BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.09   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.09    Tam Metin (PDF)

Kokpit Ortamına Bilişsel Perspektiften Bir Bakış: Eşzamanlı Görev Yürütme, Prospektif Bellek (İleri Yönelimli Bellek) ve Durum Farkındalığı

Deniz Atalay AtaZehra Nur KurtoğluSevtap Cinan

Günümüzde meydana gelen birçok uçak kazasının temel sebeplerinden biri insan faktörüdür ve son derece deneyimli pilotlar dahi ciddi sonuçları olan hatalar yapabilmektedir. Kazalara insanın nasıl bir etken haline geldiğinin anlaşılması için, kokpit görevlerinin gerektirdiği bilişsel işlevlerin irdelenmesi ve kokpit içerisinde pilotların ne çeşit bilişsel zafiyetler içine düştüklerinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu amaçla mevcut bölümde kokpit ortamında pilotlar için son derece kritik öneme sahip birkaç bilişsel faktörün sınırlı kapsamlı bir çerçevede ele alınması hedeflenmiştir. Pilotlar, düzenli kokpit faaliyetlerini yürüttükleri rutin faaliyet akışı içerisindeyken, öngörülemeyen çeşitli aksaklıklarla karşılaştıklarında, zaman baskısıyla kaybettikleri, hatta ileride kaybedebilecekleri zamanı kazanmak için sıklıkla eş zamanlı görev yürütme mecburiyetinde kalırlar. Rutin faaliyet akışının öngörülebilirliğinin bozulması ve ağırlıklı olarak kontrollü süreçlere dayalı yürütülen çoklu görevlerin artması büyük oranda bilişsel yük gerektirir. Bu nedenle okuyacağınız bölümde ilk olarak, kokpit ortamında eş zamanlı görev yürütme esnasında karşılaşılan bilişsel zorluklara değinilmiştir. Ardından rutin faaliyet akışının genellikle çeşitli olaylarla kesintiye uğradığı dinamik kokpit ortamında, yapılmasına niyetlenilmiş fakat öngörülemeyen ya da beklenmeyen sebeplerden ötürü yerine getirilememiş bir görevin, zamanı ve yeri geldiğinde, tekrar hatırlanmasını sağlayan prospektif bellek (ileri yönelimli bellek) ele alınmıştır. Uçuş boyunca etkin kullanıldığı takdirde büyük oranda başarısızlığın önüne geçilmesini sağlayan prospektif belleğe yardımcı etkenlere ve prospektif belleği zayıflatan unsurlara örnek olgular üzerinden bakılıp tartışılmıştır. Son olarak, kokpit performansını etkileyen temel bilişsel faktörlerden biri olan durum farkındalığına (kritik çevresel unsurları doğru anda algılama, yorumlama ve öngörüde bulunarak hareket etme becerisine) odaklanılmıştır. Bölüm, havacılık psikolojisi araştırmacılarına ve havacılık sektörüne öneriler sunularak son bulmuştur.


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.09   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.09    Tam Metin (PDF)

An Overview of Cognitive Factors in Cockpit: Multitasking, Prospective Memory, and Situation Awareness

Deniz Atalay AtaZehra Nur KurtoğluSevtap Cinan

When the consequences of human-related errors, some of which have been known to be made by highly experienced pilots, are considered, it is apparent that there is a need for a deeper understanding of the cognitive weaknesses that pilots are subjected to when performing cockpit tasks. In this chapter, a selective overview of cognitive factors that are critical for flight crew task performance was provided. We first addressed the cognitive difficulties encountered in cockpit multitasking situations. Multitasking is a fundamental part of cockpit activities as pilots tend to handle multiple tasks concurrently to save time or to compensate for the time lost when dealing with unforeseen issues and setbacks. Next, we considered the role of prospective memory (the ability to plan, suspend and remember to execute intended actions at the appropriate circumstances or time) in a dynamic cockpit environment. Prospective memory is important because routine flow of regular cockpit activities is often interrupted by a variety of events and some tasks or certain aspects of a task have to be postponed and executed at a later time. We then focused on situation awareness (the ability to perceive, comprehend and use task-relevant information in the environment for mental projections) as one of the key factors that influence cockpit performance. The chapter was ended with recommendations for future research and practice in aviation psychology.Referanslar

