BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.21   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.21    Tam Metin (PDF)

Bilgi Teknolojilerinin Etkileri ve Uçuş Personelinin Problemli İnternet Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

Nesteren Gazioğlu

Bilişim teknolojileri internetin icadından günümüze kadar geçen süre zarfında çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Günümüzde bilişim sektörü ile havacılık sektörünün ortak odağında insan ve insan faktörü yer almaktadır. Teknolojik cihazların havacılık sektöründe kullanılması hava yollarının işleyişini ve operasyonlarını da doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu bölümde bilişim teknolojilerinin uçuş personeli üzerindeki olası etkileri farklı açılardan ele alınmıştır. İlk olarak bilişim teknolojilerinin uçuş emniyeti açısından kullanımına ilişkin kuralları ve etkileri paylaşılmıştır. Taşınabilir elektronik cihazların uçuş sırasında ve kabinde kullanımına yönelik yıllar içerisinde alınan kararlar incelendikten sonra, bilişim teknolojilerinin sorunlu kullanımından kaynaklanan kullanıcı bazlı riskler ele alınmıştır. Ayrıca internet bağımlılığının tanımı ve uçuş sırasında cihaz kullanımının rapor edildiği çeşitli olaylar incelenmiştir. Daha sonra uçuş sürecinde insan faktörünü derinlemesine incelemek adına, bilişim teknolojileri ve sanal dünyadaki kullanıcı profili üzerinde durularak bilgi teknolojileri sistem yaklaşımı açısından ele alınmıştır. Son olarak havacılık endüstrisine ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.21   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.21    Tam Metin (PDF)

A Review of the Effects of Information Technology and the Problematic Use of The Internet by Flight Personnel

Nesteren Gazioğlu

Information technologies have developed very rapidly since the invention of the internet. Today, the human factor is the common focus of the information and aviation sectors. Using technological devices in both the aviation and information technology sectors may directly or indirectly affect the flight process and its outcome. In this chapter, the possible effects of information technologies on flight personnel are discussed in relation to several aspects. First, rules and effects of the use of information technologies in terms of flight safety are shared. After examining the decisions taken over the years regarding the use of mobile electronic devices during the flight and in the cabin, the risks arising from the problematic use of information technologies are discussed. The definition of internet addiction and various incidents in relation to problematic device use during flights are also reported. Then, to understand the human factor, the chapter focuses on information technologies and the user profile in the virtual world. Information technologies are also discussed from the viewpoint of the systems approach. Lastly, suggestions are presented to the aviation industry and researchers.Referanslar

 • ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) (2016). FAA Statement on Samsung Galaxy Note 7 Devices. (24.11.2021 tarihinde https://www.faa.gov/newsroom/faa-statement-samsung-galaxy-note-7-devices-0 adresinden alınmıştır.) google scholar
 • ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) (2013). Portable Electronics Frequently Asked Questions. U.S. Department of Transportation, Federal Aviation. (24.11.2021 tarihinde https://www.faa.gov/about/initiatives/ ped/faq/ adresinden alınmıştır.) google scholar
 • ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) (2017). Use of Portable Electronic Devices Aboard Aircraft. U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration. (24.11.2021 tarihinde http://code7700.com/ pdfs/ac/ac_91.21-1d_use_of_portable_electronic_devices.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) (2019a). 1997-2019 Update to FAA Historical Chronology: Civil Aviation and the Federal Government, 1926-1996 (Washington, DC: Federal Aviation Administration, 1998). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration. (24.11.2021 tarihinde https://www.faa.gov/ about/history/media/1996-2019_chronology.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • ABD Ulusal Havacılık Dairesi. (2019b). Northwest Airlines Flight 188. U.S. Department of Transportation, Federal Aviation. (24.11.2021 tarihinde https://www.faa.gov/data_research/accident_incident/2009-10-23/ adresinden alınmıştır.) google scholar
