BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.19   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.19    Tam Metin (PDF)

Rumeli Bölgesi’nin Muhtelif Şehirlerindeki Engellilerin İstatistikleri ve Osmanlıların Engellilere Yaklaşımı

Huriye Emen

Engellilik, tarihin her döneminde devletlerin, yaşamın bir gerçeği olarak var olagelmiştir. Devletler, toplum içerisinde, dezavantajlı grup olarak kabul edilen engellilere yönelik bazı politikalar geliştirmiştir. Sosyal devletin gereği olarak Osmanlı Devleti’nin de hâkimiyeti altında yaşamlarını sürdürmekte olan söz konusu kesime karşı bazı ayrıcalıklar tanıdığı arşiv vesikalarından anlaşılmaktadır. Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de yer alan muhtelif şehirlerini örneklem olarak ele alıp, ilgili sahada engelli sınıfına dâhil edilmesi gerekenleri tespit etmek ve devletin ilgili sınıfa karşı tutumunu ortaya koymak için hazırlanmıştır. Araştırmanın istatistikleri tahrir defterlerinden, Osmanlı Devleti’nin engellilere yönelik tutumuyla alakalı veriler ise mühimme defterleri ile Ali Emiri ve İbnülemin tasniflerindeki bazı evraklardan temin edilmiştir. Çalışma ağırlıklı olarak 16. yüzyılla sınırlandırılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Engellimarîzma’lûla’mâsâhib-i fırâş
DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.19   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.19    Tam Metin (PDF)

Statistics of Persons With Disabilities in Various Cities of Rumelia and Ottoman Approaches Toward Disabled People

Huriye Emen

Disability has been a fact of life for all states and in all periods. States have developed a variety of policies for disabled people, often regarded as a disadvantaged group. Archival documents demonstrate that the Ottoman state offered certain privileges to its disabled subjects. Based on a sample collected from a number of cities in Ottoman Rumelia, this study attempts to identify those included in the disabled category and to explore the state’s attitude toward this group. Cadastral surveys have been used for statistical purposes, while the attitude of the Ottoman state towards the disabled has been described on the basis of data extracted from the Registers of Important Affairs and documents in the Ali Emiri and İbnülemin collections. This study was limited substantially to the 16th century.


Anahtar Kelimeler: Disablecrippledinvalidblindbedridden

Referanslar

 • Arşiv Belgeleri (Başkanlık Osmanlı Arşivi, BOA) google scholar
 • BOA, İbnülemin (İE), 2/176; 2/220; 3/254. google scholar
 • BOA, Ali Emiri (AE), 4/350; 64/6734; 79/5505. google scholar
 • BOA, Mühimme Defteri (MD), 2/1327; 4/24; 8/506; 15/1294; 19/285; 25/871; 37/2214; 37/2433; 41/243; 44/177. google scholar
 • BOA, Tahrir Defteri (TD), 50; 77; 309; 311; 385; 494; 498. google scholar
 • Resmi Gazete google scholar
 • Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (2019, 20 Şubat). Resmi Gazete (Sayı: 30692). Erişim Adresi: http//www.resmigazete.gov.tr/arsiv/30692.pdf google scholar
 • Araştırma Eserleri google scholar
 • Çağatay, Neşet. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Reayadan Alınan Vergi ve Resimler”. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi 32 (1947): 483-511. google scholar
 • Dilik, Sait. “Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi 43/1 (1988): 41-80. google scholar
 • Emecen, Feridun. “Bennâk”. Diyanet İslam Ansiklopedisi. V: 458. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992. google scholar
 • Günay, Ramazan - Görür, Halil İbrahim. “Osmanlı Devleti’nde Sağır, Dilsiz ve A’mâ Mektebi”. Tarih Araştırmaları Dergisi XXXII/53 (2013): 57-76. google scholar
 • İnalcık, Halil. “Çiftlik”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi. VIII: 313-314. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993. google scholar
 • İpşirli, Mehmet. “Enderun”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi. XI: 185-187. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995. google scholar
 • Kurnaz, Cemal. “Lüknet”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi. XXVII: 255: İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2003. google scholar
 • Özer, Salim. “İslam ve Diğer Medeniyetlerin Engelliye Bakışı”. Bilimname XXVIII/1 (2005): 61-63. google scholar
 • Özcan, Abdülkadir. “Dilsiz”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi. IX: 304-305. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1994. google scholar
 • Sunar, Mehmet Mert. “Ulufe”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi. XLII: 124-126. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2013. google scholar
 • Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük. Erişim: 25 Haziran 2019 www.sozluk.gov.tr google scholar
 • Türkoğlu, İrfan. “Sosyal Devlet Bağlamında Türkiye’de Sosyal Yardım ve Sosyal Güvenlik”. Akademik İncelemeler Dergisi 8/3 (2013): 275-305. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.