 • Anderson, F. T., McDaniel, M. A. ve Einstein, G. O. (2017). Remembering to remember: An examination of the cognitive processes underlying prospective memory. Byrne, J. H. (Ed.), Learning and Memory: A comprehensive reference içinde (451-463). Oxford, UK: Elsevier. google scholar
 • Bozdemir, M. ve Cinan, S. (2021) Age-related Differences in Intentional Forgetting of Prospective Memory, The International Journal ofAging and Human Development, 92, 350-363. DOI: 10.1177/0091415019900165 google scholar
 • Çak, S. (2011). Effects of working memory, atention, and expertise on pilots’ situation awareness. Yayınlanmamış Doktora Tezi, the Middle East Technical University, Ankara. google scholar
 • de Oliveire, R.F., Raab, M., Hegele, M. ve Schorer J. (2017). Task integration facilitates multitasking. Frontiers in Psychology, 8: 398. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00398 google scholar
 • Dismukes R.K. (2010) Remembrance of Things Future: Prospective Memory in Laboratory, Workplace, and Everyday Settings. Reviews of Human Factors and Ergonomics, 6(1),79-122. DOI:10.1518/15572341 0X12849346788705 google scholar
 • Dismukes, R.K. (2007). Prospective memory in aviation and everyday settings. Kliegel, MA.; McDaniel, GO.; Einstein, Eds.), Prospective Memory: Cognitive, Neuroscience, Developmental, and Applied Perspectives içinde. Mahwah, NJ: Erlbaum google scholar
 • Dodhia, R. D. ve Dismukes, R. K. (2009). Interruptions create prospective memory tasks. Applied Cognitive Psychology, 23, 73-89. google scholar
 • Durso, F. T. ve Gronlund, S. D. (1999). Situation awareness. F. T. Durso, R. Nickerson, R. Schvaneveldt, S. Dumais, S. Lindsay, & M. Chi (Eds.), The handbook of applied Cognition içinde (283-314). NY: Wiley. google scholar
 • Endsley, M. R. (1988). Design and evaluation for situation awareness enhancement. Proceedings of the Human Factors Society annual meeting,. Los Angeles, CA: SAGE Publications Sage CA google scholar
 • Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 37(1): 32-64. google scholar
 • Endsley, M. R. (2000). Theoretical underpinnings of situation awareness: A critical review. Endsley, M. R. & Garland, D. J. (Eds.), Situation Awareness Analysis and Measurement içinde(3-32). Mahwah, NJ: Erlbaum Associates. google scholar
 • Ericsson, K. A. ve Lehmann, A. C. (1996). Expert and exceptional performance: Evidence of maximal adaptation to task constraints. AnnualReview of Psychology, 47, 273-305. DOI: 10.1146/annurev.psych.47.1.273 google scholar
 • Fischer, R. ve Plessow, F. (2015). Efficient multitasking: parallel versus serial processing of multiple tasks. Frontiers in psychology, 6, 1366. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01366 google scholar
 • Flach, J. M. (1995). Situation awareness: Proceed with caution. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics, 37 (1), 149-157. DOI: 10.1518/001872095779049480 google scholar
 • Hanczakowski, M., Beaman, C. P. ve Jones, D. M. (2018). Learning through clamor: The allocation and perception of study time in noise. Journal ofExperimental Psychology: General, 147(7), 1005. google scholar
 • Hazeltine, E. ve Ruthruff, E. (2006). Modality pairing effects and the response selection bottleneck. Psychological Research, 70, 504-513. DOI:10.1007/s00426-005-0017-3 google scholar
 • İmren, M. ve Tekman H. G. (2019). The Relationship Between Media Multitasking, Working Memory And Sustained Attention. Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, 20 (37), 1075-1100. google scholar
 • Kao, S. ve Lin, W.J. (2010). Situational Awareness. Focus, RSAF safety Magazine, 65 (10), 2-9. google scholar
 • Kliegel, M., McDaniel, M.A. ve Einstein, G.O. (2000). Plan formation, retention, and execution in prospective memory: A new approach and age-related effects. Memory & Cognition, 28(6), 1041-1049. google scholar
