İstanbul Gecekondu Önleme Bölgeleri Araştırması

DOI :10.26650/AB/SS19.2022.088   
YazarOrhan Tuna

İstanbul gibi nüfusu devamlı olarak artan bir şehirde gecekondu meselelerini çözmek ve alt gelir gruplarında yer alan vatandaşlara sıhhî ve muntazam meskenler temin etmek gibi hedefler güden «Gecekondu Önleme Bölgesi Politikası» nı değerlendirmek ve bu yerlerde inşa edilen meskenlerde oturanların iskânlarıyla ilgili eğilim, arzu, ihtiyaç ve şikâyetlerini tespit edebilmek maksadıyla giriştiğimiz «İstanbul Gecekondu Önleme Bölgeleri» araştırması neticeleri, daha önce bu meskenlerle ilgili olmak üzere basın ve yayın organları yoluyla edindiğimiz müşkül yaşama koşulları hakkındaki bilgileri doğrulamaktadır.
Gecekondu Önleme Bölgelerindeki sosyal konutlarda yaşayanların ihtiyaç, şikâyet ve arzularını belirtecek anket formlarının doldurulmasından evvel Türkiye’de mesken arz ve talebi, senelik açıklar ve bu konuda İstanbul şehrinin özellikleri ve İstanbul’da gecekondu meselesi ana hatları ile tespit edilmiştir. Ayrıca alt gelir gruplarını ilgilendiren mesken mevzuatı ve uygulaması hakkındaki bilgiler de sistematik olarak toplanmıştır. Ön hazırlıklar yapıldıktan ve anket formları tespit edildikten sonra, bu formlar mahallen doldurulmuş ve bilgisayar makineleriyle tasnif edilmiş, neticede nihaî metin yazılarak bu eser meydana getirilmiştir.

KonularGeography

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0940-7
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.05.1977
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.