüğünde çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi oluşturulmuştur. Bu sözleşmeye taraf olan Yunanistan, sözleşmeden doğan hakkı olduğunu öne sürerek, Ege’de karasularını 12 deniz miline çıkarmak istediğini dile getirmiş, Türkiye ise bunun savaş nedeni olacağını açıklamıştır. Ege Denizi’nde karasularının 12 deniz mili olması durumunda, hâlihazırda açık deniz sayılan ve uluslararası kullanıma açık denizler Yunanistan karasuları içerisinde kalacak ve açık deniz koridoru bulunmayacaktır. Dolayısıyla bu durum sadece Türkiye’yi değil Karadeniz’e sahildar diğer devletleri; Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerini ve bu ülkelerle ticaret yapan tüm devletleri etkileyecektir. Açık deniz serbestîsinin ortadan kalkmasıyla Ege Denizi’nden geçiş yapan tüm gemiler, Yunanistan’ın zararsız geçiş yetkisi kapsamında kullanabileceği, geçişi erteleme ve iç hukukunun öngördüğü önlemleri alma gibi kısıtlamalara tabi olacaktır.


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.14   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.14    Tam Metin (PDF)

Territorial Waters Problem and Greece’s Claims on Aegean Sea in Terms of Seaborne Trade in the Region

Murat Kağan KozanhanKemal Eker

The boundaries of territorial waters are one of the most ancient debates in maritime law; they have become more evident in the struggle for dominance of the oceans after geographic discoveries. The basis of this study is to understand the freedom of the high seas and the idea of sharing the open seas as land; this debate has continued for centuries. After the Second World War, the United Nations Conventions were established, among them the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea; Greece, which is party to the Convention, expressed its wish to increase its territorial waters to 12 miles in the Aegean Sea, and Turkey announced that it would consider any such action as a declaration of war. Extending the territorial waters limit to 12 nautical miles would restrict open seas freedom; currently open seas would remain within the territorial waters of Greece. This situation affects not only Turkey but also the other Black Sea littoral states, such as Caucasus, Central Asia, the Balkans, and Eastern European countries as well as all the countries that trade with them. When the high seas are no longer free, ship passage becomes restricted.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.