BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.09   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.09    Tam Metin (PDF)

İşgücü Piyasası

Ziya Erdem

Bu çalışma COVID-19 salgınının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini inceleme amacı güder. Bu etkiler ölümler ve iş göremezlik gibi doğrudan virüs kaynaklı olabileceği gibi karantina tedbirleri, seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafe gibi salgının dolaylı sonuçlarından da kaynaklanabilir. Sonuçlar sayısal olduğu kadar, dönemsel nitelikli olup işgücü piyasası üzerinde derin ekonomik etkilere haizdir. Süreç söz konusu etkilerini değerlendirebilmek için yeterli veri setini henüz bize sunmuş olmasa da salgının şimdiki ve gelecekteki muhtemel etkileri konusunda birtakım değerlendirmeler yapmak mümkündür. Çalışmada COVID-19’un nüfusun büyüklüğü, çalışma çağı ve çalışma çağında olmayan nüfus, bağımlılık oranı, işgücüne katılma oranı, işgücünün kompozisyonu, işgücü mobilitesi gibi makro göstergeler üzerindeki etkileri yanında çalışma ortamı, çalışma saatleri, çalışma biçimleri, iş bölümü, iş sağlığı ve güvenliği, izin süreleri, işe devamsızlık gibi mikro göstergeler üzerindeki etkileri de ele alınmıştır. Her ne kadar insani boyutu olsa da COVID-19 kaynaklı ölümler ile ilgili değerlendirmeler ve mukayeseler yapılırken konunun iktisadi boyutu esas alınarak değerlendirme yapıldığı unutulmamalıdır.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.