BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.08   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.08    Tam Metin (PDF)

Pilotlarda Bellek Araştırmaları

Ezgi YıldızFerhat AyyıldızAslı Beyhan Acarİlknur Özalp TüretgenGöklem TekdemirPınar ÜnsalSimge Şişman Bal

Bilgileri kodlama, depolama ve geri getirme kapasitesi olarak tanımlanan bellek, pilotların uçuş performanslarını etkileyen temel faktörlerden biridir. Pilotların bellek süreçleri, rutin bir uçuş esnasında, örneğin uçağı kaldırırken ve indirirken, hava trafik kontrolöründen komut alırken ve bu komutları doğru zamanda yerine getirirken, sürekli aktif haldedir. Rutin bir uçuş sürecinin yanı sıra, acil veya beklenmedik bir durum halinde pilotların gerçekleştirilmesi gereken aksiyonları hatırlaması, olumsuz sonuçların önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Pilotların bellek performanslarının, yaş ve tecrübe gibi bireysel faktörler kadar çevresel faktörlerle de ilişkili olduğu araştırmacılar tarafından kanıtlanmıştır. Ayrıca, araştırmalar bellek testlerinde daha iyi performans göstermenin durum farkındalığı, eğitim başarısı ve uçuş performansı ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Ancak, pilotlar ile yapılan bellek araştırmalarını ve bu araştırmalardan çıkarılabilecek sonuçları derleyen ve havacılık endüstrisinin bu araştırmalardan nasıl yararlanabileceği tartışan bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Alan yazındaki bu boşluğu doldurmak amacıyla, bu bölümde pilotların kısa ve uzun süreli bellek, çalışma belleği ve ayrıca ileriye dönük/ prospektif bellek becerilerine odaklanan araştırmalar gözden geçirilerek kısaca özetlenmiş, bu çalışmalardan ulaşılabilecek sonuçlar tartışılmıştır. Ayrıca, araştırmalarda ve pilot seçim süreçlerinde kullanılan bellek görevleri incelenerek okuyucuya tanıtılmıştır. Son olarak, gelecek araştırmalar için öneriler sunularak havacılık sektörünün bu araştırmalardan elde edilen bilgileri pilot seçim süreçlerine nasıl dâhil edebilecekleri, pilotların bellek performansını etkileyen faktörleri nasıl kontrol altına alabilecekleri tartışılmış ve bu doğrultuda tasarlanabilecek müdahale ve destek programlarından bahsedilmiştir.


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.08   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.08    Tam Metin (PDF)

Memory Research on Pilots

Ezgi YıldızFerhat AyyıldızAslı Beyhan Acarİlknur Özalp TüretgenGöklem TekdemirPınar ÜnsalSimge Şişman Bal

Memory, the ability to store, maintain, and retrieve information, is an essential factor in pilot performance in the cockpit. A routine flight requires pilots' memory activation during take-off and landing, taking commands from the air traffic controller, and executing the correct action at the right time. Likewise, pilots need to remember and retrieve accurate information in case of an emergency or unexpected situation to avoid negative consequences and aviation disasters. It is well established that the memory performance of pilots is related to their expertise, their age, and environmental factors. Also, there is rich literature linking pilots' advanced memory functions with their flight performance, situation awareness, and training success. However, the differences and similarities of previous studies and how the aviation industry may benefit from them have not been discussed before. Hence, this chapter aims to review research studies focusing on pilots' short- and long-term memory, working memory, and also prospective memory skills. We will briefly summarize the research studies and provide assumptions that can be inferred from the studies. Furthermore, the memory tasks used in research and pilot selection settings will be discussed. Finally, we will provide suggestions for future research and how the aviation industry can implement this information to the pilot selection procedures, minimize environmental factors deteriorating memory performance, and design intervention and support programs accordingly.Referanslar

