BÖLÜM


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.18   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.18    Tam Metin (PDF)

COVID-19 ve Akciğer Ultrasonografisi

Nuri Barış HasbalMustafa SevinçAbdülkadir Ünsal

Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19), Kasım 2019 tarihinden bu yana yüksek bulaş ve artan ölüm oranları ile insanlığın tedricen en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir. COVID-19 tanısı, ön planda nazofarengeal örneklerden yapılan gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ve toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) ile konulmaktadır. Ancak PCR’ın sonuç vermesi belli bir süre gerektirmekte ve BT’nin de transport gereksinimi ve iyonizan radyasyon maruziyeti gibi istenmeyen etkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla akciğer ultrasonografisi (AUS), yatak başı yapılabilir ve tekrarlanabilir olması, dinamik takipte kullanılabilmesi ve radyasyon maruziyetinin olmaması gibi nedenlerle ön plana çıkmaya başlamıştır. AUS, hastalığın tüm evrelerinde, acil servislerde tanı-triyaj amacıyla, servis ve yoğun bakım yatışları sırasında takip amacıyla hatta taburculuk kararı alınması sırasında bile kullanılabilir. COVID-19’da en önemli ultrasonografi bulgusu, B çizgileridir. Düzensiz plevral çizgi, noktasal defekt, subplevral konsolidasyon, hava bronkogramı ve ağır vakalarda plevral kayma hareketi bozulması da diğer ultrasonografi bulguları arasındadır. Ancak kimi araştırmacılar, B çizgilerinin aslında bir artefakt olduğunu, tanı ve takipte faydalı olabilmekle birlikte, saptandığında kesin tanı koydurmayacağını hatta tanının gecikmesine neden olabileceğini bildirmektedir. Yine işlemin uygulayıcı bağımlı olması ve bazı akciğer bölgelerinin gösterilebilme olasılığının olmadığını vurgulanmaktadır. Yazımızda güncel literatür bilgileri ışığında AUS’nin genel özelliklerini ve COVID-19’da kullanımını irdelemeye çalıştık.


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.18   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.18    Tam Metin (PDF)

COVID-19 and Lung Ultrasound

Nuri Barış HasbalMustafa SevinçAbdülkadir Ünsal

The new coronavirus disease (COVID-19) has gradually become one of the most important health problems of humanity since November 2019 with high transmission and increased mortality rates. The diagnosis of COVID-19 is made by real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) from nasopharyngeal samples and thorax computed tomography (CT). However, PCR takes a certain time to be resulted. CT needs transport and exposes patients to ionizing radiation. In this context, lung ultrasound (LUS) has begun to come to the forefront due to the fact that it can be made at the bedside, can be used in dynamic follow-up, is reproducible and has no radiation exposure. B-Lines are the most important ultrasonographic findings of the disease. Some authors emphasize that the B lines are actually an artefact and may be useful in the diagnosis and follow-up of COVID-19, but these findings are not specific, and they will not diagnose exactly when detected. They also argued that LUS is probe-dependent and that some lung regions will never be displayed. When all these positive and negative aspects are handled, we tried to examine the general features of LUS and its use in COVID-19 in the light of current literature information in this review.