 • ABD Ulusal Taşımacılık Emniyet Kurumu. (2009). Loss of Control on Approach Colgan Air, Inc. Operating as Continental Connection Flight 3407 Bombardier DHC-8-400, N200WQ Clarence Center, New York. National Transportation Safety Board. (24.11.2021 tarihinde https://reports.aviation-safety. net/2009/20090212-0_DH8D_N200WQ.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • ABD Ulusal Taşımacılık Emniyet Kurumu. (2010). NTSB Says Northwest Pilots’ Distraction led to Overflight of Minneapolis, Notes ATC Shortcomings; Issues Recommendations on ATC Procedures. National Transportation Safety Board. (24.11.2021 tarihinde https://www.ntsb.gov/news/press-releases/Pages/NTSB_ Says_Northwest_Pilots_ Distraction_led_to_Overflight_of_Minneapolis_Notes_ATC_Shortcomings;_ Issues_Recommendations_on.aspx adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Airport. (2017). THY’den sosyal medya yasağı!. Airport Haber. (24.11.2021 tarihinde https://www.airporthaber. com/thy-haberleri/thyden-ucucu-ekiplere-yeni-yasak.html adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Airport. (2020). Hava Yolu Şirketleri bu iddiaları araştırıyor! (24.11.2021 tarihinde https://www.airporthaber. com/havacilik-haberleri/hava-yolu-sirketleri-bu-iddialari-arastiriyor.html adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Akbulut, Y. ve Günüç, S. (2012). Perceived social support and Facebook use among adolescents. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (IJCBPL), 2(1), 30-41. google scholar
 • Aksoy, E. (2006). Uçuş Emniyetinin Sağlanmasında İnsan Unsuru ve Bu Süreçte Mesleki Eğitimin Önemine İlişkin Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. google scholar
 • Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA). (2014). Portable Electronic Devices (PEDs) (24.11.2021 tarihinde https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/ToR%20RMT.0637%20&%20RMT.0061%20(25.063). pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Avustralya Ulaşım Emniyet Bürosu. (2010). Incorrect aircraft configuration, VH-VWW Singapore Changi International Airport. Australian Transport Safety Bureau (24.11.2021 tarihinde https://www.atsb.gov.au/ media/3599204/ao2010035.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Batıgün, A. D. ve Hasta, D. (2010). İnternet bağımlılığı: Yalnızlık ve kişilerarası ilişki tarzları açısından bir değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(3), 213-219. google scholar
 • Beard, K. W. ve Wolf, E. M. (2001). Modification in the Proposed Diagnostic Criteria for Internet Addiction. CyberPsychology & Behavior, 4(3), 377-383. https://doi.org/10.1089/109493101300210286 google scholar
 • Block J. J. (2008). Issues for DSM-V: Internet Addiction. American Psychiatric Association Journal of Psychiatry, (165) 306-307. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.07101556. google scholar
 • Boekaerts, M. ve Niemivirta, M. (2000). Self-regulated learning: Finding a balance between learning goals and ego-protective goals. Handbook of selfregulation içinde (417-450). Academic Press. google scholar
 • Bragazzi, N.L. ve Del Puente, G. (2014). A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychology Research and Behavior Management, (7), 155-160. https://doi.org/10.2147/PRBM.S41386 google scholar
 • Bronfenbrenner, U. (1992). Ecological systems theory. Jessica Kingsley Publishers. google scholar
 • Chen, Y. ve Persson, A. (2002). Internet Use Among Young And Older Adults: Relation To Psychological Well-Being. Educational Gerontology, 28(9), 731-744. https://doi.org/10.1080/03601270290099921 google scholar
 • Costa, R. M., Patrâo, I. ve Machado, M. (2019). Problematic internet use and feelings of loneliness. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 23(2), 160-162. https://doi.org/10.1080/13651501.2018.1539180 google scholar
 • Cotten, S. R., Anderson, W. A. ve McCullough, B. M. (2013). Impact of internet use on loneliness and contact with others among older adults: cross-sectional analysis. Journal of Medical Internet Research, 15(2), e39. https://doi.org/10.2196/jmir.2306 google scholar
 • Cummings, J. N., Butler, B. ve Kraut, R. (2002). The quality of online social relationships. Communications of the ACM, 45(7), 103-108. https://doi.org/10.1145/514236.514242 google scholar
