Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Ekonomisi

DOI :10.26650/B/SS10.2023.016   
EditörAhmet İncekaraSalim Ateş Oktar

Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümünü idrak ettiğimiz 2023 yılında Türkiye Ekonomisi’nin yüz yıllık yolculuğunun çeşitli yönleriyle incelenmesi ve böylece Fakültemizin ilk iktisat kongresinden itibaren atılmaya başlanan kuruluş tohumlarının 1936 yılında filizlenmesiyle Türkiye Ekonomisi’nin fikri sahada en önemli aktörü olan İktisat Fakültemizin de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, geçen yüzyılın önemli tanıklarından biri olması hasebiyle geniş kurumsal kültürü ve yetkin kadrosuyla tanıklığını dillendirme görev ve sorumluğunun bulunduğuna şüphe yoktur. Fakültemizin bu anlamlı yılda her biri kendi alanında birbirinden değerli yazıların yer aldığı bu esere imza atması hepimiz için büyük bir gurur ve memnuniyet vesilesi olmuştur.
Kitapta Cumhuriyetimizin ilk yüz yılında Türkiye Ekonomisi; mali, siyasi, hukuki, sosyolojik ve davranış bilimleriyle ilişkisi ve etkileşimi çerçevesinde ele alınmış ve böylece bu döneme global bir perspektiften yaklaşılması amaçlanmıştır.
Kitap projesinin Cumhuriyet Dönemiyle sınırlı tutulması, ilk yüzyılın tamamlanarak ikinci yüzyıla geçilmekte olmasının törensel bir sonucudur. Gayet tabiidir ki; kitapta incelenen hususların büyük bir kısmının Cumhuriyet öncesinde Osmanlı Dönemine uzanan kökleri, öncülleri bulunmaktadır. Zamanın devamlılık gösteren bir süreç olduğu dikkate alındığında Cumhuriyetimizin ilk yüz yılından önceki zamanlarla, Osmanlı İmparatorluğu dönemi gelişmeleriyle birlikte okunmasının geleceğin daha isabetli planlanmasına önemli katkılar sağlayacağı unutulmamalıdır.

KonularEconomics

İÇİNDEKİLER VE KATKIDA BULUNANLARBİLGİ


E-ISBN978-605-07-1567-5
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi13.11.2023
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)
Tam Metin (PDF)

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.