Anahtar Kelimeler: COVID-19lung ultrasoundB lines

Referanslar

 • 1. Eisenberg RL. Radiology: An Illustrated History. Mosby International. 1991. p. 22-28. google scholar
 • 2. Kane D, Grassi W, Sturrock R, Balint P V. A brief history of musculoskeletal ultrasound: “From bats and ships to babies and hips.” Rheumatology. 2004; 43(7): 931-3. google scholar
 • 3. Dussik KT. On the possibility of using ultrasound waves as a diagnostic aid. Neurol Psychiat. 1942; (174): 153-68. google scholar
 • 4. Donald I, Macvicar J, Brown T. Investigation Of Abdominal Masses By Pulsed Ultrasound. Lancet. 1958; 271(7032): 1188-95. google scholar
 • 5. Kurjak MD. Ultrasound scanning - Prof. Ian Donald (1910-1987). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2000; 90(2): 187-9. google scholar
 • 6. Chong WK, Papadopoulou V, Dayton PA. Imaging with ultrasound contrast agents: current status and future. Abdom Radiol. 2018; 43(4): 762-72. google scholar
 • 7. Bouhemad B, Zhang M, Lu Q, Rouby JJ. Clinical review: Bedside lung ultrasound in critical care practice. Crit Care. 2007; 11(1): 1-9. google scholar
 • 8. Gargani L. Lung ultrasound: A new tool for the cardiologist. Cardiovasc Ultrasound. 2011; 9: 6. google scholar
 • 9. Volpicelli G, Elbarbary M, Blaivas M, Lichtenstein DA, Mathis G, Kirkpatrick AW, et al. International evidencebased recommendations for point-of-care lung ultrasound. Intensive Care Med. 2012; 38(4): 577-91. google scholar
 • 10. Panuccio V, Enia G, Tripepi R, Torino C, Garozzo M, Battaglia GG, et al. Chest ultrasound and hidden lung congestion in peritoneal dialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2012; 27(9): 3601–5. google scholar
 • 11. Sevinc M, Hasbal NB, Basturk T, Ozcafer PN, Kocas BB, Kilickesmez K, et al. Comparison Of Lung Ultrasound And Other Volumetric Methods in Peritoneal Dialysis Patients. Nephrol Dial Transplant. 2019; 34(Suppl 1): 18-24. google scholar
 • 12. Gargani L, Soliman-Aboumarie H, Volpicelli G, Corradi F, Pastore MC, Cameli M. Why, when, and how to use lung ultrasound during the COVID-19 pandemic: enthusiasm and caution. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2020; 21(9): 941-8. google scholar
 • 13. Volpicelli G, Gargani L. Sonographic signs and patterns of COVID-19 pneumonia. Ultrasound J. 2020; 12(1): 22. google scholar
 • 14. Huang Y, Wang S, Liu Y, Zhang Y, Zheng C, Zheng Y, et al. A Preliminary Study on the Ultrasonic Manifestations of Peripulmonary Lesions of Non-Critical Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19). SSRN Electron J. 2020; Available from: https://www.ssrn.com/abstract=3544750 google scholar
 • 15. Fiala MJ. Ultrasound in COVID-19: a timeline of ultrasound findings in relation to CT. Clin Radiol. 2020; 75(7): 553-4. google scholar
 • 16. Yasukawa K, Minami T. Point-of-care lung ultrasound findings in patients with COVID-19 Pneumonia. Am J Trop Med Hyg. 2020; 102(6): 1198-202. 176 COVID-19 ve Akciğer Ultrasonografisi google scholar
 • 17. Lomoro P, Verde F, Zerboni F, Simonetti I, Borghi C, Fachinetti C, et al. COVID-19 pneumonia manifestations at the admission on chest ultrasound, radiographs, and CT: single-center study and comprehensive radiologic literature review. Eur J Radiol Open. 2020; 7: 100231. google scholar
 • 18. Xing C, Li Q, Du H, Kang W, Lian J, Yuan L. Lung ultrasound findings in patients with COVID-19 pneumonia. Crit Care. 2020; 24(1): 174. google scholar
 • 19. Nouvenne A, Zani MD, Milanese G, Parise A, Baciarello M, Bignami EG, et al. Lung Ultrasound in COVID-19 Pneumonia: Correlations with Chest CT on Hospital admission. Respiration. 2020; 99(7): 617-24. google scholar
 • 20. Yang Y, Huang Y, Gao F, Yuan L, Wang Z. Lung ultrasonography versus chest CT in COVID-19 pneumonia: a two-centered retrospective comparison study from China. Intensive Care Med. 2020; 46(9): 1761-63. google scholar
 • 21. Vetrugno L, Bove T, Orso D, Barbariol F, Bassi F, Boero E, et al. Our Italian experience using lung ultrasound for identification, grading and serial follow-up of severity of lung involvement for management of patients with COVID-19. Echocardiography. 2020; 37(4): 625-7. google scholar
 • 22. Kalafat E, Yaprak E, Cinar G, Varli B, Ozisik S, Uzun C, et al. Lung ultrasound and computed tomographic findings in pregnant woman with COVID‐19. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 55(6): 835-7. google scholar
 • 23. Trovato GM, Sperandeo M. Usefulness of lung ultrasound imaging in COVID‐19 pneumonia: The persisting need of safety and evidences. Echocardiography. 2020; 37(7): 1138-9. google scholar
 • 24. Vetrugno L, Bove T, Orso D, Bassi F, Boero E, Ferrari G. Lung Ultrasound and the COVID-19 “Pattern”: Not All That Glitters Today Is Gold Tomorrow. J Ultrasound Med. 2020; 39(11): 2281-2. google scholar
 • 25. Koratala A, Ronco C, Kazory A. Need for Objective Assessment of Volume Status in Critically Ill Patients with COVID-19: The Tri-POCUS Approach. 2020; 10(4): 209-16. google scholar
 • 26. Johri AM, Galen B, Kirkpatrick JN, Lanspa M, Mulvagh S, Thamman R. ASE Statement on Point-of-Care Ultrasound during the 2019 Novel Coronavirus Pandemic. J Am Soc Echocardiogr. 2020; 33(6): 670-3. google scholar
 • 27. Denault AY, Delisle S, Canty D, Royse A, Royse C, Serra XC, et al. A proposed lung ultrasound and phenotypic algorithm for the care of COVID-19 patients with acute respiratory failure. Can J Anesth. 2020; 67(10): 1393-404. google scholar
 • 28. Soldati G, Smargiassi A, Inchingolo R, Buonsenso D, Perrone T, Briganti DF, et al. Proposal for International Standardization of the Use of Lung Ultrasound for Patients With COVID-19: A Simple, Quantitative, Reproducible Method. J Ultrasound Med. 2020; 39(7): 1413-9. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.