 • Dackis, C. A. ve Gold, M. S. (1983). Opiate addiction and depression—cause or effect?. Drug and Alcohol Dependence. google scholar
 • Donohoe, M. (2007). Internet usage, self-regulatory skills, and personality traits. Yayınlanmamış doktora tezi, Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvania. google scholar
 • Durham, J. (2018). Depression and Anxiety in Pilots: A Qualitative Study of SSRI Usage in US Aviation and Evaluation of FAA Standards and Practices Compared to ICAO States. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Oklahoma Üniversitesi. google scholar
 • European Association for Aviation Psychology (EAAP). (2021). EAAP Conferences. (24.11.2021 tarihinde https://www.eaap.net/conferences.html adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Fillmore, H. A. (2015). The effect of daily internet usage on a short attention span and academic performance. Yayınlanmamış doktora tezi, Hochschule Mitweida University of Applied Sciences. google scholar
 • Gazioğlu, N. (2020). Orta yetişkinlikte internet kullanımının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul. google scholar
 • Gemius (2020). COVID-19 Salgınının Mart Kampanyalarına Etkisi. (24.11.2021 tarihinde http://www.gemius. com.tr/974/covid-19-salgininin-mart-kampanyalarinaetkisi.html adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Goldberg, I. (1996). Internet addiction disorder.Psycom.net. (24.11.2021 tarihinde https://www.psycom.net/ iadcriteri.html adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Hamburger, Y. A. ve Ben-Artzi, E. (2000). The relationship between extraversion and neuroticism and the different uses of the Internet. Computers in Human Behavior, 16(4), 441-449. google scholar
 • Haymon, S. W. (1994). The relationship of work addiction and depression, anxiety, and anger in college males. Yayımlanmamış Doktora Tezi. The Florida State University. google scholar
 • Hogeboom, D. L., McDermott, R. J., Perrin, K. M., Osman, H. ve Bell-Ellison, B. A. (2010). Internet use and social networking among middle aged and older adults. Educational Gerontology, 36(2), 93-111. https:// doi.org/10.1080/03601270903058507 google scholar
 • Holland Cook, C. C. (1997). Alcohol and aviation. Addiction, 92(5), 539-555. google scholar
 • Hoşgör, H., Koç Tütüncü, S., Gündüz Hoşgör, D. ve Tandoğan, Ö. (2017). Üniversite öğrencileri arasında sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu yaygınlığının farklı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Academic Value Studies. 3(17), 213-223. google scholar
 • Johnson, G. M. ve Puplampu, K. P. (2008). Internet use during childhood and the ecological techno-subsystem. Canadian Journal of Learning and Technology, 34(1), 1-9. google scholar
 • Jones, S. G. (1997). The Internet and its social landscape. Virtual culture: Identity and Communication in Cybersociety, 1, 7-36. google scholar
 • Kennedy, C. H. ve Kay, G. G. (Eds.). (2017). Aeromedical psychology. CRC Press. google scholar
 • Kies, S. C. (2018). Social media impact on attention span. Journal of Management & Engineering Integration, 11(1), 20-27. google scholar
 • Köroğlu, E. (2014). DSM-5 Tanı Odaklı Klinik Psikiyatri (2. Baskı). Hekimler Yayın Birliği. google scholar
 • Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T. ve Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American Psychologist, 53(9), 1017-1031. https://doi.org/10.1037/0003-066x.53.9.1017 google scholar
 • Ludlow, L. H. ve Howard, E. (1990). The family map: A graphical representation of family systems theory. Educational and Psychological Measurement, 50(2), 245-254. google scholar
 • Moody, E. J. (2001). Internet use and its relationship to loneliness. CyberPsychology & Behavior, 4(3), 393-401. https://doi.org/10.1089/109493101300210303 google scholar
 • Mueser, K. T. ve Gingerich, S. (2006). The complete family guide to schizophrenia: Helping your loved one get the most out of life. Guilford Press. google scholar
 • Nabi, R. L., Prestin, A. ve So, J. (2013). Facebook friends with (health) benefits? Exploring social network site use and perceptions of social support, stress, and well-being. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(10), 721-727. google scholar