 • Arıkan, Z. O., Ertemir, D. ve Keskinkilic, C. (2018). A norm study of a neuropsychological test battery for evaluating cognitive functions in commercial airline pilots. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31(4), 375-388. google scholar
 • Atkinson, R. C. ve Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes. Psychology of Learning and Motivation içinde (Vol. 2, 89-195). New York: Academic Press. google scholar
 • Atkinson, R. C. ve Shiffrin, R. M. (1971). The control of short-term memory. Scientific american, 225(2), 82-91. google scholar
 • Ayçiçeği-Dinn, A. ve Dinn, W. M. (2012). Rey Complex Figure Test Profile of Turkish Adults. Archives of Neuropsychiatry, 49, 145-151. google scholar
 • Baddeley, A. (1992). Working memory. Science, 255(5044), 556-559. google scholar
 • Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4(11), 417-423. google scholar
 • Baddeley, A. (2001). The concept of episodic memory. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 356(1413), 1345-1350. google scholar
 • Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology, 63, 1-29. google scholar
 • Brady, T. F., Konkle, T., Alvarez, G. A. ve Oliva, A. (2008). Visual long-term memory has a massive storage capacity for object details. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(38), 14325-14329. google scholar
 • Cak, S., Say, B. ve Misirlisoy, M. (2020). Effects of working memory, attention, and expertise on pilots’ situation awareness. Cognition, Technology & Work, 22(1), 85-94. google scholar
 • Carreta, T. R., King, R. E., Ree, M. J., Teachout, M. S. ve Barto, E. (2016). Compilation of cognitive and personality norms for military aviators. Aerospace Medicine and Human Performance, 87(9), 764-771. google scholar
 • Carretta, T. R., Teachout, M. S., Ree, M. J., Barto, E. L., King, R. E. ve Michaels, C. F. (2014). Consistency of the relations of cognitive ability and personality traits to pilot training performance. The International Journal of Aviation Psychology, 24(4), 247-264. google scholar
 • Cass, E. M. (2011). Can situation awareness be predicted?: Investigating relationships between CogScreen-AE and pilot situation awareness. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Carleton University. google scholar
 • Causse, M., Dehais, F. ve Pastor, J. (2010). Flight experience and executive functions predict flight simulator performance in general aviation pilots. In Proceeding of the 4th International Conference on Research in Air Transportation-ICRAT 2010. google scholar
 • Causse, M., Dehais, F., Arexis, M. ve Pastor, J. (2011). Cognitive aging and flight performances in general aviation pilots. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 18(5), 544-561. google scholar
 • Cheng, H., Sun, G., Li, M., Yin, M. ve Chen, H. (2019). Neuron loss and dysfunctionality in hippocampus explain aircraft noise induced working memory impairment: a resting-state fMRI study on military pilots. Bioscience Trends, 13(5), 430-440. google scholar
 • Conway, A. R., Cowan, N., Bunting, M. F., Therriault, D. J. ve Minkoff, S. R. (2002). A latent variable analysis of working memory capacity, short-term memory capacity, processing speed, and general fluid intelligence. Intelligence, 30(2), 163-183. google scholar
 • Conway, M. A. (2009). Episodic memories. Neuropsychologia, 47(11), 2305-2313. google scholar
 • Corsi, P. (1972). Memory and the medial temporal region of the brain. Yayınlanmamış Doktora Tezi, McGill University, Montreal, QB. google scholar
 • Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. Behavioral and Brain Sciences, 24(1), 87-114. google scholar
 • Cowan, N. (2008). What are the differences between long-term, short-term, and working memory?. Progress in Brain Research, 169, 323-338. google scholar
 • Daneman, M. ve Carpenter, P. A. (1980). Individual differences in working memory and reading. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 19(4), 450-466. google scholar
