Davranış Bilimleri (Ruh Bilim)

DOI :10.26650/AB/SS31.2022.130   
YazarÖzcan KöknelKurban ÖzuğurluGüler Aytar Bahadır

Tıp öğrencileri için hazırlanmış olan bu kitapta, insan davranışının sağlıklı ve hastalıklı yönlerini ruhbilim ve toplumsal ruhbilimin ortaya koyduğu çağdaş bilimsel görüşle anlatmaya çalıştık.
Hekimin uğraşı ve ilgi alanı, insanın ruhsal ve bedensel hastalıklarının sağaltımı ve bu hastalıklardan korunmasıdır. Bunu yaparken hekim, Hippocrates’in «önce zarar verme'» (primum nil nocere) ilkesi uyarınca insanlarla «hekimce» ilişki kurmada başarılı olmalıdır.
Kitapta tıp öğreniminin her aşamasında öğrencilerin karşılaşacakları insanlarla, öncelikle insan insana iletişim kurma çabasında başarılı olabilmeleri ve bütünüyle insanı kavramaları için, insan davranışının biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini gerektiği kadar kısa ve öz olarak sunmak için çaba gösterdik.
Bu nedenle, tıp öğrencilerine gerekli olan davranış bilimlerine ilişkin bilgileri aktarmayı amaçladık.
Bilindiği gibi ruhbilim ve toplumsal ruhbilim insan davranışını inceleyen öteki bilim dalları içinde ön sıralarda yer alır ve önemli yer tutar.
Anlattığımız tüm konular hekimin, araştırma, çalışma ve uygulamasında en çok karşılaştığı insan ilişkileriyle yakından ilgili sorunların çözümünde yol gösterici temel bilgileri aktaracak biçimde seçilmiş ve sıralanmıştır.
Sıralanan konular kitabı hazırlayanlar tarafından ayrı ayrı yazılmış, sonra bir araya getirilerek elden geldiğince amaç, anlatım, görüş ve dil birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Öncelikle, konuların anlatımında ve dilde birlik sağlanmasına özen gösterilmiştir.
Bilimsel sözcük ve terimler Türkçe anlam karşılıklarıyla kullanılmış; ilk kullanımlarında bunların yabancı dildeki karşılıkları verilmiştir. Yabancı sözcük ve terimlerin günlük konuşmada ve bilim dilinde kullanılan birden fazla karşılığı varsa yer yer bu karşılıkları kullanılmıştır. Örneğin, «psychology» «psychologies karşılığı kimi yerde ruhbilim kimi yerde psikoloji teriminin kullanıldığı görülecektir. Yazarlar yabancı terimlerin değişik Türkçe karşılıklarını kullanarak, bunların dilimize kazandırılmasında özel çaba göstermişlerdir.
Hekimlik mesleğinin başlangıcında bulunan değerli öğrencilerimize, insanın tutum ve davranışlarını tanıma, anlama ve değerlendirmelerinde yol gösterici on bilgiler aktarabildikse bizler bir görev yapmanın mutluluğunu duyacağız.

KonularPsychology

BİLGİ


ISBN975-404-089-3
E-ISBN978-605-07-1236-0
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.05.1989
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.