BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.03   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.03    Tam Metin (PDF)

Pilotaj Eğitimi Veren Eğitim Kurumları ve Pilot Seçimi

Cem Güney ÖzverenNil Selenay Erden

Küresel salgına değin, teknolojik gelişmelere paralel olarak ve evrensel boyutta büyümeye devam eden sivil havacılık sektörünün gelişiminin seyri ülkemizde de paralel bir seyir göstermiş, bu gelişim de hem ülkemizde, hem de dünyada nitelikli pilotlara duyulan ihtiyacı önemli ölçüde arttırmıştır. Sivil havayollarının arttırdıkları uçak ve sefer sayıları ile öğrenci pilot adaylarının yetiştirilmesi ülkemiz gençleri açısından yeni kariyer fırsatları yaratmıştır. Bu bölümün amacı, söz konusu kariyer fırsatından yararlanmak isteyen pilot adaylarını bekleyen sürece ilişkin net bir çerçeve çizmektir. Bu doğrultuda öncelikle uçuş okulları ve bu okulların sağladığı lisans türlerinden, ayrıca verilen uçuş eğitimlerinin içeriğinden bahsedilecektir. Hem pilotaj eğitimi veren üniversiteler hem özel uçuş okullarının uygulamalarından verilen örnekler ile pilot adaylarının sahip olduğu seçeneklere ilişkin verilen genel bilgilerden sonra, sivil hava yolları tarafından izlenen seçim süreçlerinde dikkat edilen kriterler sunulacaktır. Ekip Kaynak Yönetim becerilerinin mülakat süreçlerinde nasıl ölçüldüğüne ilişkin verilen örneklerin, pilot adaylarının seçim sürecini anlamlandırmasına yardımcı olacağı düşünülmüştür. Pilot adaylarının seçiminde ön plana çıkan yetenekler ve bu yetenekleri ölçmek için kullanılan testler hakkında sunulan bilgilerin yanı sıra, bir diğer seçim kriteri olan uçuş motivasyonuna da değinilmesiyle pilot adaylarının seçim sürecinin bütününe yönelik büyük resim sunulmuştur. Uçuş okullarının uyması gereken standartlar ve uçuş başarısını etkileyen faktörlerin özetlenmesiyle birlikte, hem araştırmacılara hem havacılık sektörüne sunulan önerilerin alan yazına katkı sunulması amaçlanmıştır. 


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.03   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.03    Tam Metin (PDF)

Flight Schools and Student Pilot Selection

Cem Güney ÖzverenNil Selenay Erden

The civil aviation industry had been in constant growth in line with technological advancements until the covid pandemic crisis. This worldwide growth of the civil aviation industry revealed itself in Turkey, in a form of a growing need in the a number of flight operators. The increase in the number of planes and flights led to new career opportunities for pilot candidates in Turkey. This chapter aims to frame a clear understanding for young individuals who would like to start their careers as flight operators. In this respect, the chapter covers topics about flight schools, types of flight licenses, and content of flight training. Flight schools can be privately owned, or the flight training can be provided by the government and/or private universities. As such, pilot candidates have multiple opportunities, and this chapter highlights all possible choices a student can consider to start pilot training. Pilot selection criteria are also presented so that readers of this chapter may well understand the nature of the selection process applied by airlines. Specifically, crew resources management (CRM) skills are discussed in a way to show how that social skill set, considered as the core of behavioral pilot training, is measured in selection processes. In addition to outstanding competencies and specialized tests for the measurement of those competencies, flight motivation is also included in the chapter so that readers can have a full view of the selection process. Summing up the standards that must be followed by flight schools and factors that impact flight success, the chapter concludes with suggestions for both future research and the aviation industry. Referanslar

