Günümüzde Yönetim

Temel Kavramlar ve Yeni Görüşler
DOI :10.26650/AB/SS10.2022.087   
YazarBesim Baykal

Bu kitapta daha ziyade sınai kuruluşlar göz önünde bulundurularak, bir iş yerinin genel olarak yönetimi ile ilgili ana konulara yer verilmiştir. Bir kuruluşun yönetiminde yararlanılan ilke ve işlemler, fazla ayrıntılara kaçılmaksızın açıklanmıştır.
Yönetim kavramı, doğuşu ve gelişmesi gibi klasik konulara, ancak «giriş» mahiyetinde değinilmiştir, esas itibariyle yönetimle ilgili temel kavramlar ve yeni görüşler üzerinde durulmuştur. Örneğin; motivasyon kavramına özellikle ağırlık verilmeğe çalışılmıştır.
Kitabın son iki bölümü yönetim işindeki çeşitli tutum ve tarzlara ve değişen koşullar karşısında yarının yöneticilerine ayrılmıştır.
Kitabın hazırlanmasındaki amaç, süratle gelişmekte olan bu alanda, gerek halen görevli bulunan kişilere, gerekse yarın sorumluluk almak üzere hazırlanan ya da yetiştirilen gençlere mümkün mertebe yardımcı olabilmektir. Yönetim alanının kapsamına girdiği halde birçok konulara kitapta yer verilmemiş olduğu dikkati çekebilir. Bu nedenle şu hususu hemen belirtmek yerinde olur ki, bu kitap ne bir referans kitabı, ne yönetim ile ilgili her konunun işlenmiş olduğu bir eserdir. Kitabın amacı bir iş yerinin başarılı bir tarzda yönetilebilmesinde olumlu rolüne inandığımız modern yönetim kavramına dair bazı temel bilgiler verebilmektir.

KonularEconomics

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0939-1
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi20.02.1974
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.