Gazatecinin Etik Kimliği

DOI :10.26650/AB/SS07.2023.277   
YazarMurat Özgen

Kitle iletişim araçlarının en önemli öğelerinden bin olan gazeteciler ve onların mesleki tutumlarını yönlendiren basın ahlak ilkeleri, özellikle günümüzde, medyanın toplumsal yaşam üzerindeki etkilerinin çok geniş ölçüde artmasına bağlı olarak, giderek daha yoğun bir biçimde tartışılmaya başlanmıştır. Toplumsal yaşamı böylesine derinden etkileyen araçlarda çalışan, haber aktaran ve toplumu yönlendiren kişilerin etik açıdan çözümlemelerinin yapılması, olabildiğince geniş bakış açısı ve kavrayış gerektiren bir çalışmayı zorunlu kılmıştır.
Kitabımın, ilende benzer konular üzerinde çalışacaklara bir basamak ve çıkış noktası oluşturmasının yanı sıra ciddi ve güvenilir bir başvuru kaynağı olarak kullanılması amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleşmesi ise, benim için bir övünç ve gurur kaynağı olacaktır.

KonularCommunication

BİLGİ


ISBN975-404-644-1
E-ISBN978-605-07-1434-0
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi05.07.2002
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.