 • Aircraft Accident Report (t.y.) Pan American World Airways, KLM, Royal Dutch Airlines, Tenerife Canary Islands. Air Line Pilots Association Engineering and Air Safety, Washington, D.C. google scholar
 • Aktaş, H. (2011). Sivil havacılık işletmelerinde beşerî faktörler perspektifinden uçuş ekibi kaynak yönetimi: Sivil havacılık işletmeleri pilotlarının kişilik yapıları ile uçuş ekibi kaynak yönetimi tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. google scholar
 • Allen, J. P. (2008). The attachment system in adolescence. J. Cassidy & P. R. Shaver (Ed.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications içinde(2.baskı) (419-435). New York, NY: Guilford Press. google scholar
 • ATP Flight School (t.y.) Join ATP Flight School. (24.06.2021 tarihinde https://atpflightschool.com/ adresinden alınmıştır). google scholar
 • Atılım Üniversitesi (2021). Hafif hava Aracı Pilot Lisansı. (16.07.2021 tarihinde https://www.atilim.edu.tr/tr/ ucus-okulu-mudurlugu/page/4086/lapla-hafif-hava-araci-pilot-lisansi adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Aviation Interviews (t.y.). (09.09.2020 tarihinde https://www.aviationinterviews.com/pilot-interview-questions-and-answers-study-guide.html adresinden alınmıştır.) google scholar
 • BAA Training Aviation Academy (2021). (04.09.2021 tarihinde https://www.baatraining.com adresinden alınmıştır). google scholar
 • Bjerke, E. ve Healy, M. (2010). Predicting student persistence: Pre-entry attributes that lead to success in a collegiate flight program. The Collegiate Aviation Review International, 28(1). google scholar
 • Brand, C. (1987). The importance of general intelligence. S. Modgil ve C. Modgil (Ed.). Arthur Jensen: Consensus and Controversy içinde. New York: Falmer Press. google scholar
 • Broach, D., Schroeder, D. ve Gildea, K. (2019). Best Practices in Pilot Selection (No. DOT/FAA/AM-19/6). google scholar
 • CAE Oxford Aviation Academy (2021). (03.08.2021 tarihinde https://www.cae.com/civil-aviation/become-a-pilot adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Caligan Jr, R. J. (2012). Time to solo as a predictor of performance in civilian flight training. The International Journal of Aviation Psychology, 22(1), 30-40. google scholar
 • Canivez, G. L. ve Watkins, M. W. (2010). Exploratory and higher-order factor analyses of the Wechsler Adult Intelligence Scale-(WAIS-IV) adolescent subsample. School Psychology Quarterly, 25(4), 223. google scholar
 • Carretta, T. R. ve Ree, M. J. (2000). Pilot selection methods. United States Air Force Research Laboratory, Interim Report for the Period January 1999 to July 2000. google scholar
 • Caponecchia, C., Zheng, W. Y. ve Regan, M. A. (2018). Selecting trainee pilots: Predictive validity of the WOMBAT situational awareness pilot selection test. Applied Ergonomics, 73, 100-107. google scholar
 • Cooper, G. E., White, M. D. ve Lauber, J. K. (1980). Resource management on the flightdeck: Proceedings of a NASA/Industry workshop (NASA CP-2120). Moffett Field, CA: NASA-Ames Research Center. google scholar
 • Damos, D. L. (1996). Pilot selection batteries: shortcomings and perspectives. The International Journal of Aviation Psychology, 6 (2), 199-209. google scholar
 • Damos, D. L. (2003). Pilot selection systems help predict performance. Flight Safety Digest, 22(2), 1-12. google scholar
 • Davis, W. D., Fedor, D. B., Parsons, C. K. ve Herold, D. M. (2000). The development of self-efficacy during aviation training. Journal of Organizational Behavior, 21(8), 857-871. google scholar
 • Douglas, Dan. (2000). Assessing Languages for Specific Purposes. Cambridge University Press. google scholar
 • Duke, A. P. (1996). Better candidates fly fewer training hours: another time testing pays off. International Journal of Selection and Assessment, 4(3), 115-121. google scholar
 • Dusenbury, M. ve Bjerke, E. (2013). Predictive power of english testing: Training international flight students. Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 23(1), 13-22. google scholar
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi (2018). (02.09.2021 tarihinde https://www.eskisehir.edu.tr/akademik/ fakulteler/325/pilotaj-bolumu/kabul-kayit-kosullari adresinden alınmıştır). google scholar
 • Fanjoy, R. O., Young, J. P. ve Suckow, M. W. (2018). The experience factor: A regional airline view of pilot candidate qualifications. The Collegiate Aviation Review International, 24(1), 67-72. google scholar