 • Dattel, A. R., Babin, A. K., Teodorovic, S., Brooks, J., Pruksaritanon, S., & Shetty, P. (2019). How Personality, Intelligence, and Working Memory Predict Situation Awareness and Flight Performance. 20th International Symposium on Aviation Psychology, 397-402. https://corescholar.libraries.wright.edu/isap_2019/67 google scholar
 • Dobbs, A. R., ve Reeves, M. B. (1996). Prospective memory: More than memory. Prospective memory: Theory and applications, 199-225. google scholar
 • Doğan, M., Tüfekçioğlu, A. Ü. ve Nurhan, E. R. (2013). Normal Gelişim Gösteren ve İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Müdahalenin Bilişsel Performanstaki Rolü: Çalışma Belleği ve Kısa Süreli Bellek. International Journal of Early Childhood Special Education, 5(2), 70-97. google scholar
 • Durso, F. T. ve Gronlund, S. D. (1999). Situation awareness. Handbook of Applied Cognition, 283-314. Ontario: John Wiley & Sons Ltd. google scholar
 • Einstein, G. O. ve McDaniel, M. A. (1990). Normal aging and prospective memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 16(4), 717-726. google scholar
 • Ellis, J. (1996). Prospective memory or the realization of delayed intentions: A conceptual framework for research. Prospective memory: Theory and applications, 1-22. google scholar
 • Endsley, M. R. (1995). Measurement of situation awareness in dynamic systems. Human Factors, 37(1), 65-84. google scholar
 • Endsley, M. R. ve Bolstad, C. A. (1994). Individual differences in pilot situation awareness. The International Journal of Aviation Psychology, 4(3), 241-264. google scholar
 • Ericsson, K. A. ve Kintsch, W. (1995). Long-term working memory. Psychological Review, 102(2), 211-245. google scholar
 • Goeters, K. M., Maschke, P. ve EiBfeldt, H. (2004). Ability requirements in core aviation professions: Job analysis of airline pilots and air traffic controllers. Aviation Psychology: Practice and Research, 99-119. google scholar
 • Goldstein, E. B. (2011). Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research, and Everyday Experience (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning. google scholar
 • Hambrick, D. Z., Oswald, F. L., Darowski, E. S., Rench, T. A. ve Brou, R. (2010). Predictors of multitasking performance in a synthetic work paradigm. Applied Cognitive Psychology, 24(8), 1149-1167. google scholar
 • Hardy, D. J. ve Parasuraman, R. (1997). Cognition and flight performance in older pilots. Journal of Experimental Psychology: Applied, 3(4), 313-348. google scholar
 • Harris, D. (2016). Human performance on the flight deck. London: CRC Press. google scholar
 • International Air Transportation Association [IATA] (2019). Pilot Aptitude Testing. Guidance Material and Best Practices. (31.08 2021 tarihinde https://www.iata.org/contentassets/19f9168ecf584fc7b4af8d6d1e35c769/ pilot-aptitude-testing-guide.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Jodlowski, M. T. ve Doane, S. M. (2003). Event Reasoning as a Function of Working Memory Capacity and Long Term Working Memory Skill. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 25, 628-633. google scholar
 • Kane, M. J. ve Engle, R. W. (2003). Working-memory capacity and the control of attention: the contributions of goal neglect, response competition, and task set to Stroop interference. Journal of Experimental Psychology: General, 132(1), 47-70. google scholar
 • King, R. E., Carretta, T. R., Retzlaff, P., Barto, E., Ree, M. J. ve Teachout, M. S. (2013). Standard cognitive psychological tests predict military pilot training outcomes. Aviation Psychology and Applied Human Factors, 3(1), 28-38. google scholar
 • Li, G., Baker, S. P., Grabowski, J. G. ve Rebok, G. W. (2001). Factors associated with pilot error in aviation crashes. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 72(1), 52-58. google scholar
 • Lindseth, P. D., Lindseth, G. N., Petros, T. V., Jensen, W. C. ve Caspers, J. (2013). Effects of hydration on cognitive function of pilots. Military Medicine, 178(7), 792-798. google scholar
 • Loft, S. (2014). Applying psychological science to examine prospective memory in simulated air traffic control. Current Directions in Psychological Science, 23(5), 326-331. google scholar