 • Naseri, L., Mohamadi, J., Sayehmiri, K. ve Azizpoor, Y. (2015). Perceived social support, self-esteem, and internet addiction among students of Al-Zahra University, Tehran, Iran. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 9(3). google scholar
 • Nie, N. H., Hillygus, D. S. ve Erbring, L. (2002). Internet use, interpersonal relations, and sociability. The Internet in Everyday Life, 215-243. doi:10.1002/9780470774298 google scholar
 • Niemz, K., Griffiths, M. ve Banyard, P. (2005). Prevalence of pathological Internet use among university students and correlations with self-esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and disinhibition. Cyberpsychology & Behavior, 8(6), 562- 570. https://doi.org/10.1089/cpb.2005.8.562 google scholar
 • Opalinski, L. (2001). Older adults and the digital divide: Assessing results of a web-based survey. Journal of Technology in Human Services, 18(3-4), 203-221. https://doi.org/10.1300/J017v18n03_13 google scholar
 • Öztürk, O. (1985) Psikanaliz ve Psikoterapi. Ankara: Sevinç. google scholar
 • Pak, R., McLaughlin, A. C. ve Bass, B. (2014). A multi-level analysis of the effects of age and gender stereotypes on trust in anthropomorphic technology by younger and older adults. Ergonomics, 57(9), 1277-1289. https:// doi.org/10. 1080/00140139.2014.928750 google scholar
 • Poppe, H. (2010). S02-03-Internet addiction and comorbidities. European Psychiatry, 25(S1), 1-1. https://doi. org/10.1016/S0924-9338(10)70055-9 google scholar
 • Porges, C. R. (2017). Substance abuse in aviation: Clinical and practical implications. Aeromedical psychology içinde (107-123). CRC Press. google scholar
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6. google scholar
 • Prensky, M. (2009). H. sapiens digital: From digital immigrants and digital natives to digital wisdom. Innovate: Journal of Online Education, 5(3). google scholar
 • Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R. ve Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848. https://doi.org/10.1016/j. chb.2013.02.014 google scholar
 • Sar, A. H. ve Işıklar, A. (2012). Adaptation of problem mobile phone use scale to Turkish. Journal of Human Sciences, 9(2), 264-275. google scholar
 • Satir, V. (1988). The new peoplemaking. Science & Behavior Books. google scholar
 • Schröder, J., Berger, T., Meyer, B., Lutz, W, Hautzinger, M., Spath, C., Eichenberg C., Klein J. P. ve Moritz, S. (2017). Attitudes towards internet interventions among psychotherapists and individuals with mild to moderate depression symptoms. Cognitive Therapy and Research, 41(5), 745-756. google scholar
 • Shapira, N. A., Lessig, M. C., Goldsmith, T. D., Szabo, S. T., Lazoritz, M., Gold, M. S. ve Stein, D. J. (2003). Problematic internet use: Proposed classification and diagnostic criteria. Depression and Anxiety, 17(4), 207-216. https://doi.org/ 10.1002/da.10094 google scholar
 • Shaw, L. H. ve Gant, L. M. (2004). In defense of the Internet: The relationship between Internet communication and depression, loneliness, self-esteem, and perceived social support. European Journal of Marketing, 54(7). google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (2018). Faaliyet Raporu 2018. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. (24.11.2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/kurumsal/faaliyet /2018. pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (2019). Faaliyet Raporu 2019. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. (24.11.2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/kurumsal/faaliyet /2019. pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (2020). Faaliyet Raporu 2020. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. (24.11.2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/kurumsal/faaliyet /2020. pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (2011). Emniyet Yönetimi El Kitabı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları. (24.11.2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/ kurumsal/yayinlar /Emniyet_Yonetimi_El_Kitabi.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (2014). Taşınabilir Elektronik Cihazlar. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. (24.11.2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/documents/ sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/genelgeler/TEC_Tasinabilir_elektronik_cihazlar.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Skybrary (2019). Aircraft Fire Risk from Battery-powered Items Carried on Aircraft. (24.11.2021 tarihinde https://skybrary.aero/index.php/Aircraft_Fire_Risk_from_Battery-powered_Items_ Carried_on_Aircraft adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Standage, T. (1998). The Victorian Internet: The remarkable story of the telegraph and the nineteenth century’s online pioneers. London: Phoenix. google scholar