 • Flypgs Kariyer (2019). Flypgs Kariyer. (24.06.2021 tarihinde https://cdnp.flypgs.com/files/kariyer/pegasus_ yetistirilmek_uzere_pilot_adayi_progr _sikca_sorulan_sorular.pdf adresinden alınmıştır). google scholar
 • Frederick-Recascino, C. M. ve Hall, S. (2003). Pilot motivation and performance: theoretical and emprical relations. The International Journal of Aviation Psychology, 13(4), 401-414. google scholar
 • Global Aviation S.A. (2021) Become A Pilot. (23.06.2021 tarihinde https://www.globalaviationsa.com adresinden alınmıştır). google scholar
 • Griffin, G.R. ve Koonce, J. M. (1996). Review of psychomotor skills in pilot selection research of the U.S. military services. The International Journal of Aviation Psychology, 6(2), 125-147. google scholar
 • Haber TS. (2019). Pilot Olmak İçin Hangi Özelliklere Sahip Olmalıyız? (27 Haziran 2021 tarihinde https://www. haberts.com/egitim-haberleri/pilot-olmak-icin-hangi-ozelliklere-sahip-olmaliyiz-h179719.html sitesinden alınmıştır). google scholar
 • Habertürk (30.06.2021 tarihinde https://www.haberturk.com/ekonomi/airport/haber/679687-turkiyeyi-ucuran-okullar adresinden alınmıştır). google scholar
 • Hoermann, H. J. ve Goerke, P. (2014). Assessment of social competence for pilot selection. The International Journal of Aviation Psychology, 24(1), 6-28. google scholar
 • Hörmann, H. J. (1999). Development of selection methods for civil aviation student pilots. Part I: Comparison of aptitude testscores between China and Germany. Psychological Science China, 22(1), 26-29. google scholar
 • HTA Healt and Training Academy (2021). (04.07.2020 tarihinde https://www.htaegitimdanismanlik.com sitesinden alınmıştır). google scholar
 • International Civil Aviation Organization [ICAO] (2009). Manual for the ATN using IPS Standards and Protocols (Doc 9896), 1st ed. (unedited), DOC 9896-AN/469. (20 Eylül 2021 tarihinde https://www.icao.int/Meetings/ AMC/MA/CNS_ATN_TF5/ATNTF05WP14APX.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Independent (2020). Pilotluk Kariyerine Genel Bakış. (01.06.2021 tarihinde https://www.indyturk.com/ node/249846/t%C3%BCrkiyeden-sesler/pilotluk-kariyerine-genel-bak%C4%B1%C5%9F adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Karaağaoğlu, N. (2015). Sivil havacılık alanındaki sektör beklentileri ve istihdam taleplerinin akademik programların oluşturulmasında etkisi: YÖK-SHGM Sivil Havacılık Eğitim Komisyonu çalışmaları. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Kılıç, B. (2021). Self-Medication Among Ab Initio Pilots. Aerospace Medicine and Human Performance, 92(3), 167-171. google scholar
 • Kılıç, B. ve Üçler, C. (2019). Stress among ab-initio pilots: A model of contributing factors by AHP. Journal of Air Transport Management, 80, 101706. google scholar
 • L3 Commercial Aviation (2021). L3Harris Airline Academy. (27.06.2021 tarihinde https://www. l3commercialaviation.com/uk/airline-academy/ adresinden alınmıştır). google scholar
 • Lee, R. L., Fanjoy, R.O. ve Dillman B.G. (2005). The effects of safety information on aeronautical decision-making. Journal of Air Transportation, 10(3), 3-16. google scholar
 • McLean, G. M., Lambeth, S. ve Mavin, T. (2016). The use of simulation in ab initio pilot training. The International Journal of Aviation Psychology, 26(1-2), 36-45. google scholar
 • Levin, E., Mendonca Mr, F. C., Keller, J. ve Teo, A. (2019). Fatigue in collegiate aviation. International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace, 6(4), 14. google scholar
 • Lynch, J. K. ve Porcellato, A. M. (2020). The Case for an Aviation English Screening Tool for US Flight Schools. The Especialist, 41(4). google scholar
 • Martinussen, M. (2014). Commentary on the Article by Hoermann and Goerke: Do Pilots Need Social Competence?. The International Journal of Aviation Psychology, 24(1), 32-35. google scholar
 • ÖSYM (2021). YKS kılavuzu. (01.09.2021 tarihinde https://www.osym.gov.tr/TR,20844/2021.html sitesinden alınmıştır). google scholar
 • Praxis (2021). 4 Yıllık Pilotaj Lisans Eğitimi. (28.06.2021 tarihinde http://praxis.aero/index.php/egitim/pilotaj/4-yillik-pilotaj-lisans-programi adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Pettitt, M. A. ve Dunlap, J. H. (1994). Training pilots or educating captains? A framework for collegiate ab initio programs. Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 5(1), 8. google scholar
