Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu

Bildiri Kitabı
DOI :10.26650/AB/LS26.2023.178   

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ormancılığımızın tarihsel gelişim seyri içerisinde, dönem dönem bazı köklü değişikliklere yol açan girişimler ve oluşumlar gözlenmektedir. Yasal düzenleme, örgütleme ve uygulama alanlarında görülen bu girişimler ve oluşumların Cumhuriyet dönemi ormancılığımız üzerinde büyük etkileri olmuştur. Denilebilir ki, söz konusu girişimler ve oluşumlar ormancılığımızın gelişiminde önemli dönüm noktalan oluşturmuştur.
Bu bildiri, Cumhuriyet ormancılığında çeşitli tarihlerde köklü değişikliklere neden olan ve birer dönüm noktası oluşturan girişimlerin ve oluşumların kapsam ve niteliğini belirtmeyi ve bunların ormancılığımıza ne türlü etkileri olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

KonularForestry

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1314-5
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi30.10.1998
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.