Eski Viyana Tıb Talimi ve Onun Adli Sultan Mahmud Zamanında İstanbula Yayılması

DOI :10.26650/AB/AA8.2022.075   
YazarPhil Carl Süssheim

Münih Üniversite Profesörlerinden müsteşrik Dr. K. Süssheim, Dr. F. Nafiz Uzluk un tavassutile enstitümüzün vasıtai neşri olan Türk Tıb Tarihi Arkivine (Eski Viyana tıb talimi ve onun Adlî Sultan Mahmud zamanında Istanbula yayılması) diye bir seri makale yolladı. Bunlar arkivin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 inci numaralarında neşrolundu. Sona da profesörün Dr. F. N. Uzluk tarafından yazılan tercemei hali de katılarak makalelerin ayrı baskılarından ibaret olan bu eser XVIII inci asır sonlarında garpten edilen istifadelerle XIX uncu asır bidayetinde asrileşen Türk Tıb Tarihi bakımından çok istifadeli olduğu kadar bir müsteşrikin hiçbir Türk tarafından tashih edilmeyen Türkçe ifadesi cihetinden de haizi dikkattir. Bunları uzun emekle yazan profesöre ve Arkivde neşrine delâlet eden ve profesörün tercemei halini yazan Dr. F. N. Uzluk a Tıb Tarihi Enstitüsü şükranlarını sunar.

Dr. A. Süheyl Ünver
Tıb Tarihi Enstitüsü Direktörü

KonularHistory & Philosophy of Science

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0922-3
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.06.1937
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.