 • Loukopoulos, L. D., Dismukes, R. K. ve Barshi, I. (2001, March). Cockpit interruptions and distractions: A line observation study. Proceedings of the 11th International Symposium on Aviation Psychology (pp. 1-6). Ohio State University Press Columbus, OH. google scholar
 • Martinussen, M. (1996). Psychological measures as predictors of pilot performance: A meta-analysis. The International Journal of Aviation Psychology, 6(1), 1-20. google scholar
 • Maschke, P., Oubaid, V. ve Pecena, Y. (2011). How do astronaut candidate profiles differ from airline pilot profiles? Results from the 2008/2009 ESA astronaut selection. Aviation Psychology and Applied Human Factors, 1(1), 38-44. google scholar
 • McDaniel, M. A., & Einstein, G. O. (2007). Prospective Memory: A New Research Enterprise. In Prospective memory: An overview and synthesis of an emerging field (pp. 1-11). London: SAGE Publications. google scholar
 • McLean, J. F. ve Hitch, G. J. (1999). Working memory impairments in children with specific arithmetic learning difficulties. Journal ofExperimental Child Psychology, 74(3), 240-260. google scholar
 • Meyers, J. E. ve Meyers, K. R. (1995). Rey complex figure test under four different administration procedures. The Clinical Neuropsychologist, 9(1), 63-67. google scholar
 • Miller, G. A. (1956). The magic number seven plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63, 91-97. google scholar
 • Morrow, D. G., Leirer, V. O. ve Altieri, P. A. (1992). Aging, expertise, and narrative processing. Psychology and Aging, 7(3), 376-388. google scholar
 • Morrow, D. G., Miller, L. M. S., Ridolfo, H. E., Magnor, C., Fischer, U. M., Kokayeff, N. K. ve Stine-Morrow, E. A. (2008). Expertise and age differences in pilot decision making. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 16(1), 33-55. google scholar
 • Morrow, D., Leirer, V., Altiteri, P. ve Fitzsimmons, C. (1994). When expertise reduces age differences in performance. Psychology and Aging, 9(1), 134-148. google scholar
 • National Center for O*NET Development (2021). 53-2011.00 - Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers. O*NET OnLine. (05.10.2021 tarihinde https://www.onetonline.org/link/summary/53-2011.00 adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Nowinski, J. L., Holbrook, J. B. ve Dismukes, R. K. (2003). Human memory and cockpit operations: An ASRS study. Proceedings of the 12th International Symposium on Aviation psychology (888-893). April 14-17, 2003, Dayton, OH. google scholar
 • O’Hagan, A. D., Issartel, J., McGinley, E. ve Warrington, G. (2018). A pilot study exploring the effects of sleep deprivation on analogue measures of pilot competencies. Aerospace Medicine and Human Performance, 89(7), 609-615. google scholar
 • O’Hare, D. (1997). Cognitive ability determinants of elite pilot performance. Human Factors, 39(4), 540-552. google scholar
 • Öktem, Ö. (2015). Nöropsikolojik Değerlendirme. A. E. Öge ve B. Baykan (Ed.), Nöroloji (2. Baskı) içinde (s. 174-180). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. google scholar
 • Park, D. C., Smith, A. D., Lautenschlager, G., Earles, J. L., Frieske, D., Zwahr, M. ve Gaines, C. L. (1996). Mediators of long-term memory performance across the life span. Psychology and Aging, 11(4), 621-637. google scholar
 • Piccardi, L., Iaria, G., Ricci, M., Bianchini, F., Zompanti, L. ve Guariglia, C. (2008). Walking in the Corsi test: Which type of memory do you need?. Neuroscience Letters, 432(2), 127-131. google scholar
 • Powell, D. H., Kaplan, E. F., Whitla, D., Wentraub, S., Catlin, R. ve Funkenstein, H. H. (1993). MicroCog. The Assessment of Cognitive Functions. Psychological Corp., San Antonio, TX. google scholar
 • Santrock, J. W. (2020). A Topical Approach to Life-Span Development (10th ed.). New York: McGraw-Hill Education. google scholar
 • Schacter, D. L. (1987). Implicit memory: History and current status. Journal of experimental psychology: learning, memory, and cognition, 13(3), 501-518. google scholar
