BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS10.2021.013.16   IUP :10.26650/B/SS10.2021.013.16    Tam Metin (PDF)

Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru, Faiz Oranı ve Risk İlişkisi

Burak GürişHüseyin İçen

Kredi temerrüt takası, bir yatırımcının kredi riskini başka bir yatırımcı ile takas etmesine imkân sağlayan finansal bir tür araç ya da sözleşme olarak tanımlanabilmektedir. CDS primleri özellikle kriz dönemlerinde firmaların ya da ülkelerin borç-alacak ilişkisinde kendilerini güvence altına almalarında kullanılan bir türev araç olarak da tanımlanabilmektedir. Ülkelerin kredi riskinin önemli göstergelerinden biri olan CDS özellikle 2008 küresel finansal krizden sonra önemi anlaşılmıştır. CDS primlerini etkileyen pek çok iktisadi değişken bulunmaktadır. Aynı zamanda CDS primlerinin yükselmesi ya da düşmesi de ülkedeki pek çok iktisadi değişkeni etkilemektedir. Dolayısıyla bu değişkenler arasındaki birbirini besleyen bir ilişki de olabilmekte veya birisi diğerinin sonucu / nedeni olabilmektedir. Ayrıca bu ilişkileri doğrusal bir yapı ile tanımlamak ve analiz etmek de mümkün olmamaktadır. Hatta çoğu zaman bu ilişkiler doğrusal olmayan bir yapı ile karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de döviz kuru ve faiz ilişkisi oldukça popüler bir konudur. Döviz kuru düzeyi ve faiz oranları da risk priminin etkisi altında şekillenmektedir. Dolasıyla bu değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin ve nedensellik ilişkilerinin bilinmesi ekonomi politikaları kararlarının alınmasında etkili olacaktır. Bu çalışmada da söz konusu değişkenler arasındaki doğrusal ve doğrusal olmayan nedensellik testleri ile analiz edilmektedir. Elde edilen bulgulara göre döviz kuru ve CDS arasında nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Ancak faiz oranı ve CDS arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.


DOI :10.26650/B/SS10.2021.013.16   IUP :10.26650/B/SS10.2021.013.16    Tam Metin (PDF)

The Relationship Between Exchange Rates, Interest Rates, and Risk in Turkey

Burak GürişHüseyin İçen

Following the 2008 global financial crisis, the CDS premium, which reflects the credit risk of countries, has been one of the important indicators. The CDS premium is a type of contract that allows the risk to be passed on to someone else and is a widely used instrument in derivative markets. CDS premium, which can be expressed as credit insurance, is very important for managing and controlling the credit risk of a country or company. Changes in CDS premiums have got direct and/or indirect effects on many indicators of the economy in fragile countries such as Turkey. CDS premium is also affected by the change in these variables. An increase in the risk premium is reflected in the exchange rates, and the interest rate must be increased in order to ensure the stability of the exchange rates. However, there may be cases where such relations are not seen as a direct one-way relationship with a direct transition mechanism.

The current account deficit is expected to be affected by the relationship between interest and exchange rates in the face of rising risks when foreign borrowing is used to finance this deficit. Increasing risks may affect the exchange rate. As a result of the increase in risk, it may become necessary to pay higher interest rates to lenders in order to continue to use borrowing in financing. Knowing the form and direction of the relationship between interest rates, exchange rates and CDS premiums is an important issue in terms of implementing appropriate policies and ensuring macro financial stability. In the literature, the relationships between these variables have been discussed with different methods for different time periods.

In this study, the relationship between interest rate, exchange rate and CDS premium in Turkish economy of Turkey, have been investigated using non-linear causality analysis unlike the majority of the applied studies.

The main method used to determine the direction of relationships between variables in time series analysis is the causality analysis put forward by Granger (1969) for the first time. The linear Granger causality test gives misleading results if the relationships between the series are not linear. In the linear Granger causality test, nonlinear relationships between the series cannot be modeled. In the study, the nonlinear Granger causality test developed by Diks and Panchenko (2006) will be used to examine the nonlinear causality relationship between the series. The null hypothesis in this test expresses the absence of non-linear Granger causality.