 • Koch, I., Poljac, E., Müller, H. ve Kiesel, A. (2018). Cognitive structure, flexibility, and plasticity in human multitasking - An integrative review of dual-task and task-switching research. Psychological Bulletin, 144, 557-583. google scholar
 • Loukopoulos L. D., Dismukes, R. K. ve Barshi I. (2009). The Multitasking Myth: Handling Complexity in Real-World Operations (Ashgate Studies in Human Factors for Flight Operations). Surrey, England: Ashgate Publishing Limited. google scholar
 • Maquestiaux, F., Ruthruff, E., Defer, A. ve Ibrahime, S. (2018). Dual-task automatization: The key role of sensory-motor modality compatibility. Attention, Perception, & Psychophysics, 80, 752-772. DOI: 10.3758/ s13414-017-1469-4. google scholar
 • Martins, A. P. G. (2016). A Review of Important Cognitive Conncepts in Aviation. Aviation, 20(2), 65-84. google scholar
 • Mayer, R.E. (1983). Thinking, problem solving, cognition. New York: Freeman. google scholar
 • McDaniel M. A. ve Einstein G. O. (2007). Prospective Memory. California: Sage Publication, Inc. google scholar
 • Nijboer, M., Taatgen, N.A., Brands, A., Borst, J.P. ve van Rijn, H. (2013). Decision Making in Concurrent Multitasking: Do People Adapt to Task Interference? PLoS ONE 8(11): e79583. DOI:10.1371/journal. pone.0079583 google scholar
 • O’Brien, K. S. ve O’Hare, D. (2007). Situational awareness ability and cognitive skills training in a complex real-world task. Ergonomics, 50(7), 1064-1091. google scholar
 • Rosen, L. D., Lim, A. F., Carrier, L. M. ve Cheever, N. A. (2011). An empirical examination of the educational impact of text message-induced task switching in the classroom: Educational implications and strategies to enhance learning. Psicolog^a Educativa, 17(2), 163-177. google scholar
 • Sarter, N. B. ve Woods, D. D. (1991). Situation awareness: A critical but ill-defined phenomenon. The International Journal ofAviation Psychology, 1(1), 45-57. google scholar
 • Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 26 (1-2), 113-125. google scholar
 • Schraw, G. ve Sperling-Dennison, R. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-470. google scholar
 • Schumacher, E. H., Seymour, T. L., Glass, J. M., Fencsik, D. E., Lauber, E. J., Kieras, D. E. ve Meyer, D. E. (2001). Virtually perfect time sharing in dual-task performance: Uncorking the central cognitive bottleneck. Psychological science, 12(2), 101-108. DOI: 10.1111/1467-9280.00318 google scholar
 • Shiffrin R.M. ve Schneider, W. (1977). Controlled and automatic human information processing: II. Perceptual learning, automatic attending, and a general theory. Psychological Review, 84, 127-190. google scholar
 • Strobach, T. (2020). The dual-task practice advantage: Empirical evidence and cognitive mechanisms. Psychonomic Bulletin & Review, 27, 3-14. DOI: 10.3758/s13423-019-01619-4 google scholar
 • Uttl, B. (2011). Transparent meta-analysis: Does aging spare prospective memory with focal vs. non-focal cues? PLoS One, 6(2):e16618. DOI: 10.1371/journal.pone.0016618 google scholar
 • Wickens, C. D. (2008a). Multiple resources and mental workload. Human Factors, 50(3), 449-455. DOI: 10.1518/001872008X288394 google scholar
 • Wickens, C. D. (2008b). Situation awareness: Review of Mica Endsley’s 1995 articles on situation awareness theory and measurement. Human Factors, 50(3), 397-403. google scholar
 • Wijekumar, K. ve Meidinger, P. (2005). Interrupted cognition in an undergraduate programming course. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 42(1). DOI:10.1002/ meet.14504201168 google scholar
 • Yu, C.S., Wang, E.M., Li, W.C. ve Braithwaite, G. (2014). Pilots’ visual scan patterns and situation awareness in flight operations. Aviation Space Environmental Medicine, 85(7), 708-714. DOI: 10.3357/asem.3847.2014. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.