BÖLÜM


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.08   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.08    Tam Metin (PDF)

COVID-19 Küresel Salgınında Virüs Spesifik Koruyucu Serum İmmünoglobulin G Antikor Taraması: Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Deneyimi

Fatma Betül ÖktelikVuslat YılmazŞenol IşıldakMetin Yusuf GelmezNilgün AkdenizGünnur Deniz

Amaç: Çalışmamızda, COVID-19 küresel salgınında, aynı işyerinde çalışan kişilerdeki SARS-CoV-2 virüs spesifik antikor üretimi değerlendirildi ve asemptomatik bireylerde de koruyucu bağışık yanıtın gelişip gelişmeyeceği sorusuna cevap arandı. Gereç ve Yöntem: Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitü (DETAE) personeli için virüs- spesifik immünoglobulin G (IgG) antikorlarının tespitine yönelik bir tarama gerçekleştirildi. Antikor varlığı, donörlerin serum örneklerinde, EUROIMMUN anti-SARSCoV-2 ELISA IgG kiti ile ELISA yöntemi kullanılarak belirlendi. Bulgular: Çalışmaya dahil olan asemptomatik 77 gönüllü personelin 7’sinde SARS-CoV-2 virüsüne karşı gelişen IgG tipi antikor saptanırken, bir kişinin antikor sonucu sınırda olarak değerlendirildi. Antikor pozitifliği saptanan bireylerin 6’sı kadın 1’i erkek idi. Tüm personel arasında dört kişide temas/öykü hikayesi bulunmaktaydı. Antikor pozitif olgulardan 1 ay sonra tekrar alınan serum örneklerinde de antikor düzeyinin zamana bağlı değişimi değerlendirildi. Farklı zamanlarda alınan serumlardaki antikor düzeyleri arasında istatistiksel bir fark bulunmadı. Sonuç: Verilerimiz, asemptomatik bireylerde de virüs-spesifik antikor pozitifliği saptanmasının mümkün olabileceğini ve bunun da başarılı bir bağışıklık yanıtın göstergesi olduğunu desteklemektedir. Hastalığı geçirdiği bilinen ve immün plazma vericisi olmayan olgularda da antikor taramasının yapılması toplumsal bağışıklığın değerlendirilmesi bakımından da önemli olacaktır.


Anahtar Kelimeler: Anti-SARS-CoV-2ELISACOVID-19IgG Antikor
DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.08   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.08    Tam Metin (PDF)

Virus Specific Serum Immunoglobulin G Antibody Screening in COVID-19 Pandemia: Experience of Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine

Fatma Betül ÖktelikVuslat YılmazŞenol IşıldakMetin Yusuf GelmezNilgün AkdenizGünnur Deniz

Aim: We aimed to evaluate the virus-specific antibody response in the global pandemic of the SARS-CoV-2 virus, and to find out whether those who remain asymptomatic during the pandemic may develop a protective immune response or not. Material and Methods: All Aziz Sancar Experimental Medicine Research Institute (DETAE) staff were included in the study. The presence of antibodies was determined in serum samples of donors using the ELISA method with the EUROIMMUN anti-SARSCoV-2 ELISA immunoglobulin G (IgG) kit. Results: Seven of 77 asymptomatic volunteers included in the study were positive for the SARS-CoV-2 virus specific antibody. One donor’s antibody result was considered to be borderline. Six of the donors with positive antibodies were females. Among all the staff, four people had a contact history of COVID-19. In serum samples taken 1 month after antibody positive cases, the time-dependent change of the antibody level was evaluated. There was no statistical difference between antibody levels in serum taken at different times. Conclusion: Virus-specific antibody detection may also be possible in an asymptomatic individual and an indicator of successful immune response. Antibody screening will also be important in the evaluation of social immunity in patients who are known to have the disease and who were not immune plasma donors.


Anahtar Kelimeler: Anti-SARS-CoV-2ELISACOVID-19IgG Antibody

Referanslar

 • 1. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020; 382(18): 1708-20. google scholar
 • 2. Mizumoto K, Kagaya K, Zarebski A, Chowell G. Estimating the asymptomatic proportion of coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases on board the Diamond Princess cruise ship, Yokohama, Japan, 2020. Euro Surveill. 2020; 25(10): 2000180. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.10.2000180 google scholar
 • 3. Juno JA, Tan HX, Lee WS, Reynaldi A, Kelly HG, Wragg K, et al. Humoral and circulating follicular helper T cell responses in recovered patients with COVID-19. Nat Med. 2020; 26(9): 1428-34. google scholar
 • 4. Zhang N, Bevan MJ. CD8(+) T cells: foot soldiers of the immune system. Immunity. 2011; 35(2): 161-8. google scholar
 • 5. Wang X, Mathieu M, Brezski RJ. IgG Fc engineering to modulate antibody effector functions. Protein Cell. 2018; 9(1): 63-73. google scholar
 • 6. Stone KD, Prussin C, Metcalfe DD. IgE, mast cells, basophils, and eosinophils. J Allergy Clin Immunol. 2010; 125(2Suppl 2): S73-80. google scholar
 • 7. Petherick A. Developing antibody tests for SARS-CoV-2. Lancet. 2020; 395(10230): 1101-2. google scholar
 • 8. Meyer B, Drosten C, Muller MA. Serological assays for emerging coronaviruses: challenges and pitfalls. Virus Res. 2014; 194: 175-83. google scholar
 • 9. Jacofsky D, Jacofsky EM, Jacofsky M. Understanding Antibody Testing for COVID-19. J Arthroplasty. 2020; 35(7S): S74-S81. google scholar
 • 10. Yu HQ, Sun BQ, Fang ZF, Zhao JC, Liu XY, Li YM, et al. Distinct features of SARS-CoV-2-specific IgA response in COVID-19 patients. Eur Respir J. 2020 Aug; 56(2): 2001526. doi: 10.1183/13993003.01526-2020 google scholar
 • 11. Havers FP, Reed C, Lim T, Montgomery JM, Klena JD, Hall AJ, et al. Seroprevalence of Antibodies to SARSCoV-2 in 10 Sites in the United States, March 23-May 12, 2020. JAMA Intern Med. 2020. doi: 10.1001/ jamainternmed.2020.4130 google scholar
 • 12. Tang YW, Schmitz JE, Persing DH, Stratton CW. Laboratory Diagnosis of COVID-19: Current Issues and Challenges. J Clin Microbiol. 2020; 58 (6): e00512-20. doi: 10.1128/JCM.00512-20 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.