 • Shah, P. ve Miyake, A. (1996). The separability of working memory resources for spatial thinking and language processing: An individual differences approach. Journal of Experimental Psychology: General, 125(1), 4-27. google scholar
 • Shepard, R. N. (1967). Recognition memory for words, sentences, and pictures. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 6(1), 156-163. google scholar
 • Florine Simon, Anke Brock, Mickael Causse. Designing a virtual cognitive assistant for pilots: a user-centered approach. ICCAS - International Conference on Cognitive Aircraft Systems, Mar 2020, Toulouse, France. hal-02962426 google scholar
 • SkyTest (2021). SkyTest® Preparation Software for IP-BQ (Basic Qualification). (15.08 2021 tarihinde https:// www.skytest.com/IP-BQ-Eurowings-Basic- Qualification.htm adresinden alınmıştır. google scholar
 • Sohn, Y. W. ve Doane, S. M. (2004). Memory processes of flight situation awareness: Interactive roles of working memory capacity, long-term working memory, and expertise. Human Factors, 46(3), 461-475. google scholar
 • Solso, R. L., Maclin, O. H., ve Maclin, M. K. (2014). Cognitive Psychology: Pearson New International Edition (8th ed.). Essex, England: Pearson Education Inc. google scholar
 • Standing, L. (1973). Learning 10000 pictures. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 25(2), 207222. google scholar
 • Sternberg, S. (1966). High-speed scanning in human memory. Science, 153(3736), 652-654. google scholar
 • Stokes, A. F. ve Raby, M. (1989). Stress and cognitive performance in trainee pilots. Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting (Vol. 33, No. 14, pp. 883-887). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications. google scholar
 • Stone, J. M. ve Towse, J. (2015). A working memory test battery: Java-based collection of seven working memory tasks. Journal of Open Research Software, 3, 1-9. google scholar
 • Şişman, S. (2014). Hemisferik Asimetri, El Tercihi ve Cinsiyet: Sözel ve Sözel Olmayan Nöropsikolojik Test Performansı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Şişman-Bal, S. & Ayçiçeği-Dinn, A. (2020). Rey Karmaşık Şekil Testi organizasyon, kopyalama ve serbest hatırlama puanlarının 50 yaş üzeri sağlıklı yetişkinlerde eğitim düzeylerine göre karşılaştırılması, 5-8 Kasım, 10. Ulusal Alzheimer Sanal Kongresi, 27. google scholar
 • Tulving, E. ve Craik, F. I. M. (2000). Concepts of memory. The Oxford Handbook of Memory, 33-43. google scholar
 • Turner, M. L. ve Engle, R. W. (1989). Is working memory capacity task dependent?. Journal of Memory and Language, 28(2), 127-154. google scholar
 • Van Benthem, K. ve Herdman, C. M. (2016). Cognitive factors mediate the relation between age and flight path maintenance in general aviation. Aviation Psychology and Applied Human Factors 6(2), 81-90. google scholar
 • Verde, P., Boccia, M., Colangeli, S., Barbetti, S., Nori, R., Ferlazzo, F., ... ve Piccardi, L. (2016). Domain-specific interference tests on navigational working memory in military pilots. Aerospace Medicine and Human Performance, 87(6), 528-533. google scholar
 • Verde, P., Piccardi, L., Bianchini, F., Guariglia, C., Carrozzo, P., Morgagni, F., ... ve Tomao, E. (2015). Gender differences in navigational memory: pilots vs. nonpilots. Aerospace Medicine and Human Performance, 86(2), 103-111. google scholar
 • Weintraub, S. (2004). Mental Durumun Nöropsikolojik Değerlendirmesi. İ. H. Gürvit (Çev. Ed.), Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri (2. Baskı) içinde (s.121-164). İstanbul: Yelkovan Yayıncılık. google scholar
 • Westerman, R., Darby, D. G., Maruff, P. ve Collie, A. (2001). Computer-assisted cognitive function assessment of pilots. Journal of the Australian Defence Health Service, 2, 29-36. google scholar
 • Wickens, C. D. (2002). Situation awareness and workload in aviation. Current Directions in Psychological Science, 11(4), 128-133. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.