BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.14   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.14    Tam Metin (PDF)

1994’ten Bugüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü

Yeliz Yıldız KökenekYaşar TınarHalil KaracanNilay Yazıcıoğluİpek EsenSevcan Hallaç

20. yüzyılın ikinci yarısında engellilik alanında hem kuramsal hem de uygulamalar bakımından pek çok değişim gerçekleşmiştir. Engellilik kavramında sosyal modelin doğuşuyla birlikte tıbbi modelin etkisi azalmış, engelli bireylerin toplumun dışında kalmamaları, ayrımcılık karşıtı yasaların çıkarılması, bağımsız yaşama koşullarının oluşturulması, toplumsal engellerin ortadan kaldırılması gibi konular yoğun bir biçimde tartışılmıştır. Engellilik alanında uluslararası düzeyde gerçekleşen bu dönüşümün etkileri Türkiye’de de görülmüştür. Engellilerin yasal hakları ve engelli hizmetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler yerele yüklediği sorumluluklar bakımından önem arz etmektedir. Günümüzde yerel yönetimler yalnızca fiziki mekân düzenlemesi, ulaşım gibi alanlarda değil özel ve mesleki eğitimler, istihdam ve toplumsal farkındalık gibi etkileri geniş alanlara ve kitlelere yayılabilen çalışmalarda da sorumluluk almaktadırlar. Bu çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğünün kuruluşu ve tarihsel gelişimi ile kurum bünyesinde verilen engelli hizmetleri açıklanmış, İstanbul sınırları içinde hizmet verilen bireylere ilişkin istatistikler paylaşılmıştır.


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.14   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.14    Tam Metin (PDF)

The Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Disabled People Since 1994

Yeliz Yıldız KökenekYaşar TınarHalil KaracanNilay Yazıcıoğluİpek EsenSevcan Hallaç

Since the mid-20th century, considerable theoretical and practical changes have occurred in disability studies. With the emergence of the social model of the concept of disability, the impact of the medical model decreased. There have been intense debates on inclusion of disabled people in society, introduction of antidiscrimination laws, creation of independent living conditions, and elimination of social barriers. Transformations in the treatment of the disabled internationally had effects in Turkey also. National and international regulations on disability services and the legal rights of persons with disabilities have charged local administrations with various responsibilities. Today, local administrations take responsibility not only for the arrangement of physical space and transportation, but also for such high impact issues as special education, vocational training, employment, and social awareness. This study provides an account of the establishment and development of The Directorate of Persons with Disabilities of the Istanbul Metropolitan Municipality, and presents the services it provides as well as statistics related to the benefits of these services to Istanbulites.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.