 • Pizzi, L. T., Goldfarb, N. I. ve Nash, D. B. (2001). Promoting a culture of safety. Making Health Care Safer: A Critical Analysis of Patient Safety Practices, 43, 447-52. google scholar
 • Reason, J. T. (1997). Managing the risks of organizational accidents (Vol. 6). Aldershot, UK: Ashgate. google scholar
 • SHY-1 (2006). Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği, 2006. Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2006, Resmi Gazete Sayısı: 26190. google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Web Sitesi (2021a) (04.09.2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-isletmeleri/2067-yetkili-havacilik-egitim-kuruluslari adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Web Sitesi (2021b) (03.09.2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-isletmeleri/2067-yetkili-havacilik-egitim-kuruluslari adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (2017). (21.09.2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/ files/mevzuat/sektorel/talimatlar/2017/SHT-FCL.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Web Sitesi (SHGM). (2021c). Havayolu Nakliye Pilotu Lisans (ATPL) İşlemleri. (28.06.2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/tr/pilot/2099-d-havayolu-nakliye-pilotu-lisans-atpl-islemleri adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Web Sitesi (SHGM). (2021d). Hususi Pilot Lisans İşlemleri. (16.07.2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/tr/pilot/2097-b-hususi-pilot-lisans-ppl-islemleri adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Web Sitesi (SHGM). (2021e). Ticari Pilot Lisans (CPL) İşlemleri. (16.07.2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/tr/pilot/2098-ticari-pilot-lisans-cpl-islemleri adresinden alınmıştır. google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Web Sitesi (SHGM). (2021f). Hususi Pilot Lisans İşlemleri. (11.07.2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/tr/pilot/2097-b-hususi-pilot-lisans-ppl-islemleri adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Web Sitesi (2021g) (08.08.2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-isletmeleri/2067-yetkili-havacilik-egitim-kuruluslari adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Web Sitesi (2021h) (06.03.2022 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-isletmeleri/2198-yetkili-havacilik-egitim-kuruluslari adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü WEB Sitesi. (11 Ağustos 2021 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/tr/s/1879pilot-lisansi-almak-icin-ucus-okullarina-basvuracak-ogrenci-adaylarina-yonelik-duyuru, adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü WEB Sitesi. (7 Eylül 2020 tarihinde http://web.shgm.gov.tr/tr/s/1879pilot-lisansi-almak-icin-ucus-okullarina-basvuracak-ogrenci-adaylarina-yonelik-duyuru, adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Springer, G. J. (2011). Springer, G. J. (2011). A study of job motivation, satisfaction, and performance among bank employees. Journal of Global Business Issues, 5(1), 29-42.50 google scholar
 • Turkish Airlines Careers (2019). Turkish Airlines Kariyer (28.06.2021 tarihinde https://careers.turkishairlines. com/acik-pozisyonlar/yetistirilmek-uzere-ii-pilot-aday-adaylarinin-dikkatine/d90f3dce-cc42-48e7-9eb4-3e37a75c7375 adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Uçuş Okulu (2020). (07.09.2020 tarihinde https://ucusokulu.org/saglik-sartlari/ adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Uslu, M. E. (2018). Türkiye’de pilotaj ve hava trafik kontrol alanında eğitim veren üniversitelerin İngilizce ders içeriklerinin ICAO dil yeterlilik kriterlerine göre incelenmesi. Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, 3(1), 42-54. google scholar
 • Wang, H., Su, Y., Shang, S., Pei, M., Wang, X. ve Jin, F. (2018). Working memory: A criterion of potential practicality for pilot candidate selection. The International Journal of Aerospace Psychology, 28(3-4), 64-75. google scholar
 • Wetmore, M. J., Lu, C. T. ve Bos, P. (2008). Modeling the balance between standardization and innovation in a flight school. Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 17(3), 7. google scholar
 • Wiener, E. L.., Kanki, B. G. ve Helmreich, R. L. (1993). Cockpit Resource Management, Academic Press, USA. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.