The non-linear causality test developed by Diks and Panchenko (2006) is a non-parametric test. This test is based on the residues of the vector autoregressive (VAR) model to eliminate possible linear dependence. A nonlinear finding obtained from residues will be used as the mainstay of the test. In this study, the presence of nonlinear relationship was investigated by using the test developed in the Brock, Dechert and Scheinkman (1987) (BDS) study.

In the BDS test results applied to the error terms of the models used in this context, it was determined that the relationships between the variables were not linear. According to the results of nonlinear causality, there was no causal relationship between exchange rate and CDS and interest rate and exchange rate variables, but mutual causality was obtained between interest rate and CDS.Referanslar

 • Abid, F., & Naifar, N. (2006). The Determinants of Credit Default Swap Rates: An Explanatory Study. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 9(01), 23-42. google scholar
 • Açcı, Y., Kayhan, S., & Bayat, T. (2018). The effect of credit default swap premiums on developing markets’ economies: The case of exchange rates. Theoretical and Applied Economics, 4(617), 235-252. google scholar
 • Aksoylu, E., & Görmüş, Ş. (2018). Gelişmekte Olan Ülkelerde Ülke Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları: Asimetrik Nedensellik Yöntemi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 15-33. google scholar
 • Başarır, Ç., & Keten, M. (2016). Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri ile Hisse Senetleri ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 369-380. google scholar
 • Brock, W., Dechert, W. D., & Scheinkman, J. (1987). A test for Independence Based on the Correlation Dimension, University of Wisconsin. Economics Working Paper SSRI-8702. google scholar
 • Çonkar, M. K., & Vergili, G. (2017). Kredi Temerrüt Swapları ile Döviz Kurları Arasındaki İlişki: Türkiye için Ampirik Bir Analiz. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(4), 59-66. google scholar
 • D^az, A., Groba, J., & Serrano, P. (2013). What Drives Corporate Default Risk Premia? Evidence from the CDS Market. Journal ofInternational Money and Finance, 37, 529-563. google scholar
 • Diks, C., & Panchenko, V. (2006). A New Statistic and Practical Guidelines for Nonparametric Granger Causality Testing. Journal ofEconomic Dynamics and Control, 30(9-10), 1647-1669. google scholar
 • Durmuş, H. (2018). Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi: Örtük Enflasyon Ve Açik Enflasyon Dönemleri Üzerine Bir Değerlendirme. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 181-201. google scholar
 • Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 251-276. google scholar
 • Gök, R., & Kara E. Testing for Causality among CDS, Interest, and Exchange Rates: New Evidence from the Granger Coherence Analysis. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(2), 427-445. google scholar
 • Granger, C. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Crossspectral Methods. Econometrica, 37, 424-438. google scholar
 • Jarrow, R. A. (2011). The economics of credit default swaps. Annu. Rev. Financ. Econ., 3(1), 235-257. google scholar
 • Kahyaoğlu, S. B. (2019). Long Term Relationship Between CDS and Currency Exchange Rates: The Turkish Case. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(41), 219-236. google scholar
 • Kandemir, T., Vurur, N. S., Gökgöz, H. Türkiye’nin CDS Primleri BİST 100, Döviz Kurları ve Tahvil Faizlerinin cDCC E-GARCH ile Modellenmesi. 24. Finans Sempozyumu, Sakarya. google scholar
 • Kargı, B. (2014). Credit Default Swap (CDS) Spreads: The Analysis of Time Series for the integration with the Interest Rates and the Growth in Turkish Economy. Montenegrin Journal ofEconomics, 10(1), 59-66. google scholar
 • Kucuksarac, D., & Duran, M. (2016). How Different are the Factors Affecting the Credit Ratings ofDeveloped and Emerging Countries? (No. 1609). Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey. google scholar
 • Özpınar, Ö., Özman, H., & Doru, O. (2018). Kredi temerrüt takası (CDS) ve kur-faiz ilişkisi: Türkiye örneği. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 2(4), 31-45. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.