BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.02   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.02    Tam Metin (PDF)

Covıd-19 Pandemisinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

Çiğdem Börke Tunalı

COVID-19 pandemisi Çin’de başlamış ve kısa sürede Dünya’daki hemen hemen bütün ülkeleri etkisi altına almıştır. Pandeminin henüz tedavisinin bulunmaması, ülkelerin pandeminin yayılmasını engellemeye yönelik önlemleri uygulamaya koymalarına neden olmuştur. İnsanlar arasındaki etkileşiminin azaltılmasına yönelik bu önlemler, hizmet sektörü başta olmak üzere birçok sektörün faaliyetlerinin ciddi bir biçimde azalmasına ve hatta tamamen durmasına neden olmuştur. Dolayısıyla bu pandemi gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme oranlarını ciddi bir biçimde etkileyecektir. Hiç şüphesiz pandeminin ne kadar süreceği ve normal ekonomik hayata ne zaman dönüleceği, ekonomi üzerinde yaratacağı etkileri de belirleyecektir. Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin Dünya’da ve Türkiye’de ekonomik büyüme üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.