Cumhuriyet Dönemi Su Ürünleri Bibliyografisi

DOI :10.26650/AB/SS53.2023.177   
YazarMetin TimurSibel ÇolakKadir Doğan

Günümüz gelişmiş teknolojilerinde canlı kaynakların değerlendirilmesine yönelik temel düşünce; sahip olunan canlı kaynaklarda sürdürülebilir üretimi geliştirerek, söz konusu kaynakların gelecek nesillere aktarımının sağlanmasıdır.
Su canlıları konusunda dünyanın en şanslı ülkelerinden olan yurdumuz, jeomorfolojik yapısı bakımından denizler, akarsular, göller ve baraj gölleri ile çok zengin bir ülkedir. Bu zenginliklerimizin sürdürülebilir olmasını sağlamaya yönelik yapılacak çalışmalar kapsamında bu zenginliklerimizi incelemek, ortaya çıkartmak ve değerlendirmek üzere bugüne kadar çok farklı ve değişik kurum ve kuruluşlarca Cumhuriyet Dönemi'nin başından, bugüne kadar yürütülegelen bilimsel amaçlı çalışmaları bir araya toplamak ve bu bilgilerin gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutması amacıyla "Cumhuriyet Dönemi Su Ürünleri Bibliyografisi ’ başlıklı hazırlanan bu kaynak kitabın, su ürünleri konusunda araştırma ve inceleme yapacak kişi ve kurumlara yararlı olacağı kanısındayız.
Eserin hazırlanmasında 1522/16012001 No'lu projemizi destekleyen İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği başta olmak üzere tüm ilgili üniversite rektörlüklerine, dekanlıklarına, bölüm başkanlıklarına, tüm öğretim üye ve yardımcılarına, ilgili bakanlık veya resmi kuramlardaki meslektaşlarımıza ve projemizde gönüllü görev alan Araş. Gör. Jale KORUN, Araş. Gör. Aygül EKİCİ’ye, Su Ürünleri Mühendisleri M. Didem DEMİRCAN ile Murat ŞAHİN‘e ve nihayet kitabın basılmasında yardımlarını esirgemeyen Fakültemiz Dekanlığına teşekkürü ödenmesi gereken bir borç biliriz.

KonularSocial Sciences / Information Science & Library Science

BİLGİ


ISBN975-404-685-9
E-ISBN978-605-07-1315-2
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi04.05.2023
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.