Hemşirelik ve Etik

DOI :10.26650/B/CH17CH24.2024.002   
EditörNuray TuranAyfer Aydın

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle 2023 yılı hepimiz için büyük önem taşımaktadır. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları olarak, Cumhuriyet’imizin 100. Yılı anısına “Hemşirelik ve Etik” kitabını siz değerli okurlarımız ile paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.
Hemşirelik ve etik, hemşireliğin temel işlevi olan bakım eylemlerinin doğası gereği yakın ilişki içindedir. “Hemşirelik ve Etik” kitabı, hem hemşirelik öğrencilerinin lisans ve lisansüstü eğitimleri süresince hem de meslektaşlarımızın meslek yaşamları boyunca karışabilecekleri etik sorunların önlenmesi ve etik problemlerin daha kolay çözülebilmesinde kullanabilecekleri bir kitap olmasını amacıyla yazılmıştır.
“Hemşirelik ve Etik” kitabı insan onuruna, bütünlüğüne ve insan haklarına saygılı bir şekilde hemşirelik bakımı sunmaları ve sürdürebilmeleri sırasında karşılaşabilecekleri etik sorunların önlenmesi ve çözümünde kullanacağı mesleki değerler, etik kodlar, evrensel etik ilkeler ve etik sorunların çözümüne yönelik gerekli temel bilgi ve becerileri içermektedir.
“Hemşirelik ve Etik” kitabında hem hemşirelik öğrencileri hem de meslektaşlarımızın kullanımının kolay olması açısından hemşirelikte yer alan temel anabilim dalları dikkate alınarak konular ele alınmıştır. Kitapta “Etiğe Giriş, İç Hastalıkları Hemşireliği ve Etik, Cerrahi Hemşireliği ve Etik, Çocuk Hemşireliği ve Etik, Kadın Sağlığı Hemşireliği ve Etik, Psikiyatri Hemşireliği ve Etik, Hemşirelikte Eğitim ve Etik, Hemşirelikte Yönetim ve Etik, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Etik, Hemşirelikte Araştırma ve Yayın Etiği” olmak üzere toplam 10 ünite ve bu ünitelerin içerisinde 40 bölüm yer almaktadır. “Hemşirelik ve Etik” kitabı Türkiye’nin farklı bölgelerinden alanında uzman 46 yazarın katılımıyla tamamlanmıştır.

KonularMedical Ethics, Nursing

İÇİNDEKİLER VE KATKIDA BULUNANLAR


Hemşi̇reli̇k Eti̇ği̇ni̇n Doğası


Palyati̇f Bakım ve Eti̇k


Yaşlılık ve Eti̇k


Geneti̇k ve Eti̇k


Aci̇l Cerrahi̇ ve Eti̇k


Esteti̇k Cerrahi̇ ve Eti̇k


Organ Nakli̇ ve Eti̇k


Yeni̇doğan ve Eti̇k


Yaşam Sonu Bakım ve Eti̇k


Engelli̇ Çocuk ve Eti̇k


Kadın Sağlığı ve Eti̇k


Gebelik-Doğum Yöneti̇mi̇ ve Etik


Yardımcı Üreme Teknikleri ve Etik


Ci̇nsel Sağlık ve Eti̇k


Psi̇ki̇yatri̇ ve Eti̇k


Psi̇ki̇yatri̇de Adli̇ Konular ve Eti̇k


Psi̇ki̇yatri̇de Hasta Hakları ve Eti̇k


Eti̇k Öğreti̇mi̇


Hemşi̇reli̇k Yöneti̇mi̇ ve Eti̇k


Aşılar ve Eti̇k


Afetlerde Tri̇yaj ve Eti̇kBİLGİ


E-ISBN978-605-07-1580-4
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi08.01.2024
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)
Tam Metin (PDF)

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.