BÖLÜM


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.02   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.02    Tam Metin (PDF)

Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Yönetimi

İlkay Nur CanVildan Avkan Oğuz

Mikroorganizmalar yeryüzünde insanlardan binlerce yıl önce yaşamaya başlamıştır. Hayvanların ve insanların ekosistemde yerini alması ile birlikte enfeksiyon hastalıkları görülmeye başlamıştır. Yüzyıllar boyunca sağlık alanında gerçekleşen pek çok değişiklik ve yeniliğe rağmen sağlık personelinin yerini alabilecek gelişme söz konusu değildir. Hastaları karşılayan, değerlendiren ve hastalara bakım veren sağlık personeli görevlerine salgın sırasında da devam etmektedir. Çok sayıda enfekte hasta ile karşılaşmaları ve hastalık süresince hasta bakımında görev almaları nedeniyle sağlık personeli etken mikroorganizmaya daha fazla maruz kalmaktadır. Gerçekleşen küresel salgınların hemen hepsinde pek çok sağlık personeli enfekte olmuş, bir kısmı hayatını kaybetmiştir. Sağlık personeli semptom göstermese bile farkında olmadan bakım verdiği riskli hasta gruplarına mikroorganizmayı taşıyabilmektedir. Bu nedenle sağlık personelinin salgın döneminde korunma ve klinik izlem politikaları tek bir bireye göre çok daha dikkatli planlanmalıdır. Bu makalede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 salgını sırasında sağlık personeli ile ilgili önerileri derlenmiştir. Bu öneriler doğrultusunda öncelikli olarak sağlık personelinin semptom varlığı açısından her gün kendini değerlendirmesi, semptom varlığında mutlaka gerekli birimleri bilgilendirmesi gerekmektedir. Bir diğer önemli dikkat edilmesi gereken husus kişisel koruyucu ekipmanların kullanımıdır. Sağlık personeli tüm riskli girişimsel işlemler sırasında ve riskli hastaların bakımı sırasında mutlaka kişisel koruyucu ekipmanları eksiksiz kullanmalı, bu konuda rehavete kapılmamalıdır.


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.02   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.02    Tam Metin (PDF)

COVID-19 Management in Healthcare Workers

İlkay Nur CanVildan Avkan Oğuz

Microorganisms started living on earth thousands of years before humans. Since the introduction of animals and humans into the ecosystem, infectious diseases have begun to appear. Despite the many changes and innovations in the field of health over the centuries, there has as yet been no development that can replace health personnel. Healthcare professionals who meet, evaluate and care for patients have continued to work during the COVID-19 epidemic. Healthcare personnel are exposed to the causative microorganism more than any other group because they encounter many infected patients and are involved in patient care during the illness. During the COVID-19 epidemic, many healthcare workers were infected and some of them died. Therefore, protection and clinical follow-up policies of healthcare workers should be planned more carefully than a single individual in case of outbreak. In this article, we have complied World Health Organization (WHO), Center for Disease Control and Prevention (CDC) and the T.C. Ministry of Health recommendations regarding the care of healthcare personnel during the COVID-19 outbreak. In line with these recommendations, first of all, healthcare personnel should evaluate themselves every day for the presence of symptoms and inform the appointed units in the case of symptoms being present. Another important point to be considered is the use of personal protective equipment. Healthcare personnel should use full personal protective equipment during all risky interventional procedures and during care of patients at risk. They should not be complacent in this regard.Referanslar

