BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS10.2023.016.30   IUP :10.26650/B/SS10.2023.016.30    Tam Metin (PDF)

Türkiye’de Covid-19 Döneminde Uygulanan Maliye Politikalarının Bütçe Üzerindeki Etkisi

Hüseyin Burak Özgül

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2019 yılında başlayan Covid-19 pandemisi, Dünya’daki birçok ülkeyi etkisi altına alarak başladığı günden günümüze 6,7 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Söz konusu süreçte iş gücü, yatırımlar, toplam arz ve talep gibi makro iktisadi değişkenlerin negatif etkilenmesiyle birlikte neredeyse tüm ülkeler krize doğru sürüklenmiştir. Krizin etkilerini azaltabilmek için ülkeler ve uluslarüstü kuruluşlar iktisadi politikaları devreye sokmuşlardır. Birçok ülke para politikasının yanında hanehalkı yardımları, sağlık harcamaları, işsizliğe yönelik harcamalar ve vergi harcamaları gibi maliye politikaları uygulamalarıyla krizin etkilerini hafifletmeye çalışmıştır. Türkiye de diğer ülkeler gibi krizin etkilerini hafifletmek için genişletici maliye politikası uygulamalarına başvurmuştur. Buradan hareketle bu çalışmada Türkiye’de Covid-19 döneminde uygulanan maliye politikalarının bütçe üzerindeki etkileri incelenecektir.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.