 • Stojakovic, M. (2011). Depression and internet addiction: correlation and treatment approaches. European Psychiatry, 26(S2), 2195-2195. https://doi.org/10. 1016/S0924-9338(11)73898-6 google scholar
 • Swickert, R. J., Hittner, J. B., Harris, J. L. ve Herring, J. A. (2002). Relationships among Internet use, personality, and social support. Computers in Human Behavior, 18(4), 437-451. google scholar
 • Şakiroğlu, M. (2019). The effect of self control and emotion regulation difficulties on the problematic smart phone use of young people. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(2), 301308. https://doi.org/ 10.31704/ijocis.2019.013 google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2017). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2017. Türkiye İstatistik Kurumu. (24.11.2021 tarihinde https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)- Kullanim-Arastirmasi-2017-24862 adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2020). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020. Türkiye İstatistik Kurumu. (24.11.2021 tarihinde https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p= Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)- Kullanim-Arastirmasi-2020-33679 adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Twist, J. (2004). Blogger grounded by her airline. (12 Aralık 2020 tarihinde http://news.bbc.co.uk/2/hi/ technology/3955913.stm adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Uçuş Emniyeti Kurumu (2013). Crackdown on Distraction. (24.11.2021 tarihinde https://flightsafety.org/asw-article/crackdown-on-distraction/ adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Van Dijk, J. A. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. Poetics, 34(4-5), 221-235. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2006.05.004 google scholar
 • Wang, T., Yeh, R. K. J., Yen, D. C. ve Sandoya, M. G. (2016). Antecedents of emotional attachment of social media users. The Service Industries Journal, 36(9-10), 438-451. google scholar
 • We are Social (2019). Digital in 2019 Global Digital Overview. (24.11.2021 tarihinde https://wearesocial.com/ digital-2019-global adresinden alınmıştır.) google scholar
 • We are Social (2020). Digital in 2020 Global Digital Overview. (24.11.2021 tarihinde https://wearesocial.com/ digital-2020 adresinden alınmıştır.) google scholar
 • We are Social (2021). Digital in 2021 Global Digital Overview. (24.11.2021 tarihinde https://wearesocial.com/ digital-2021 adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Wentzel, I. ve Deaton, J. E. (2018). Portable electronic devices on the flight deck. International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace, 5(3), 5. google scholar
 • Werfelman, L. (2008). Antidepressants in aviation. Flight Safety Foundation: AeroSafety World, 24-27. google scholar
 • Whittaker, J. (2002). The Internet: The basics. Routledge. google scholar
 • Winolo, L. ve Sukandar, R. (2019). Cabin Crew and Social Media: Negotiating Employees’ Emotional Labor and Corporate Image of Citilink Indonesia. American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 3(3),174-186. google scholar
 • Yan, J. (2011). Social media in branding: Fulfilling a need. Journal of Brand Management, 18(9), 688-696. google scholar
 • Yıldırım, S. ve Kişioğlu, A. N. (2018). Teknolojinin Getirdiği Yeni Hastalıklar: Nomofobi, Netlessfobi, FoMO. google scholar
 • Medical Journal of Suleyman Demirel University, 25(4), 473-480. https://doi.org10.17343/sdutfd.380640 google scholar
 • Young, K. S. (1996). Psychology of Computer Use: XL. Addictive Use of the Internet: A Case That Breaks the Stereotype. Psychological Reports, 79(3), 899-902. doi:10.2466/pr0.1996.79.3.899 google scholar
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & Behavior, 1(3), 237-244. https://doi.org/10.1089/cpb.1998.1.237. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.