 • 1. Morens DM, Daszak P, Markel H, Taubenberger JK. Pandemic COVID-19 joins history’s pandemic legion. mBio. 2020; 11(3): e00812-20. google scholar
 • 2. Ergönül Ö. Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi. In: Topçu WA, Söyletir G, Doğanay M (eds). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 2008; 30-7. google scholar
 • 3. Shanks GD, MacKenzie A, Waller M, Brundaged JF. Low but Highly Variable Mortality Among Nurses and Physicians During the Influenza Pandemic of 1918-1919. Influenza Other Respir Viruses. 2011; 5(3): 213-9. google scholar
 • 4. Green A. Remembering Health Workers Who Died From Ebola in 2014. Lancet. 2014; 384(9961): 2201-6. google scholar
 • 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı Rehberi (01.06.2020). Available from: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi. html (Erişim tarihi 13 temmuz 2020) google scholar
 • 6. Lu H, Stratton CW, Tang Y. Outbreak of pneumonia of unknown etiology in wuhan China: the mystery and the miracle. J Med Virology. 2020; 92(4): 401-2. google scholar
 • 7. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus–infected pneumonia in wuhan, China. JAMA. 2020; 323(11): 1061-9. google scholar
 • 8. Sohrabia C, Alsafib Z, O’Neilla N, Khanb M, Kerwanc A, Al-Jabirc A, et al. World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). Int J Surg. 2020; (76): 71-6. google scholar
 • 9. T.C. Sağlık Bakanlığı “Yeni Koronavirüs Hastalığı” Available from: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ (Erişim tarihi: 13 Temmuz 2020) google scholar
 • 10. World Health Organization “Coronavirus Disease” Available from: https://covid19.who.int/ (Erişim tarihi: 13 Temmuz 2020) google scholar
 • 11. Ali S, Noreen S, Farooq I, Bugshan A, Vohra F. Risk Assessment of Healthcare Workers at the Frontline against COVID-19. Pak J Med Sci. 2020; 36(COVID19-S4): S99–S103. google scholar
 • 12. Pascarella G, Strumia A, Piliego C, Bruno F,Del Buono R, Costa F, Scarlata S, Agro F. COVID-19 diagnosis and management: a comprehensive review. J Intern Med. 2020; 288(2): 192-206. google scholar
 • 13. Tekin N, Avkan Oğuz V. Yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda COVID-19 enfeksiyonu. Set T, editör. Aile Hekimliği ve COVID-19 Pandemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.40-8. google scholar
 • 14. Chen N, Zhou M, Dong X. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020; 395(10223): 507-13. Can, Avkan-Oğuz 19 google scholar
 • 15. Tanu S. A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Indian J Pediatr. 2020; 87(4): 281-6. google scholar
 • 16. CDC, “Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19)” Erişim Tarihi Haziran 2020. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/hcp/non-us-settings/ index.html google scholar
 • 17. Jiang F, Deng L, Zhang L, Cai Y, Cheung CW, Xia Z. Review of Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019. J Gen Intern Med. 2020; 35(5): 1545-9. google scholar
 • 18. Wang J, Zhou M, Liu F. Reasons for healthcare workers becoming infected with novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China. Journal of Hospital Infection 2020; 105(1): 100-1. google scholar
 • 19. World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Erişim Tarihi 25 Haziran 2020 Erişim Adresi. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/ coronaviruse/whochina-joint-mission-on-covid-19- final-report.pdf google scholar
 • 20. İzmir Tabipler Odası “COVID-19 Tanılı Sağlık Çalışanları” Erişim: 28 Haziran 2020. Available from: http://www. izmirtabip.org.tr/izmirde-covid-19-tanili-saglik-calisanlari google scholar
 • 21. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon Rehberi (01.06.2020). Available from: https://covid19.saglik.gov.tr/ Eklenti/38673/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf google scholar
 • 22. CDC, “Interim Operational Considerations for Public Health Management of Healthcare Workers Exposed to or with Suspected or Confirmed COVID-19: non-U.S. Healthcare Settings” Erişim Tarihi 10 Temmuz 2020 . Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/hcp/non-us-settings/public-health-management-hcwexposed.html google scholar
 • 23. CDC, “Interim U.S. Guidance for Risk Assessment and Work Restrictions for Healthcare Personnel with Potential Exposure to COVID-19” Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-riskassesment-hcp.html google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.